Akademia Zdrowego Przedszkolaka

Download Report

Transcript Akademia Zdrowego Przedszkolaka

Sprawozdanie z „Akademii
Zdrowego Przedszkolaka”
Odporność wzmacniamy bo o zdrowie i
higienę dbamy
Dzieci z Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym
w okresie zimowym po raz pierwszy rozpoczęły realizację projektu
Akademia Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem „Odporność
wzmacniamy, bo o zdrowie i higienę dbamy”. W akcji wzięły udział
wszystkie grupy przedszkolne, dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat, razem: 200
dzieci. Zajęcia zostały prowadzone zgodnie z założeniami
i
regulaminem
organizatora.
Nauczycielki
korzystały
z proponowanych scenariuszy zajęć, zabaw, bajek, utworów
poetyckich oraz zajęć plastycznych, wzbogacając je własnymi
pomysłami. Wszystkie informacje dotyczącej akcji zostały przekazane
rodzicom na zebraniach w poszczególnych grupach przedszkolnych
oraz na przedszkolnej gazetce tematycznej.
Realizując temat „Zdrowie i choroba”, nauczycielki grup inspirowały
refleksję i aktywność dzieci czytając bajkę „Zwierzątka ze Zdrowego
Zakątka - Jak się łapie grypę”. Zajączek Raptuś, myszka Ociupinka,
prosiaczek Wieprzuś i ciocia Róża pomogły zrozumieć trudne dla dzieci
zagadnienia. Zastosowanie metody aktywizującej „Burzy mózgów”
(Alex Osborn), wykorzystanie intuicji dzieci do rozwiązywania problemów
oraz organizowanie pracy zespołowej, zachęciło dzieci do dzielenia się
refleksją, co dla nich oznaczają słowa „zdrowie” i „choroba, wypowiedzi
dzieci zostały zapisane i umieszczone w widocznym miejscu w sali po to,
aby można było je utrwalać i wzbogacać nowymi pomysłami w trakcie
realizacji projektu.
Znamy już pojęcie „zdrowia” i
„choroby”
Wspólnie stworzono plakat na temat osoby zdrowej i chorej. Szczególną
ciekawość dzieci wzbudziło zajęcie na temat: „Dlaczego nie należy bać się
lekarza?”, dzieci miały możliwość spotkania z Ratownikami Medycznymi
zaproszonymi do naszego Przedszkola. Podczas tego spotkania poznały
zasady niesienia pierwszej pomocy innym, każdy miał możliwość podjęcia
próby reanimacji w ćwiczeniu na fantomie. Dzieci instruowane przez
Ratowników starały się założyć sobie nawzajem różnego rodzaju opatrunki.
Nauczyły się, jak wezwać pomoc – pogotowie ratunkowe, korzystając
z numerów alarmowych (999, 112).
Ratownicy medyczni
W trakcie zabaw dzieci przynosiły swoje prywatne zabawki (stetoskop, strzykawki,
elektroniczne termometry, materiały opatrunkowe) tworząc małe „przychodnie
zdrowia” zgodnie bawiły się w zespole. Podsumowując problematykę „zdrowia”
i „choroby” zaprosiliśmy Panią doktor (pediatrę), która opowiedziała, jak dbać
o zdrowie, unikać wirusów i bakterii oraz pokazała przyrządy stosowane w swojej
pracy.
Walka z wirusami i bakteriami stała się głównym tematem teatrzyku „Wojna
z mikrobami” z wcześniej przygotowanymi przez dzieci kukiełkami, każdy zespół
w inny sposób prezentował swój pogląd na rozprzestrzenianie się infekcji i jej
zapobieganie.
Przedszkolaki zapoznały się również z zasadami bezpiecznego
korzystania z lekarstw, wiedzą że nie należy ich samemu zażywać.
W ramach współpracy z rodzicami została zaproszona do przedszkola
Pani Farmaceutka, która przekonała dzieci, że nie należy brać lekarstw
bez opieki dorosłych oraz zachęcała do spożywania naturalnych witamin
zawartych w warzywach i owocach. Bajka „Z wizytą u aptekarza”
wzbudziła ciekawość dzieci związaną z różnego rodzaju lekami i ich
wartością w walce z chorobą, skłoniła nas także do wizyty w Aptece,
gdzie przedszkolaki miały możliwość nie tylko zadawania pytań „Skąd
się biorą leki?”, ale również zapoznały się z charakterem pracy
farmaceuty. Przedszkolaki poznały także zasady prawidłowego
zachowania się w czasie choroby tak, aby nie zarażać innych. Największą
atrakcją dla dzieci (po zapoznaniu się z działaniem układu
odpornościowego) była zabawa „Obrona fortecy”, która wywołała
w każdej grupie duży zapał do walki z bakteriami, wirusami i chorobami.
Dzieci chętnie uczestniczyły również w zabawach ruchowych: ,,Wirus”,
,,Bakteria”, ,,Odkażanie”.
Wspólne zabawy
Spotkanie z farmaceutą
Zabawa „Obrona fortecy”
W ramach realizacji tematu: „Budujemy odporność poprzez odpowiednia
higienę” dzieci zapoznały się z pojęciem higieny osobistej, ugruntowały
swoją wiedzę, dlaczego nie należy korzystać z przyborów innych osób
(szczoteczka do zębów, chusteczka do nosa, ręcznik, grzebień) oraz jak
ważne jest mycie rąk. W utrwalaniu zasad higieny pomógł „Dekalog
Czystego Przedszkolaka”, który został umieszczony w łazience po to, aby
zawsze pamiętać o higienie. Nawyki higieniczne zostały wzmocnione
poprzez czytanie wierszy: „Przedszkolaczek czysty”, „Wiersz o higienie”,
„ Czystość”, ,,Sio zarazki”, ,,Myje się kotek”, ,,O Irence”, ,,Kapu – kap”,
,,Tak, czy nie”, ,,Przed posiłkiem – mycia chwilka” (udostępnionych przez
organizatora projektu). Zajęcia pozwoliły przedszkolakom zrozumieć,
dlaczego ważne jest wietrzenie pomieszczeń, w których przebywamy oraz
dbać o czystość zabawek. Spotkanie z bohaterami „Zwierzątek ze
Zdrowego Zakątka”- bajka „Dlaczego nie należy hałasować” oraz spacer
pozwoliły dzieciom przyswoić wiedzę na temat dbania o higienę
narządów zmysłów wzroku i słuchu, zrozumieć, jak ważne dla zdrowia
jest umiarkowane natężenie hałasu i odpowiednie oświetlenie.
Dekalog Czystego Przedszkolaka
W realizacji kolejnego tematu projektu: „Budowanie odporności, odpowiednie
odżywianie”, dzieci przyswajały wiedzę na temat możliwości i sposobów
nabywania odporności na choroby. Wspólnie brały udział w przygotowaniu
soku z marchewki i jabłka, były zachwycone jego naturalnym smakiem.
Przedszkolaki dowiedziały się, w jakich produktach kryją się witaminy oraz czy
jedzenie może być lekarstwem. Poznały produkty spożywcze, w których są
naturalne witaminy oraz dowiedziały się, że niektóre owoce i warzywa
są naturalnym lekarstwem. Dzieliły się również swoją wiedzą na temat
zwartości witamin w produktach, z których robiły zdrowe, naturalne soki bez
konserwantów. Podczas słuchania i rozmów inspirowanych wierszem,
poznały produkty zawierające witaminy: A, B, C, D. W czasie wizyty Pani
Farmaceutki oraz podczas przeprowadzonych zajęć wzbogaciły swoją wiedzę
na temat, jak ważne są witaminy zawarte w owocach i warzywach dla
wzmacniania odporności naszego organizmu. W toku organizowanych zajęć
przedszkolaki utrwaliły przekonanie na temat możliwości wzmacniania
odporności poprzez aktywność fizyczną, stosowne ubieranie się oraz zdrowe
odżywianie. Dzieci zaprezentowały produkty wzmacniające i obniżające
odporność wspólnie podejmując pracę nad plakatem na temat właściwego
odżywiania .
Witaminy
Robimy naturalny sok
Znamy już produkty wzmacniające i
obniżające odporność
W realizacji czwartego tematu projektu „Wzmacnianie odporności
przez ruch, hartowanie i odpoczynek” dzieci chętnie brały udział
w zabawach i ćwiczeniach ruchowych nie tylko w przedszkolnej sali
do zabaw muzyczno - ruchowych, ale również na świeżym powietrzu.
W czasie spotkania z Poznańskim Towarzystwem Hokejowym na Sali
sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym dzieci miały możliwość pod
okiem trenera hokeju uczyć się zasad gry oraz wspólnie zagrać, co
sprawiło im wielką radość. Do przedszkola została zaproszona
również
grupa sportowców uprawiających TAEKWONDO,
przedszkolaki z dużą uwagą obserwowały pokaz technik samoobrony.
Prezentacja grupy sportowej pozwoliła także zobaczyć pokaz naszych
przedszkolnych kolegów, którzy uprawiają na ten rodzaj sportu.
Wzmacniamy odporność przez ruch
Spotkanie ze sportowcami
Taekwondo
Poznańskie Towarzystwo
Hokejowe
Przeprowadzone zajęcia pozwoliły dzieciom na podstawie własnych
doświadczeń, działań i przeżyć zdobyć i uporządkować swoją wiedzę
na temat odporności, higieny osobistej, ruchu, właściwego
odżywiania, zapobiegania infekcjom i chorobom. Realizacja projektu
pozwoliła również rodzicom dzieci przedszkolnych wzbogacić swoją
wiedzę na temat ochrony zdrowia. Z tematem dotyczącym dbania
o zdrowie dzieci i całej rodziny zostali zapoznani poprzez publikacje
udostępniane na gazetkach przedszkolnych. Nasze poczynania mogli
śledzić także poprzez wystawę prac dzieci.
Koordynator Justyna Jarocka