Mechanizmy reakcji organicznych Reakcje wolnorodnikowe

Download Report

Transcript Mechanizmy reakcji organicznych Reakcje wolnorodnikowe

Mechanizmy reakcji
organicznych
Reakcje wolnorodnikowe
•Trwałość rodników
•Trwałość rodników
•Trwałość rodników
Rodniki kaptodatywne
TEMPO, stabilny
rodnik nitroksylowy
•Metody tworzenia rodników
•Homoliza słabych wiązań σ
•Fotochemiczne wzbudzania wiązań π
•Przeniesienie elektronu (redukcja bądź utlenianie)
•cykloaromatyzacja
•Metody tworzenia rodników
•Homoliza słabych wiązań σ
•Metody tworzenia rodników
•Homoliza słabych wiązań σ
•Metody tworzenia rodników
•Fotochemiczne wzbudzania wiązań π
•Metody tworzenia rodników
•Przeniesienie elektronu (redukcja bądź utlenianie)
rozpuszczalnik
•Metody tworzenia rodników
•Przeniesienie elektronu (redukcja bądź utlenianie)
Ketylek benzofenonu
•Metody tworzenia rodników
•Przeniesienie elektronu (redukcja bądź utlenianie)
•Metody tworzenia rodników
•Cykloaromatyzacja (Cyklizacja Bergmana)
•Typowe reakcje wolnych rodników (reakcje elementarne)
•Addycja do wiązań π
•Fragmentacja
•Usunięcie atomu (reakcje z wiązaniem σ)
•Rekombinacja (połączenie dwóch rodników)
•Dysproporcjonowanie
•Przeniesienie elektronu
•Addycja nukleofila
•Odszczepienie grupy odchodzącej
•Typowe reakcje wolnych rodników (reakcje elementarne)
•Addycja do wiązań π
•Fragmentacja
•Usunięcie atomu (reakcje z wiązaniem σ)
•Rekombinacja (połączenie dwóch rodników)
•Dysproporcjonowanie
•Przeniesienie elektronu
•Addycja nukleofila
•Odszczepienie grupy odchodzącej
•Typowe reakcje wolnych rodników (reakcje elementarne)
•Addycja do wiązań π
•Typowe reakcje wolnych rodników (reakcje elementarne)
•Fragmentacja
•Typowe reakcje wolnych rodników (reakcje elementarne)
•Usunięcie atomu (reakcje z wiązaniem σ)
•Typowe reakcje wolnych rodników (reakcje elementarne)
•Rekombinacja (połączenie dwóch rodników)
•Dysproporcjonowanie
•Typowe reakcje wolnych rodników (reakcje elementarne)
•Przeniesienie pojedynczego elektronu
•Addycja nukleofila
•Odszczepienie anionowej grupy odchodzącej
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje substytucji)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje substytucji)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje substytucji)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje substytucji)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje substytucji)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje substytucji)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje addycji: tworzenie
wiązania węgiel-heteroatom)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje addycji: tworzenie
wiązania węgiel-węgiel)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje addycji: tworzenie
wiązania węgiel-węgiel)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje addycji: tworzenie
wiązania węgiel-węgiel)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje addycji: tworzenie
wiązania węgiel-węgiel)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje addycji: tworzenie
wiązania węgiel-węgiel)
•Napisz mechanizm reakcji
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje addycji: tworzenie
wiązania węgiel-węgiel)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje addycji: tworzenie
wiązania węgiel-węgiel)
•Wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe (reakcje fragmentacji)
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Reakcje fotochemiczne
•Redukcje i utleniania promowane metalami
•cykloaromatyzacje
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Reakcje fotochemiczne
lub
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Reakcje fotochemiczne (rekcja Bartona)
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Redukcje i utleniania promowane metalami
Etap 1:
Sód transferuje jeden
elektron do acetylenu
dając anionorodnik
Etap 2:
Anionorodnik
odszczepia proton od
amoniaku (acid / base
reaction)
Etap 3:
Kolejny atom sodu
transferuje kolejny
elektron dając anion
winylowy
Etap 4:
Karboanion
odszczepia proton z
amoniaku dając transalken
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Redukcje i utleniania promowane metalami
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Redukcje metalami
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Redukcje metalami (redukcja Bouveault-Blanc)
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Redukcje metalami (redukcja Bircha)
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Redukcje metalami (redukcja Bircha)
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Redukcje metalami (redukcja Bircha)
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Redukcje wiązań C-X
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Reduktywne sprzęganie
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Reduktywne sprzęganie
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Reduktywne sprzęganie
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Reduktywne sprzęganie (kondensacja acyloinowa)
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Kationorodniki
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Kationorodniki
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Kationorodniki
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Kationorodniki
Synlett 2012; 23(13): 1851-1856
•Reakcje wolnorodnikowe nie będące reakcjami łańcuchowymi
•Cykloaromatyzacje
Napisz mechanizm poniższych reakcji
Napisz mechanizm poniższych reakcji