Transcript eğitimi

ipar.com.tr
KİMDİR ?
Yönetim sistemlerinin kurulması, eğitimi, sistemin dijital ortama
taşınması,
iyileştirme
çalışmaları
ile
ürün
belgelendirme
hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.
Çalışmalarımızda özel bilgi ve becerilerimizi mühendislik analiz
ve tasarım ilke yöntemleriyle birleştirerek, bu sistemlerden elde
edilecek sonuçları belirler ve değerlendiririz. Zaman, para,
malzeme, işgücü ve enerji gibi kaynakların verimli kullanımı ve
mühendislik hizmetlerinin kalitesini artırırız. Parçayı değil bütünü
görerek ve insan faktörünü dikkate alarak analiz yapar ve
çözümler üretiriz.
ipar.com.tr
HAKKIMIZDA
DANIŞMANLIK
EĞİTİM
İŞ GÜVENLİĞİ
ipar.com.tr
KURULUM
MONTAJ
Misyon ve Misyonumuz
Eğitim misyonumuz; Teknoloji ve iş alanındaki gelişmeleri de
göz önüne alarak evrensel boyutta bilgi üretmek, bu anlayışı
yaygınlaştırmak, iş güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunacak,
güvenlikli çalışmayı esas alan ve alışkanlık haline getiren bilinçli
çalışanlar yetiştirmektir.
Eğitim vizyonumuz; Ülke içinde ve uluslararası platformlarda
tehlikeli ve riskli alanlarında çalışanlara, güvenilir çalışma ortamı
ve
standartlar
uygulamasını
teknolojik
oluşturmaya
esas
alan,
gelişmeleri
eğitim
yönelik
akredite,
kullanan
yetkinliği
dünyanın
belgelendirme merkezlerinden biri olmaktır.
ipar.com.tr
ihtiyacını
kabul
lider
ve
edilen,
eğitim
ve
Eğitimin Önemi!
“Önce İnsan” ilkesini vazgeçilmez bir değer olarak gören,
güvenli yaşama ve çalışma hakkının en temel insan hakları
arasında yer aldığının bilincinde olan firmamız, işyerinde iş sağlığı
ve
güvenliği
kültürünün
yerleşmesinde
öncü
olmayı
misyonlarından biri olarak kabul etmiştir. Buradan yola çıkarak
kendi sorumluluk ve uzmanlık alanımız olan “Yüksekte Güvenli
Çalışma” konusunda işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı
temin etmek, iş kazalarını azaltmak ve yüksekte yapılan
çalışmalarda yaşanabilecek kazaları önlemek adına ve kaza ile
karşılaştıklarında yapılması gerekenler konusunda eğitilmesini
sağlamaktır.
ipar.com.tr
Yüksekte Çalışma Nedir?
 Çalışma yapılan yer, gerek yer seviyesinin altında gerek
üstünde olsun bir düşüşün gerçekleşmesi durumunda
yaralanma ve ölüm riski taşıyor ise, bu yerlerde yapılan
çalışmalara ‘Yüksekte Çalışma’ denir.




Ülkeden ülkeye farklılık gösteren değerler ise;
Avrupa 1,80cm den sonra,
Amerika 1,20cm den sonra,
Ülkemizde ise;seviye farkı bulunan ve düşme sonucu
yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan
çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.(Yapı İşleri
Yönetmeliği Ek-4)
ipar.com.tr
Yüksekte Çalışma Nedir?
ipar.com.tr
Kanunlarda Yüksekte Çalışma
Eğitimi ?
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17;
‘ İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini
almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce,
çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi
hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler,
değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir,
gerektiğinde ve düzenli aralıklarla
tekrarlanır.’
Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik (6-g madedesi)
‘ İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı
konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar’
ipar.com.tr
Kanunlarda Yüksekte Çalışma
Eğitimi ?
Yapı İşleri Yönetmeliği Ek-4 g maddesi ;
‘Yüksekte çalışan personel için tehlike ve riskler konusunda
bilgilendirme yapılarak gerekli eğitimler verilir.’ maddeleri yer
almaktadır.
Yüksekte çalışma eğitimleri personellerin daha bilinçli ve güvenli
çalışmaları konusunda bilinçlendirme yapmaktadır. Aynı
zamanda iş verenlerin yasal sorumluluklarını yerine getirme
konusunda zorunlu hizmetler olarak yer almaktadır.
ipar.com.tr
Eğitimlerimiz
YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ
 TELEKOM SEKTÖRÜNDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 RÜZGAR TÜRBİNLERİNDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE
KURTARMA EĞİTİMİ
 ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 FABRİKALAR VE ÜRETİM TESİSLERİDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA
EĞİTİMİ
 İPLE ERİŞİM EĞİTİMLERİ
ÇALIŞMA ALANINA ÖZEL KURTARMA EĞİTİMLERİ





YÜKSEKTE KURTARMA EĞİTİMİ
KAPALI ALANLARDA KURTARMA EĞİTİMİ
ACİL DURUM KAÇIŞ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ
DOĞADA ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ
DEPREM ARAMA KURTARMA
ipar.com.tr
Eğitimlerimiz
İSKELE EĞİTİMLERİ
 İSKELE DENETİM EĞİTİMİ
 İSKELE KURUM SÖKÜM EĞİTİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ






GENEL İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
ELEKTRİK TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
YAŞAM HATLARI KURUM EĞİTİMİ
TEKNİK MUAYENE VE KURUM EĞİTİMİ
KAPALI ALANLARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
İŞ EKİPMALARININ GÜVENLİ KULLANIMI EĞİTİMİ
ipar.com.tr
Telekom Sektöründe
Yüksekte Çalışma Eğitimi
ipar.com.tr
Yüksekte Çalışma Eğitimleri
ipar.com.tr
Yüksekte Çalışma Eğitimleri
ipar.com.tr
Rüzgar Türbinlerinde Yüksekte
Çalışma ve Kurtarma Eğitimi
ipar.com.tr
Rüzgar Türbinlerinde Yüksekte
Çalışma ve Tahliye Eğitimi
ipar.com.tr
Rüzgar Türbinlerinde Yüksekte
Çalışma ve Kurtarma Eğitimi
ipar.com.tr
Enerji Sektöründe Yüksekte
Çalışma ve Kurtarma Eğitimi
ipar.com.tr
Fabrikalarda Yüksekte
Çalışma Eğitimleri
ipar.com.tr
İple Erişim Eğitimleri
ipar.com.tr
Çalışma Alanına Özel Kurtarma
Eğitimi
ipar.com.tr
Doğada Kurtarma Eğitimleri
ipar.com.tr
Kapalı Alanlarda Kurtarma
Eğitimi
ipar.com.tr
İskele Denetimi Eğitimi
ipar.com.tr
İskele Kurum Söküm Eğitimi
ipar.com.tr
İnşaatlarda Toolbox Eğitimleri
ipar.com.tr
Genel İSG Eğitimleri
ipar.com.tr
Eğitmen Nitelikleri
Eğitimler konularında yetkin, ihtisas sahibi personel ve
İSG uzmanlarınca verilmektedir. Uzmanlık alanımız olan
Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitimleri, Türkiye Dağcılık
Federasyonu Antrenörlük belgesine sahip, Uluslar Arası İple
Erişim Birliği (IRATA) seviye 3 sertifikalı, Uluslar Arası Dağcılık
ve Tırmanma Federasyonu (UIAA) Eğitici Eğitim belgeli , Temel
İlk Yardım Genel İş Sağlığı ve Güvenliği, Kurtarma, Hızlı Tahliye
Sistemleri ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanında bir çok
eğitimlere sahip olan kişilerdir.
Ekibimiz, ulusal ve uluslar arası gelişime açık, kendini
yenileyen, yönetmelikleri takip eden eğitmenlerden oluşmaktadır.
ipar.com.tr
Eğitimin Verilişi
 Ön Değerlendirme




Teorik Eğitim
Uygulamanın Yapılması
Uygulama Değerlendirme
Son Değerlendirme
ipar.com.tr
Yüksekte Çalışma Eğitimleri
EĞİTİM KONULARI










Yüksekte Çalışma Giriş
Tehlikelerin Tanımlanması
Emniyetli Çalışma Disiplini
Aktif- pasif yüksekte çalışma sistemleri
İş öncesi genel kontroller, işaretleme, bilgilendirme, sınırlama,
Düşmeyi önleyici-sınırlayıcı teçhizatlar, Ekipman ve Donanımların
kuşanılması
Hareketli-hareketsiz yükselticilerde emniyet,
Emniyet ekipmanları, emniyet ağları ve diğer gerekli kişisel
koruyucu donanımlar,
Ankraj Noktası Oluşturma ve Bağlantı Çeşitleri
Ağaç direklerde ayakçakla tırmanma ve pozisyon alma teknikleri
uygulama
ipar.com.tr
Yüksekte Çalışma Eğitimleri
EĞİTİM KONULARI
 Beton direklerde merdiven kullanımı ve emniyetli çalışma





teknikleri uygulaması
Yük kaldırma yöntemleri,
Halat tutucularla sınırlandırma ve düşüş durdurma çalışmaları
Temel teknik kurtarma
Askı sendromu
Saha Uygulaması,
ipar.com.tr
Neden İPAR ?
İPAR Ekibi olarak biz, IRATA l3, IRATA l1 ve İş Güvenliği
uzmanı belgesine sahip eğitimcilerimizle “Yüksekte/askıda
çalışma”, “boşluklu yerlerde uygulanacak emniyet sistemleri ve
gerekliliği” gibi temel başlıkları içeren eğitimler vermekteyiz.
Kurumların, tehlikeli ve ağır işlerde çalışan işçilerin
eğitimini düzenleyen kanunlara uygun davranıyor olmalarını
sağlayacak prosedürleri de kapsayan eğitimlerimiz; sorunları
alternatifleriyle çözümlemek, senaryolar eşliğinde prosedürlerin
yazımını sağlamak ve deneyim aktarımı, deneme-yanılma
yoluyla ağır bedeller ödenerek öğrenmeden çok daha etkin ve
güvenli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
ipar.com.tr
Kadromuz
Ahmet YILMAZ
KİŞİSEL BİLGİ
•Medeni durum
•Doğum Tarihi
•Doğum Yeri
:
:
:
Evli
05.11.1981
Hacılar/Kayseri
ÇALIŞTIĞI KURUM VE FİRMALAR (DENEYİM)
•İntersport (2005-2008)
•Kaya Yapı San. Tic. (2008- 2014)
•BESİM Belgelendirme Sistem Mühendisliği (2014- 2014)
•İPAR EĞİTİM DANIŞMANLIĞI (2014-…..)
ipar.com.tr
EĞİTİMİ
•
•
1999 Hürriyet Anadolu Teknik Lisesi
2013 İstanbul Aydın Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bölümü
•
BİLDİĞİ DİLLER
•
İngilizce
KATILDIĞI KURSLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1995 Yılından itibaren Türkiye dağcılık Federasyonu eğitimleri
1999 Yılından İtibaren Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörlüğü
2002 Yılından İtibaren Kayak Antrenörlüğü, Hakemliği
2004 Yılından İtibaren Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Kurul Üyeliği
1999-2002 Yılları arası kayseri Sivil Savunma Birimine Kurtarma Eğitimleri Eğitmen
Olarak
1999-2011 Yılları Arası 5 farklı Kulüp Bünyesinde Kurtarma Ve İple Erişim Sislemleri
Hakkında Eğitimler (Eğitmen Olarak)
2010 Yılından İtibaren Dağ Kayağı Antrenörlüğü,Hakemkiği ,Organizatörlüğü
2010 Yılından İtibaren Çığda Arama Kurtarma Eğitmenliği
2010 Yılında UIAA Eğiticinin Eğitimi
2010 IRATA Eğitimleri Level 1
2013 IRATA Eğitimi Level 3
2014 ÇASGEM Eğiticinin Eğitimi
2013 C Sınıfı İş Güvenliği Uzamanı (50356 belge no)
ipar.com.tr
Kadromuz
ALİ RIZA CEYHAN
KİŞİSEL BİLGİ
•Medeni durum
•Doğum Tarihi
•Doğum Yeri
:
:
:
Bekar
10.10.1981
Hacılar/Kayseri
ÇALIŞTIĞI KURUM VE FİRMALAR (DENEYİM)
•Hacılar Sanayici ve İş Adamları Derneği (2005-2007)
•Kayseri Hacılar Belediyesi (2007-2008)
•Kaya Yapı San. Tic. (2009- 2014)
•BESİM Belgelendirme Sistem Mühendisliği (2014- 2014)
•İPAR EĞİTİM DANIŞMANLIĞI (2014-…..)
ipar.com.tr
EĞİTİMİ
•
•
•
•
1999 Kayseri Aydınlık Evler Lisesi
2004 Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü
2007 AÖF Kamu Yönetimi Bölümü
2013 Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bölümü
BİLDİĞİ DİLLER
•
İngilizce
KATILDIĞI KURSLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1995 Yılından itibaren Türkiye dağcılık Federasyonu eğitimleri
1999 Yılından İtibaren Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörlüğü
2002 Yılından İtibaren Kayak Antrenörlüğü
2004 Yılından İtibaren Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Kurul Üyeliği
2004 Yılından İtibaren Kayak hakemliği
1999-2002 Yılları arası kayseri Sivil Savunma Birimine Kurtarma Eğitimleri Eğitmen
Olarak
1999-2011 Yılları Arası 4 farklı Kulüp Bünyesinde Kurtarma Ve İple Erişim Sislemleri
Hakkında Eğitimler (Eğitmen Olarak)
Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Kurs Eğitimleri
2010 IRATA Eğitimleri Level 1
2013 IRATA Eğitimi Level 3
2014 ÇASGEM Eğiticinin Eğitimi
ipar.com.tr
Kadromuz
ÖZLEM TANDOĞAN
KİŞİSEL BİLGİ
•Medeni durum
•Doğum Tarihi
•Doğum Yeri
:
:
:
Bekar
01.06.1984
Kurtalan/Siirt
ÇALIŞTIĞI KURUM VE FİRMALAR (DENEYİM)
•Final Dergisi Dershaneleri (2005-2009)
•Fenbilimleri Dershanesi (2009-2010 )
•Menar Mental Aritmetik (2010-2012)
•BESİM Belgelendirme Sistem Mühendisliği (2012-2014)
•İPAR EĞİTİM DANIŞMANLIĞI (2014-….)
ipar.com.tr
.EĞİTİMİ
• 2002 Batman Yabancı Dil Ağırlıklı Lise
• 2009 Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
• 2012-…. Batman Üniversitesi Fen bilimleri Fakültesi Nükleer Fizik Anabilim
Dalı
• 2014 İstanbul Aydın Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisa
BİLDİĞİ DİLLER
İngilizce
KATILDIĞI KURSLAR
•
•
•
•
2014 Çasgem İş sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi Eğitimi
ÇSGB İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi
2013 IRATA Eğitimi Level 1(131755 belge no)
2014 ÇASGEM Eğiticinin Eğitimi
ipar.com.tr
www.ipar.com.tr
ipar.com.tr