Tải về - Trường Cao Đẳng Nghề Số 5

download report

Transcript Tải về - Trường Cao Đẳng Nghề Số 5

IC3 là chứng nhận quốc tế về sử
dụng máy tính và Internet là thước đo
chuẩn quốc tế về mức độ sử dụng
thành thạo máy tính do tổ chức
Certiport Mỹ cấp.
IC3 GS4 là phiên bản mới nhất trong hệ thống
chứng chỉ IC3 được thiết kế để đánh giá những kỹ
năng cần thiết trong thời đại công nghệ số, đảm bảo
cập nhật những thay đổi mới nhất trong các ứng dụng
công nghệ và các thiết bị kỹ thuật số hiện đại.
Máy tính căn bản (Computing Fundamentals):
Gồm các nội dung cơ bản về phần cứng, phần mềm,
hệ điều hành và cách xử lý những sự cố thường gặp.
Các ứng dụng chủ chốt (Key Applications): Gồm các
kiến thức cơ bản về các phần mềm ứng dụng trong
bộ phần mềm Microsoft Office: Word, Excel,
PowerPoint, Access.
Cuộc sống trực tuyến (Living Online): Gồm các
khái niệm cơ bản về mạng máy tính, cách sử dụng và
tìm kiếm thông tin trên mạng, các phần mềm duyệt
web, thư điện tử, mạng xã hội và các quy tắc ứng xử
trên mạng, sử dụng máy tính an toàn.
Để được cấp chứng chỉ IC3, thí sinh cần phải đạt điểm đỗ
cả ba bài thi: Máy tính căn bản; Các ứng dụng chủ chốt và
Cuộc sống trực tuyến.
NỘI DUNG THI
SỐ LƯỢNG
THỜI GIAN
CÂU HỎI
ĐIỂM TỐI
ĐA
ĐIỂM ĐẠT
Máy tính căn bản
45
50 phút
1000
650
Các ứng dụng chính
43
50 phút
1000
720
Cuộc sống trực tuyến
45
50 phút
1000
620
1. Giáo trình Máy tính căn bản
2. Giáo trình Các ứng dụng chủ chốt
3. Giáo trình Cuộc sống trực tuyến
4. Tài liệu bỗ trợ giáo viên biên soạn, sưu tầm
Ngoài ra, sau mỗi bài học sẽ có một số câu hỏi
thường gặp khi thi IC3 GS4
TảI tài liệu: http://www.caodangnghe5qk5.edu.vn
Nội dung
Bài 1: Hệ điều hành
Bài 2: Tập tin và thư mục
Bài 3: Phần cứng
Bài 4: Bảng điều khiển Control Panel
Bài 5: Phần mềm
Bài 6: Xử lý sự cố
Bài 7: Common Features
Bài 8: Microsoft Word
Bài 9: Microsoft Excel
Bài 10: Microsoft Powerpoint
Bài 11: Microsoft Access
Kiểm tra kết thúc phần Các ứng dụng chủ
chốt
Bài 12: Internet, trình duyệt web và Word Wide Web
Bài 13: Kết nối mạng Getting Connected
Bài 14: Truyền thông kỹ thuật số Digital Communication
Bài 15: Công dân kỷ nguyên số Digital Citizenship
Bài 16: Tìm kiếm thông tin Finding Information
Kiểm tra kết thúc phần cuộc sống trực tuyến
- Hệ điều hành là gì?
- Cách hệ điều hành làm việc
- Phân biệt hệ điều hành
- Hệ điều hành nhúng
- Chương trình ứng dụng
- Các tính năng chung của hệ điều hành
- Tìm hiểu windows desktop
- Mối quan hệ giữa phần cứng và phần mềm
- Tìm hiểu về bản cập nhật
- Hệ điều hành là gì? (Dòng 21 – 23 trang 1)
- Hệ điều hành (OPERATING SYSTEM) là tập
hợp các chương trình được thiết kế để điều
khiển toàn bộ thiết bị phần cứng và phần
mềm ứng dụng trong máy tính, tương tác và
quản lý việc giao tiếp giữa máy tính và người
sử dụng.
- Phân biệt Hệ điều hành?
1. Hệ điều hành DOS
- Phân biệt Hệ điều hành?
1. Hệ điều hành Windows 7
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
Windows NT
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
…
- Phân biệt Hệ điều hành?
1. Hệ điều hành MAC OS
- Phân biệt Hệ điều hành?
1. Hệ điều hành UNIX
- Phân biệt Hệ điều hành?
1. Hệ điều hành LINUX
- Phân biệt Hệ điều hành?
1. Hệ điều hành cho thiết bị cầm tay
Symbian
Windows
Mobile
Palm
IOS
Blackberry
Android
…
1. Quá trình khởi động máy tính?
1. Cấp nguồn
2. CPU đọc và thực thi các lệnh ROM BIOS
3. Quá trình kiểm tra phần cứng
4. Tải hệ điều hành lên
Rom bios
2. Quá trình tắt máy tính?
II. SỬ DỤNG MENU START:
Các chương trình
được người dùng
ghim lên thanh Start
Windows hiển thị
các chương trình
người dùng
thường sử dụng
Hộp tìm kiếm
chương trình và file
Cho biết người
dùng nào đang sử
dụng máy tính
Các thư mục xác
lập của Windows,
thiết bị, máy in,
trợ giúp
III. SỬ DỤNG THANH TASKBAR:
- Đưa các chương trình lên thanh Taskbar:
Nhấn phải chuột vào biểu tượng của chương trình ,
Rồi chọn lệnh Pin to Taskbar trong menu lệnh
- Hiển thị màn hình Desktop khi đang mở các
chương trình ứng dụng:
Nhấn chọn nút công
cụ để hiển thị màn
hình Desktop
IV. SỬ DỤNG GADGET DESKTOP:
- Vào Control Panel  chọn Desktop Gadgets  Xuất hiện hộp thoại:
Nhấp đúp chuột vào tiện ích nào muốn đưa ra màn hình
Download thêm các Gadget từ
thư viện gadget trực tuyến
1. Microsoft Access
2. Mac OS X
3. Windows Vista
4. Internet Explorer
1. Một hệ điều hành là ứng dụng phổ biến nhất cho
phép bạn tạo, lưu và chỉnh sửa các tài liệu
2. Một hệ điều hành là tập hợp các chương trình được
thiết kế để tạo ra tờ rơi, bản tin, hoặc các trang web
3. Một hệ điều hành là tập hợp các chương trình được
thiết kế để kiểm soát sự tương tác của máy tính và giao
tiếp với người sử dụng
4. Một hệ điều hành là một chương trình thực hiện chức
năng cụ thể như kế toán, xử lý văn bản, hoặc soạn thảo
1. Bảo mật mạng
2. Hệ điều hành
3. Quản trị hệ thống
4. Hệ Vào ra cơ sở
Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở sao cho chúng
xuất hiện dưới dạng biểu tượng trên thanh tác vụ?
1. Windows
2. Unix/Linux
3. Paml OS
4. Android
1. Phích cắm
2. Tiện ích
3. Bản vá lỗi
4. Trình điều khiển
HAI TRẠNG THÁI NÀO VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG LÀ ĐÚNG ? (CHỌN HAI)
1. Cho phép người sử dụng với nhiều hệ điều hành truy
cập dữ liệu trên mạng
2. Cho phép người sử dụng không kết nối tới bất kỳ loại
mạng để kết nối vào Internet
3. Cho phép người dùng truy cập nhiều hệ điều hành
cùng một lúc
4. Cho phép người sử dụng để chuyển thông tin đến
một máy tính đã kết nối vào mạng ảo