Mendelejev a PSP

Download Report

Transcript Mendelejev a PSP

 Narodil sa 8.Februára 1834 A a zomrel 2.Januára 1907.

Bol to ruský chemik.

Narodil sa v Toboľsku na Sibíri Bol posledné dieťa Ivana Pavloviča Mendelejeva

   je to metoda zobrazenia chemických prvkov Riadi sa tzv. periodickým zákonom, ktorý v roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendelejev Tabuľka zatiaľ obsahuje 114 chemických prvkov

   Zásluhu na poznaní má Dmitrij Ivanovič Menelejev Zoradil všetky vtedy známe prvky podľa atómových hmotností a zistil, že vytvárajú rad Periodický rad - je to rad v ktorom sa vlastnosti prvkov pravidelne opakujú Tabuľku zverejnil roku 1869

        PZ znie: Vlastnosti chemických prvkov a ich zlúčenín sa periodicky menia v závislosti od ich vzrastajúceho protónového čísla => fyzikálne a chemické vlastnosti prvkov závisia od štruktúry ich atómov a menia sa so zmenou ich protonového čísla Je to opakovanie vlastností prvkov po istých periódach Pojmy: - primárna periodicita - sekundárna periodicita - diagonálna podobnosť - lantanoidová alebo aktinoidová kontrakcia - intertný elektonový pár - relativistické efekty

Ďakujeme za pozornosť.!

Pripravili: Simona Baginová, Diana Baková - 1.D

Zdroje: www.wikipédia.sk , www.referáty.sk

www.google.sk

.....

,