Tələblər və şərh

Download Report

Transcript Tələblər və şərh

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Enerji İdarəetməsi Binaların Enerji İdarəetməsinə (Audit) dair pilot universitet mühazirəsi Magistr proqramı

Albin Zsebik, PhD, CEM,

(AHEF AZ-66) B U I L D I N G P A R T N E R S H I P S F O R E N E R G Y S E C U R I T Y

www.inogate.org

Enerji idarəetməsi

Təqdimatın mündəricatı: Enerjinin İdarə edilməsinin tərifi və məqsədləri

ISO - Standartaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilat ISO 50001 - Enerji İdarəetməsi Sistemi

Enerjinin İdarə edilməsi üzrə rəhbər göstəriş

Enerji İdarəetməsi

Tərifi:

Enerjinin idarə edilməsinin əsas məqsədi məhsulların istehsal edilməsi və az xərc tələb edən və ətraf mühitə az təsiri olan xidmətlərin göstərilməsindən ibarətdir. Mənfəəti artırmaq (xərcləri azaltmaq) və rəqabətədavamlılıq qabiliyyətini artırmaq üçün enerjidən məntiqli və səmərəli şəkildə istifadə etmək.

Enerji İdarəetməsi - İxtisasların yaxınlaşması

Enerji İdarəetməsi

Enerjinin idarə edilməsinin məqsədi

:

Təşkilat boyu optimal şəkildə enerjinin satın alınması və istifadəsinə nail olmaq və təmin etmək və:

İstehsalata və keyfiyyətə təsir olmadan enerji xərclərini / tullantıları azaltmaq Ətraf mühitə təsiri azaltmaq

ISO - Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı

ISO müstəqil, qeyri-hökumət təşkilatıdır 162 ölkənin milli standartlar orqanlarından olan üzvlər tərəfindən yaradılıb 1947-ci ildə təsis edilib Mərkəzi Katibliyi İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşir. ISO dünyanın ən iri standartlar yaradan təşkilatıdır. Mənbə: http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_isos-name.htm

ISO

- Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı

“ ISO” qısaltması Yunan sözü isos-dan götürülmüş və “bərabər” deməkdir (Ölkədən, dildən asılı olmayaraq təşkilatın qısa adı ISO-dur).

ISO texnologiya və biznesin demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edən 19,500-dən artıq Beynəlxalq Standart dərc etmişdir.

Mənbə: http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_isos-name.htm

ISO Brendi

ISO - Beynəlxalq Başqalarından fərqli nədir

ISO standartlarının əksəriyyəti yüksək dərəcədə konkret məhsul, material və ya proseslərə aiddir. ISO 9001 (keyfiyyət), ISO 14001 (ətraf mühit) və ISO 50001 (enerji) "ümumi idarəetmə sistemi standartlarıdır" Mənbə: http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_isos-name.htm

"Ümumi" nə deməkdir?

" Ümumi " eyni standartın iri və kiçikliyindən asılı olmayaraq, təqdim etdiyi məhsul və ya xidmətdən asılı olmayaraq, fəaliyyətin istənilən sektoruna aid olub-olmamasından asılı olmayaraq və biznes müəssisəsi, dövlət administrasiyası və ya hökumət orqanı olub-olmamasından asılı olmayaraq təşkilata tətbiq edilə bildiyini göstərir. ISO 9001 Keyfiyyətin İdarə edilməsi Sistemi ISO 14001 Ətraf Mühitin İdarə edilməsi Sistemi ISO 50001 Enerjinin İdarə edilməsi Sistemi " Yerinə yetirilməli olan tələblərin ümumi dəstidir"

ISO 50001 Sizə nəyi göstərir?

Əsas diqqətini işin məhsuldarlığına yönəldən “MƏLUMAT” yönümlü idarəetmə təcrübələrinə aiddir Enerjiyə qənaəti idarəetmə təcrübələrinə tətbiq edən yaxşı tanınan hüquqi bazaya malik təşkilat və şirkətləri müəyyən edir. Dayanaqlı biznes inkişafına rəvac verən operativ idarəetmə sistemini lazımi qaydada tətbiq edir. Enerjinin idarə edilməsi biznesin inkişafı deməkdir

Az enerji sərfiyyatı sayəsində ən keyfiyyətli məhsulu təqdim edir

ISO 50001 Sizə nəyi göstərir?

Enerjinin idarə edilməsi əməliyyatına cəlb edilən və onlara rəhbərlik edən güclü yüksək rəhbərliyə malikdir Daha yüksək rəhbərlik səviyyəsindən tutmuş çarpaz təşkilata qədər rəhbərlik nümayəndəsinin təyin edilməsi üçün yüksək rəhbərliyə malikdir. Təşkilatları enerji qurğularından daha yaxşı istifadə etməyə, beləliklə də əməliyyat xərclərini azaltmağa və / və ya biznes imkanlarını artırmağa sövq edir. Təchizatçıların və müştərinin öz enerjilərini daha yaxşı idarə etməyə sövq etmək üçün hüquqi bazaya malikdir, beləliklə də təchizat zənciri boyu enerjiyə qənaət etməyə sövq edir.

ISO 50001 Enerji İdarəetməsi nə üçün bu qədər cəlbedicidir?

(1) “MƏLUMAT” yönümlü İdarəetmə Sistemi!!

Enerjini1( İCRASININ” qiymətləndirilməsi “MƏLUMATLARLA” ölçülə və miqdarı müəyyən edilə bilər. Enerjinin İdarə edilməsinin təmin edilməsi Enerjinin İdarə edilməsi icrası aşağıdakı A+B- bəndlərdən ibarətdir: A.Enerjinin İdarə edilməsinin icrası: standart idarəetmə icrası B.Energetika: Energetika kimi məlumatlarla idarə edilən icra Praktiklik Təşkilatın ölçü və növündən asılı olmayaraq, sizin milli və yerli tələblərdən xəbərdar olub-olmamanızdan asılı olmayaraq, “məlumatlara” və “icraya” əsaslanan idarəetmə metodu sizin əməliyyata lazımi qaydada tətbiq edilməlidir.

Davamlı Təkmilləşdirmə Prosesi (PDCA)

Davamlı Təkmilləşdirmə

Enerjinin İdarə edilməsi Sistemi -

EnMS

Planlaşdırmaq Etmək Yoxlamaq Hərəkət etmək

ISO 50001

Mənbə: http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_89.htm

ISO 50001

Mündəricat Qeydlər Ön söz . . . . . . . . . . . . . . ISO və sənədlərin yerləşdirilməsi haqda Giriş . . . . . . . . . . . .......... Hazırkı sənəddə standartların xülasəsi 1. Əhatə dairəsi . . . . . . . . . . . . . . . Enerjinin İdarə edilməsi üzrə tələblərin müəyyən edilməsi 2. Normativ istinadlar . . Hər hansı istinad hazırkı sənədə hüquqi qüvvə verir 3. Termin və təriflər . . Hazırkı sənəddə verilən termin və təriflər 4. Enerjinin İdarə edilməsi tələbləri . . . ISO 50001 tələblərinin müəyyən edilməsi Əlavə A 4-cü maddənin istifadəsi ilə bağlı göstəriş Əlavə B ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001 və ISO 22000 Müqayisə Cədvəli ISO 50001-in "Enerji Təhlili" Meyarları üzrə Enerjinin İdarə edilməsinin Əsas Standartlarına dair Müqayisə Cədvəli

ISO 50001

Müəyyən etmək Yaratmaq Enerjinin İdarə edilməsi Əhatə dairəsi və Sərhədlər Müəyyən etmək Sənəd Bu tələblərə necə cavab verəcək energetikanın davamlı təkmilləşdirilməsinə nail olmaq Yerinə yetirmək Təmin etmək

Enerjinin idarə edilməsi tələbləri

Enerjinin İdarəetmə Sisteminin Konseptual Sxemi

Davamlı təkmilləşmə

Enerji siyasəti Rəhbərliyin təhlili Planlaşdırma Həyatakeçirmə və İstismar Eİ-nin daxili auditi

Mənbə: ISO 50001

Yoxlama Monitorinq, ölçülmə və təhlil Qeyri-uyğunluq, düzəltmə, düzəldici və qabaqlayıcı tədbirlər

Eİ-nin Praktik Sxemi

“ISO 50001 Uyğunluğu” nə deməkdir

Eİ-nin tətbiqi üçün rəhbər göstərişin və müddəaların yaradılması Maddə 4, Bənd 4.1 - 4.3 ISO 50001 tələblərinə əməl etməklə yaradılmış Eİ üzrə biznesin idarə edilməsi Maddə 4, Bənd 4.4 & 4.5 Əgər Siz ISO 50001 tələblərinə əməl etməklə yaradılmış Eİ üzrə biznesini idarə edirsinizsə, təsdiq edin Maddə 4, Bənd 4.6 Təsdiqin nəticəsini nəzərdən keçirməsiüçün Rəhbərliyə təqdim edin Maddə 4, Bənd 4.7 Təsdiq yazılı rəhbər göstərişlər və müddəalar, prosedur və planlar müqabilində hesabat və sənədlərdə yazılı faktiki nəticə ilə aparılır.

Buna görə də, sənədləşdirmə ISO 50001 tələblərinə uyğun gələn Eİ-nin səmərəli şəkildə tətbiqi yolları arayan zaman nəzərə alınmalı olan ən əhəmiyyətli məsələdir.

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.1 Ümumi tələblər

Yaratmaq Müəyyən etmək Enerjinin İdarə edilməsi Müəyyən etmək Əhatə dairəsi və Sərhədlər Sənəd Bu tələblərə necə cavab verəcək energetikanın davamlı təkmilləşdirilməsinə nail olmaq Yerinə yetirmək Təmin etmək

Tələblər və şərh

4.2 Rəhbərliyin Rolu 4.2.1 Yüksək rəhbərliyin rolu

Tələblər və şərh

4.2 Rəhbərliyin Rolu 4.2.1 Yüksək rəhbərliyin rolu

Tələblər və şərh

4.2 Rəhbərliyin Rolu 4.2.2 Rəhbərliyin nümayəndəsi

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.3. Enerji Siyasəti

Tələblər və şərh

Tələblər və şərh 4.4 Enerjinin Planlaşdırılması

Enerji təhlilinin əhatə dairəsi

Tələblər və şərh

Tələblər və şərh

Tələblər və şərh

Tələblər və şərh

Fəaliyyətin adı Məqsədlər Məhsul xətti Dəyişməsi Artırılması • Kompressor hava klapanının bağlanması •Yuyulma dövrünün təhlili •Yaxalama vaxtını qısaltmaq üçün yuyucu maddələri azaltmaq Məramlar Kim tərəfindən Nə vaxt Enerjini 720,000kV-dək azaltmaq Xərc 3.3% azalır CO2 emissiyası azalır 400t – CO2 İstehsal #1 Menecer Mart 2012 ldə başa çatır

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.5. Həyatakeçirmə və istismar 4.5.1 Ümumi 1) Planın hazırlanmasında 6 əlavə elementin tətbiqi 2) Hazırlanmış plana uyğun olaraq həyatakeçirmə və istismar

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.5. Həyatakeçirmə və istismar 4.5.2 Təcrübə, təlim və məlumatlılıq Təcrübə EİS enerji istifadəsi ilə bağlı onun üçün və ya onun adından çalışan istənilən şəxsin və ya şəxslərin müvafiq təhsil, təlim, bacarıq və ya təcrübə əsasında təcrübəli olmalarını təmin edir.

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.5. Həyatakeçirmə və istismar 4.5.2 Təcrübə, təlim və məlumatlılıq Məlumatlılıq EİS onun üçün və ya onun adından şalışan şəxslərin aşağıdakılarla bağlı məlumatlı olmalarını təmin edir: 1) Enerji siyasətinə, prosedurlara və EİS tələblərinə uyğungəlmənin əhəmiyyəti 2) EİS tələblərinə nail olmaq üçün onların rolu, məsuliyyəti və səlahiyyəti 3) Təkmilləşdirilmiş enerji məhsuldarlığının faydası 4) Enerji məqsədləri və məramlarına nail olmağın əhəmiyyəti və müəyyən edilən prosedurlardan kənarlaşmağın nəticələri

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.5. Həyatakeçirmə və istismar 4.5.3 Kommunikasiya a) Enerji məhsuldarlığı və EİS İstismarı Kommunikasiyası b) Məlumatlılıq və Həvəsləndirmə Kommunikasiyası        EİS sahəsi və şirkətin portal sahəsindən monitorinq sistemləri bağlantıları EİS-nin elan lövhələri Səhər toplantıları Təlim kursları Həvəsləndirmə və mükafatlandırma proqramı Təkliflər qutusu və s.

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.5. Həyatakeçirmə və istismar 4.5.2 Təcrübə, təlim və məlumatlılıq Təlim - EİS özünün enerji istifadələri və istismarına nəzarətlə bağlı təlim ehtiyaclarını müəyyən edir:  Seminar  Kənar təlim  Daxili təlim  Məşğələ  və s.

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.5. Həyatakeçirmə və istismar 4.5.3 Kommunikasiya c) EİS üzrə xarici kommunikasiya       Mətbuat açıqlaması Şirkətin xəbərlər bülleteni Zavoda səfər MXN-nin hesabatı Veb sayt: bizimlə əlaqə saxlayın İcma fəaliyyətləri

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.5. Həyatakeçirmə və istismar 4.5.4 Sənədləşdirmə 4.5.4.1 Sənədləşdlirmə Tələbləri 4.5.4.2 Sənədlərə Nəzarət

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.5. Həyatakeçirmə və istismar 4.5.5 Operativ nəzarət EİS Nizamnaməsi

Ümumi EİS əməliyyatı üzrə ümumi göstəriş və müddəaları müəyyən edir

Göstərişlər, Planlar, Hesabatlar və s.

Prosedurlar

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.5. Həyatakeçirmə və istismar 4.5.6 Dizayn Enerjiyə qənaət üzrə dizayn cəhdinin iki növü : 1. Obyektin dizaynı 2. İstehsal prosesinin dizaynı

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.5. Həyatakeçirmə və istismar Təchizatçılarla əlaqə vacibdir 4.5.7 Enerji xidmətlərinin, məhsul, avadanlıq, məhsulların, avadanlıq və enerjinin satın alınması  Təchizatçının qiymət təklifi - Enerjinin növü və qiyməti üzrə spesifikasiyalar - İstismar müddəti ərzində sərfiyyatın qiymətləndirilməsi - İstismar müddəti ərzində texniki xidmət xərcləri - Qəza hallarında göstərilən xidmət  Enerjiyə qənaətin  qiymətləndirilməsi Texniki xidmət xərcinin  qiymətləndirilməsi müqabilində istismar müddəti ərzində enerji xərcləri Xüsusilə də qəza hallarında xidmətin çevikliyinin qiymətləndirilməsi  Təchizatçının qiymət təklif - Yanacaq enerjisi tərkibinin spesifikasiyası - Suyun tərkibinin spesifikasiyası - Enerji qurğusu üzrə istiliyə çevrilmə faktoru - Enerji qurğusu üzrə CO2 emissiyasının çevrilmə  faktoru Hər altı aydan bir tərkib  sınağının aparılması Alış qiymətləri ilə müqayisə etmək üçün müntəzəm şəkildə enerji bazarı qiymətlərinin yoxlanması

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq) 4.6.1 Monitorinq, ölçülmə və təhlil  Enerji məhsuldarlığının planlaşdırılmış intervallarda monitorinqi, ölçülməsi və təhlil edilməsini həyata keçirən əməliyyatların əsas xüsusiyyətləri aşağıda verilir.

a. enerjidən çox miqdarda istifadə edilməsi və enerji təhlilinin digər nəticələri ; b. enerjidən çox miqdarda istifadə edilməsi ilə bağlı müvafiq göstəricilər; c. EMG-lər d. Məqsəd və məramlara nail olunmasında tədbir planlarının səmərəliliyi e. nəzərdə tutulan enerji sərfiyyatı müqabilində faktiki göstəricilərin qiymətləndirilməsi.

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq) 4.6.1 Monitorinq, ölçülmə və təhlil  Göstəriş / prosedur aşağıdalarla bağlı faydalıdır: a. İslənən sənədlər metodunun müəyyən edilməsi b. Ölçülmə ehtiyaclarının necə təhlil edilməsinin müəyyən edilməsi c. Monitorinq avadanlıqlarının və sənədlərinin keyfiyyətinin təmin edilməsi metodunun müəyyən edilməsi d. Enerji məhsuldarlığında kənarlaşmalara qarşı fəaliyyət prosedurunun müəyyən edilməsi e. davamlı monitorinq və fəaliyyət əməliyyatı üzrə prosedurun müəyyən edilməsi

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq) 4.6.2 Hüququ və digər tələblərə uyğungəlmənin qiymətləndirilməsi  EİS enerji sərfiyyatı ilə bağlı hüquqi və digər tələblərə uyğungəlməni planlaşdırılmış intervalda qiymətləndirməyə hazır olmalıdır.

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq) 4.6.2 Hüququ və digər tələblərə uyğungəlmənin qiymətləndirilməsi  Qiymətləndirmənin yeniləmə və nəticələri aşağıdakı məlumatlardan ibarət sənəddə bir yerə toplana bilərlər: a. Onun enerjidən istifadə tələblərinə uyğun gələn hüquqi və digər tələblər siyahısı b. Uyğungəlmə üzrə qiymətləndirmə məsələlərinin xülasəsi və ya geniş şəkildə işıqlandırılması c. Uyğungəlmənin statusu d. Tövsiyə olunan tədbir e. Lazım gəldikdə, əlavə qeydlər  Sənədləşdirilən məlumatlar EİS-in məqsədinə xidmət etmək üçün rəhbərliyin təhlili zamanı təqdim edilə bilər.

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq) 4.6.2 Hüququ və digər tələblərə uyğungəlmənin qiymətləndirilməsi  Qiymətləndirmənin yeniləmə və nəticələri aşağıdakı məlumatlardan ibarət sənəddə bir yerə toplana bilərlər: a. Onun enerjidən istifadə tələblərinə uyğun gələn hüquqi və digər tələblər siyahısı b. Uyğungəlmə üzrə qiymətləndirmə məsələlərinin xülasəsi və ya geniş şəkildə işıqlandırılması c. Uyğungəlmənin statusu d. Tövsiyə olunan tədbir e. Lazım gəldikdə, əlavə qeydlər 

Sənədləşdirilən məlumatlar EİS-in məqsədinə xidmət etmək üçün rəhbərliyin təhlili zamanı təqdim edilə bilər.

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq) 4.6.3 EİS-in daxili auditi  EİS auditi könüllü şəkildə sənədləşdirilmiş EİS audit planına uyğun olaraq aparılır *.

 Audit aşağıdakıları yoxlayır : a. EİS-nin enerji məqsədlərinə və müəyyən edilmiş məqsədlərə uyğun gəlib-gəlmədiyinin yoxlanması b. EİS-nin lazımi şəkildə həyata keçirilməsi və təkmilləşdirilmiş enerji məhsuldarlığı  Yüksək rəhbərliyə məlumat verilməli olan audit nəticələrinin sənədləşdirilməsi. * ISO 50001 audit planı və bununla bağlı hesabat tələb etmir, lakin səmərəli və effektiv audit fəaliyyəti tələb olunur.

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq) 4.6.4 Qeyri-uyğunluq, düzəltmə, düzəldici və qabaqlayıcı tədbirlər   Təkmilləşdirmə fəaliyyətləri : Düzəltmə, düzəldici və qabaqlayıcı tədbirlər, eləcə də uyğunsuzluğa qarşı mübarizə tədbirləri.

EİS-nin Davamlı Təkmilləşdirmə Göstərişi (Problemin Həll edilməsinin idarə edilməsi üzrə Göstəriş) Göstəriş təkmilləşdirmə tələb edən elementlərin müəyyən edilməsi və qabaqlayıcı və düzəldici tədbirlər üzrə vəziyyətlərin müəyyən edilməsi üçün faydalıdır.

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq) 4.6.4 Qeyri-uyğunluq, düzəltmə, düzəldici və qabaqlayıcı tədbirlər  EİS-nin Davamlı Təkmilləşmə Proseduru: Proseduru müəyyən edən sənəd davamlı təkmilləşdirmə prosedurlarından imkanları müəyyən etmək üçün düzəldici və qabaqlayıcı fəaliyyətlər vasitəsilə faktiki və potensial qeyri uyğunluq məsələləri ilə məşğul olan tam işçi qüvvəsi üçün faydalıdır.

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.7. Rəhbərliyin Təhlili 

Rəhbərliyin təhlili ən mühüm EİS proseslərindən biridir

a.

Yüksək rəhbərliyin vəzifə və öhdəliklərini yenidən təsdiqləyir b.

c.

d.

e.

Davamlı təkmilləşmə üzrə EİS gedişatını sürətləndirir Üzvlərin tərəddüdlərini aradan qaldırır İnsanların cəhd və bacarıqlarını qiymətləndirir Edilən dəyişiklikləri başa düşür 

Logistikaların müəyyən edilməsi • Məqsəd • İştirakçılar • Tezlik • Prosedur

Tələblər və şərh

Maddə 4. EİS tələbləri 4.7. Rəhbərliyin təhlili  Rəhbərliyin təhlilinə daxil edilir  Rəhbərliyin təhlilindən əldə edilən nəticələr  Energetika və ya EMG-yə dəyişikliklər  Enerji siyasəti, məqsədlərinə/  məqsəd və ya baza səviyyəsinə dəyişiklik  Resursların ayrılması

Əlavələr və Şərh

Əlavə A EİS tələblərinə dair 4-cü maddədən istifadə üzrə göstəriş Mənbə: “ISO 50001:2011 (E)” page 13

Əlavələr və Şərh

Əlavə B Ümumi idarəetmə sistemi standartlarının müqayisəsi Aşağıdakı müşahidə qeyd edilə bilər: 3. Daha uzun tarixçə və təhlilə malik ISO 9001 bazar ehtiyaclarına əsaslanan sistem tələbləri üzrə maddələrin təkmilləşdirilməsi və ayrılması təcrübəsinə malikdir. Buna baxmayaraq, verilən məzmun məhsul keyfiyyətinin müəyyən edilməsinə ehtiyacı olan ISO 9001-dən fərqlənən ISO 50001 üçün eynidir. 4.4.3 Enerjinin təhlili --------------------> 7.2.1 Tələblərin müəyyən edilməsi . . 4.5.2 Təcrübə, təlim və --> 6.2.2 Təcrübə, təlim və . . 4.4.3 Sənədləşdirmə------------------> 4.2 Sənədləşdirmə tələbləri 4.4.3 Kommunikasiya ------------------> 5.5.3 Daxili kommunikasiaya 4.4.3 Enerji xidmətlərinin satın alınması --> 7.4 Alış 4.4.3 Monitorinq, ölçülmə ---> 8.2.3 Monitorinq, ölçülmə 4.4.3 Rəhbərliyin təhlili-----------> 5.6 Rəhbərliyin təhlili 4. Əsas diqqətin təhlükəsizliyin keyfiyyətinə yönəldilməsi ilə bağlı fərq olmaqla ISO 22000 - ISO 9001 Maddə strukturunu davam edir.

Əlavələr və Şərh

Əlavə B Ümumi idarəetmə sistemi standartlarının müqayisəsi Aşağıdakı müşahidə qeyd edilə bilər: 1. Hamısı 3-cü maddəyədək eyni başlığa / maddə strukturuna malikdirlər.

Ön söz Giriş Maddə 1 Əhatə dairəsi Maddə 2 Normativ istinad Maddə 1 Termin və təriflər 2. ISO 50001 və ISO 14001 bütün sistem təlbələrini 4 cü maddədə toplayan eyni maddəyə malikdirlər. Maddə 4 Kİ ümumi tələbləri Maddə 5 Rəhbərliyin məsuliyyəti Maddə 6 Resursların idarə edilməsi Maddə 7 Məhsulun satışı Maddə 8 Ölçülmə, təhlil və təkmiləşmə Mənbə: “ISO 50001:2011 (E)” səhifə 13

EİS-də idarəetmə prinsiplərinin idarə edilməsinin xülasəsi

Aşağıda ISO 50001-in nə tələb etməsindən asılı olmayaraq EİS əməliyyatına nəzarət etmək üçün lazım olan vasitələrin siyahısı verilir: 1. Əməliyyat və İşin gedişatının idarə edilməsi Əməliyyatın plana uyğun olaraq irəliləməsinin təmin edilməsi 2. İdarəetmənin dəyişdirilməsi Əməliyyatın dəyişikliklərə uyğun gəldiyinin təmin edilməsi 3. Əməliyyat Probleminin Həllinin İdarə edilməsi Əməliyyatın yaranmış problemdən tez bir zamanda azad olmasının təmin edilməsi və təkmilləşmə imkanından istifadə edilməsi.

4. Riskin idarə edilməsi Davamlı təkmilləşmənin təmin edilməsi üçün Risk faktorlarının qiymətləndirilməsi

EİS-də İdarəetmə Prinsiplərinin idarə edilməsinin xülasəsi

Aşağıda ISO 50001-in nə tələb etməsindən asılı olmayaraq EİS əməliyyatına nəzarət etmək üçün lazım olan vasitələrin siyahısı verilir: 5. Qəza hallarına hazırlıq Fövqəladə vəziyyət halında təhlükəsizliyin təmin edilməsinin nəzərə alınması 6. Sənədin idarə edilməsi Əsas sənədlərin müəyyən edilməsinin, təmin edilməsinin, yenilənməsinin və lazım gəldikdə, istifadə edilməsinin təmin edilməsi.

7. Məqsəd və Məramlara Nail olunmasının Qiymətləndirmə Meyarları Məqsəd və mərama nail olunmasının qiymətləndirmə meyarlarının işin gedişatını və ya nəticəsini ölçmək və qiymətləndirmək üçün müəyyən edilmələrinin təmin edilməsi.

Sənədlərin Xülasəsi

EİS əməliyyatı üzrə sənədlər əsas vasitədir

Enerji İdarəetmə Sisteminin Konseptual Sxemi

Xülasə

Enerji İdarəetməsi Sistemi - EİS