akilli binalar - YGA Enerji Platformu

Download Report

Transcript akilli binalar - YGA Enerji Platformu

AKILLI TEKNOLOJİ NEDİR?
Aslında akıllı teknoloji bir çok anlam ifade edebilir ama
biz burada akıllı teknolojiyi doğaya zarar vermeyen,
enerji üreten, az enerji harcayan teknoloji anlamında
kuıllanıyoruz.
AKILLI TEKNOLOJİ NERELERDE KULLANILIR?
Akıllı teknoloji bir çok alanda kullanılabilir. İletişim,
ulaşım, barınma, eğitim bunlara örnek verilebilir. Akıllı
teknolojinin kullanıldığı her alanda katkıları çok büyüktür.
Akıllı teknoloji kullanımı;
 Çevremizin temiz kalmasını,
 Hava kirliliğinin, dolayısıyla sera etkisinin azalmasını,
 Daha az fosil yakıt tüketilmesini,
 İlerideki nesillere güzel bir Dünya bırakmamızı,
 Daha emniyetli yaşamamızı,
 Daha sağlıklı olmamızı,
 Maddi tasarruf yapabilmemizi sağlar.
AKILLI BİNA NEDİR?
Akıllı binalar enerjilerini kendileri karşılarlar. Bu sayede
enerji verimliliği ve tasarrufu sağlarlar.Akıllı binalar
enerjilerini fosil yakıtlardan değil de yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağladıklarından doğayı kirleten gazlar
salmazlar.
AKILLI BİNALARDA KULLANILAN AKILLI CİHAZLAR
•GÜNEŞ PANELLERİ
• RÜZGAR SANTRALLERİ
• EKO-BAHÇELER
• YALITIMLI BOYA
• AKILLI ŞEBEKELER.
GÜNEŞ PANELİ
Güneş paneli, üzerinde güneş enerjisini soğurmaya yarayan birçok
güneş hücresi bulunduran bir enerji kaynağıdır.
8-24 panellik bir sistem, ihtiyaç olan yerlerde bir evin tüm elektrik
ihtiyacını karşılayabilir. Endüstri uygulamaları veya elektrik santralleri
için binlerce güneş panelinin kullanıldığı büyük sistemler
kurulmaktadır. Bir güneş hücresinin performansı verimi ile ölçülür.
Aldığı enerjinin yüzde kaçını kullanılabilir elektriğe dönüştürdüğü
verimi belirler.
Sadece belli dalga boylarındaki ışık elektriğe dönüştürülebilir, geri
kalan büyük miktar hücreyi oluşturan madde tarafından ya emilmekte
ya da yansıtılmaktadır. Paneller, mevsimlere bağlı olarak farklı açılarla
güneşe doğru yönlendirilerek her mevsimde azami verim
alınabilmektedir.
RÜZGAR SANTRALİ
Hava akışkan bir maddedir. Sıvılardan farklı olarak hava
daha çabuk hareket eder ve bulunduğu ortamın her yerini
kaplar. Havanın hızlı yer değiştirmesi ile içindeki
parçacıkların hareketi de hızlı olur. Havanın bu özelliğini
kinetik enerjiye dönüştürme işlemine Rüzgar Enerjisi adı
verilir. Rüzgar enerjisinden elektrik üreten merkezlere
de Rüzgar Santrali denilmektedir.
Rüzgar Santralleri kurulduktan sonra pervaneler rüzgarın
hareketiyle bağlı oldukları şaftı döndürür. Uygun bir
jeneratör ile de bu hareket enerjisi elektrik enerjisine
dönüştürülür.
ISI YALITIMI
Binalarımız kışın soğur, yazın ise ısınır. Kışın kömür, doğalgaz gibi
yakıtlar kullanarak evimizi soğumaması için ısıtır; yazın ise ısınan
evimizi klimalarla soğuturuz.
Isı yalıtımı, kışın ısınmak yazın da serinlemek için harcadığımız
enerjiyi azaltmak ve daha rahat ortamlarda yaşamak amacıyla
binaların dış cephe duvarları, cam ve doğramaları, çatıları,
döşemeleri ve tesisatlarında, ısı geçişini azaltan önlemler almaktır.
Yönetmeliklere uygun yapılacak ısı yalıtımı, ısınma veya serinleme
amacıyla yaptığımız harcamalardan ortalama % 50 tasarruf ederek
yazın serin kalmaya kışın daha iyi ısınmaya imkan sağlar. Dengeli oda
sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekanlar oluşturur. Isı
yalıtımıyla ayrıca yakıt tüketimi ve dolayısıyla atık gazlar azaltılarak
çevrenin korunmasına katkıda bulunulur.
AKILLI ŞEBEKELER
Günümüzde artmakta olan enerji ihtiyacına paralel olarak mevcut
şebekelere yeni istasyonlar ve yeni tüketiciler eklenmektedir.
20.yy’dan bu yana hemen hemen aynı prensiple çalışan şebekelere
21.yy’a ait ağ ve bilgisayar teknolojileri eklenerek geleceğin
şebekeleri Akıllı Şebekeler (Smart Grids) oluşturulmaktadır. Bir
akıllı şebekenin bileşenleri ve teknolojileri, Amerika Enerji
Departmanı’na göre bazı yapıları içermelidir. Bu yapılar akıllı
üretim, akıllı dağıtım, akıllı sayaçlar, bütünleştirilmiş haberleşme
ve ileri kontrol metotlarından oluşmaktadır. Hali hazırda
kullanılmakta olan geleneksel şebekelerde birçok sorunla
karşılaşılmaktadır. Akıllı şebekelerin kullanılması ile ise, gerçek
zamanlı hata tespiti ve uzaktan kumandalı anahtarlamalar, gerçek
zamanlı güç yönetimi gibi hayatımızı kolaylaştıran yenilikler
gerçekleştirilmektedir.
Akıllı binalar kendi enerji gereksinimlerini karşıladıklarından Dünya’daki
yenilenemeyen enerji kaynaklarını kullanmamış olur, bu sayede hem doğaya
zararlı gazlar salmaz, sera etkisini önler; hem de insanların maddi tasarruf
yapmasını sağlarlar. Bunun yanında evde gaz kaçağı gibi olayları engellemiş,
insan sağlığını korumuş olurlar. Yakacak gibi ihtiyaçları karşılamakta
ağaçlardan yararlanılmadığı için ormanlar ve buraları yuva edinmiş
hayvanlar yaşamaya devam ederler. Tüm bu yönleri sayesinde akıllı binalar
hem evde yaşayana, hem de çevreye zarar vermemiş, katkı sağlamış olurlar.
İşte bu nedenlerden dolayı akıllı binaları tercih etmeliyiz ve insanlara
tavsiye etmeliyiz. Onları akıllı binalara sahip olmak için istekte bulunmaya
yönlendirmeliyiz. Tabi bu birden değişebilecek bir şey değil ama her işin bir
başı vardır. Bir projenin başlamadan bitmesini bekleyemeyiz. İlk önce küçük
adımlarla da olsa başlamalı, daha sonra bunu yaygınlaştırmalıyız. Güzel
ülkemizi, güzel Dünyamızı korumak için elimizden geldiğince çabuk çalışmaya
başlamalıyız. Bir çok şey gibi doğamızın değerini de kaybedince
anlamamalıyız.
Bahis ettiğimiz bu aletleri kullanabilir, doğaya zarar vermeden
yaşayabiliriz. Bunların hepsini yapabilecek teknolojiye sahibiz. Bizim
yapmamız gereken tek bir şey var. İstemek! İstediğimiz şeyin peşinden
ilerlemek. Bunu elde edene kadar asla durmamak. Bizimle aynı görüşe
sahip insanlarla birlik olmak, birlikte sesimizi duyurmak. Diğer insanları
bu konuda bilinçlendirmek. Şunu unutmamalıyız ki istemezsek ya elde
edemeyiz ya da elde ettiğimizde çok geç olur. Şu durumda insanlar
bunun farkına vardıklarında ve bir şey yapmaya karar verdiklerinde
artık Dünyamızı, doğamızı korumak, kurtarmak için yapılacak pek bir
şey kalmamış olacak. Aynı akciğer kanseri artık geri dönülemeyecek
seviyeye gelince sigarayı bırakma kararı almış bir insan gibi olacağız.
Geri dönmeyi çok isteyen, yaptıklarından pişmanlık duyan ama geri
dönemeyen…
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜRLER!
UMARIZ Kİ
ANLATTIKLARIMIZI
UNUTMAZSINIZ...