Zemianska otázka v tvorbe predstavite*ov 1 fázy slovenského

Download Report

Transcript Zemianska otázka v tvorbe predstavite*ov 1 fázy slovenského

Zemianska otázka v tvorbe predstaviteľov 1 fázy slovenského realizmu (opisného realizmu )

Charakteristika opisného realizmu

• • • • 1874 zrušené všetky tri slovenské gymnáziá 1882 slovenskí študenti založili v Prahe spolok

Detvan

Hlasisti – skupina pomenovaná podľa časopisu Hlas Za nástup realizmu môžeme považovať vydanie zbierky S. H. Vajanského Tatry a more

Svetozár

Hurban Vajanský

• • • • Suchá ratolesť – spoločenský román Téma – zachytáva problémy národného zápasu Hl. postavy – Stanislav Rudopoľský, Mária Vanovská, Karol Vanovský, Albert Tichý, Anna, Adela Rybárička

Podľa Vajanského zemianstvo musí ostať verné pôde, rodu a tradíciám, jeho morálna záchrana je v spojení s uvedomelou slovenskou inteligenciou.

Obsah

• • • • • Príchod Rudopoľského do rodinného kaštieľa Ako prvých navštívi Vanovských - majú chovanicu Annu, ktorá je milá, nevýbojná Anna sa zasnúbi s učiteľom Tichým, no potom mu vráti slovo, kvôli strate zraku Stanislav sa zoznámi s vdovou Rybáričkou a aj so Svatnayom, ktorého vyzve na súboj Stanislav ostáva žiť v rodnom kraji

Martin Kukučín

• • • •

Keď báčik z Chochoľova umrie

Humoristicko – satirická poviedka Hl. postavy - Aduš Domanický z Domaníc predstaviteľ hynúceho, upadajúceho zemianstva a Ondrej Tráva, dedinský kupec predstaviteľ novovznikajúcej triedy buržoázie Téma – Úpadok zemianstva, ktoré je, podľa autora, odsúdené na zánik a v spoločnosti už odohralo svoju úlohu.

Obsah

• • • • • • Stretnutie Aduša a Ondreja v krčme Aduš sľúbi Ondrejovi jačmeň, dostane zaň zálohu Keď si poň príde zistí, že ho Aduš oklamal Chce sa pomstiť a vyťať staré jasene na rodinnom cintoríne Domanických Aduš si uvedomí čo urobil a peniaze mu vrátil V tom roku mu zomrel aj Báčik po ktorom nič nezdedil

Dom v stráni

• • • • 2 – dielny spoločenský román Téma - láska sedliackeho dievčaťa a bohatého statkárskeho syna, medzi ktorými nastane spoločenská priepasť Hl. postavy – Mate Berac, Niko Dubčic, Katica Beracová, Dorica Zorkovičová a šora Anzula

Kukučín mal k zemianstvu zamietavý postoj, bol presvedčený o jeho duchovnom a hmotnom úpadku a o jeho neschopnosti stať sa vedúcou silou národa. Zemianstvo považoval za odsúdené na zánik.

Obsah

• • • • • • • Niko sa zaľúbi do Katici Katica opúšťa kvôli Nikovi Paška Rodičia s tým nesúhlasia, ale potom im povolia Nikova matka má pre syna vybratú Doricu Na oslave kde je gazdiná Dorica si Niko môže porovnať obe dievčatá Zistí, že Dorica mu je seberovnejšia partnerka Opúšťa Katicu a vyberá si Doricu

Pavol Országh Hviezdoslav

• • • • •

Ežo Vlkolinský

Epická báseň Epoločenský epos Téma - láska medzi sedliackym dievčaťom Žofkou Bockovie a Ežom Vlkolinským, ktorý bol zo zemianskej rodiny Hl. postavy – Ežo Vlkolinský, Žofka Bockovie, Eliáš Vlkolinský, Estera Vlkolinská

Obsah

• • • • • • • Po smrti otca sa Ežo s matkou stará o statok Ežo je zaľúbení do Žofky ale matka mu ju bráni Vyhodí ho z domu a on ide k strýkovi Strýko využíva Eža na svojom statku Vystrojí mu svadbu so Žofkou Estera sa stále hnevá na syna Po rokoch roztopí jej ľadové srdce vnuk Benko, keď ho stretne s poľa

Gábor Vlkolinský

• • • • • • Epická báseň spoločenský epos Vznikol o 11 rokov neskôr Téma - je to kronika hynutia zemianstva – dokazuje, že zemania sú prežitkom minulosti Hl. postavy – Gábor Vlkolinský a jeho rodičia

Hviezdoslav videl východisko splynutím zemanov so sedliakmi.

Obsah

• • • • Gábor je švárny mládenec, ktorý nechýba na žiadnej zábave a tancovačke V láske sa mu nedarí, obidvaja rodičia mu pijú a hospodárstvo je zanedbané a dlhy rastú Pri práci na poli sa chce Gábor zo zúfalstva hodiť pod kosu ale Ežo mu v tom zabráni Poradí mu nech noví zmysel života nájde v sobáši s dievčinou z rodiny Blažkovcov

Ďakujem za pozornosť

Kamila Vozárová V.H