Sa*l*k Turizminde 3 ana ba*l*k*

Download Report

Transcript Sa*l*k Turizminde 3 ana ba*l*k*

En Popüler Medikal Turizm
Destinasyonu olmak
Dr.Handan Yavuz KÖKSAL
IMSTC Genel Müdürü
Medient Kulak-Burun Boğaz Yönetim Kurulu Üyesi
Sağlık Turizminde
Türkiye
Çok değil sadece 5-6 yıl önce…
Türkiye için sağlık turizmi
Önce “ farkındalık” yaratıldı…
Farkındalık…
• Eğer siz dünya’yı fark ederseniz, dünya da sizi fark eder.
• Fark ettiğiniz dünya’yı seversiniz.
• Sizi fark eden dünya’yı ise, daha fazla seversiniz.”
Sağlık Turizminde 3 ana başlık…
1. Tıp Turizmi
2. Termal Turizm
3. Yaşlı ve engelli Turizmi
Tedavi amacı ile Türkiye’yi tercih eden
yabancı hasta sayısı
– 2008
– 2009
– 2010
– 2011
– 2012
yılında
yılında
yılında
yılında
yılında
74.000
91.000
109.000
156.000
270.000
Türkiye’ye gelen
yabancı hasta sayısı
son 4 yılda 3 kat arttı.
3 kat daha fazla
hasta
Türkiye, sağlık turizminde
dünyayı fark etti, dünya da Türkiye’yi fark etti
‘yükselen yıldız’
En çok hangi endikasyonlarda
yurt dışından hasta geliyor?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Göz
Saç ekimi
Diş
Estetik cerrahi
Ortopedi
Omurga cerrahisi
Kardiyo-vasküler cerrahi
Jinekoloji ve ürolojik operasyonlar (infertilite)
Kulak-burun-boğaz
• %94 Özel Hastaneler
• %6 Kamu Hastaneleri
Ülkemizde medikal turizm her
aşamada destekleniyor…
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Ekonomi Bakanlığı ve
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
•
7 gün 24 saat, dört dilde (İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca) gelen bütün yabancı
hastalara ve turistlere sağlık alanında tercümanlık destek hizmeti veriyor.
•
2013 yılında aylık çağrı sayısını 2 bin olarak hedeflerken, tercümelere Farsça ve
Fransızca dillerini de eklemeyi planlıyor.
•
Yazılı çevirilere ve toplantılara da tercüman olarak destek veriliyor.
•
•
Uluslararası sağlık turizm kongreleri organizasyonlarına tam destek veriliyor.
Pazara giriş ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerine teşvik veriliyor…
Hedef
• 2015’de 500 bin yabancı hastadan 7 milyar dolar
• 2023’de 2 milyon yabancı hastadan 20 milyar dolar
gelir seviyesine ulaşmayı hedefliyor.
Türkiye’nin en popüler
medikal turizm destinasyonlarından biri olması gerekli…
Sağlık turizmini destekleyen ülkeler
Zirvedeki Medikal Destinasyonlar
En popüler medikal destinasyon
bölgeleri
•
•
•
•
•
Latin Amerika
Asya
Uzak Doğu
Amerika Birleşik Devletleri
Orta Doğu
Popüler Latin Amerika destinasyonları
•
•
•
•
•
Costa rica
Brezilya
Panama
Meksika
Arjantin
Asya’daki popüler medikal turizm
destinasyonları
•
•
•
•
•
Hindistan
Güney Kore
Malezya
Tayvan
Tayland
Hasta Medikal Turizm Destinasyonuna
nasıl karar verir?
Her hasta için seçtiği destinasyon, olasılıklar içinde en iyisidir…
Sağlık Turizmi Destinasyon Rehberi
Anket, 159 katılımcı tarafından tamamlanmıştır. Bu ankete katılanların çoğu (%95) endüstri uzmanlarıdır.
Bu analiz tam kapsamlı olarak kabul edilmemelidir ancak anket sonuçları iyi bir fikir vermektedir.
Sağlık Turizmi Destinasyonu olarak
adlandırılan toplam 35 ülke ifade edilmiş.
Alfabetik sırayla;
ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, BAE, Belçika, Brezilya, Çin, Fas,
Fransa, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere
İsrail, İspanya, İsviçre,Japonya, Karayipler, Kosta Rika, Küba,
Macaristan, Malezya, Meksika, Panama, Polonya, Suudi Arabistan,
Singapur, Tayvan, Tayland, Tunus, Türkiye, Ürdün,Yeni Zelanda
Anket, 159 katılımcı tarafından tamamlanmıştır. Bu ankete katılanların çoğu (%95) endüstri uzmanlarıdır.
Bu analiz tam kapsamlı olarak kabul edilmemelidir ancak anket sonuçları iyi bir fikir vermektedir.
En popüler ilk üç sağlık turizmi
destinasyonları sırasıyla;
• Hindistan
• Tayland
• Singapur
• ABD ise dördüncü sıradadır.
İyi bir sağlık turizmi destinasyonu olabilmenin
3 temel gerekçesi ifade edilmiş.
A. Hizmetlerdeki “kalite standartları” (%51)
B. “Ulaşılabilir olmak” ( %30 ) .
C. “Tesisin teknolojik olanakları ve mevcut
uzmanlık alanları” ( %27 )
Anket, 159 katılımcı tarafından tamamlanmıştır. Bu ankete katılanların çoğu (%95) endüstri uzmanlarıdır.
Bu analiz tam kapsamlı olarak kabul edilmemelidir ancak anket sonuçları iyi bir fikir vermektedir.
İyi bir sağlık turizmi destinasyonu
olmada; “Sunulan sağlık hizmetlerinin
kalitesi” en önemli kriter olarak
belirlenmiş.
Anket sonuçları göstermiştir ki; sağlık
turizminin sadece “düşük maliyetli tedavi
olduğu” bir efsanedir.
Maliyet kesinlikle önemli bir konudur.
Ancak sağlık turizmi destinasyonu seçerken tek başına bir
belirleyici değildir.
• En popüler ilk üç medikal turizm destinasyonu
“ Hindistan-Tayland-Singapur”
• A.B.D sıralamada 4. sırada!
• Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinin de ilk
onda yer alması sağlık turizminin küresel bir
endüstri olduğunun kanıtıdır.
• Bir destinasyonda sağlık hizmetlerinin kalitesinin son derece
önemli olduğu kabul edilmiştir.
• En iyi sağlık destinasyonu olmada; ileri teknolojinin modern
tıp bilimi ile birleşerek yüksek başarı ve tatmin edici sonuçlar
sunması temel bileşenlerdir.
• Destinasyonun popülaritesi için ek faktörler ise kültürel ve
sosyal hassasiyetleri ile güvenli bir destek sistemidir.
Sonuç:
Hastalar; ekonomik nedenler, erişilebilirlik, uygunluk,
sunulan hizmetin kalitesi, gizlilik ve diğer ek faydalar
için seyahat etmektedir.
Bu nedenle iyi bir sağlık turizmi destinasyonu olmak
için bir değil pek çok farklı özellik bir arada
sunulmalıdır.
Birkaç yıl öncesine kadar…
• Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki ülkeler için
önemli tıp destinasyonları
– Almanya
– İsviçre
– İsrail
– Rusya idi…
Yakın dönemde ne değişti?
• Türkiye’deki sağlık kuruluşları daha çok bilgi paylaştı
• Türk hekimleri uluslararası konferanslarda daha çok yer aldı
• Türk hekimlerinin uygulamalarda eriştiği yüksek başarı daha
çok fark edilir oldu
• Ülkemiz ileri düzey tıbbi tanı ve tedavi konularında bulunduğu
coğrafyada fark edildi
• Sağlık Turizmini geliştirmek devlet politikası haline geldi.
Türkiye hali hazırda hangi ülkeler için
öncelikli medikal destinasyon?
• Yabancı hasta listesinde hangi ülkeler zirvede:
– Almanya
– Rusya
– Azerbaycan
– Hollanda
– Irak
– Fransa
• Ukrayna, Belçika, Kazakistan, Romanya, Libya, Gürcistan ve
İngiltere
Amaç:
Türkiye’yi yakın coğrafyası içinde yer alan birçok Asya,
Avrupa ve Türki cumhuriyetler ülkesi için tıp alanında
en çok tercih edilen “medikal destinasyon” yapmak.
Yakın coğrafyamızda en çok tercih edilen
medikal destinasyon olmak için…
Öncelikle hastaların hangi sebepler ile
medikal turizm yapmaya
karar verdiğini çok iyi anlamak gerekir.
Zirvedeki Medikal Turizm
Destinasyonu olmak
Asya’yı Avrupa’ya bağlayan TÜRKİYE
• Yüksek standartlarda sağlık hizmetini fiyat avantajı ile bir arada sunuyor.
– En üst düzeyde donanımlı hekim kalitesine sahiptir.
– En üst düzeyde donanımlı hastane-sağlık kuruluşlarına sahiptir.
(JCI akreditasyonuna sahip sağlık kuruluşları)
• Üstün personel hizmet kalitesi mevcuttur.
• Tarihi - kültürel zenginlikleri ile yılda 32 milyon turist ağırlar.
• Hem Asya hem de Avrupa’dan hızlı ulaşım imkanına pek çok avantaj ile sahiptir.
(Orta doğu,Avrupa birliği ülkeleri,Rusya ve Türki cumhuriyetlerine olan yakınlık)
İlgiliniz için Teşekkürler..