CERC LITERAR

Download Report

Transcript CERC LITERAR

Profesor coordonator: Alionte Aurica
PROIECT MULTILATERAL COMENIUS
2012-2014
ARGUMENT
Cea mai bună metodă de a-i face pe copii buni este să-i faci
fericiţi.
Scopul studierii limbii si literaturii române în şcoală este
acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi
literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să
comunice şi să interacţioneze cu semenii, exprimând gânduri, stări,
sentimente, să fie sensibili la frumosul din natură şi la cel creat de
om , să-şi utilizeze eficient şi creativ capacităţile proprii pentru
rezolvarea unor probleme concrete din viaţa de zi cu zi, să poată
continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare.
Într-o lume în care valorile nu îşi mai cunosc identitatea,
într-o epocă modernă în care televizorul şi calculatorul sunt mult
mai tentante pentru copii decât lectura unei cărţi, cadrul didactic
are datoria să îndrume paşii nesiguri ai elevilor în tărâmul
minunat al artei , in general, al literaturii, in special.
În ultimii ani s-a observat o scădere a interesului pentru
literatura, în special la elevii care nu numai că nu au o bibliotecă
acasă, dar nu au nici măcar o carte. Lipsa de interes a părinţilor
este totală. De aceea consider că şcoala trebuie să le trezească
interesul pentru arta , literatura şi dragostea pentru citit.
Activitatea cercului literar a fost conceputa ca parte
integranta a proiectului scolar multilateral Comenius “ CAND
DESPRINDEREA DE SCOALA NE AFECTEAZA “ , proiect ce
urmareste atragerea elevilor la care se observa o indepartare de
scoala.
“CerC literar”
- Literatura si celelalte arteMateriale utilizate:
Volume de versuri sau proza ale scriitorilor
romani, francezi, italieni, greci, turci , portughezi .
Poezii recitate de mari actori romani
Piese muzicale pe versuri ale poetilor studiati,
piese de teatru sau filme care au la baza un scenariu
literar
calculatorul
videoproiectorul
MP3 player
Obiective urmarite:
dobandirea unor cunostinte de cultura generala, legate de
literatura si arta, cat realizarea unor legaturi tematice si de sens intre
opere din literature universala
exprimarea libera a ideilor si opiniilor pe o tema data,
cautarea si descoperirea semnificatiilor artistice ale operelor studiate
stimularea realizarii si prezentarii propriilor creatii artistice
descoperirea sincretismului in arta, prin lectura unor opere
literare, in special din genul liric, cu creatii muzicale care au la baza
opera literara, dar si creatii teatrale, cinematografice, pictura, etc.
imbinarea limbii si literaturii romane cu limba franceza
realizarea unor colaje si desene pornind de la o tema data
stimularea creativitatii si inventivitatii elevilor, cat si a
exprimarii propriei personalitati, prin realizarea diferitelor montaje
literare, de muzica, dans, pictura, teatru, pantomima, etc.
Etapele proiectului:
1.
Adunarea materialelor, folosind volume de poezii din
literatura tarilor participante la proiect
2.
Realizarea unor materiale in Power Point, pornind de la
temele date
3.
Descoperirea unor melodii pe versurile autorilor studiati
4.
Realizarea unor desene, pictura, colaje, prin care elevii sa
exprime modul in care vad ei textele studiate
5.
Realizarea unui plan de lucru si a unei tematici pentru
fiecare intalnire, stabilit la inceputul fiecarui semestru
6.
Intalniri periodice in care elevii sa prezinte materialele
realizate, cat si a citeasca, sa recite texte alese in prealabil, dar si
texte realizate de ei
Tematica orientativa a intalnirilor cercului literar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
“Te uita cum ninge decembre” – iubirea si iarna
“Nemuritorul Eminescu” – redescoperirea marelui nostru poet
“Sa ne jucam de-a teatrul” – de la comedie la pantomima
“Literatura si cinematografia” – de la carte la scenariul literar
“Sa pictam cuvinte” – caligrame, colaje, poezie in culori
“Muzica cuvintelor” – de la literatura la muzica
ACTIVITATEA 1 - ELEVI ORGANIZATORI : ALEXANDRU SIMONA ,
BERIANU PATRICIA, ENE ANA MARIA, MURESANU MONICA, STERIAN
LOREDANA
GRUP TINTA : Elevii la care se observa tendinta de a se indeparta , din motive
diverse, de scoala .
Rezultate asteptate:
imbunatatirea atitudinii elevilor vis-a-vis de scoala,
- materiale informative despre proiect şi activităţile sale
Implicarea elevilor în activităţile desfăşurate ;
Cultivarea sensibilităţii artistice şi a dragostei pentru carte, lectura, creatie
artistica
RAPORT DE ACTIVITATE
Activitatea de pe sem I, an scolar 2012 -2013, desfasurata in cadrul proiectului
scolar multilateral CAND DESPRINDEREA DE SCOALA NE AFECTEAZA ! , a
cercului literar LITERATURA SI CELELALTE ARTE, a avut ca tema “ IUBIREA
SI IARNA “.
Obiectivele urmarite in cadrul acestei activitati au vizat :
Stimularea creativitatii si inventivitatii elevilor, cat si a exprimarii
propriei personalitati, prin realizarea unui montaj literar in care poezia s-a
impletit cu muzica ;
Dobandirea unor cunostinte de cultura generala prin prezentarea unor
autori din literatura popoarelor implicate in proiect ;
Stimularea realizarii si prezentarii propriilor creatii artistice ;
Descoperirea sincretismului in arta ;
Imbinarea limbii si literaturii romane cu limba si literatura franceza,
prin includerea unor poezii recitate in franceza.
Activitatea a cuprins urmatoarele etape :
Selectarea si adunarea materialelor, folosind volume de poezii din
literatua romana si din literatura tarilor participante la proiect, dar si prin
folosirea Internet-ului.
Descoperirea unor creatii muzicale pe versurile autorilor selectati, in
concordanta cu tema activitatii ;
Realizarea unui plan de desfasurare a activitatii ;
Desfasurarea activitatii propriu-zise ;
Concluzii.
In urma analizei activitatii, s-au descoperit:
PUNCTE TARI
Valorificarea capacitatii elevilor de a selecta materialele necesare ;
Valorificarea experientei elevilor ;
Constientizarea responsabilitatii si a deciziilor elevilor participanti la
activitate ;
Interesul elevilor – organizatori in a obtine toate materialele necesare
desfasurarii in cele mai bune conditii a activitatii ;
Alternarea formelor de desfasurare a activitatii ( individual, grupuri
mici, frontal )
PUNCTE SLABE
Slaba implicare a elevilor vizati de proiect in desfasurarea
activitatii;
Elevi introvertiti din cauza unei fluente verbale mai reduse;
Lipsa lecturii la unii elevi .
CONCLUZII
Este necesara sprijinirea si indrumarea elevilor care fac parte
din familii dezorganizate sau cu posibilitati materiale reduse, ce
manifesta interes pentru invatatura, dar climatul familial le este
nefavorabil ;
Elevii la care se observa o indepartare de scoala trebuie
implicati activ in activitatile viitoare;
Intre cei implicati in organizarea, desfasurarea si sustinerea
activitatilor trebuie sa existe spirit de colaborare;
Este utila intensificarea experientelor pozitive prin
incurajarea elevilor in a explora literatura si cultura tarilor partenere ;
Activitatile contribuie la promovarea educatiei interculturale.
RAPORT DE ACTIVITATE
Activitatea de pe sem II, an scolar 2012 -2013, desfasurata in cadrul
proiectului scolar multilateral CAND DESPRINDEREA DE SCOALA
NE AFECTEAZA ! , a cercului literar LITERATURA SI CELELALTE
ARTE, a avut ca teme “ NEMURITORUL EMINESCU “ si “ SA NE
JUCAM DE-A TEATRUL “
Obiectivele urmarite in cadrul acestor activitati au vizat :
Redescoperirea operei marelui nostru poet;
Descoperirea unor aspecte mai putin cunoscute din viata
marelui poet ;
Stimularea creativitatii si inventivitatii elevilor, cat si a
exprimarii propriei personalitati, prin realizarea unui montaj cu
interviuri despre Eminescu si realizarea unei piese de teatru pe o
tema despre viata de adolescent;
Dobandirea unor cunostinte de cultura generala ;
Stimularea realizarii si prezentarii propriilor creatii artistice ;
Descoperirea sincretismului in arta ;
Imbinarea limbii si literaturii romane cu limba si literatura
franceza, prin includerea unor poezii recitate in franceza.
-
Activitatile au cuprins urmatoarele etape :
Selectarea si adunarea materialelor, folosind volume de
poezii .
Descoperirea unor creatii muzicale pe versurile marelui poet
Realizarea montajului cu interviuri;
Selectarea creatiei ce va fi pusa in scena ;
Selectarea elevilor ce vor interpreta rolurile ;
Realizarea unui plan de desfasurare a activitatii ;
Desfasurarea activitatii propriu-zise ;
Concluzii
PRODUSE REALIZATE :
Montaj cu interviuri;
Piesa de teatru;
Fotografii ;
Film al activitatii;
In urma analizei activitatilor , s-au descoperit:
PUNCTE TARI
Valorificarea capacitatii elevilor de a selecta materialele
necesare ;
Valorificarea experientei elevilor ;
Constientizarea responsabilitatii si a deciziilor elevilor
participanti la activitati ;
Interesul elevilor – organizatori in a obtine toate materialele
necesare desfasurarii in cele mai bune conditii a activitatii ;
Alternarea formelor de desfasurare a activitatii (
individual, grupuri mici, frontal )
Atmosfera relaxata, ca de joaca, elevii intrand foarte bine
in pielea personajelor pe care le-au interpretat ;
Atentia cu care spectatorii au privit jocul “ actorilor “ ;
Seriozitatea cu care au reusit sa puna intrebarile in
interviurile realizate, astfel incat raspunsurile sa fie in concordanta
cu tema aleasa ;
-
PUNCTE SLABE
Slaba implicare a elevilor vizati de proiect in desfasurarea
activitatii;
Elevi introvertiti din cauza unei fluente verbale mai
reduse;
Lipsa lecturii la unii elevi .
CONCLUZII
Este necesara sprijinirea si indrumarea elevilor care fac parte
din familii dezorganizate sau cu posibilitati materiale reduse, ce
manifesta interes pentru invatatura, dar climatul familial le este
nefavorabil ;
Elevii la care se observa o indepartare de scoala trebuie
implicati activ in activitatile viitoare;
Intre cei implicati in organizarea, desfasurarea si sustinerea
activitatilor trebuie sa existe spirit de colaborare;
Este utila intensificarea experientelor pozitive prin
incurajarea elevilor in a explora literatura si cultura tarilor partenere
Activitatile contribuie la promovarea educatiei
interculturale.