Schéma Zlínské integrované dopravy

download report

Transcript Schéma Zlínské integrované dopravy

ZID
Zlínská integrovaná doprava
XIX. seminář IDS, Žďár nad Sázavou
21. – 23. května 2012
Ing. Věra Fuksová
Jednatelka společnosti
Osnova
1.
Úvodní informace
2.
Historie
3.
Současné problémy
4.
Dopravci a spoje Zlínské integrované dopravy
5.
Schéma Zlínské integrované dopravy
6.
Předplatné časové jízdní doklady
7.
Jednorázové jízdní doklady
8.
Chování cestujících ve Zlínské integrované dopravě
9.
Čipové karty v linkové dopravě
10. Clearing tržeb
11. Regionální operační program Střední Morava
7.4.2015
2
Zlínská integrovaná doprava
 Jeden s nejstarších integrovaných dopravních systémů v ČR.
 Kapacitní problémy MHD v úseku mezi Zlínem a Otrokovicemi  dvoustranná
dohoda mezi Českými drahami, a.s. (ČD) a Dopravní společností ZlínOtrokovice, s.r.o. (DSZO).
 Oboustranná výhodná spolupráce:
 DSZO nemusela zavádět nové posilové spoje,
 ČD využitím volné kapacity na souběžné trati 331snižovaly ztrátu z provozu,
DSZO platila ČD za přepravu osob na jízdenky MHD.
 Východiska:
 tarify byly na srovnatelné úrovni,
 průzkumy pro zjišťování počtů přepravených osob,
 uznávání časových jízdenek MHD na železnici v úseku Otrokovice – Zlín,
Příluky,
 vyrovnání tržeb předmětem dvoustranné smlouvy mezi ČD a DSZO.
7.4.2015
3
Historie
 r. 1996
 rozšířeno uznávání časových jízdenek MHD pro úsek železniční
trati mezi Příluky a Vizovicemi (pásmo „D“).
 r. 1998
 používání jízdenek pro jednotlivou jízdu MHD ve vlacích ČD,
 vozy ČD vybavila DSZO označovači jízdenek.
 r. 2000
 začleněny vybrané spoje (školní, první ranní a poslední večerní)
příměstské dopravy do MHD.
 v květnu 2010
 zavedeny speciální jízdní doklady pro ZID pro jednotlivou jízdu
a časové jízdné,
 do smluvního vztahu začleněna společnost Koordinátor veřejné
dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
 r. 2011
 začleněny vybrané spoje (první, poslední a školní) do MHD v úseku
Zlín,Malenovice,křiž. – Zlín,Chlum
7.4.2015
4
Současné problémy
 konec roku 2010
 ze strany DSZO podána výpověď smlouvy ZID,
 důvod: zvyšováním tarifu ČD docházelo k postupnému nárůstu částky
poukazované DSZO směrem k ČD na vyrovnání tržeb.
 září 2011
 uzavřena Deklarace o spolupráci při řešení problematiky systému Zlínské
integrované dopravy mezi Zlínským krajem, Zlínem a Otrokovicemi,
 společný zájem na zajištění fungování systému ZID a jeho dalším rozvoji,
 spolufinancování nákladů ZID,
 předpokládá se přistoupení dalších obcí, které přímo využívají výhod ZID
(Želechovice nad Dřevnicí, Lípa, Zádveřice-Raková a Vizovice).
 leden 2012
 z důvodu navýšení tarifu DSZO došlo také ke zvýšení tarifu v ZID.
7.4.2015
5
Dopravci a spoje Zlínské integrované dopravy
Dopravce
Spoje
ČD
osobní vlaky na trati 331 Otrokovice – Vizovice
DSZO
všechny trolejbusové a autobusové spoje MHD
ČSAD Vsetín a.s.
vybrané spoje, pouze na území MHD
- posilové školní spoje
 Kudlov – Zlín,
 Mladcová – Zlín,
 Štípa – Štípa,škola.
- první ranní a poslední večerní spoje
 Zlín – Kudlov, odj. 22:26 h,
 Kudlov – Zlín, odj. 4:46 h,
 Čepkov – Mladcová, odj. 22:21 h.
Karel Housa –
HOUSACAR
vybrané spoje, pouze v úseku Zlín,Malenovice,křiž. –
Zlín,Chlum
- školní spoje
- první ranní a poslední večerní spoj
 Chlum – Zlín, odj. 4:55 h,
 Zlín - Chlum, odj. 22:25 h.
7.4.2015
6
Schéma Zlínské integrované dopravy
 Pásma A až E,
 Pásma D, E –
pouze vlak
 9 pásmových kombinací
pro předplatné jízdné:
 např. A,B,C,D i,
 kde „i“ – speciální
označení kupónů pro
ZID,
 varianta měsíční
a čtvrtletní kupóny,
 podvarianta obyčejné
a žákovské jízdné.
7.4.2015
7
Předplatné časové jízdní doklady
Podíl zakoupených předplatných
kupónů – květen 2010 až únor 2012
1%
2%
2%
1%
A,B,C i
1%
7%
9%
9%
69%
Počet zakoupených předplatných časových jízdních
dokladů podle pásem – V.2010 až II.2012
15,000
A,B i
12,500
A,B,C,D,E i
10,000
A,D,E i
7,500
A,B,C,D i
5,000
B,C i
2,500
A,B,D,E i
13,988
1,812 1,730 1,509
354 321 273 157 110
0
A,D i
A,B,D i
 Nejvyšší podíl zakoupených kupónů s pásmovou platností
A,B,C - 69 %,
 Naopak nejnižší podíly zakoupených předplatných
časových jízdních dokladů jsou u kombinací pásem
A,B,D,E i, A,D i a A,B,D i – 1 %.
7.4.2015
8
Podíly DSZO a ČD z časových kupónů v ZID
Podíly z časových kupónů ve Zlínské integrované dopravě
za období květen 2010 až únor 2012
3,500,000
2,873,889
3,000,000
2,500,000
1,938,107
1,794,389
Od 2012 - zvýšení podílu
z předplatných časových kupónů
ve prospěch DSZO
Kč
2,000,000
1,500,000
1,217,984
1,000,000
349,271
500,000
265,852
0
2010 (od května)
2011
Podíl ČD, a.s.
7.4.2015
2012 (do února)
Podíl DSZO, s.r.o.
9
Jednorázové jízdní doklady
Podíl prodaných jednorázových jízdenek
– za období květen 2010 až únor 2012
7.43%
92.57%
 Jízdné bylo
zdraženo od 1. 1.
2012 z původní
ceny obyčejné
jednorázové
jízdenky 14 Kč na
20 Kč  zdražení
přes 40 %.
Obyčejné jízdné
Počet prodaných jednorázových jízdenek
- V.2010 – II.2012
600,000
554,577
500,000
400,000
 Podíl obyčejného
jízdného je téměř 93 %,
podíl zlevněných
jízdenek přes 7 %.
7.4.2015
Zlevněné jízdné
300,000
200,000
44,522
100,000
0
Obyčejné jízdné
Zlevněné jízdné
10
Podíly DSZO a ČD z jednotlivého jízdného v ZID
Podíly z jednotlivých jízdenek ve Zlínské integrované dopravě
za období duben 2010 – únor 2012
3,000,000
2,473,086
2,500,000
2,000,000
1,726,731
Kč
1,648,724
1,500,000
1,151,154
1,000,000
400,574
500,000
70,689
0
2010 (od dubna)
2011
Podíl ČD, a.s.
7.4.2015
2012 (do února)
Podíl DSZO, s.r.o.
11
Chování cestujících ve Zlínské integrované dopravě
 Chování cestujících je zčásti ovlivněno výší tarifu ČD a ZID,
 Tarif jednorázového jízdného v ZID je výhodný pro cestující ve vlaku pro
vzdálenost od 9 km
 na trati Zlín – Otrokovice je to ve směru od Vizovic od zastávky Zlín-Příluky až
do zastávky Zlín-Prštné (16 km), kde končí časová platnost jednorázové jízdenky,
 v opačném směru Otrokovice - Zlín je cestování výhodné z Otrokovic pro cesty
do centra Zlína až po zastávku Zlín-Dlouhá.
Příklad pro srovnání jednotlivých tarifů s tarifem ZID
pro cestujícího z Vizovic do Otrokovic
Tarif
ČD
ZID*
Cena základního jízdného
40 Kč
20 Kč
* kombinace vlaku a MHD při přestupu v Prštném
Pokud by cestující při přestupu v Prštném nevyužili tarif ZID, ale zvlášť tarif ČD a DSZO, cena jízdného by byla 41 Kč (ČD 29 Kč
+ MHD 12 Kč).
7.4.2015
12
Čipové karty v linkové dopravě
Dopravce
Sleva
při platbě
ČK
Maximální
sleva
Vydání
karty
z nahraného
úseku
ČSAD Vsetín a.s.
4%
4%
8%
130 Kč
ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s.
5%
5%
10 %
170 Kč
Karel Housa - HOUSACAR
5%
5%
10 %
170 Kč
KRODOS BUS a.s.*
5%
7%
7%
100 Kč
Kroměříž. technické služby, s.r.o.
4%
4%
8%
* U dopravce KRODOS BUS a.s. se slevy při platbě čipovou kartou a z nahraného úseku nesčítají.
130 Kč
Vývoj počtu čipových karet 2009 - 2011
35,000
30,000
ČSAD Vsetín a.s.
25,000
ČSAD BUS Uherské Hradiště
a.s.
Karel Housa - HOUSACAR
20,000
15,000
10,000
KRODOS BUS a.s.
5,000
0
2009
22.5.2012
2010
2011
13
Clearing
 V provozu od 1. 11. 2007
 Vzájemná akceptace čipových karet u linkových dopravců
 Možnost platby jízdného jednou kartou u všech dopravců
zapojených v clearingu, včetně nabití částky na čipovou
kartu
 Zapojení dopravci:
 ČSAD Vsetín a.s.
 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.
 KRODOS BUS a.s.
 Karel Housa – HOUSACAR
 Kroměřížské technické služby, s. r. o.
 Celkový obrat v clearingu za rok 2011
byl ve výši 9,4 mil. Kč
 Objem počtu plnění čipových karet
a vydaných jízdenek přesáhl 350 tis.
22.5.2012
14
Regionální operační program Střední Morava

ROP Střední Morava



v letech 2007 až 2013 čerpání financí ze strukturálních fondů EU
prioritní osa 1 Doprava, oblast podpory 1.2. Veřejná doprava
Výzva 18/2010: podoblast podpory 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a
zastávky
 KORIS-komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji,
žadatel: Zlínský kraj, výše dotace 98,545 mil. Kč
podoblast podpory 1.2.2 Obnova vozidel železnic
 moderní železniční vozidla pro Zlínský kraj, žadatel: České dráhy, a.s., výše dotace 136,176 mil. Kč

Výzva 21/2010: podoblast podpory 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy
 Karel Housa – HOUSACAR, výše dotace 4,8 mil. Kč (2 autobusy)
 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., výše dotace 18,75 mil. Kč (11 autobusů)
 ČSAD Vsetín a.s., výše dotace 29,920 mil. Kč (17 autobusů).
 KRODOS BUS a.s. Výše dotace 19 mil. Kč (10 autobusů)

Výzva 28/2011: podoblast podpory 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a
zastávky

22.5.2012
podoblast podpory 1.2.2 Obnova vozidel železnic
 moderní železniční vozidla pro Zlínský kraj, žadatel: České dráhy, a.s.,
15
Projekt KORIS – Komplexní odbavovací, řídící
a informační systém
 Celkové náklady projektu 116 mil. Kč
 Skládá se ze tří prvků:
 Centrální dispečink
□ Dispečerský systém řízení provozu veřejné hromadné dopravy
□ Garantování zajištění přestupů mezi dopravními prostředky autobus – autobus, vlak
– autobus
□ Operativní řešení provozních problémů
 Informační systémy ve vozidlech
 Stacionární info. systémy na zastávkách
□ Informování cestujících o odjezdech
ze zastávek v reálném čase
22.5.2012
16
Nové vozidla z ROP
 Linky:
 Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí
 Zlín – Kroměříž/Uherské Hradiště
 6 ks motorových jednotek DMU120
 Výrobce PESA Bydgoszcz, řada 844 ČD
Základní technické parametry
Označení vozidla (řada)
trakce /délka
provozní hmotnost
kapacita / max. rychlost
nízkopodlažnost
počet dílů / cena jednotky
22.5.2012
PESA – LINK (844)
2 x min 390 kW / 43 730 mm
90 t (tj. včetně cestujících)
120 míst k sezení / 120 km/h
ano – 60 %
2 / 64 mi. Kč
10
ROP - přestupní terminály a zastávky
 Podoblast podpory: 1.2.1. Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a
zastávky
 Revitalizace a rozšíření zastávkových stání v Karolince
□ vybudování bezbariérových zastávkových stání s přístřeškem
□ vybudování bezbariérových přístupů k zastávkám
□ 6 nových zastávkových přístřešků a rekonstrukce 4 stávajících
 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem
□ výstavba terminálu v prostoru před vlakovým nádražím
□ nové zastřešené nástupní hrany pro příjezd autobusů
□ modernizace autobusového nádraží - zastřešení nástupních ostrůvků, vybudování nového
informačního systému
 Modernizace autobusových zastávek Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko
□ modernizace 59 autobusových stanovišť na území 8 obcí
□ hlavním cílem je zpřístupnit veřejnou dopravu osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace
 Zastávka ul. Ostravská, Rožnov pod Radhoštěm
22.5.2012
□ rekonstrukce zastávky Rožnov pod Radhoštěm,Horní Paseky,křížek
ve směru Frenštát pod Radhoštěm
18
Dopravní terminál Uherský Brod
 Dopravní terminál Uherský Brod - Přístupová lávka
 propojení centa města s nádražím ČD
 dotace z ROP 18,4 mil. Kč
 dotace na zavěšenou část lávky ze SFDI
20 mil. Kč
 celkové náklady 69,5 mil. Kč
 Dopravní terminál Uherský Brod 2 etapa
 integrace veřejné dopravy – přesunutí autobusového nádraží do bezprostřední blízkosti
vlakového nádraží
 vybudování parkovacích ploch pro osobní
automobily
 vybudování příjezdových komunikací
 předpokládané náklady 40 – 65 mil. Kč
 dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce
22.5.2012
19
Děkuji Vám za pozornost
Ing. Věra Fuksová
Jednatelka společnosti
e-mail: [email protected]
www.koved.cz
7.4.2015
20