دانلود

download report

Transcript دانلود

Cells 
of
the immune system
Cells and Tissues of the immune
system
 The
cells of the adaptive immune
system are normally present:
a)Circulating cells in the blood and
lymph
b)Anatomically defined collection in
lymphoid organs
c)Scattered cells in all tissues
 Lymphocytes
 Antigen
presenting cells(APC)
 Effector cells
Cells of the immune system
(lymphocytes)
 Lymphocytes
are the only specific
cells and are responsible for
specificity and memory
 They are 3 subsets ,different in
functions and protein products but
not in morphology
1-B cells
2- T cells(helper and cytotoxic)
3- Natural killer (NK) cells
Overview of lymphocyte development
Commitment
Proliferation(IL-7)
Rearrangement
proliferation
Selection
B lymphocyte development
stem cell
 Pro B cells
CD19,CD10, µ heavy chain rearrangement
 Pre B cells
Pre antigen receptor expression
 immature B cells
IgM BCR expression,independent of antigen
and their encounter with it ,receptor
editing,cell death,functional
unresponsiveness
 Mature B cells

 Rearrangement
of Ag receptor genes
is the key event in lymphocyte
development.
 There are two checkpoint steps:
 One of them,successful production of
one of the polypeptide chains of two
 The assembly of a complete receptor
 Pre-Ag
and Ag-receptors deliver
signals to developing lymphocytes
that are required for the survival of
them
 Positive selection and Negative
selection
 Clonal deletion
 Receptor editing
Mature B cells
Fetal liver stem cells …….B-1 B cell
 Bone marrow stem cells…..B-2 B cells….marginal
zone B cells and follicular B cells with Both IgM &
IgD
 B-1 B cells (CD5+)
found in peritoneum and mucosal sites
Limited diversity
Secrete IgM
 Marginal zone B cells
Located in the spleen
Express IgM and CD21
Respond to blood-borne microbes

B cell surface markers
B
cell receptor(Ag recognition)
 CD19 (B cell activation)
 CD21or CR2 (B cell activation and EBV receptor)
 CD25 (binds IL- 2)

CD27 (memory B cells )
 CD40
(B cell activation)
 CD81
(B cell activation)
 CD80
or B7(costimulator for T cell activation)
‫‪ ‬اولین سلولی که از مغز استخوان وارد تیموس می شود و درسینوس‬
‫های زیر کپسولی جامی گیرد ‪ Pro-T cell‬نام دارد‬
‫‪ ‬این سلولها فاقد ‪ TCR‬و‪ Double Neg.‬می باشند‬
‫‪ ‬سپس وارد کورتکس شده وبه مرور گیرنده های گاما‪ -‬دلتا و آلفا ‪ -‬بتا‬
‫در سطح سلولهای ‪ T‬بیان می شوند‪.‬‬
‫‪ ‬سپس سلولهای ‪ T ‬به سلولهای ‪ TCD4‬و یا ‪ TCD8‬بالغ‬
‫می شوند و به مدوال منتقل می شوند و از آنجا تیموس را ترک می‬
‫کنند‪.‬‬
‫‪ ‬محیط تیموس محرک هایی را که برای تکثیر و بلوغ تیموسیت ها الزم است‬
‫فراهم می کند‪.‬‬
‫‪ ‬در کورتکس سلولهای اپیتلیال و در ناحیه بین کورتکس و مدوال ونیز در مدوال‬
‫سلولهای دندریتیک و ماکروفاژها در مدوال قرار دارند‪.‬‬
‫‪ ‬سلولهای اپیتلیال و دندریتیک ‪ MHC ،‬کالس ‪ I‬و ‪ II‬را بیان می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬سلولهای استرومال تیموس مثل اپیتلیال ها ‪ IL-7‬را ترشح میکنند که به‬
‫عنوان فاکتور رشد سلولهای لنفوئیدی عمل می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬تیموپویتین حاصل از سلولهای استرومال تیموس نیز در رشد و بلوغ سلولهای ‪T‬‬
‫نقش بازی می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬گیرنده های ‪ Pre-T cell R‬و ‪ TCR‬سیگنالهایی برای رشد و بلوغ‬
‫سلولهای ‪ T‬صادر می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬در کورتکس تیموس سلولهایی که ‪ TCR‬کامل دارند و‬
‫‪ Double positive‬هستند مورد گزینش قرار می گیرند‬
‫درجریان گزینش مثبت ‪ ،‬تیموسیت هایی که به کمپلکس پپتید خودی و ‪ MHC‬با‬
‫افینیتی ضعیف متصل شده اند اجازه بلوغ می یابند و تیموسیت هایی که فاقد‬
‫‪ TCR‬بوده و یا گیرنده کارآمدی ندارند می میرند‪.‬‬
‫در جریان گزینش منفی آن دسته از سلولهایی که با افینیتی قوی کمپلکس پپتید‬
‫خودی و ‪ MHC‬را شناسایی می کنند می میرند ودر غیر اینصورت از کورتکس‬
‫به مدوال مهاجرت می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬در کورتکس‪ ،‬تیموسیت های ‪ Double positive‬در‬
‫صورتیکه به کمپلکس پپتید خودی و ‪ MHC-I‬متصل شده‬
‫اند ژن ‪ CD4‬آنها خاموش شده و به صورت سلولهای‬
‫‪ TCD8‬باقی می مانند‪.‬‬
‫‪ ‬ودر صورتیکه به کمپلکس پپتید خودی و ‪MHC-II‬‬
‫متصل شده باشند ژن ‪ CD8‬آنها خاموش شده و به سلول‬
‫های ‪ T single positive‬یعنی ‪ TCD4‬تبدیل می‬
‫شوند‪.‬‬
T cell subpopulations
T lymphocytes mature in the thymus
*Mature T cells :Th and Tc,TR
*T cells have CD4, CD8,TCR(αβ & )
,CD28,CD40L,CD2,CTLA-4(memory T cells have IL-7 R)
*Effector T helper cells have 3 subsets :Th1,
Th2 and Th17 and differentiate by
cytokine pattern that they produce.
 Two
types of molecules produced by
nonlymphoid thymic cells important
for T cell maturation
1)Class-I and II MHC
2)Cytokines and chemokines


Chemokines for entry to thymus:CCR9(pre-T)-CCL25(cortex)
Chemokines for movement from cortex :CCR7- CCL19,21(medula)
‫سلول ‪Th1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تمايزاين زيرگروه ازسلول هاي ‪ T‬عمدتا توسط سيتوكاين هاي ‪ IL-12‬و ‪IFN-‬‬
‫‪γ‬‬
‫درپاسخ به ميكروب هايي صورت مي گيرد كه سلول هاي دندريتيك ‪ ،‬ماكروفاژها و سلول‬
‫هاي ‪NK‬را فعال مي کنند‬
‫وجه مشترك همه اين عفونت ها تحريك واكنش هاي ايمني ذاتي است كه منجربه توليد‬
‫برخي سيتوكاين ها مثل ‪ IL-12,IL-18‬و اينترفرون هاي نوع يك مي شود‪.‬‬
‫‪ IL-12‬قوي ترين محرك تمايزسلول ها ي ‪ Th1‬بشمارمي رود‪ .‬دراين رابطه ‪IL-‬‬
‫‪ 18‬نقش سينرژيستيك همراه با‪ IL-12‬واينترفرون ها دررابطه با عفونت هاي‬
‫ويروس ي نقش تمايزي براي سلول هاي ‪ Th1‬بازي مي كنند‪ .‬موشهاي با نقص در‪IL-‬‬
‫‪ 12‬و يا ‪ ، IL-12R‬نسبت به عفونت هاي داخل سلولي حساسند‪.‬‬
‫سلول ‪Th2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تمايزاين زيرگروه ازسلول هاي ‪ T‬بوسيله ‪IL-4‬‬
‫درپاسخ به كرم ها و آلرژن ها اتفاق مي افتد‪.‬‬
‫اين گروه ازمحرك ها موجب تحريك مزمن و مكررسلول هاي‪ T‬مي شوند‬
‫بنابراين ‪ IL-4‬نقش مهمي درراندن سلول هاي ‪ T CD4‬به سلول هاي ‪ Th2‬دارد‬
‫بنظرميرسد ‪ IL-4‬اوليه قبل ازتمايزسلول هاي ‪ Th-2‬ازماست سل ها ‪ ،‬بازوفيل ها‬
‫و ائوزينوفيل ها درواكنش به محرك هاي محيطي و كرم ها سرچشمه مي گيرد‪.‬‬
‫سلول ‪Th17‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تمايزاين سلول ها نتيجه سيتوكاين هاي التهاب زايي است كه درپاسخ به عفونت هاي باكتريايي و قارچي توليد‬
‫مي شوند‪.‬‬
‫در واقع اين عوامل قارچي از طريق گيرنده شبه لكتيني بنام ‪ ، Dectin-1‬سلول هاي دندريتيك را‬
‫تحريك و آنها را وادار به توليد سيتوكاين هايي مثل ‪ IL-1 , IL-6‬و ‪ IL-23‬مي كنند‪.‬‬
‫‪ IL-23‬بيش ازالقاء ‪ ،‬دررابطه با تكثيروابقاء سلول هاي ‪ Th-17‬اهميت دارد‪.‬‬
‫تمايز سلول هاي ‪TH-17‬توسط ‪ IL-4‬و ‪ IFN-γ‬مهارمي شود بنابراين پاسخ هاي قوي‬
‫‪ Th1‬و ‪ Th2‬منجربه سركوب پاسخ هاي ‪ Th17‬مي شود‪.‬‬
‫جالب اينكه ‪ TGF – β‬كه خود يك سيتوكاين ضد التهابي است درحضور ‪ IL-1‬و ‪ IL-6‬موجب‬
‫تحريك توليد سلول هاي ‪ Th-17‬مي گردد‪ .‬يعني ‪ TGF – β‬بطورغيرمستقيم مي تواند باعث‬
‫پيشبرد پاسخ هاي ‪ Th17‬شود‪.‬‬
‫‪Th17‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اين سلول ها ‪ IL-21‬توليد مي كنند كه خود مي تواند با يك مكانيسم تشديد كننده‬
‫تمايزسلول هاي ‪ Th17‬را افزايش دهند‪.‬‬
‫طبيعتا درجريان تمايزسلول هاي ‪ Th17‬نيزفاكتور هاي ترانس كريپشن خاص ي نقش‬
‫دارند كه تحت تاثيرسيتوكاين عمل ميكنند ‪.‬‬
‫موتاسيون دريكي ازاين فاكتور هاي ترانس كريپشن منجربه نقص ايمني كميابي بنام‬
‫‪ Jobs syndrome‬مي شود‪.‬‬
‫دراين بيماران آبسه هاي پوستي باكتريايي و قارچي ايجاد مي شود كه نشان دهنده نقص در‬
‫پاسخ سلول هاي ‪ Th17‬مي باشد‪.‬‬
‫اين سلول ها دربافت هاي مخاطي بويژه دردستگاه گوارش بفراواني ديده مي شوند شايد‬
‫بدليل وجود فراوان ‪ TGF-β‬و سايرسايتوكاين ها دراين بافت باشد‬
‫اين مشاهدات شايد بتواند بيانگراين واقعيت باشد كه سلولهاي ‪ Th17‬نقش مهمي‬
‫دردفاع عليه عفونت ها و التهابات روده اي داشته باشد‪.‬‬
‫سلول)‪Follicular Th(T FH‬‬
‫‪ ‬اين سلول هادرفوليكول هاي لنفوئيدي توسط سلول هاي ‪ B‬فعال شده‬
‫تمايزمي يابند ‪.‬ميزان زيادي گيرنده هاي كمو كايني ‪ CXCR5‬درسطح آنها‬
‫بارز شده كه توسط ليگاند ويژه خود بداخل فوليكول هاي لنفوئيدي كشيده‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬اين سلول ها نقش مهمي درواكنش هاي مراكز زايا درفوليكول ها بازي مي‬
‫كنند‪.‬‬
‫‪ ‬ازويژگي هاي اين سلول ها عالوه برگيرنده هاي كموكاين ‪ ،‬ترشح ‪ IL-21‬و‬
‫بيان ترانس كريپشن فاكتور ‪ Bcl6‬مي باشد‪.‬‬
‫سلول ‪Regulatory T‬‬
‫‪ ‬زيرگروهي ازسلول هاي ‪ T CD4‬هستند كه پاسخ هاي ايمني را مهارنموده‬
‫و موجب ابقاء تولرانس محيطي نسبت به خود مي گردد‪..‬از ويژگي هاي اين‬
‫سلول ها ‪،‬بروززنجيره آلفاي گيرنده اينترلوكين ‪(IL_2R 2‬‬
‫)‪ chain‬يا ‪CD25‬و مولكول ترانس كريپشن ‪ FoxP3‬و ميزان‬
‫زيادي ‪CTLA-4‬ميباشد‪ .‬نقص دراين سلول ها مي تواند منجر به شيوع‬
‫بيماريهاي خود ايمن گردد‪.‬‬
NK T cells
 IL-4,IFN-
 5-15%
 Help
marginal B cells for Ab
production against lipid antigens
 Not MHC restriction
 TCR
 CD56
T cell receptor
T cell trceptor
Clonal selection
Effector cells
 Activated
Th cells
 Cytolytic T cells
 Plasma cells
 Mononuclear phagocytes
 Nk cells
Phagocytosis
NK cell activity
Dendritic cells
 Coventional
Dc
 Plasmacytoid Dc