Karolina Siniakovaite

download report

Transcript Karolina Siniakovaite

SLAUGYTOJŲ ŽINIŲ APIE
NEATIDĖLIOTINĄ MEDICINOS
PAGALBĄ VERTINIMAS
Darbo autorius:
BPS gr. studentė
Karolina Siniakovaitė
Darbo vadovė:
Lekt. Asta Urbonienė
TEMOS AKTUALUMAS.

Kritinės būklės metu būtini neatidėliotini
veiksmai, kurie gali išgelbėti žmogaus gyvybę.
Nuo to, ar slaugytojai moka atpažinti pavojingą
būklę, įvertinti ją ir atlikti neatidėliotinus
veiksmus, priklauso, ar bus išgelbėta daugelio
žmonių gyvybė.

Darbo objektas – slaugytojų žinios apie
neatidėliotiną medicinos pagalbą.

Tyrimo tikslas – įvertinti slaugytojų žinias apie
neatidėliotiną medicinos pagalbą
DARBO UŽDAVINIAI:



1. Išsiaiškinti, kaip VšĮ Utenos ligoninės Terapijos klinikos
ir VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Šeimos
medicinos skyriaus slaugytojai vertina savo turimas žinias
apie neatidėliotiną medicinos pagalbą.
2. Pateikti VšĮ Utenos ligoninės Terapijos klinikos ir VšĮ
Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Šeimos
medicinos skyriaus slaugytojų veiksmus teikiant
neatidėliotiną medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių
atvejais.
3. Palyginti VšĮ Utenos ligoninės Terapijos klinikos ir VšĮ
Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Šeimos
medicinos skyriaus slaugytojų žinias apie neatidėliotiną
medicinos pagalbą.
DARBO METODAI:
1.Medicininės literatūros ir šaltinių analizė.
 2. Anketinė apklausa (kiekybinis tyrimas).
 3. Dokumentų analizė.

TYRIMO CHARAKTERISTIKA
Vertinant slaugytojų žinias apie neatidėliotiną
medicinos pagalbą, VšĮ Utenos ligoninės
Terapijos klinikoje ir VšĮ UPSPC Šeimos
medicinos skyriuje kiekybinio tyrimo metodu
atliktas empirinis tyrimas, apklausiant 30
slaugytojų.
SLAUGYTOJŲ NUOMONIŲ PASISKIRSTYMAS APIE TAI, AR JIE TURI
PAKANKAMAI ŽINIŲ APIE NEATIDĖLIOTINOS MEDICINOS PAGALBOS
SUTEIKIMĄ
Mažai turiu žinių
7%
0%
Nepakankamai viską
gerai žinau
80%
60%
13%
Viską gerai žinau
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
VšĮ UPSPC Šeimos medicinos skyriaus slaugytojai
VšĮ Utenos ligoninės terapijos klinikos slaugytojai
80%
90%
TEISINGO GAIVINIMO POŽYMIAI
27%
Pradeda plakti širdis
7%
73%
Įpučiant orą, pakyla
krūtinės ląsta
93%
0%
10%
20%
30%
VšĮ Utenos ligoninės terapijos klinikos slaugytojai
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
VšĮ UPSPC Šeimos medicinos skyriaus slaugytojai
SLAUGYTOJŲ NUOMONIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL TAI, KAIP JIE
ATLIKTŲ KRŪTINĖS LĄSTOS PASPAUDIMUS NESĄMONINGAI
UŽSPRINGUSIAI NĖŠČIAI MOTERIAI
100%
Klūpėdami šalia
nukentėjusios
87%
0%
Apžergę nukentėjusią
13%
0%
20%
40%
VšĮ Utenos ligoninės terapijos klinikos slaugytojai
60%
80%
100%
120%
VšĮ UPSPC Šeimos medicinos skyriaus slaugytojai
SLAUGYTOJŲ NUOMONIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL TAI, KAIP JIE
SUTEIKTŲ STABILIĄ ŠONINĘ PADĖTĮ NESĄMONINGAM
NUKENTĖJUSIAM
Versite ant sveikesnio
šono
Versite ant kairio šono
Nepamenu ant kurio
šono guldyti
60%
93%
13%
0%
20%
0%
7%
7%
Versite ant dešinio šono
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
VšĮ UPSPC Šeimos medicinos skyriaus slaugytojai
VšĮ Utenos ligoninės terapijos klinikos slaugytojai
100%
IŠVADOS
1. Dauguma slaugytojų mano, kad nepakankamai
turi žinių apie neatidėliotinos medicinos pagalbos
suteikimą, todėl norėtų apie tai sužinoti daugiau.
Daugiausia slaugytojų savo žinias apie
neatidėliotiną medicinos pagalbą vertino 8 balais.
VšĮ Utenos ligoninės slaugytojai buvo linkę savo
žinias vertinti palankiau ir aukščiau, negu VšĮ
UPSPC slaugytojai.
IŠVADOS
2. Abi respondentų grupės galėtų suteikti
neatidėliotiną medicinos pagalbą nukentėjusiems
nelaimingo atsitikimo metu, tačiau lyderiavimo
atsakomybę, teikiant šią pagalbą, galėtų prisiimti
tik VšĮ Utenos ligoninės Terapijos klinikos
slaugytojai.
IŠVADOS
3. Tikslesnes žinias apie neatidėliotinos
medicinos pagalbos teikimą gyvybei pavojingų
būklių atvejais turi VšĮ Utenos ligoninės
Terapijos klinikos slaugytojai, nes tik jie
pažymėjo, kad iškritusius organus (žarnas) tinka
uždengti ne tik švaria, bet ir drėgna medžiaga ir
kt. Tačiau VšĮ UPSPC Šeimos medicinos skyriaus
slaugytojai geriau žino, kad šiuo metu Lietuvoje
naudojama dirbtinio kvėpavimo schema santykiu
2:30 (2 įpūtimai, 30 paspaudimų).