iş planı(simit cafe)

Download Report

Transcript iş planı(simit cafe)

SİMİT CAFE
GİRİŞİMCİLERİN ADI VE SOYADI
1.İŞ PLANININ ÖZETİ
1.1 İş Fikrinin Kısa Tarifi
Bölge halkının en çok talep ettiği ve her zaman büyük bir rağbet
gösterdiği sunmayı düşündüğümüz ürünlerimizi kalite ve çok iyi
bir hizmetle birleştirerek cafe tarzı bir
mekanda sunmak olarak nitelendirilebilir.
1.2 Genel Olarak İş Kurma Süreci Planı




İlk olarak iş ile ilgili gereken planın yapılması
İşletme için gerekli makine teçhizat her türlü araç ve gereçlerin
temin edilmesi
İş için gerekli ustaların bulunup işe alınması
Daha sonra etkileyici görsel bir tanıtımla işletmenin açılması
2.Girişimci
2.1 Girişimcinin Kişisel Bilgileri
2.1.1 Kişisel Bilgileri
Adı ve soyadı
Mahmut Uyanık
Serhat Fidan
Doğum tarih ve
doğum yerleri
1989/Mardin
1989/İzmir
Tel/Faks
0506../yok
0554…/yok
2.1.2 EĞİTİM DURUMU
Mezun Olunan Okul
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Çalıştığı İşler
Mezun Olunan Bölüm
ve Tarih
Uluslararası Ticaret
ve Finansman
Simit Fırını İşletmesi Yaklaşık 15 yıllık bu
2012
Bilgi Beceri ve
Deneyimler
piyasanın tecrübesi
Çevreyi çok iyi tanıma
ve çevrede çok iyi
tanınma Daha önce bu
işlerin içinde yer alma
ve çalışma
İyi bir ticari zekaya
sahip olma
2.2 Girişimcinin İş Fikrini Seçme Nedenleri
 Açmayı düşündüğüm tarzda bir mekanın olmamasından rekabet ortamının söz
konusu olmaması ve bundan dolayı da müşteri potansiyelini kaybetme riskinin çok
az olması
 Müşterilerin aşırı talebi
 Çevreyi ve piyasayı çok iyi tanımam
 Bu iş için gerekli bilgi ve deneyime fazlasıyla sahip
olmak
 Piyasayı ve özelliklerini çok iyi bilmemden dolayı yüksek oranda kar
getireceğine olan inancımın çok büyük olması
2.3 Girişimcinin Hedefleri
Kaliteli ürün ve iyi hizmette vazgeçilmeyen bir yer olmak
İşletmeyi tercih eden müşterilere en üst derecede
memnuniyet sağlayarak amaçlanan hedeflere ulaşmak
3.Kurulacak İşin Temel Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı
3.1 İşin Sahip Olacağı Yasal Statü
3.2 İşin Kuruluşunda Ortaklık Yapısı
İş bireysel işletme ,hakiki şahıs işletmesi, Mahmut
şeklinde yönetilecektir
Uyanık
%50
Serhat Fidan %50
3.3 İşin Kurulması İçin Alınması Gerekli İzinler,Ruhsatlar ve Diğer
Resmi Dökümanlar
İzin/ruhsat/kayıt
İlgili kurum
Yaklaşık süre
Vergi dairesi
Ankara valiliği
3 gün
Kdv kayıt
Ankara valiliği
1 gün
Çalışanların vergisi
Ankara valiliği
1 gün
Sigorta kayıt
Ssk müdürlüğü
1 Hafta
İş yeri açma ruhsatı
Ankara belediye başkanlığı
2 gün
Cafe kuruluş izni
Sanayi ve ticaret bakanlığı
2 gün
4.İş Fikrinin Piyasa ve Talep Özelikleri Araştırması
Sonuçları
4.1 İŞ Fikrinin İçinde Bulunduğu Sektörler /alt sektörler Hangileridir ve
Özelikleri Nelerdir?
Gıda sektöründe yer almaktadır . Ayrıca kısmi olarak da hizmet sektörünü
kapsamaktadır.
Gıda sektörü kaliteli ürünün yanında hijyenik ortamda büyük bir titizlikle
ürünlerin üretilip yine büyük bir titizlikle müşterilere sunulmasını gerektiren
bir sektördür
4.2 Kurulacak İşletmenin ilişki İçinde Bulunacağı
Müşteri,Girdi ve İş Gücü Piyasaları ve Temel Özelikleri
 Öğrenciler ağırlıklı olmak üzere bütün yaş kesiminden insanlar müşteri olarak
kabul edilmektedir.
 İşletme girdisi olan un susam soğuk içecek grubu v.s toptancıları
 ASASA
 SADASDFAF
4.3 Girişimcinin Hedeflediği Sunum Bölgesinde Rakipler
ve Özelikleri
Aynı tarzda hizmet veren işletme bulunmamakla beraber; Aynı
bölgede 2 simit fırını ve 3 tane pastane vardır. Simit fırını yoğunluk
olarak seyyar satıcılara çalışmakta sadece ürün sunmaktadır.
Ayrıca ürün çeşitliliği fazla değildir. Pastanelerde yoğunluk olarak
pasta çeşitleri üzerinde hizmet vermektedir.
4.4 Ürünleri yada Hizmetlerin Müşterilere Tanıtımında
Temel Alınacak Faktörler
 İlk olarak müşteri memnuniyetini kesinlikle sağlamak
 Kaliteli ürün ve üst seviyede hizmet vermek
 Hijyenik koşullarda üretim ve satış yapılmasına dikkat etmek
 İşletmeye gelen müşteriye karşılı güler yüzlü olmak
Gibi faktörler;
İŞLETMENİN TANITILMASI VE SATIŞLARIN ARTMASI AÇISINDAN
ÖNEMLİDİR……
5.İşletmenin Uygulayacağı Pazarlama PlanIarı
5.1 SATIŞ VE PAZARLAMA CALIŞMALARINDA TEMEL
HEDEFLERİMİZ
5.1.1 Pazarda Ulaşmayı Hedeflediğimiz Yer
Her zaman tercih edilen yer olmak
Hedeflenen kar potansiyeline ulaşmak
5.1.2 Ulaşmak İstediğimiz
Müşteri Grupları
5.1.3 Müşteri Gruplarımızın
Büyüklüğü ve Harcama
Özelikleri
Hedeflediğim müşteri grubu
başlangıç olarak çevrede
mevcut olan potansiyeli yüksek
öğrenci kesimidir
Bu tür işletmelerde işletmeye
gelen müşteri sayısı her gün
değişkenlik gösterir.
Onları takiben bütün yaş
grupları..
Gelen müşterilerin hepsi aynı
harcama eğiliminde olacağını
sanmıyorum.
5.2 Rekabete Yönelik Önlemler
5.2.1 Kurulacak işletmenin
rakipleri karşısın da güçlü
olacağı yönler
Ürün çeşitliliği fazla hizmeti üst
seviyede ve daha fazla müşteriyi
ağırlayacak yer olması
Tabi ki bunlara ek olarak da
kaliteli ürünler üretmek
5.2.2 Kurulacak işletmenin
rakipler karşısında zayıf olacağı
yönler
Simit fırınları ve ya pastanelerin
bir çevre yapmış olması ilk
olarak tek zayıf yönümüzdür.
Fakat zamanla bu da ortadan
kalkacaktır.
5.3 İşletmenin Tahmini Satış Planı
Bu ve benzer işletmelerde -hatta sektör bazında da denile
bilinir- satış miktarı değişkenlik göstermektedir. Şöyle ki günlük
haftalık aylık hatta yıllık bazda her gün aynı olmayabilir.
Hedeflediğin satış miktarının iki üç katını yapacağın
zamanlarda olması mümkündür. Bununla beraber
hedeflediğin satışın üstüne çıkamadığın hatta altında kaldığın
zamanlar elbette olacaktır. Piyasaya hakim olan tecrübesi ve
bu iş deneyimi olan insan günlük satışını o gün içerisinde
yada bir gün öncesinden öngörebilir. Aylık satışını ise bir
önceki ayın son günlerinde yada ay başında öngörebilir.
Ürün/Hizmet Satış Planı (aylık)
Ürün Grubu
Planlanan Aylık Satış
Soğuk ve sıcak içecek grubu
30000 ADET
Hamur işi grubu
50000 ADET
5.4 ÜRÜN VE HİZMETLERİNİZİN SATIŞ BEDELERİ
5.4.1 ÜRÜNLERİMİZİN TOPLAM BİRİM MALİYETLERİNİ ,BİRİM ÜRÜN HİZMET KARŞILIĞINDA
BEKLEDİĞİMİZ KAZANÇ ORANLARINI VE ŞATIŞ FİYATLARINI AŞAGIDAKİ TABLODA GÖREBİLİRSİNİZ
ÜRÜN /HİZMET
Toplam birim
maliyet
Hedeflenen
kazanç oranı
Birim satış
fiyatı
Çay
15-20 krş.
80-85 krş
1 tl
Simit
15-20 krş
30-35 krş
50 krş
Poğaça
25 krş
25 krş
50 krş
Simit poğaça ve
börek çeşitleri
30krş-1 tl
30 krş-1 tl
0.60-2 tl
Gazlı içecek
çeşitleri
75 krş-1tl
50 krş
1.25-1.50 tl
Kahve çeşitleri
50 krş-1 tl
1 tl
1.50-2 tl
5.5 Ürün ve Hizmetlerimizi Hedef Kitleye Tanıtma
Metodları
5.5.1 REKLAM VE TANITIM ÇALIŞMALARINIZ YADA MÜŞTERİLER İLE
BAGLANTI KURMA YÖNTMELERİNİZ NELERDİR




Herkesin dikkatini çekebilecek bir tabela hazırlanması
El ilanı dağıtılması
Afişler yoluyla mekanın tanıtılması
Kartvizit basılması
5.5.3 Reklam ve Tanıtım Çalışmalarına
Ayıracağımız Bütçe
Başlangıç olarak işletmenin tanıtılması ve
ürünlerin müşteri grubunu çekmesi için
işletme kaynaklarından reklam tanıtım
çalışmalarına 2000 tl ayrılacaktır.
Bilinmelidir ki çok iyi yapılan reklam ve
tanıtım çalışmaları misli ile müşteri grubu
olarak işletmeye geri dönecektir.
5.5.4 Reklam ve Tanıtım Çalışmalarının
Ürün ya da Hizmetlerimizin Satış Miktarına
Katkısı
Pazara yeni giren ürün ve ya işletmelerin belirli
bir müşteri potansiyeline ulaşabilmeleri için
öncelikle ürün / işletmenin adını duyurmaları
gerekmektedir. Bu da reklam ve tanıtımlarla
olmaktadır. ( İlan afiş kartvizit v.b. Yollarla ) . Bu
etkinlik öncelikle yapılması gereken ve satış
üzerinde en belirleyici faktördür.
5.5 İşletmemiz İçin Yapacağımız Pazarlama Çalışmalarının
Aktivite Planı
Pazarlama Aktiviteleri
Sorumlu
Bedel
Tabela yapılması
Mahmut Uyanık
80 tl
Gerekli kartvizit ve el
ilanlarının basılması
Mahmut Uyanık
50 tl
El ilanlarının dağıtılması
Serhat Fidan
50 tl
Açılış günü ücretsiz hizmet
Serhat Fidan
500 tl
6.ÜRÜN VE HİZMET ÜRETİMİNDE KULLANILACAK TEMEL
SÜREÇLER VE ÜRETİM PLANI
6.1 Ürün ya da Hizmet Üretimi İş Akışı ve Üretim Planlaması
6.1.1 Ürün ya da Hizmetlerin Müşterilere Sunulacak Düzeye Kadar Geçirdikleri
Aşamaları Gösterir Üretim İş Akış Şeması
6.2 Ürün ya da Hizmet Üretimi İçin Gerekli Makine ve Ekipmanlar
Gerekli makine ekipman
Adet
Çay ocagı
1 Adet
Tezgah
3 adet
Simit ve poğaça fırınları ve
hamur makinesi
4 Adet / 1 Adet
Masa sandalye
20/100
Simit için gerekli kürek ve tavalar 2/ 5
6.3 Ürün ya da Hizmet Üretimi İçin Gerekli Hammadde ve Diğer
Girdiler

6.3.1 Ürünümüzün Oluşumu Sırasında Kullanılan Hammadde ve
Diğer Malzemeler.
HAMMADDE VE MALZEME GİRDİ TÜRLERİ
ÇAY KAHVE VE DİĞER SICAK İÇEÇEK GİRDİLERİ
SOĞUK İÇEÇEKLER
HAMUR İŞLERİ VE SİMİT İÇİN GEREKEN UN SUSAM PEKMEZ MAYA
POĞAÇA ÇEŞİTLERİ İÇİN ZEYTİN PEYNİR KAŞAR PEYNİR vb. DİĞER GİRDİLER
6.4 Ürün ya da Hizmet Üretimi İçin Gerekli İşgücü
6.4 İş Gruplarının Gerektirdiği İşgücü Grupları ve Nitelikleri
İş Grubu
Gerekli İş Güçü
İş Güçü nitelikleri
Garsonlar
5
Tecrübe ve iletişim
Simit poğaça ve
hamur işi ustaları
10
Tecrübe
6.5 Ürün ya da Hizmet Üretimi İçin Seçilen Kuruluş Yeri ve İşyeri Özellikleri
6.5.1 İşletmenin Kurulması için Seçilen Yerin Özellikleri ve Nedenleri
•
Müşteri kitlesinin yoğunlaştığı bölge olması
•
Hammadde Sağlamamda Kolaylık Sağlaması
• Ulaşım Açısından Çok Merkezi Bir Bölge Olması
• Çevre Müşteri Potansiyelinin Yüksek Olması
• Çevrede Yerleşim Birimlerinin ve okul, dershane gibi müşterilerin yoğun olduğu
bölgede bulunması
• Doğru dekore edildiğinde müşterinin hoşuna gidebilecek bir yer olma
• İyi bir Havalandırma ve Isınma Sisteiminin Olması
• Mekanın geniş bir yer olması ve geniş bir bahçesinin bulunması
6.5.2 İşyerinde, ürün ya da hizmetlerin elde edilmesi için kurulması gerekli tesisat/
donanımın özellikleri
Tesisat/Donanım Türü
Özellikleri
Elektrik Tesisatı
Elektriksiz Herhangi Bir İş Yapılamayacağı İçin Sistem Sağlam
Olmalıdır.
Su Tesisatı
Su Tesisatı Hem Çalışanların Temizlik İhtiyacını Hemde
Üretimde Baskı Devre İçin Çok Önemli Olduğundan tesisatın
sağlamılığı önemlidir.
Isınma Tesisatı
Çalışanların sağlığı ve performansı açısından ısınma tesisatı
yeterli olmalıdır
7.ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM PLANI
Kurulacak işin destek süreçleri ( iş yönetimi kontrol ve idari işler) hangi iş
gruplarını içermektedir? Ne şekilde yürütülecektir?




İş yönetimi ben ve ortağım tarafından yönetilecektir.
Mali konular için de bir muhasebeci görev alacaktır.
Simit,poğaça ve diğer hamur işi ürünleri ustalar tarafından
yapılacaktır.
Müşteriye sunum ve hizmet kısmını ise garsonlar üstlenecektir.
İşletme Örgüt Şeması
YÖNETİCİLER
USTALAR
GARSONLAR
8. İŞLETME FİNANSAL PLANI
8.1 İşletmenin Kurulması İçin Gerekli Yatırım ve İşletme Sermayesi
İhtiyacı
8.1.1 İşin kurulması için gerekli sabit yatırım ihtiyacını gösteren
"Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu" hazırlayınız.
8.1.2 İşletmenin mevcut çalışma planlarına uygun olarak sabit ve
değişken işletme giderlerini hesaplayarak, "İşletme Giderleri İhtiyacı
Tablosu" hazırlayınız.
8.2 İşletmenin kurulması ve işletmeye alınması için gerekli toplam
yatırım ihtiyacı, potansiyel finansal kaynaklar
Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu
YATIRIM HARCAMALARI
1. KİRA BEDELİ
TUTAR
2000 tl
AÇIKLAMA
MEKANIN AYLIK
KULLANIM ÜCRETİ
2.BİNA – İNŞAAT GİDERLERİ
10000 tl
3. MAKİNE VE TEÇHİZAT
5. DİĞER GİDERLER
30000 TL
1000TL
İŞLETME DEKORASYON
GEREKLİ TEÇHİZAT
PROMOSYON REKLAM
v.b
TOPLAM SABİT YATIRIM
43000
Yıllık İşletme Giderleri Tablosu
GİDER KALEMLERİ
TOPLAM
% SABİT/
SABİT
DEĞİŞKEN
HARCAMA
DEĞİŞKEN
GİDERLE
GİDERLER
R
1. HAMMADDE
350000 TL
0/100
3. KİRA
24000 TL
100/0
4. ELEKTRİK
7000 TL
30/70
*
5. SU
5000 TL
30/70
*
6. İŞÇİLİK-PERSONEL
144000 TL
100/0
7. AMBALAJ-
2000 TL
--------
PAKETLEME
GİDERLERİ
TOPLAM
532000TL
*
*
*
AÇIKLAMA
FİNANSMAN İHTİYACI
BAŞLANGIÇ YATIRIMI
50000 TL
Başlangıç için
gerekli yatırım
FİNANSMAN
KAYNAKLARI
ÖZKAYNAKLAR
40000 TL
BORÇLAR
-
KREDİLER
10 TL
Gayrimenkul yatırım
Kredi
9.İŞ KURMA SÜRECİ AKTİVİTE PROGRAMI
9.1 İş Kurma Süreci Detaylı Aktivite Planı" (Haftalık)
9.1.1 İşin kurulması için gerçekleştirilmesi gereken ve İş Planının ilgili
bölümlerinde kapsamı planlanan tüm çalışmaları "İş Kurma Süreci
Detaylı Aktivite Planı (Haftalık)" üzerinde programlayınız
AKTİVİTELER
1
2
İşyerinin Kiralanması
+
İşletmenin Ana Sözleşmesinin
Hazırlanması
+
3
Gerekli İzin ve Ruhsatların Alınması
+
Yasal Kuruluş İşlemlerinin Yapılması
+
İşyeri Donanımının Yapılması
Makine Ekipmanların Satın Alınması
+
+
+
4
5
6
AKTİVİTELER
1
2
3
4
Üretim Girdileri İçin
Bağlantıların Yapılması
+
İşletmenin Teknik İşgücünün
Sağlanması
+
İşletmenin İdari
Örgütlenmesinin Hazırlanması
+
5
6
+
+
Pazarlama planın baglı
çalışmaların başlatılması
Teknik Sistemin Deneme
Üretimine Alınması
+
+
+
Üretimin Başlatılması
+
Hizmetlerin Başlatılması
+