WP*YW AKTYWNO*CI FIZYCZNEJ

Download Report

Transcript WP*YW AKTYWNO*CI FIZYCZNEJ

WPŁYW
AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ
NA ZDROWIE
CZŁOWIEKA
PROJEKT GIMNAZJALNY
UCZNIÓW KLASY 2B
Aktywność ruchowa – to
niezbędna ilość ruchu – ćwiczeń
fizycznych – potrzebna do rozwoju
i zachowania zdrowia każdego
człowieka.
Prawidłowy przebieg procesów
fizjologicznych i metabolicznych
uwarunkowany jest koniecznością
zapewnienia organizmowi człowieka
optymalnej lub przynajmniej
minimalnej ilości ruchu.
Światowa
Organizacja
Zdrowia
w swej konstytucji z 1946 roku
określiła zdrowie jako „pełny
dobrostan
fizyczny,
psychiczny
i społeczny, a nie wyłącznie brak
choroby
lub
niedomagania".
W ostatnich latach definicja ta
została uzupełniona o sprawność
do „prowadzenia produktywnego
życia społecznego i ekonomicznego”
a także wymiar duchowy.
Brak
ruchu
powoduje
zaburzenia
procesów metabolicznych i ma również
ujemny wpływ na psychikę oraz zdolność
odreagowania stresów. Naturalna potrzeba
ruchu,
największa
w
dzieciństwie,
z wiekiem maleje, lecz ciągle pozostaje
ważnym czynnikiem utrzymania zdrowia,
młodości
i
zapobiegania
wszystkim
chorobom cywilizacyjnym, wynikającym
z zaburzeń przemiany materii - (cukrzycy,
miażdżycy, chorobom serca i układu
krążenia).
Brak
odpowiedniej
aktywności
ruchowej wynika z wychowania,
braku
nawyków
rekreacyjnego
uprawiania sportu. Powodem braku
ruchu jest przeciążenie pracą
zawodową, ograniczenia finansowe
i organizacyjne, spędzanie wolnego
czasu
przed
telewizorem
lub
komputerem, brak powszechnej
mody na uprawianie ćwiczeń
ruchowych.
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Jest nieodłącznym atrybutem życia
człowieka.
Wynika z wrodzonych potrzeb
organizmu i nabytych umiejętności.
Jest niezbędnym elementem
zdrowego stylu życia.
Poprawia stan naszego zdrowia
i samopoczucie.
ZDROWOTNE
ELEMENTY
AKTYWNOŚĆI
FIZYCZNEJ
Korzyści płynące z aktywności fizycznej:
- podczas wysiłku fizycznego w naszym
organizmie wytwarzane są endorfiny –
neuroprzekaźniki (zwane „hormonami
szczęścia”), które powodują doskonały
nastrój
- zwiększa się ogólny przepływ krwi
dostarczanej w odpowiedniej ilości
do tkanek powodując w nich wzrost
metabolizmu
powoduje pozytywne zmiany czynnościowe
w obrębie układu krążenia:
- zwolnienie spoczynkowej częstości
skurczów serca, czyli – u osoby zdrowej –
zwolnienie tętna,
- wpływa na wartość ciśnienia tętniczego
(wartość ciśnienia skurczowego
i rozkurczowego u osób wytrenowanych są
istotnie niższe, od wartości stwierdzonych
u osób nie ćwiczących)
powoduje pozytywne zmiany
czynnościowe w obrębie układu
krążenia (c.d.):
- zwiększenie wewnętrznej średnicy
tętnic oraz naczyń krwionośnych,
- obniżenie stężenia cholesterolu,
- zmniejszenie ryzyka tworzenia się
zakrzepów,
- zwiększa masę kości i stopień ich mineralizacji,
zapobiegając w wieku młodym wadom postawy
a w wieku średnim i podeszłym zapobiega
dolegliwościom bólowym kręgosłupa
i osteoporozie
- poprawia koordynację nerwowo-mięśniową
- powoduje zmiany biochemiczne
i fizjologiczne – np. w wydzielaniu hormonów
(np. zmniejszenie wydzielania
i stężenia we krwi insuliny obniża ryzyko
zachorowania na cukrzycę)
- zapobiega przybieraniu na wadze, powoduje
zmniejszenie tkanki tłuszczowej; przyspiesza
przemianę materii
- wzrasta pojemność życiowa płuc
- zwiększa się przepływ krwi przez szczytowe
fragmenty płuc co ułatwia wymianę gazową
w płucach
- poprawia samopoczucie, jakość snu,
łagodzi stresy
- zmniejsza się ryzyko zachorowania na
niektóre choroby nowotworowe,
- zmniejsza się ryzyko przedwczesnej śmierci
- znacznie poprawia się odporność
organizmu poprzez mobilizację układu
immunologicznego.
Dla wzmocnienia organizmu najlepsze
są sporty wytrzymałościowe: aerobik,
pływanie, uprawiane 2 - 3 razy w
tygodniu.
Kilka ćwiczeń pobudzających krążenie
może zapobiec rozpoczynającemu się
przeziębieniu.
Aby aktywność fizyczna
przynosiła odpowiednie
efekty powinna być
systematyczna
Wpływ aktywności
fizycznej na zdrowie
człowieka
jest nieoceniony
w profilaktyce chorób
cywilizacyjnych
Zalecana dla dzieci
i młodzieży minimalna dawka
aktywności ruchowej to:
1 GODZINA DZIENNIE
DOWOLNEGO TYPU RUCHU
O ZWIĘKSZONEJ
INTENSYWNOŚCI
Obserwuje się obecnie zarówno
u młodzieży jak i u dorosłych
tendencję
do ograniczania aktywności ruchowej
Winą za to należy obciążyć zdobycze
cywilizacji takie jak:
samochód,
TV,
komputer,
zapewniające wygodną i nie męczącą
rozrywkę.
Jedynie 10% dziewcząt
i 20% chłopców
uprawia jakąś dyscyplinę sportową.
Obecnie uważa się, że brak aktywności
fizycznej to jeden z głównych powodów
epidemii otyłości.
W podjęciu regularnych ćwiczeń
osobom otyłym najbardziej
przeszkadza:
- brak czasu,
- poczucie zawstydzenia,
- niemożność wykonywania
intensywnych ćwiczeń,
- brak satysfakcji z ćwiczeń.
Mała aktywność fizyczna
i często niewłaściwa dieta
sprzyjają:
- pogorszeniu wydolności
organizmu
- wadom postawy ciała
- nadwadze i otyłości
Nasze działania miały na celu
znalezienie odpowiedzi na pytanie:
czy aktywność fizyczna ma wpływ na
zdrowie człowieka – nie tylko w teorii.
Przeprowadziliśmy więc doświadczenie,
w którym brali udział uczniowie
uprawiający sport i nie uprawiający
sportu.
Oto wyniki naszych badań:
- pomiar tętna
Uczniowie
przed
wysiłkiem
tętno
po wysiłku
po 10
po 15
po 20
min.
min.
min.
bezpośrednio
po wysiłku
po 5
min.
88
72
76
76
80
108
120
108
100
120
104
104
100
96
100
100
96
100
104
92
96
88
96
96
92
76
64
64
76
76
88
92
64
84
84
76
92
64
84
84
76
68
64
80
80
76
64
64
76
76
po 25
min.
po 30
min.
po 35
min.
88
72
80
88
88
88
68
76
80
80
84
72
72
76
80
nie uprawiający sportu
1.
2.
3.
4.
5.
uprawiający sport
1.
2.
3.
4.
5.
92
80
88
92
88
- pomiar ciśnienia
uczniowie
przed
wysiłkiem
bezpośrednio
po wysiłku
po 5 min.
po 10
min.
po 15
min.
po 20
min.
po 25
min.
po 30
min.
nie uprawiający sportu
1.
130/70
180/80
160/80
150/80
145/80
130/75
130/70
125/70
2.
120/80
140/80
145/80
140/80
130/70
130/70
120/70
120/60
3.
120/70
160/70
150/70
140/70
140/70
130/70
120/70
120/70
4.
125/70
160/80
160/80
140/75
130/70
130/65
120/65
120/60
5.
120/60
150/80
145/80
130/75
130/70
125/60
120/60
120/60
1.
120/60
145/70
125/60
120/60
120/60
2.
110/60
140/60
110/60
110/60
110/60
3.
110/60
125/60
110/60
110/60
110/60
4.
110/50
140/80
115/70
110/60
110/50
5.
120/60
130/70
115/60
120/60
120/60
uprawiający sport
Obserwacje
Zaobserwowaliśmy że:
- tętno
a) u uczniów uprawiających sport tętno przed wysiłkiem jest niższe
i jego wartości są mniej zróżnicowane
b) u uczniów uprawiających sport tętno szybciej wraca do wartości
sprzed wysiłku, a u jednej z uczennic nie uległo zmianie
-ciśnienie
a) u uczniów uprawiających sport ciśnienie przed wysiłkiem jest
niższe i jego wartości są mniej zróżnicowane
b) u uczniów uprawiających sport ciśnienie szybciej wraca do
wartości sprzed wysiłku,
Wnioski:
aktywność fizyczna ma korzystny wpływ na
zdrowie człowieka – dzięki
przeprowadzonemu eksperymentowi
potwierdziliśmy, że takie parametry jak
tętno i ciśnienie krwi u osób regularnie
uprawiających sport są niższe, a po
wykonaniu wysiłku szybciej wracają do
normy.
Bibliografia:
- Słownik Encyklopedyczny Biologia, Wyd. Europa 2001
- www.wychowaniefizyczne.pl
- www.mediweb.pl
- www.bryk.pl › Biologia › Człowiek
- http://chomikuj.pl
- http://www.profesor.pl/publikacja,15286,Referaty,
Wplyw-aktywnosci-ruchowej-na-organizm-czlowieka
- www.edukacja.mazowsze.pl/material.php.
- http://wychowaniefizyczne.net/wplyw-aktywnoscifizycznej-na-zdrowie-czlowieka/
- Lucyna Kożuch „Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie
człowieka”
- http://spkrzywosadz.republika.pl/teksty/wplyw.
- Podstawy teoretyczne programu „Trzymaj formę”
Poradnik dla nauczycieli
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ