Ovládací jednotka AZJ 530 Ovládací jednotka AZJ 530A

download report

Transcript Ovládací jednotka AZJ 530 Ovládací jednotka AZJ 530A

Téma č. II- II-1 Obsluha zvláštního a výstražného zařízení ve služebním vozidle

Ovládací jednotka AZJ 530

Regulace hlasitosti Zap/vyp Osvětlení Přepínač „FUNKCE“ Zap. levého majáku Zap. pravého majáku

Ovládací jednotka AZJ 530A

Přepínač „FUNKCE“ Zap/vyp Regulace hlasitosti Tlačítko „MANUÁL“ Zapnutí signálu „STOP“

Ovládání: Uvedení do provozu se provádí zapnutím tlačítka reprodukce hlášení nahraného na magnetofon přes reproduktor světelné soupravy - připojení radiostanice k VRZu. V této poloze je veškerý fónický provoz přenášen do reproduktoru světelné soupravy a je možné tento provoz zaznamenávat na magnetofon. Signál z radiostanice zároveň spustí cca na 13 sekund pravý maják. Tato funkce se uplatní, když obsluha je mimo vozidlo.

- zapnutí pravého nebo levého majáku bez zvukové signalizace zapnutí světelné signalizace s možností manuálního zapnutí sirény č.1 a zpět zapnutí světelné signalizace se sirénou č.1 a s možností manuálního přepínání na sirénu č.2 a zpět zapnutí světelné signalizace se sirénou č.2

zapnutí světelné signalizace se sirénou č.3

Výstražné a rozhlasové zařízení (VRZ) je určeno pro montáž na vozidla s právem přednosti v jízdě disponujícím intenzivními světelnými a akustickými výstražnými signály s rozvodem elektrické sítě 12 V a 24 V. V současné době je nejrozšířenější u PČR souprava AZD 530A.

Soupravy se skládají z ovládací jednotky, zesilovače zvukových projevů, elektroakustického měniče (mikrofon), světelné soupravy s reproduktorem.

Jako doplňkové příslušenství se dodává přídavné modré světlo, modrý maják a reproduktor pod kapotu, externí tlačítko manuál, světelné návěstní zařízení „STOP“.

TTD: a) příkony - příkon zesilovače s ovládací jednotkou ………………….75 W - příkon světelné soustavy …………………………………160 W - celkový příkon ……………………………………………235 W b) sirénové tóny - siréna č.1 ………. s pomalým opakovacím kmitočtem typu Wail ( kmitočet 540 – 1500Hz, opakovací perioda 4 s) - siréna č.2 ……… s rychlým opakovacím kmitočtem typu Yelp ( kmitočet 540 – 1500Hz, opakovací perioda0,333 s) - siréna č.3 ……… s rychlým opak. Kmitočtem dvou tónů typu Hi-Lo ( kmitočet 780 a 1040Hz, opakovací perioda 0,666 s)

Světelnou signalizaci obou majáků a dálkových světel lze používat i bez sirénových tónů. Při zapnuté zvukové signalizaci (sirénové tóny) je vždy spuštěna automaticky i světelná signalizace. Pro krátkodobé zapnutí sirény č. 1 nebo pro přepínání mezi sirénami č.1 a č.2, slouží externí tlačítko manuál nebo tlačítko manuál (AZD 530A). Obsluha může provést verbální hlášení přes reproduktor světelné soupravy s automatickým přerušením případného sirénového tónu. V případě potřeby může obsluha provést záznam signálů z mikrofonu nebo radiostanice na magnetofon, nebo reprodukci záznamu z magnetofonu (s případnou krátkodobou aktivací pravého majáku) přes reproduktor světelné soupravy s automatickým přerušením případného sirénového tónu. Pro snížení odběru elektrické energie z palubní sítě vozidla (např.

při vypnutém motoru), nezávislé ovládání světelné signalizace každého z obou majáků bez sirénových tónů. Pro zastavení vozidla může obsluha použít světelný nápis „STOP“ (AZD 530A), který je nezávislý na provozu soupravy.

Reproduktor Směr jízdy Směr jízdy Maják Dálková světla Světelný nápis STOP Dálková světla Maják