L'alimentació dels animals. Introducció

download report

Transcript L'alimentació dels animals. Introducció

L’ALIMENTACIÓ DELS ANIMALS
ALIMENTS
poden ser
Sòlids
Líquids
NUTRIENTS
es transformen en
s’ incorporen a l’
ORGANISME
Gasosos
Els animals
prenen aliments procedents
d'altres éssers vius com
Plantes
HERBÍVORS
Animals
CARNÍVORS
L’ ALIMENTACIÓ DELS ANIMALS
HERBÍVORS
Per exemple
PAPALLONA
Pren nèctar amb
trompa
CARAGOL
Tritura vegetals
amb la ràdula
CONILL
Amb una dentadura
característica
Molars amb
crestes tallants
per triturar
Incisius llargs i
corbats per tallar
Creixement continu de les dents per
evitar el desgast
L’ ALIMENTACIÓ DELS ANIMALS
CARNÍVORS
Els que cacen, depredadors
Els que s'alimenten de cadàvers, carronyers
LINX
Per exemple
Amb una dentadura
característica
GRANOTA
Agafa les preses amb la seva
llengua, les dents serveixen
per evitar que s'escapi la
presa
ARANYA
Fabrica teles, immobilitza les
preses amb verí, les injecta
sucs digestius i succiona el
líquid resultant de la digestió
Molars grans per
esbocinar la carn
Canines llargues i
còniques per
perforar i
subjectar
L’ ALIMENTACIÓ DELS ANIMALS
OMNÍVORS
Mengen vegetals i animals