Portfolio periode 2

download report

Transcript Portfolio periode 2

opdracht
Portfolio periode 2
plan
resultaat
vooraf
werktijd
belang
do
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Een A3-presentatiemap waarin je opdrachten van de afgelopen periode op
volgorde is opgeborgen
 inleiding portfolio - tijd: 20 minuten
60 minuten
Het proces van je ontwikkeling kun je laten zien in een portfolio. Het portfolio
geeft een weergave van de ontwikkeling die je door maakt. Die ontwikkeling
kun je aan andere mensen laten zien, maar ook zelf kun je terugkijken naar
hoe je je ontwikkelt
Stel een portfolio samen
Gebruik ja A3-presentatiemap
Zet aan de buitenkant netjes je naam en je klas
Maak een A3 voorblad met daarop een toepasselijke afbeelding, je naam, je klas en
vermeld dat het gaat om je portfolio uit van TOEGEPASTE BEPLANTINGSLEER 1 uit
periode 2
Maak een A3 inhoudsopgave waarop je vermeldt welke opdrachten er in je portfolio
zitten
Stop de uitwerkingen van de opdrachten uit deze periode, voorzien van de uitgeprinte
opdracht in de juiste volgorde in je map
De op- en aanmerkingen van je docent blijven zichtbaar op je tekenwerk
check & act
Lever het portfolio in op _____ zie lesplanner
toegepaste beplantingsleer 1
HELICON-opleidingen
MBO Boxtel