KÜRESEL YA*LI BAKIM IVE YA*LI TUR*ZM* SONUÇ B*LD*RGES*

Download Report

Transcript KÜRESEL YA*LI BAKIM IVE YA*LI TUR*ZM* SONUÇ B*LD*RGES*

«KÜRESEL YAŞLI BAKIMI VE
YAŞLI TURİZMİ BULUŞMASI»
SONUÇ BİLDİRGESİ
1 EKİM 2013
RIXOS OTEL
ANKARA
• ÇALIŞTAY BAŞKANLARI:
• PROF.DR. EMİNE ÖZMETE
• UZM.DR. SİNAN İBİŞ
• RAPORTÖRLER:
• YARD. DOÇ. DR. BİLGE ÖNAL DÖLEK
• BİLİM UZMANI MELEK ZUBAROĞLU YANARDAĞ
1 ÇALIŞTAY
2 PANEL
1 OTURUM
5 KONFERANS
YAŞLI NÜFUS
ARTIYOR
ÖMÜR BEKLENTİSİ
YÜKSELİYOR
SAĞLIK
HİZMETLERİ
GELİŞİYOR
Yaşlı
nüfus
Aktif
yaşlanma
Yaşlı
turizmi
Yaşam
kalitesi
•
•
•
•
TÜRKİYE’DE 2012;
60+
8.500
65+
%7.5- 5.700
90+
90.000
• TÜRKİYE NÜFUSU; 76 MİLYON
• Türkiye’de doğumda beklenen ortalama yaşam
süresinin 2050 yılında 79’a çıkacağı tahmin
edilmektedir.
Türkiye Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizminde
Nerede?
Yaşlı turizmi ve yaşlı bakımı kavramları
belirlenmeli ,
Belirlenen kavramların ortak kabul görmesi
sağlanmalı,
Yaşlı turizmi standartları belirlenmeli,
Türkiye’nin Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizminde Fırsatları/Güçlü
Yanları Nelerdir?
Türkiye’nin;
Turizm konusunda cazip olması,
Türkiye’de bakım ve sağlık hizmeti maliyetinin düşük
olması,
Coğrafi konumunun kolay ulaşılabilir olması,
Türkiye için yaşlı turizminin yeni bir konu olması,
İklim özellikleri,
Zengin kültürü,
Turizme ve yaşlı turizmine destek veren bir
hükümetinin olması,
Misafirperverliği, termal suları ve yatırım
potansiyeli,
Sağlık hizmetlerinin belli bir kalitenin üzerinde
olması
Deneyimli Avrupa ve Asya ülkelerinin bilimsel ve
uygulama deneyimlerinin takip ediliyor olması
Deneyimli diğer ülkeler ile işbirliği içinde çalışılması,
bilimsel ve uygulama deneyimlerinin takip edilmesi
Türkiye’nin Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizminde Tehditleri/Zayıf
Yanları Nelerdir?
Kurumlararası iletişimsizlik ve işbirliği yetersizliği
Özel sektörün çekimserliği ve endişeleri
Nitelikli bakım elemanı eksikliği,
Kayıtdışı çalışan bakım elemanı potansiyeli,
Bürokrasiden tam destek alamamak,
Termal tesislerin ve turizm tesislerinin yaşlı
turizmi taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılama
konusunda yetersiz olması.
Dünyada ve Türkiye’de Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizminde
İhtiyaçlar Nelerdir?
Yaşlılık ve yaşlı turizmi alanındaki
mevzuatın yenilenmesi
Konuya ilişkin fizibilite
çalışmalarının yapılması
Yaşlı bakımı eğitimi veren
programların gözden geçirilmesi
Yaşlı bakıcılığının özendirilmesi amaçlı
erken emeklilik, yüksek maaş, yıllık izin
dışında farklı dönemlerde izinler gibi
alternatiflerin geliştirilmesi
Yaşlılık
alanında
yapılan
tüm
çalışmaların takip edilebileceği ulusal
bir web sayfasının oluşturulması,
online iletişim, sosyal medya
Yaşlı bakımı ve yaşlı turizminde devletten
beklenen roller nelerdir?
Hizmetin tek yetki mekanizması ile
merkezden yönetilmesi
Yaşlı bakımı ve turizmi eğitiminde
uygulamaya ağırlık verilmesi
Hukuki alt yapının hazırlanması
Bakım sigortasının oluşturulması
Aktif yaşlanmayı destekleyen altyapının kurulması,
Nesilleri bir arada tutacak semtlerin/ kasabaların
organize edilmesi
Yaşlı kurumları ve tesisler yapılırken ilgili meslek gruplarına
ve profesyonellere danışılması; bilim ve uygulamanın
buluşması
Yaşlı bakımı ve yaşlı turizminde özel sektörden
beklenen roller nelerdir?
Yaşlı bakımı ve yaşlı turizmi çok boyutlu ve maliyeti yüksek
hizmetlerdir. Bunun için hem işin ehli hem de güçlü şirketlerin
sahada yer almaları gerekir.
Medya, yaşlı bakımı ve yaşlı turizmine dikkat çeken
konularda yayın yapmalıdır.
Otellerdeki engelsiz oda kotası %5’in üzerinde olacak
şekilde düzenlenmelidir.
özel kurumlar kaliteyi artırmak ve standardı korumak için
kendi içlerinde bir öz denetim ağı/sistemi oluşturmalıdır.
Türkiye deki yaşlı bakımı kurumlarının ve yaşlı turizmi
tesislerinin gelişmesi için neler yapılabilir?
İdare/yönetim hareket ederken hızlı hareket etmeli ve çağın gereklerini
yerine getirecek şekilde yasal bir alt yapıyla(yaşlı refahı ve yaşlı bakımı
hukuku) kaliteli bir hizmet sağlamalıdır.
Özellikle yaşlı bakımı kurumlarında profesyonel meslek
elemanlarının ve ara bakım elemanlarının(eğitimli yaşlı bakım
personelleri) istihdamına önem verilmeli ve görev tanımlarına
ilişkin kriterler belirlenmelidir.
Yaşlı bakımı ve turizmi gibi özellikli hizmetlerin, yerel yönetimlere
devredilebilmeleri için öncelikle yerel yönetimler buna hazırlanmalı ve
özellikle eğitimli personel ile finansman konusunda güçlendirilmelidir.
Yaşlı bakımında finansman modeli/ Yaşlı bakım
sigortası uygulaması nasıl olmalıdır?
Milli Piyango gibi kurumlar aracılığıyla, bireysel
bağışlar ile veya çeşitli devlet bütçelerinden
destek sağlanabilir
Bireysel emeklilik sistemine seçenekli olmak üzere bir
yaşlı bakımı sigortası dahil edilebilir.
Yaşlı bakımı ile ilgilenen teknoloji firmalarından fonlar
sağlanabilir.
Yasalarla kuralları düzenlenen bir
bakım sigortası planlanabilir. Ayrıca
bu sistem içinde bakım verenlere de
bir bakım sigortası planlanabilir.
Bakım sigortasının karşılanabilmesi
için sağlık sigortası primlerinde çok
düşük bir oranda bir artırım
yapılabilir.
Yaşlı bakımı ve yaşlı turizminde Türkiye dünya yaşlılarına ev
sahipliği yapabilir mi?
Var olan donanımı, meslek elemanı
potansiyeli,
Var olan doğal kaynakları,
Düzenlenecek olan uygun mevzuatlar
ve iyi tanıtımlarla
Türkiye dünya yaşlılarına
ev sahipliği yapabilir…
YILLARA YAŞAM KATALIM
ADDS LIFE TO YEARS
TEŞEKKÜRLER..
THANK YOU….