Bildspel med svar på frågor s. 5-11

Download Report

Transcript Bildspel med svar på frågor s. 5-11

1. Varför finns det pengar?
Det blir så mycket
enklare att handla med
varandra, jämfört med
om man skulle ha
byteshandel.
2. Vad menas med ”byteshandel”?
• Man byter helt
enkelt varor med
varandra istället
för att betala med
pengar.
3. Vilka fördelar finns det med att använda pengar
istället för att ha byteshandel?
• Vid byteshandel
är det svårt att
beräkna vad en
viss sak är värd
jämfört med en
annan sak. Att
handla med
pengar underlättar
på alla sätt.
4. Varför handlar vi med varandra?
• Både personer och
länder är olika bra
på att tillverka
olika saker. Alla
tjänar på att man
tillverkar det man
är bäst på och
säljer och köper
varor av varandra
istället.
5. Förklara orden export och import
• Export – ett land säljer sina varor till
andra länder.
• Import - ett land köper sina varor från
andra länder.
6. Vad är en ”marknad”? Förklara och ge exempel.
• Där man köper
och säljer olika
varor eller tjänster,
exempelvis
oljemarknaden,
bostadsmarknaden, osv.
7. Förklara orden utbud och efterfrågan?
• Priset beror dels
på hur mycket det
finns av en vara.
Detta kallas utbud
• Priset beror
också på hur
många som vill
köpa en vara.
Detta kallas
efterfrågan
8. Vad händer med priset på en vara om utbudet är
stort? Ta som ett exempel att det har varit en
bra potatisskörd och det finns mycket potatis.
• Priset sjunker
eftersom det finns
mycket potatis på
marknaden och
många vill sälja
samma produkt.
9. Ge exempel på vad som styr efterfrågan. Vad
kan det finnas för orsaker till att många
människor vill ha en vara eller att väldigt få vill
ha en vara?
• Priset
• Kvaliteten
• Nyttigheten/
onyttigheten
• Trender
10. Vad händer i följande exempel med priset,
utbudet och efterfrågan:
 på kakao om det blir
inbördeskrig i
Elfenbenskusten
(Elfenbenskusten
producerar stora
mängder kakao)
 på bananer om det blir en dålig skörd i
världen?
 på spagetti om Australiens veteskörd
torkar (d.v.s. det blir dålig skörd)
 på svininfluensa-vaccin om det visar sig att
alla som får influensan kan dö.
11. Försök att förklara det ekonomiska kretsloppet
på sida 9 på ett förenklat sätt.
12. Vad menar man med att ”alla delar i det
ekonomiska kretsloppet är beroende av
varandra”?
• Om någon del i
det här
ekonomiska
kretsloppet inte
fungerar bra så
påverkas även de
andra delarna.
13. Förklara hur varje del i det ekonomiska
kretsloppet påverkar varandra. Vilka följder
kan det bli om inte någon del ”fungerar”?
14. Vad är ett ”hushåll”?
• Ett hushåll kan vara en familj, ett par som bor
tillsammans eller någon som är ensamstående.
Det spelar ingen roll om man bor i hus eller
lägenhet.
15. ”Tillsammans spelar hushållen en mycket viktig
roll” står det i boken. Vad menar man med
det? Ta hjälp av den här bilden.
• Ja, vad händer
exempelvis om
hushållen
handlar mindre
och Samhället får
in mindre i skatt?
Svar på frågor till
sidorna 12-19:
1. När Erik och Gustav vill starta sitt företag måste
de först göra en registrering. Var registrerar de sig
och vad innebär själva registreringen?
• Registrering av ett företag görs hos
Bolagsverket. Registreringen innebär att ingen
annan kan starta ett företag med samma namn.
2. De vände sig till banken för att få ta ett lån. Vad
ville banken få in för uppgifter innan de ville låna ut
pengar till Erik och Gustav?
• En affärsplan är en
beskrivning av vad
företaget har tänkt
syssla med, hur
många kunder man
räknar med att få,
hur utgifter och
inkomster beräknas
se ut under det första
året, osv.
3. Vad menas med ”budget”?
• När man gör en budget så planerar man för
kommande utgifter och inkomster. Man strävar
efter att få en balans mellan utgifter och
inkomster, kanske även lite mer inkomster än
utgifter.
4. Vad menas med ”produktionsfaktorer”?
• Produktionsfaktorerna är de fyra grundläggande
hjälpmedel som behövs för att kunna producera
en vara eller tjänst.
5. Vilka är de fyra produktionsfaktorerna? Förklara
och ge exempel på vad som kan ingå i de fyra
produktionsfaktorerna.
•
•
•
•
Arbetskraft
Råvaror
Realkapital
Kunskap
7. Vad menas med att man gör en ”investering”?
• En investering
innebär att ett
företag satsar
pengar på något
som man tror ska
löna sig i framtiden.
8. Vad är det för skillnad mellan fasta och rörliga
kostnader?
• Fasta kostnader = De kostnader som är
svåra att påverka, ex. löner, hyra,
elräkning, mm.
• Rörliga kostnader = De kostnader som
man kan påverka och som varierar, ex.
inköp av råvaror, investeringar, mm
9. Varför är det viktigt att ett företags inkomster är
högre än kostnaderna?
• Så att företaget
kan gå med vinst
och göra nya
investeringar som
kan ge ännu högre
vinst.
10. Vad kallas det när ett företag tvingas lägga ner
sin verksamhet?
11. Vad menas egentligen med begreppet
”mervärde”?
12. Förklara skillnaderna mellan enskild firma,
handelsbolag och aktiebolag.
• Enskild firma: Ett företag med bara en ägare.
• Handelsbolag: När man är några stycken eller
fler som äger företaget.
• Aktiebolag: När man är många ägare och
företaget sysslar med lite större affärer.
13. Förklara vad som menas med att ett företag
ägs ”kooperativt”.
• Ett företag som
ägs gemensamt,
exempelvis
mjölkbönder
som har ett
mejeri
tillsammans.
14. Varför vill man helst att exempelvis ett
vattenverk eller ett bussbolag ska ägas av
kommunen eller landstinget?
• För att man inte vill riskera att det privata
företaget går i konkurs så att det därför inte kan
leverera den viktiga tjänsten. Kommuner och
landsting kan fortsätta driva tjänsten trots lite
förlust.
15. Vad är ”aktier”?
• Ett bevis på att man
äger en andel i ett
företag.
16. Vad krävs för att man ska kunna tjäna pengar
på sina aktier?
• Om företaget går bra
ökar oftast
efterfrågan på
aktierna, vilket gör
att priset och värdet
på aktien stiger.
17. Vad händer om man äger aktier i ett företag
som går i konkurs?
• Aktierna blir
värdelösa och
man förlorar alla
pengar man har
satsat i
aktieköpet.
18. Vad är ”aktiefonder”?
• En blandning av aktier
från många olika
företag.
19. Vad menas med ”fri konkurrens”?
• Flera företag tävlar med varandra om att få så
många kunder som möjligt.
Vad menas med oligopol?
Att det finns ett fåtal företag som säljer samma
vara eller tjänst.
Vad menas med monopol?
• Att det bara finns
ett enda företag
som säljer en
produkt.
Vad menas med kartell?
• Ett olagligt
samarbete mellan
företag inom
samma bransch där
man smyghöjer
priserna.
21. Vad tror ni att det blir för skillnad för
konsumenten om det är fri konkurrens mellan
företagen eller om ett företag har monopol?
• Om det är fri konkurrens
så tävlar företagen om
kunderna genom att hålla
låga priser och hög kvalitet.
• Om ett företag har
monopol så behöver det
inte ta hänsyn till varken
pris eller kvalitet på samma
sätt som vid fri konkurrens.
22. Varför är det förbjudet att bilda en kartell?
• För att undvika att
konsumenterna luras
att betala högre priser
än vad de hade
behövt göra om det
hade varit fri
konkurrens.