Glòria Canals Sans Presidenta ACTAS  1989: Primer contacte entre la Generalitat de Catalunya i el Treball amb Suport (Projecte Aura) Departament de Benestar Social  Departament de Treball 1991: 1er Simposi.

download report

Transcript Glòria Canals Sans Presidenta ACTAS  1989: Primer contacte entre la Generalitat de Catalunya i el Treball amb Suport (Projecte Aura) Departament de Benestar Social  Departament de Treball 1991: 1er Simposi.

Glòria Canals Sans
Presidenta ACTAS

1989: Primer contacte entre la Generalitat de
Catalunya i el Treball amb Suport (Projecte
Aura)
Departament
de Benestar
Social

Departament
de Treball
1991: 1er Simposi Internacional de Treball
amb Suport a Mallorca.
 Paul Wheman i Christy Lynch

Treball amb Suport:
◦ Metodologia que neix a Estats Unitats a la dècada
dels 80.
◦ Segons David Mank es tracta d'un "treball
remunerat en llocs de la comunitat, amb els suports
individualitzats i continuats que assegurin l'èxit a
llarg termini, i on existeixin clares oportunitat per
la interacció amb persones sense discapacitat".
SUPPORTED
EMPLOYMENT
TREBALL
AMB
SUPORT:
“modelo
catalán”

1993: Creació de:
 AESE- Asociación Española de Empleo con Apoyo
 EUSE- European Union of Supported Employment


1995: 3er Simposi Internacional a Barcelona
1996: Creació d’ACTAS amb 8 entitats
impulsores: Heura del Vallès, CFO Jaume Cuspinera,
TRESC, ACISJF, Maragda, Eina, Taina, Projecte Aura

2005: 7è Congrés Internacional de Treball
amb Suport a Barcelona (assistència de més
de 750 participants de 32 països)

ACTAS compta amb 20 entitats i dóna suport
a més de 2.000 persones amb discapacitats i
les empreses on treballen.
2007: BOE- Regulación del Empleo con Apoyo
2009: Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats:
Document marc de referència: El Treball amb
Suport a Catalunya

Finançament estable

Serveis complementaris d’ajustament personal i
social- USAPS, SCAPS??

Canvi qualitatiu en equips de valoració EVO

Millorar la oferta formativa prelaboral

Fomentar la formació al llarg de tota la vida

Preparar les jubilacions amb qualitat
Estem segurs que aquest document marc del
TaS ajudarà a aconseguir els valors comuns a
tota la ciutadania:
- Igualtat d’oportunitats
- Respecte a la diversitat
- Autodeterminació i empoderament
….. I no hi hagi ciutadans de 2ona…..
GRÀCIES I FELICITATS A
TOTS/ES