Зміни в РЕКН

Download Report

Transcript Зміни в РЕКН

Державне підприємство «Державний дорожній
науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)
18 липня 2013 року м. Львів
Зміни в ресурсних елементних
кошторисних нормах та нормах часу
на дорожні роботи
Доповідач: Ілляш Сергій Іванович -
завідувач відділу нормативно-технологічного
забезпечення дорожніх робіт
ГОЛОВНІ ВІДОМЧІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
В структурі Укравтодору розроблені головні документи відповідно до класифікаційного угруповання НД згідно з
ДК 004:2008 - 93.080.10 «Будування доріг»
СОУ 45.2-00018112-035:2010
СОУ 45.2-00018112-071:2011
СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Ресурсні елементні кошторисні норми
на ремонтно-будівельні роботи
Ресурсні елементні кошторисні норми
на роботи з експлуатаційного утримання
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА МОСТИ
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА МОСТИ
СОУ 45.2-00018112-071:2011
СОУ 45.2-00018112-035:2010
Київ
Державна служба автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2010
Київ
Державна служба автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2011
Зміна № 1 до СОУ 45.2-00018112-035:2010 «Ресурсні елементні
кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи.
Автомобільні дороги та мости»
Зміна № 1 до СОУ 45.2-00018112-071:2011 «Ресурсні елементні
кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання.
Автомобільні дороги та мости»
Зміна № 2 до СОУ 45.2-00018112-035:2010 «Ресурсні елементні
кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи.
Автомобільні дороги та мости»
2
МЕТОДИ РОЗРОБКИ РЕСУРСНИХ ЕЛЕМЕНТНИХ
КОШТОРИСНИХ НОРМ
РЕКН розробляються відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення ресурсних
елементних кошторисних норм * погоджених рішенням науково-технічної ради Мінрегіону
від 12.04.2002 року № 21
РОЗРАХУНКОВО – ДОСЛІДНИЙ
МЕТОД
РОЗРАХУНКОВО – АНАЛІТИЧНИЙ
МЕТОД
ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ
- заснований на використанні даних,
одержаних в результаті проведення
спеціальних нормативних досліджень
(вимірів, хронометражу тощо);
- передбачає застосування існуючих
розрахункових
формул
визначення
годинної продуктивності будівельних і
дорожніх машин;
- базується на використанні наявних
нормативних та технічних даних і
передбачає проектування норм на
основі застосування розрахункових
формул, нормативів витрат праці та
методу аналогії.
- базується на використанні розробок в
області
механізації
будівельномонтажних і ремонтно-будівельних
робіт.
* - на перегляді
3
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ НОРМ
Вибір норм з переліку ІРЕКН, які вже пройшли
апробацію на декількох об'єктах
Аналіз зауважень та пропозицій до попередніх Змін
та основних документів
Звернення до ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги
України»
Аналіз пропозицій дочірніх підприємств ПАТ «ДАК
«Автомобільні дороги України»
Формування переліку норм та погодження його з
Відділом проектних робіт та кошторисного
ціноутворення Укравтодору
4
ЗМІНА №2 ДО СОУ 45.2-00018112-035:2010 «РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ
КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ.
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА МОСТИ»
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
Додано 21 РЕКН на виконання ремонтно-будівельних робіт на а/д та мостах. Із
них:
- укріплення, засипання промоїн і ям на узбіччі відходами фрезерування;
- влаштування а/б шарів асфальтоукладальниками на гусеничному ходу Demag
DF-110C та DF-145С;
- приготування а/б суміші на заводі DMAP-MB-2000 продуктивністю 160 т/год.;
- влаштування основи д/о з ОПЩС та із відходів фрезерування асфальтобетону за
допомогою автогрейдера;
- влаштування підстильного шару основи з піску;
- ремонт тріщин в а/б покритті машиною Strassmayr RWK 600/500;
- влаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною
Borum BM-C 350 2A;
- виготовлення та встановлення габіонних ящиків та сітки з дроту;
- влаштування фашинних тюфяків з хмизових канатів;
- влаштування гідроізоляції бетонної поверхні проїзної частини мостів бітумнолатексною мастикою.
Стандарт введено в дію з 1 березня 2013 року
5
ЗМІНА №1 ДО СОУ 45.2-00018112-071:2011 «РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ
КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РОБОТИ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ.
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА МОСТИ»
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
1. Додано 18 ІРЕКН на роботи з експлуатаційного утримання:
- ямковий ремонт а/б покриття машинами CRAFCO MAGNUM і Р 310М;
- розбирання а/б покриття, виправлення бортових каменів, демонтаж рекламних
щитів;
- фарбування та очищення огородження дорожнього металевого бар’єрного типу;
- зимове утримання автомобільних доріг;
- подрібнення
порослі
кущів
та
дерев
трактором
ХТЗ-150К-09
з
деревоподрібнюючим обладнанням TPF-UX 200.
2. Розширено таблицю 3.8 про можливість заміни машин та механізмів;
3. Матеріальні ресурси, їх вид та норми витрат на виконання робіт з фарбування та
побілки можуть змінюватися без зміни інших нормативних показників за
відповідним обґрунтуванням.
Стандарт введено в дію з 1 січня 2013 року
6
НОРМИ ЧАСУ НА РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ, ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО
УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ І ШТУЧНИХ СПОРУД, НА ПРИГОТУВАННЯ
МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ, ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
НОРМИ ЧАСУ НА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ.
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА МОСТИ
СОУ 42.1-37641918-098:2012
Видання офіційне
Київ
Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2012
Переглянуті всі норми
часу на виконання робіт з
будівництва, ремонту,
експлуатаційного
утримання
автомобільних доріг і
штучних споруд
НОРМИ ЧАСУ НА РОБОТИ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ.
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА МОСТИ
СОУ 42.1-37641918-097:2012
Видання офіційне
Київ
Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2012
Стандарти введено в дію з 1 березня 2013 року
7
СОУ 42.1-37641918-096:2012 «ВИРОБНИЧІ НОРМИ ПРИРОДНИХ
ВТРАТ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Забороняється списувати матеріали як
природну втрату, без належно
оформлених документів.
ВИРОБНИЧІ НОРМИ ПРИРОДНИХ ВТРАТ
ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
СОУ 42.1-37641918-096:2012
Видання офіційне
Київ
Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2012
Списання матеріалів, як природних
втрат, здійснюється тільки за фактом
недостачі на основі акту
інвентаризації
Стандарт введенно в дію з 01 березня 2013 року
8
СОУ 42.1-37641918-102:2013 «ВИРОБНИЧІ НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ
НА БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УТРИМАННЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ І МОСТІВ»
СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Переглянуті норми витрат матеріалів на
будівельні роботи з урахуванням
природних втрат та відповідно сучасному
розвитку техніки з використанням
передових підходів в дорожній галузі
ВИРОБНИЧІ НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ НА БУДІВНИЦТВО,
РЕМОНТИ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ
ДОРІГ І МОСТІВ
СОУ 42.1-37641918-102:2013
Видання офіційне
Витрати матеріалів на будівництво,
ремонти та експлуатаційне утримання
а/д і мостів
Київ
Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2013
Втрати матеріалів
Стандарт введено в дію з 01 липня 2013 року
9
СОУ 42.1-37641918-095:2012 «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ДОРОЖНІЙ ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ
РОЗМІТЦІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ»
СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
ПО ДОРОЖНІЙ ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ РОЗМІТЦІ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Нововведення і зміни
1 Приведено у відповідність до вимог чинного
ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху.
Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги.
Методи
контролювання.
Правила
застосування»
СОУ 42.1-37641918-095:2012
2 Уніфіковані норми витрат матеріалів без
прив'язки до марки машин
Київ
Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2012
3 Норми витрат визначено з урахуванням
норм природних втрат при нанесенні
Стандарт введено в дію з 01 березня 2013 року
10
ЗМІНИ ДО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
ТА КОШТОРИСНИХ НОРМ У ДОРОЖНІЙ ГАЛУЗІ
У 2013 розробляються Зміни до таких нормативних документів:
Зміна № 3 до СОУ 45.2-00018112-035:2010
Зміна № 2 до СОУ 45.2-00018112-071:2011
Зміна № 1 до СОУ 42.1-37641918-098:2012
Зміна № 1 до СОУ 42.1-37641918-097:2012
Зміна № 1 до СОУ 45.2-00018112-081:2011
Орієнтовний термін введення в дію нормативних документів –
І квартал 2014 року
11
пр. ЗМІНИ №3 ДО СОУ 45.2-00018112-035:2010 «РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ
КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ.
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА МОСТИ»
РЕКН, ЯКІ ВВІЙШЛИ ДО ПРОЕКТУ ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ЗМІНИ №3:
- планування площ, робота на відвалі, засипка траншей і котлованів бульдозером та
зрізування недобору ґрунту у виїмках бульдозером Б-100;
- розробка ґрунту екскаватором CASE CX 210 NC;
- влаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в
земляному полотні;
- влаштування основи дорожнього одягу із маломіцного вапнякового матеріалу;
- влаштування основи дорожнього одягу із відвального доменного шлаку та
оптимальної піщано-гравійної суміші автогрейдером ДЗ-122А;
- влаштування шарів покриття дорожнього одягу із використанням
асфальтоукладальника Volvo ABG Titan 8820В;
- влаштування основи тротуарів з готової піщано-щебеневої суміші з
використанням навантажувача;
- влаштування пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної
техніки;
- укладання водопропускних пластикових труб;
- роботи, пов’язані з влаштуванням засобів АСУРСП.
12
пр. ЗМІНИ №2 ДО СОУ 45.2-00018112-071:2011 «РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ
КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РОБОТИ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ.
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА МОСТИ»
РЕКН, ЯКІ ВВІЙШЛИ ДО ПРОЕКТУ ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ЗМІНИ №2:
- очищення доріг від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю
плужним снігоочисником МДКЗ-20 на базі автомобіля КамАЗ-6520;
-одночасне очищення доріг від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів по
покриттю розподілювачем МДКЗ-20 на базі автомобіля КамАЗ-6520;
- навантаження гілок в транспортні засоби вручну;
- очищення вручну зливнеприймальних колодязів, лотків і каналів від сміття;
- очищення огородження металевого бар’єрного типу від іржі щітками по металу;
- фарбування перильної огорожі за один раз;
- зрізання напливів асфальтобетонного покриття автогрейдером;
- очищення доріг від снігу роторним снігоочисником на базі трактора ХТЗ-150К-09;
- ямковий ремонт, забивання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття
струменевим методом з використанням машини UR-004 на базі автомобіля
MAN 26342;
- механізоване видалення дерев та видалення дерев вручну;
- ямковий ремонт щебеневих та гравійних покриттів матеріалом шлаки доменні
відвальні та щебінь шлаковий для дорожнього будівництва.
13
пр. ЗМІНИ №1 ДО СОУ 42.1-37641918-098:2012 «НОРМИ ЧАСУ НА
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА МОСТИ»
НОРМИ ЧАСУ, ЯКІ ВВІЙШЛИ ДО ПРОЕКТУ ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ЗМІНИ №1:
- підсипання земляного полотна та узбіч бульдозерами;
- нарізання поперечних дренажних прорізей на узбіччі бульдозером;
- розламування та киркування покриття та основи дорожнього одягу механізовано;
- руйнування цементобетонного покриття за віброрезонансною технологією;
- ремонт відколів цементобетонного покриття;
- влаштування основ тротуарів;
- встановлення бортових каменів;
- розподілення піску комбінованою дорожньою машиною під час влаштування ПО;
- розігрів в’яжучих матеріалів у пересувних котлах;
- приготування цементного і цементно-вапняного розчинів вручну;
- приготування ВОМС в змішувальній установці Д-508-2А12;
- приготування термопластику;
- приготування мінерального порошку у кульовому млині;
- виготовлення залізобетонних напрямних стовпчиків, лотків, стояків та плит у
сталевій формі та у дерев’яній опалубці;
- навантаження або розвантаження матеріалів (вантажів) автомобільними та
стріловими кранами.
14
пр. ЗМІНИ №1 ДО СОУ 42.1-37641918-097:2012 «НОРМИ ЧАСУ НА
РОБОТИ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
ТА МОСТИ»
НОРМИ ЧАСУ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ДО ВКЛЮЧЕННЯ:
- очищення покриття від сміття та нанесеного ґрунту біля бордюрів прибиральною
машиною Scandia 2W;
- посадка саджанців;
- засів газонів;
- захоронення порубочних залишків на смузі відведення;
- очищення водоприймальних колодязів вручну;
- закриття непланових з’їздів екскаватором;
- просушування стінок і дна «карт» при ямковому ремонту;
- асенізаційні роботи;
- нанесення захисних розчинів на покриття;
- встановлення бортових каменів вручну;
- фарбування лав на зупинках;
- огляд і нагляд за дорогою;
- ямковий ремонт покриттів способом просочення (ущільнення окремо).
15
пр. ЗМІНИ №1 ДО СОУ 45.2-00018112-081:2011 «НОРМИ ЧАСУ НА
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА РОБІТ»
НОРМИ ЧАСУ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ДО ВКЛЮЧЕННЯ:
- визначення металевих домішок у шлаковому піску;
- визначення показника вмісту води в органічному в`яжучому;
- визначення показника еластичності бітумно-полімерного в`яжучого;
- визначення міцності бетону в конструкціях методом пружного відскоку згідно з
ДСТУ Б В.2.7-220:2009;
- визначення
коефіцієнт
заломлення
скла
мікрокульок
згідно
з
СОУ 45.2-00018112-018:2007;
- визначення щільності мікрокульок скляних світлоповертальних згідно з
СОУ 45.2-00018112-018:2007;
- визначення поверхневої щільності геотекстиля згідно з СОУ 45.2-00018112-025:2007;
- визначення номінальної товщини геотекстиля згідно з СОУ 45.2-00018112-025:2007;
- визначення
плавлячої
здатності
протиожеледного
матеріалу
згідно
з
СОУ 45.2-00018112-037:2009;
- визначення щільності щебеневих і гравійних основ та покриттів методом «лунки»
згідно з ВСН 7-89;
- визначення
коефіцієнта
світлоповертання
дорожньої
розмітки
згідно
з
СОУ 45.2-00018112-018:2007;
- приготування модифікованого бітуму згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 135.
16
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Користування таблицею 3.8 СОУ 45.2-00018112-071:2011
Таблиця 3.8 «Загальних положень»
Таблиця є
довідковою
Проводиться
Не виключає можливості
співставлення
проведення заміни машин
загальної вартості
та механізмів відповідно
експлуатації машин
до ДБН Д.1.1-1-2000 *
і механізмів, а не
«Правила визначення
окремих їх
вартості будівництва»
складових
* - на перегляді
17
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Вартість робіт при чергуванні машиністів без виїзду
Визначаються без урахування витрат лише на
паливно-мастильні матеріали, тобто всі інші
складові вартості машино-години включаються.
Підлягають відшкодуванню в тому числі і витрати
на амортизацію та ремонт машин незалежно від
того, фактичний наробіток машини перевищував
нормативний річний термін експлуатації, чи ні.
18
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Вартість робіт з чергування при зимовому утриманні а/д
Чергування ІТР, які включаються
до складу виробничих бригад
Чергування ІТР, які
не включаються до складу
виробничих бригад
Група 8-9-4
СОУ 45.2-00018112-071:2011
Глава 9 ЗКР «Інші роботи та
витрати» відповідно до додатку Д
СОУ 42.1-37641918-085:2012
19
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
При
виконанні
робіт
із
фрезерування
асфальтобетонного покриття, площа фрезерування
визначається, як площа асфальтобетонного покриття,
яка була відфрезерована і не залежить від ямковості
або інших дефектів покриття.
Вартість фрезерованої асфальтобетонної крихти
визначається за поточними відпускними цінами
асфальтобетонної суміші із застосуванням коефіцієнту
зносу 0,5.
Вартість фрезерованої асфальтобетонної крихти може
бути прийнята виходячи з середніх цін на кам’яні
матеріали, що склалися в регіоні.
20
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Норми витрат матеріалів для розмітки покриття
СОУ 42.137641918-095:2012
Нанесення розмітки на новому
покритті
Відновлення розмітки, влаштованої
згідно ДСТУ 2587-94
СОУ 42.137641918-095:2012
Застосовувати понижуючий
коефіцієнт до норм витрат
матеріалів
К
S розм. згідно ДСТУ 2587 - 2010
S розм. згідно ДСТУ 2587 : 94
Наприклад, площа нанесення фарби розмітки 1.5 довжиною 1 км та шириною 10 см згідно ДСТУ 2587-94
становить 25 м2, а згідно ДСТУ 2587:2010 – 33,3 м2. Таким чином, до норми витрат матеріалів при
відновленні старої розмітки слід застосувати коефіцієнт К = 33 / 25 = 1,332 рази
21
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Акт фактичних
замірів, підписаний
замовником і
підрядником
Внесення змін до
відомчих норм
Надіслати його до
ДП «ДерждорНДІ»
22
Дякую за увагу!
Наші координати:
ДП «ДерждорНДІ»
03113, м. Київ, просп. Перемоги, 57
тел/факс (044) 201-08-53
WEB: www.dorndi.org.ua
E-mail: [email protected]