Autizmas. Diagnostika. Ugdymo būdai

Download Report

Transcript Autizmas. Diagnostika. Ugdymo būdai

Virginija Juškevičiūtė, ABA terapeutė konsultantė
www.elgesioanalize.lt; [email protected]
Forumas „Kai laimi visi“, 2014 Gegužės 12d.
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Autizmas. Diagnostika.
Ugdymo būdai.
Eiga
• Autizmas ir ankstyvos diagnostikos svarba
• Ankstyvoji intervencija ir Elgesio analize paremti metodai
• Socialinės apsaugos, sveikatos ir švietimo sistema JK
Virginija Juškevičiūtė, 2014
• Ugdymo būdai
Autizmas
• Neurologinis raidos sutrikimas
medicininė, išskyrus Reto sindromą)
• Simptomai ir jų intensyvumas skiriasi kiekvienu atveju
Virginija Juškevičiūtė, 2014
• Diagnozė paremta elgesio įvertinimu ir stebėjimais (ne
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Autizmo Spektro Sutrikimai
Diagnostika
• Diagnozuojama 18mėn. iki 3m.
• Elgesio įvertinimas ir stebėjimai:
• medicininė istorija
• Diagnostinės gairės (DSM-V, ICD-10)
• Klinikiniai stebėjimai
• Raidos ir intelekto testai (M-CHAT, ADOS, ADI-R, ir kt.)
Virginija Juškevičiūtė, 2014
• Aspergerio sindromas gali likti nepastebėtas iki 9-10metų
Diagnostika
• Klinikinis psichologas
• Kalbos ir kalbėjimo patologas
• Ergoterapeutas
Virginija Juškevičiūtė, 2014
• Gydytojai: pediatras, psichiatras, neurologas
Autizmo Spektro Sutrikimas 299.00
(F84.0)
• Trūkumai socialinės komunikacijos ir bendravimo srityse:
• Deficitai nekalbinio bendravimo elgesyje
• Sunkumai vystant, palaikant ir suprantant santykius
Virginija Juškevičiūtė, 2014
• Sutrikęs socio-emocinis apsikeitimas
Autizmo Spektro Sutrikimas 299.00
(F84.0)
• Ribotas, pasikartojantis elgesys, pomėgiai ir užsiėmimai:
• Pastovumo reikalavimas, negebėjimas prisitaikyti prie pokyčių,
ritualai
• Labai riboti pomėgiai, intensyvus domėjimasis tam tikru dalyku
• Hyper- ar hypo- jautrumas sensoriniams veiksniams, ar neįprastas
domėjimasis sensoriniais aplinkos aspektais
Virginija Juškevičiūtė, 2014
• Pasikartojantys stereotipiniai judesiai, kalba ar daiktų naudojimas
Autizmo Spektro Sutrikimas 299.00
(F84.0)
• Kartu su/ be intelektinio sutrikimo
• Kartu su/be fizinio sveikatos ar genetinės būklės/sutrikimo
• Kartu su/be kito neurologinio, protinio ar elgesio sutrikimo
1 pakopa
2 pakopa
3 pakopa
Reikalaujanti
paramos
Reikalaujanti žymios
paramos
Reikalaujanti
visapusiškos paramos
Virginija Juškevičiūtė, 2014
• Kartu su/be kalbos vystymosi sutrikimo
•
Lengva autizmo pasireiškimo forma
•
Vidutinis/aukštas intelektas
•
Tipiška kalbos raida, tačiau sunkumai suprantant perkeltinę prasmę
•
Ryškus socialinio bendravimo sutrikimas
•
Riboti pomėgiai, fiksacijos
•
Sunkumai motorikos srityje
•
Sensoriniai jautrumai
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Aspergerio sindromas
Paplitimas
JAV
JK
• 1 iš 260 vaikų
• 2000-2010m. rodikliai pastovūs
Europa
• 1 iš 167 vaikų
Šaltiniai:
• http://www.autismspeaks.org/
• Taylor, B., Jick, H., & MacLaughlin, D. (2013)
• European Autism Association
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
• 1 iš 88 vaikų
• Nuo 2004 metų išaugo 78%
• 4/5berniukai : 1 mergaitė
11
Autizmas Lietuvoje
• Išsamių duomenų nėra.
Aspergerio sindromas, ir kt.), 2010m. Duomenys SVEIDRA
• nuo 2003 m. išaugo beveik trigubai
• Autizmas -12 iš 10tūkst.; Aspergerio sindromas -59 vaikai iš 10
tūkst. Vilniaus mieste (Lesinskienė, S. ir Pūras, D. 2001)
• Būtinas epidemiologinis tyrimas
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
• 1 iš 1000 vaikų turi įvairiapusį raidos sutrikimą (autizmas,
12
Kodėl taip išaugęs?
• Spektras
• Kintantys diagnostikos kriterijai
• Aplinkos veiksniai
• Visuomenės lūkesčiai (pvz. Aspergerio s.)
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
• Augantis supratimas medicinoje ir visuomenėje
13
Raida
• Reikalingas nuolatinis ugdymas ir parama
• Simptomai gali susilpnėti ar sustiprėti
• Savarankiškumo ugdymas
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
• Trunka visą gyvenimą
• Lavinimo sritys priklauso nuo kiekvieno atvejo
14
•
„Gydymas“
•
Terapijos
•
Ugdymas
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Autizmo terapijos ir "gydymo"
būdai
„Gydymas“
• Sekretino terapija
• Vitaminų terapijos (B6, magnis, ir kt.)
• Gliutino ir kaseino pašalinimo dietos
• Sunkiųjų metalų valymas (chelacija)
• Steroidų gydymas
• ir kt.
• Kontraversiškos, nėra įrodymų, kad jos efektyvios
• Neetiškos
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
• Mielių pašalinimo dieta
16
Terapijos
• Meno Terapija
• Sensorinės Integracijos Terapija (SIT)
• Klausos Integracijos Terapija (AIT, Tomatis)
• Gyvūnų terapijos
• Deguonies Terapija
• Ir kt.
• Kontraversiškos, neugdo savarankiškumo
• Relaksacinis poveikis
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
• Muzikos Terapija
17
Ugdymas
• Kalbos ir kalbėjimo vystymo terapija (SaLT)
• Ergoterapija
• Santykių Vystymo Intervencija (RDI)
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
• ABA - Taikomoji Elgesio Analizė
• TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related
Communication Handicapped Children)
• Ir kt.
• Tyrimais pagrįstas efektyvumas konkrečiose srityse
18
Efektyvus lavinimas
Progreso
vertinimas ir
ugdymo
adaptacija
Probleminio
elgesio
mažinimas
Komunikacijos
vystymas
Mokymosi
barjerai
Emocinės ir
psichologinės
problemos
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
Sensoriniai
sutrikimai
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kalbos vystymo specialistai, logopedai
Ergoterapeutai
Klinikiniai Psichologai, vaikų psichologai, psichologai
Elgesio valdymo specialistai
Mokytojai
Tėvai
Mokinio padėjėjai
Psichiatrai, neurologai
Mokslininkai
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
Būtinas specialistų
bendradarbiavimas
20
Mokslas, kurio
metodai
paremti
mokymosi
principais ir
nuolatiniais
mokslo tyrimais
pademonstruoja,
kad būtent nuo
šių taikytų
metodų ir
priklauso elgesio
pagerėjimas
nuosekliai
taikoma siekiant
pagerinti
socialiai
reikšmingą
elgesį
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
Taikomoji Elgesio Analizė (ABA)
21
Taikomoji Elgesio Analizė (ABA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
psichologijos srityse
Edukologijoje
Medicinoje
Versle
Gerontologijoje
Sporte
Kriminologijoje
Tvarios plėtros
ir kt. srityse
• Tarptautinis specialistų tinklas ir akreditacijos sistema:
BACB (Behavior Analist Certification Board), ABAI, UK
SBA, EABA, ir t.t.
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
• ABA sėkmingai taikoma
22
• ABA principais grįstos terapijos ir intervencijos
yra efektyviausios siekiant pagerinti žmonių,
turinčių Autizmo Spektro Sutrikimus, gyvenimo
kokybę, mokant juos gebėjimų, padėsiančių
prisitaikyti prie kasdieninės aplinkos ir gyvenimo
visuomenėje.
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Taikomoji Elgesio Analizė (ABA)
• Kuo anksčiau taikoma ABA principais paremta
intervencija tuo geresni pasiekiami rezultatai,
tiek komunikacijos, kalbos, probleminio elgesio,
reikšmingų gebėjimų srityse, tiek akademinėse
srityse.
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Taikomoji Elgesio Analizė (ABA)
• Elgesio modifikacija
• Kalbinis Elgesys (VB)
• Tikslinis mokymas (Precision
Teaching)
• Ankstyvoji Intensyvi Elgesio
Intervencija (EIBI)
• Pagrindinio Atsako Mokymas
(Pivotal Response Training)
• Elgesio valdymas
• PECS
• Atskirų bandymų mokymas
(DTT/ITT)
•
•
•
•
•
TEACCH
Pozityvi elgesio parama (PBS)
Žetonų sistemos
Sutarčių metodika
Ir daug kitų...
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
Elgesio Analize paremta...
25
• Valstybinis sektorius: socialinės apsaugos, sveikatos ir
švietimo sistema
• Labdaros ir nevalstybinės organizacijos
• Privatus sektorius
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
JK socialinės paramos tinklas šeimoms
auginančioms vaikus su Autizmu
26
Negalios ir
rūpybos tarnyba
(Disability and Carers
Service)
Vietinės Valdžios
Įstaigos ir
Savivaldybės
(Local
Authorities/Councils)
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
JK Socialinės Apsaugos Sistema
27
Negalios ir rūpybos tarnyba
• Negalios išmokos (Disability Living Allowance) – žmonėms su
ilgalaikėmis ligomis ir negaliomis. Priklausomai nuo mobilumo ir
slaugos reikmių, nepriklausomai nuo diagnozės. Viena iš pagrindinių
pašalpų vaikams ir suaugusiems turintiems Autizmą.
• Socialinis darbuotojas – įvertina ypatingus poreikius, supažindina su
proceso eiga, būtinomis ir prieinamomis paslaugomis, tarnybomis ir
parama; specialistų iš šalies pagalba, pvz. kalbos terapija,
ergoterapija, socialinėm ir paramos grupėm, `atokvėpio` paslaugos
(respite care); įvairios intervencijos, elgesio terapija ir konsultacijos,
ir kt.
• Tiesioginiai Mokėjimai (Direct Payments) – išduodami per
savivaldybes, dydis priklauso nuo spec. poreikių ir diagnozės.
Gaunami tik naudojantis socialinėmis paslaugomis, t.y. per socialinį
darbuotoją.
Virginija Juškevičiūtė, 2014
• administruoja neįgalumo pašalpas ir slaugos pašalpas žmonėms su
ilgalaike negalia ir ligomis, ir jų globėjams.
Vietinės Valdžios Įstaigos/Savivaldybės
• Būtinosios (means-tested)- priklauso nuo reikalingumo (amžiaus,
vaikų, partnerio, ligų, negalios, pajamų, ir t.t.), padengia skirtumą
tarp gaunamų pajamų ir minimalios valstybės nustatyto
pragyvenimo lygio.
• Papildomos (non-means-tested)- kai kurios išduodamos
priklausomai nuo sumokėtų socialinio draudimo įmokų (National
Insurance), kai kurios išduodamos automatiškai (pvz. diagnozė,
amžius, kt.)
Virginija Juškevičiūtė, 2014
• administruoja gyvenamąsias pašalpas ir išmokas. Procedūros ir
pašalpų tipai priklauso nuo savivaldybės.
• Pašalpų grupės:
• Socialinės pašalpos - vaikų iki 7m. tėvams ir globėjams, kurių
pajamos nesiekia £16,000.
• Darbo ir Paramos išmokos – negalintiems dirbti dėl ligos ar negalios
(įsk. vaikų negalia)
• Vaiko mokesčių kreditas – auginantiems vaikus; išmokos didėja
turintiems vaikus su negalia.
• Socialinis fondas – išmokos ir paskolos tam tikrom socialinėm
grupėm, pvz. rūpybos išmokos, biudžetinės ir kritinės paskolos.
• Negalios išmokos (Disability Living Allowance) – žmonėms su
ilgalaikėmis ligomis ir negaliomis. Priklausomai nuo mobilumo ir
slaugos reikmių, nepriklausomai nuo diagnozės. Viena iš pagrindinių
pašalpų vaikams ir suaugusiems turintiems Autizmą.
• Slaugos pašalpos – skirtos slaugantiems 35 ar daugiau valandų per
savaitę.
• Vaiko pašalpa – tėvams ir globėjams besirūpinantiems vaikais iki
20m. (16-20m. privalo lankyti mokyklą).
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
Vietinės Valdžios Įstaigos/Savivaldybės
30
• Mokymo, sveikatos ir slaugos planas(Education, Health and
Care Plans) – nustato mokymosi reikmes ir reikalingą pagalbą,
nuo jo priklauso paramos prieinamumas.
• Ankstyvosios Paramos Programa (Early Support programme) skirta neįgalių vaikų iki 5metų tėvams ir globėjams.
Koordinuoja paslaugas skirtas vaiko sveikatai, išsilavinimui, ir
socialinei paramai, sujungia tarnybas ir prieinamą paramą iš
skirtingų šaltinių. Suteikia informaciją, medžiagą, resursus,
apmokymus ir seminarus.
• Tolimesnis, mokyklinio amžiaus vaikų lavinimas priklauso nuo
tėvų pasirinkimo. Pvz: bendro lavinimo, specialiosios,
nepriklausomos, privačios, namų mokyklos.
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
Sveikatos ir švietimo sistema
31
CAMHS (Children and Adolescent Mental
Health Services)
•
•
•
•
•
•
•
Psichiatrai
Klinikiniai psichologai
Pediatrai
Elgesio Specialistai
Socialiniai darbuotojai
Psichoterapeutai
Kalbos lavinimo specialistai
• 3 arba 4 pakopų sistema
• Gydo psichiatrinius sutrikimus, pvz.: OCD, depresiją, valgymo
sutrikimus, šizofrenijos epizodus, ir pan.
• Psichiatrinių sutrikimų gydymas pritaikomas vaikams su
autizmu.
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
• Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugos (VPP):
32
Labdaros ir nevalstybinės
organizacijos
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
• Nepriklausomos mokyklos ir mokyklų grupės siekiančios
užtikrinti žmonių turinčių ASS gyvenimo kokybę visuose
jų gyvenimo laikotarpiuose.
33
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Labdaros ir nevalstybinės
organizacijos
Privatus sektorius
• ABA Klinikos ir privatūs konsultantai namų ir mokyklos
programoms
• Kalbos lavinimo klinikos/centrai, privatūs
logopedai/kalbos terapeutai
• Fizinės terapijos klinikos/centrai, privatūs ergoterpeutai
• Slaugos ir bendruomenės namai
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Gegužės 8d., Susitikimas-diskusija
LSMU
• Raidos ir ankstyvosios intervencijos klinikos
35
• Teikti prieinamą, stabilią ir efektyvią pagalbą vaikams,
paaugliams ir suaugusiesiems turintiems Autizmo
Spektro Sutrikimą
• Sveikatos, socialinės apsaugos ir švietimo sistemų
bendradarbiavimas kuriant ir įgyvendinant paramos
modelius
• Specialistų ruošimas ir darbas (psichologų, elgesio
specialistų)
• Moksliniai tyrimai (epidemiologiniai, intervencijų
efektyvumo)
• Bendradarbiavimas su specialistais (Lietuvoje, užsienyje)
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Lietuvoje
Privalome skirti daug daugiau dėmesio ir
laiko tam ką vaikas gali, o ne tam ko negali
padaryti.
Virginija Juškevičiūtė, 2014
Dr. Temple Grandin