L-għadd tan-nom

download report

Transcript L-għadd tan-nom

L-Għadd tan-Nom
Ms Josepha Spiteri
L-Għadd tan-Nom
Il-Farrad
Waħdieni
Plural
L-għadd
tan-nom
Għadd
imtenni
Kollettiv
Il-Kollettiv
Il-kollettiv huma dawk in-nomi li juru grupp ta’ xi ħaġa jew juru ammont ta’
oġġett partikolari.
Il-kollettiv jieħu
verb fis-singular,
iżda juri aktar
minn ħaġa waħda.
Eżempju:
1. It-tuffieħ l-aħdar huwa
tajjeb għas-saħħa.
2. Ilbes karkur għax irramel jaħraq!
TAĦRIĠ
Żid l-aġġettivi mal-kollettiv.
Kollettiv
silġ
zokkor
tuffieħ
weraq
tiben
ħajt
tiġieġ
frott
għasel
melħ
ramel
spag
Aġġettiv
Il-Farrad Waħdieni
Mill-kollettiv nistgħu nuru ħaġa waħda
biss billi nżidu –a.
ħawħ - ħawħa
ġebel – ġebla
TAĦRIĠ
Kollettiv
Is-Sibt li ġej, Maria
mistiedna għallbarbikju mal-ħbieb.
Sħabha qalulha
sabiex taħseb għaddeżerta. Hi ddecidiet
li tagħmel insalata
tal-frott.
bajtar
bettieħ
dulliegħ
frawli
għeneb
ħawħ
lanġas
Għin lil Marija billi
toħroġ il-Farrad
Waħdieni mil-lista ta’
frott ipprovduta.
larinġ
mandolin
naspli
Farrad
Waħdieni
L-għadd imtenni
Kemm-il eżempju ta’ għadd imtenni taf issemmi minn din l-istampa?
L-Għadd
imtenni juri
tnejn jew par.
Dan isir billi
nżidu
–ejn jew –ajn
mas-singular.
Eżempju:
Id – Idejn
Sieq – Saqajn
Għajn – Għajnejn
TAĦRIĠ 1
Agħti l-għadd imtenni ta’ dawn li ġejjin.
Nom
ġimgħa
xahar
sena
siegħa
jum
xkora
xiber
qasba
wiżna
elf
Għadd Imtenni
TAĦRIĠ 2
Agħti l-għadd imtenni ta’ dawn li ġejjin.
Nom
ħobża
bajda
ġobna
ħofra
kelma
widna
xoffa
Saba’
id
sieq
Għadd Imtenni