Sara Claerhout, Lisa Brille

download report

Transcript Sara Claerhout, Lisa Brille

Sara Claerhout en Lisa Brille
PORTFOLIO ALS COMPETENTIEONTWIKKELEND INSTRUMENT
Uiteenzetting
• Waarom een portfolio als evaluatie-instrument?
• Opbouw van het portfolio volwassenenonderwijs KISP
• Praktisch gebruik van het portfolio binnen de opleiding
• Kansen en uitdagingen
Waarom een portfolio als
assessment-instrument?
Waarom portfolio?
Waarom portfolio?
Basiscompetenties beroepsprofiel
• Geïntegreerde set van kennis, vaardigheden en attitudes
Opleidingsconcept volwassenenonderwijs KISP
• Intensieve coaching naar groeiende zelfredzaamheid
• Innovatief
• Praktijk- en werkveldgericht
Lerarenopleiders: didactiek van de tweede orde
• Teach as you preach- aanpak in navolging van sociaalconstructivisme
= keuze voor PORTFOLIO
Opbouw portfolio
Opbouw portfolio
• Wat?
• = verzameling van bewijsstukken waarbij je aantoont competenties
te hebben bereikt
• Ter begeleiding en ter evaluatie
• Waar?
• Didactische leerlijn
Didactiek algemeen
inleiding op didactiek
Vakbekwaamheid bepalen/lesobservatie
Didactiek praktijkinitiatie
Verbreding basisdidactiek/initiatielessen
Algemene pedagogisch didactische begeleiding door
lesgever + intensieve begeleiding door vakdidacticus
Didactiek oefenlessen
Complexere didactische thema’s/oefenlessen
Algemene pedagogisch didactische begeleiding door
lesgever + intensieve begeleiding door vakdidacticus
Didactiek stage
Stage in het werkveld vanuit bekwaamheid
Begeleiding door vakmentor + stagebegeleider
Opbouw portfolio
• Basiscompetenties als fundament
• 4 rubrieken
• Per rubriek : opdrachten /
bewijsstukken
Opbouw portfolio
--- 4 rubrieken --•Basiscompetenties als
fundament
• 4 rubrieken
•Per rubriek : opdrachten /
bewijsstukken
1. Lesrealisatie (LR)
2. (vak)didactisch ontwikkelaar en
vakinhoudelijk expert (VDO +
VE)
3. Innovatie, professionalisering
en reflectie (I+P+R)
4. Partner in onderwijs (PIO)
RUBRIEK
COMPETENTIES
OPDRACHTEN
P.E.
Vetgedrukte opdrachten
=
tegen begeleidingsmoment
RUBRIEK
COMPETENTIES
OPDRACHTEN
Competentieniveaus:
1 inzicht in inhouden en competenties is verworven
2 inhouden en competenties worden toegepast in een
begeleide context
3 inhouden en competenties zijn geïntegreerd
Opbouw portfolio
--- evaluatiecriteria --• Verder in het portfolio:
• Criteria per rubriek
• Waaraan de opdrachten van die rubriek moeten voldoen
• Vertaling voor cursist:
Opdracht
Criterium
1
Criterium
2
…
Praktisch gebruik
Praktisch gebruik
• Begeleidingsinstrument
• Reflectie-instrument
• Evaluatie-instrument
Praktisch gebruik
-begeleidingsinstrument• Contact met begeleider
• Werkblok 1: lesgeven / les volgen + vetgedrukte
opdrachten maken
• Begeleidingsgesprek
• Werkblok 2: lesgeven / les volgen + overige
opdrachten maken
• Assessmentgesprek
Praktisch gebruik
-begeleidingsinstrumentSterktes?
Onvoldoendes?
Groeipotentieel?
Gedifferentieerd & geïndividualiseerd vervolg!
Praktisch gebruik
-reflectie-instrument• Zelfevaluatie
• Kwalitatieve score / criterium
• Verantwoording
• Balans tussentijds en op het eind
• Begeleidings- en assessmentgesprek
Praktisch gebruik
-evaluatie-instrument• Na het assessementgesprek
• Van kwalitatieve scores naar een punt
Kansen en uitdagingen
Een aantal getuigenissen
Een
curriculumontwikkelaar
vertelt…
Een cursist vertelt…
Een collega-lector vertelt…
Kansen en uitdagingen
•
•
•
•
Opmaak portfolio – aantrekkelijker instrument
Uitwisselen van het portfolio – rol van ELO
Talige aspect van het portfolio
Groei in rekening brengen
AALST
AALTER
DEINZE
DENDERMONDE
EEKLO
GENT
MARIAKERKE
OUDENAARDE
RONSE
ZELZATE