Zilinsky_kraj(1)

download report

Transcript Zilinsky_kraj(1)

Žilinský kraj
Alexej Kutný, Martin Lachkovič,
Pavel Mikloš, Ema Minarovičová
3.A
• Rozloha: 6 809 km2
• hraničí s Poľskou a Českou republikou
• Člení sa na 11 okresov
• V kraji je 315 obcí, z toho 18 so štatútom mesta.
• 8 hraničných priechodov 4 s Českou republikou, 4 s
Poľskou Republikou
Geologická stavba
• V prvohorách (pred 590 mil. rokov) : sopečné
horniny, rudné ložiská, Vznikali jadrové pásma = žula
• V druhohorách (pred 250 mil. rokov) : vápence
a dolomity
• V treťohorách (pred 65 mil. rokov) : pieskovce a
ílovce = tvorili sa flyšové pásma
• V štvrťohorách (pred 2 mil. rokov) : vietor
ukladal spraše a viate piesky, tvorili sa jaskyne
flyšové pásmo =
Kysuce
pásmo tvorené jadrovými pohoriami =Malá Fatra ,
Veľká Fatra , Kysucká vrchovina
Povrch
• Celé toto hornaté územie spadá z geomorfologického
hľadiska do Západných Karpát.
• Povrch kraja je veľmi členitý. Kotliny majú prevažne
charakter pahorkatín.
• Kotliny: Žilinská kotlina, Oravská kotlina, Turčianska
kotlina, Podtatranská kotlina.
• Pohoria: Malá Fatra, Veľká Fatra, Tatry kysucká
vrchovina
• Najvyšší bod: Bystrá (2 248 m n.m.)
Vodstvo
• Rieky: Váh, Turiec, Orava, Kysuca...
• Min. voda - Rajec (Rajeckej Lesnej)
• Vodné dielo Žilina
• Veľa Kúpeľov: Rajecké Teplice, Bešeňová
Klimatické podmienky
• priemerná teplota vzduchu v júli je dosahuje + 18◦ C, v
januári - 4◦ C.
• Ročný priemer zrážok je 650 až 700 mm
• Snehová pokrývka je 60 až 80 dní v roku
• Časte záplavy, v zimnom období výskyt lavínového
nebezpečenstva
Rastlinstvo, živočíšstvo a ochrana
prírody
• Typické sú duby, smreky. Z kvetov púpava, lomikameň
okrúhlolistý, žeruška alpínska
• Živočíchy vtáky napríklad bažanty, orly,zajace, srny
• Chránené a vzácne druhy rastlín kozinec nórsky,
nevädzovka rôznofarebná
• Chránené a vzácne druhy živočíchov medveď hnedý,
rys ostrovid, orol skalný, sokol myšiar
• Na území žilinského kraja sa nachádzajú 4 národné
parky a 3 CHKO
Obyvateľstvo
689 601 obyvateľov
Hustota: 102 obyv./km²
-
Urbanizácia:51%
Slováci: 97,5 %
Česi: 0,9 %
Rómovia: 0,4 %
Nezamestnanosť: 10%
rímski katolíci: 75,5 %
evanjelici: 10,5 %
(Turiec, horný Liptov,
dolná Orava)
bez vyznania: 10,4 %
• Žilinská univerzita (7
fakúlt),
• Jeseniova lekárska fakulta v
MT
• Pedagogický inštitút sv.
Ondreja v RK
• Vojenská akadémia v LM(4
fakulty)
Žilinský kraj
Počet obyvateľov v roku
Okres
1991
1996
2005
2015
1
2
3
4
5
Bytča
30 083
30 206
30 430
30 810
Čadca
89 860
92 300
94 100
95 030
Dolný Kubín
37 431
38 936
40 270
40 860
Kysucké Nové Mesto
32 827
33 125
33 445
33 955
Liptovský Mikuláš
73 469
74 736
75 515
75 835
Martin
95 908
98 015
99 530
100 060
Námestovo
49 598
53 638
56 945
58 505
Ružomberok
58 403
59 715
60 655
61 095
Turčianske Teplice
17 078
16 832
16 570
16 460
Tvrdošín
32 333
34 123
35 250
36 200
Žilina
151 781
156 145
160 290
162 590
Žilinský kraj spolu
668 771
687 771
703 000
711 400
Priemysel
• Automobilový: hlavne KIA (Teplička nad
Váhom)
• Elektrotechnický: Tesla, Alcatel (Liptovský
Hrádok), Panasonic, OVP Orava (Trstená)
• Potravinársky: Hyza, Peza (Žilina), Kofola
(Rajecká lesná), St. Nicolaus, Liptovské
mliekarne (Liptovský Mikuláš)
Priemysel
• Chemický: výroba gumy a plastov (Žilina)
• Textilný: Makyta (viaceré mestá), Ecco (Martin)
• výroba celulózy a papiera: výroba papiera
(Ružomberok), Tento (Žilina)
Stavebníctvo
• Doprastav
• Váhostav
elektrárne
• 11 vodných elektrárni na Vážskej kaskáde
• Najvýkonnejšie: Čierny Váh, Liptovská mara
Doprava
• Cestná:
 E50 Česko – Žilina – Košice – Ukrajina
 E75 (sever – juhozápad) Poľsko – Čadca – Žilina –
Maďarsko – Rakúsko
• Želežničná:
 priame spojenie na Poľsko železnicou cez Čadcu
na Zwardoň
 Zo Žiliny smer BA alebo KE
• Letecká:
 Letisko Dolný Hričov – štatút medzinárodného
letiska
Cestovný ruch
Dominanty
• Jaskyne - Demänovská jaskyňa Slobody,
Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa.
• SKANZÉNY – VYCHYLOVKA, TRNOVÉ,
ČIČMANY , MARTIN, VLKOLINEC
• MALÁ FATRA
• Zámky – BYTČA,BOJNICE
• Hrady – Strečno, Súľov
• KAŠTIELE – Kunerad, Teplička nad Váhom
Martin
Trnové
Vlkolinec
❹
❷
❸
❺
❹ - Trnové
❺ - Bojnice
❶
❶ - Demänovská Dolina
❷ - Važecká jaskyňa
❸ - Vlkolínec
Predpoklady Rozvoja
• zastúpenie jaskýň
• SKANZÉNY
• Množstvo Kaštieľov, zámkov či hradov
ZDROJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.travel-to-zilina.biz/geologia/index.htm
http://www.arrza.sk/zilinsky-kraj.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%BD_kraj
http://www.infoglobe.sk/regiony/europa/slovenska-republika/zilinskykraj/
http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/kraje/zilina/voda_podzem.ht
ml
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/ceev/DPZ/pramene/za/zoznam_za_
okres.html
http://referaty.aktuality.sk/zivotne-prostredie-zilinskeho-kraja/referat13243
http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/geografia/22990/?print=1
http://www.skaba.sk/index.fcgi?lang=sk&pageset_id=9000
http://www.zask.sk/sk/dokumenty-oznamy/pristup-k-informaciam/vy-stepytali-my-sme-odpovedali/18-061.html
http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravyregionalneho-rozvoja/doprava/vseobecne-informacie-doprave-zilinskomkraji.html
http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/geografia/22990/zilinsky-kraj
http://www.travel-to-zilina.biz/turistika/index.htm