Mendelejevova periodická tabuľka chemických prvkov

Download Report

Transcript Mendelejevova periodická tabuľka chemických prvkov

Mendelejevova
periodická tabuľka
chemických prvkov
Periodický zákon
Obsah
 Motivácia
 D. I. Mendelejev
 História periodických tabuliek
 Mendelejevova periodická sústava
 Periodický zákon
 Úloha pre žiakov
 Záver
Úloha: Vyhľadajte v tabuľke latinské názvy,
značky a protónové čísla týchto prvkov:
Slov. názov
Vodík
Cín
Draslík
Dusík
Kyslík
Hliník
Meď
Síra
Olovo
Zlato
Lat. názov
Značka
Prot. číslo
Úloha: Vyhľadajte v tabuľke latinské názvy,
značky a protónové čísla týchto prvkov:
Slov. názov
Vodík
Cín
Draslík
Dusík
Kyslík
Hliník
Meď
Síra
Olovo
Zlato
Lat. názov
Hydrogenium
Značka
H
Prot. číslo
1
Úloha: Vyhľadajte v tabuľke latinské názvy,
značky a protónové čísla týchto prvkov:
Slov. názov
Vodík
Cín
Draslík
Dusík
Kyslík
Hliník
Meď
Síra
Olovo
Zlato
Lat. názov
Značka
Prot. číslo
Hydrogenium
H
1
Stannum
Sn
50
Úloha: Vyhľadajte v tabuľke latinské názvy,
značky a protónové čísla týchto prvkov:
Slov. názov
Vodík
Cín
Draslík
Dusík
Kyslík
Hliník
Meď
Síra
Olovo
Zlato
Lat. názov
Značka
Prot. číslo
Hydrogenium
H
1
Stannum
Sn
50
K
19
Kalium
Úloha: Vyhľadajte v tabuľke latinské názvy,
značky a protónové čísla týchto prvkov:
Slov. názov
Vodík
Cín
Draslík
Dusík
Kyslík
Hliník
Meď
Síra
Olovo
Zlato
Lat. názov
Značka
Prot. číslo
Hydrogenium
H
1
Stannum
Sn
50
Kalium
K
19
Nitrogenium
N
7
Úloha: Vyhľadajte v tabuľke latinské názvy,
značky a protónové čísla týchto prvkov:
Slov. názov
Vodík
Cín
Draslík
Dusík
Kyslík
Hliník
Meď
Síra
Olovo
Zlato
Lat. názov
Značka
Prot. číslo
Hydrogenium
H
1
Stannum
Sn
50
Kalium
K
19
Nitrogenium
N
7
Oxygenium
O
8
Úloha: Vyhľadajte v tabuľke latinské názvy,
značky a protónové čísla týchto prvkov:
Slov. názov
Vodík
Cín
Draslík
Dusík
Kyslík
Hliník
Meď
Síra
Olovo
Zlato
Lat. názov
Značka
Prot. číslo
Hydrogenium
H
1
Stannum
Sn
50
Kalium
K
19
Nitrogenium
N
7
Oxygenium
Aluminium
O
Al
8
13
Úloha: Vyhľadajte v tabuľke latinské názvy,
značky a protónové čísla týchto prvkov:
Slov. názov
Vodík
Cín
Draslík
Dusík
Kyslík
Hliník
Meď
Síra
Olovo
Zlato
Lat. názov
Značka
Prot. číslo
Hydrogenium
H
1
Stannum
Sn
50
Kalium
K
19
Nitrogenium
N
7
Oxygenium
Aluminium
O
Al
8
13
Cuprum
Cu
29
Úloha: Vyhľadajte v tabuľke latinské názvy,
značky a protónové čísla týchto prvkov:
Slov. názov
Vodík
Cín
Draslík
Dusík
Kyslík
Hliník
Meď
Síra
Olovo
Zlato
Lat. názov
Značka
Prot. číslo
Hydrogenium
H
1
Stannum
Sn
50
Kalium
K
19
Nitrogenium
N
7
Oxygenium
Aluminium
O
Al
8
13
Cuprum
Cu
29
Sulfur
S
16
Úloha: Vyhľadajte v tabuľke latinské názvy,
značky a protónové čísla týchto prvkov:
Slov. názov
Lat. názov
Značka
Prot. číslo
Vodík
Cín
Draslík
Dusík
Kyslík
Hliník
Meď
Síra
Hydrogenium
H
1
Stannum
Sn
50
Kalium
K
19
Nitrogenium
N
7
Oxygenium
Aluminium
O
Al
8
13
Cuprum
Cu
29
Sulfur
S
16
Olovo
Zlato
Plumbum
Pb
82
Úloha: Vyhľadajte v tabuľke latinské názvy,
značky a protónové čísla týchto prvkov:
Slov. názov
Lat. názov
Značka
Prot. číslo
Vodík
Cín
Draslík
Dusík
Kyslík
Hliník
Meď
Síra
Hydrogenium
H
1
Stannum
Sn
50
Kalium
K
19
Nitrogenium
N
7
Oxygenium
Aluminium
O
Al
8
13
Cuprum
Cu
29
Sulfur
S
16
Olovo
Zlato
Plumbum
Pb
82
Aurum
Au
79
Úloha: Vyhľadajte v tabuľke latinské názvy,
značky a protónové čísla týchto prvkov:
Slov. názov
Lat. názov
Značka
Prot. číslo
Vodík
Cín
Draslík
Dusík
Kyslík
Hliník
Meď
Síra
Hydrogenium
H
1
Stannum
Sn
50
Kalium
K
19
Nitrogenium
N
7
Oxygenium
Aluminium
O
Al
8
13
Cuprum
Cu
29
Sulfur
S
16
Olovo
Zlato
Plumbum
Pb
82
Aurum
Au
79
D. I. MENDELEJEV
Periodické sústavy
Viacerí vedci sa snažili zoradiť atómy
resp. prvky podľa nejakého logického
sledu. U každého z nich sa však vyskytla
drobná chybička.
Vytvárali sa tak postupne tabuľky rôznych
tvarov, napr.
 plošná špirála
 skrutkovica
 pyramída
 slimák
Nasledujú ukážky niektorých z nich.
Plošná špirála
Skrutkovica
Pyramída
Až Mendelejev, ktorý nielenže
zoradil atómy podľa vzrastajúcich
atómových hmotností, ale predpokladal
existenciu a vlastnosti pre neho ešte
neznámych prvkov. Niektoré z
neexistujúcich prvkov aj nazval! Pred
vytvorením tabuľky vyslovil pre chémiu
veľmi dôležitý periodický zákon.
Periodický zákon:
Vlastnosti prvkov a ich zlúčenín periodicky
závisia od vzrastajúceho protónového čísla.
Mendelejevova periodická
sústava
PSP obsahuje zatiaľ 116
chemických prvkov. Zoradené sú
podľa protónového čísla do 7
vodorovných radov – periód
(označené 1,2,...7) a 18 skupín
(označené I.A,...VIII.B).
Úloha pre žiakov:
 Nasledujúcu tabuľku si urob do zošita
 Predlohu si do nej prepíš
 Doplň chýbajúce údaje pomocou periodickej
tabuľky
Znač
ka
Ná
zov
Protó
nové
prvku
prvku
číslo
Perió Skupi
da
na
Počet el.
na
vonk. vrstve
8
Al
4
3
jód
I. A
7
Znač
ka
prvku
Ná
zov
prvku
Protó Perió Skupi
nové
da
na
číslo
O
Kyslík
8
Al
Hliník
13
K
Draslík
Cl
I
2
Počet el.
na vonk.
vrstve
VI. A
6
3
III.A
3
19
4
I. A
1
Chlór
17
3
VII.A
7
jód
53
5
VII.A
7
Ďakujem za
pozornosť
RNDr. Žaneta Takáčová
Mokrance 74
 0907 234 145
[email protected]