Amb B o amb V? Escrivim B: Davant de l o r.  Darrera de m.  Quan hi ha paraules de la.

download report

Transcript Amb B o amb V? Escrivim B: Davant de l o r.  Darrera de m.  Quan hi ha paraules de la.

Amb B o amb V?
Escrivim B:
Davant de l o r.
 Darrera de m.
 Quan hi ha paraules de la mateixa
família que tenen p.

ARBRE
TAMBORÍ
LLOBA
Escrivim V:
 Darrere de n.
 Quan hi ha paraules de la mateixa família
que tenen u.
 En les terminacions de l’imperfet d’indicatiu
de la primera conjugació. O sigui, de les
formes verbals acabades en -ava, -aves, -ava,
-àvem, -àveu, -aven.
CANVIADOR
NEVADA
CANTÀVEM
DICTAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Corregim el dictat
1. AVIÓ
3. BOMBETA
2. BLAU
4. GANIVET
5. BRAÇ
6. VIOLI
7. VUIT
8. MÒBIL
9. CAVA
11. VAIXELL
10. GAMBA
12. BANC
13. BENZINERA
14. CUB
15. VACA
O amb C o amb QU
La S: sorda i sonora
Les majúscules i
l’apòstrof
Treballem la R
X i dígrafs ix-tx-ig
Paraules amb G/J