Prezentácia programu PowerPoint

Download Report

Transcript Prezentácia programu PowerPoint

Paul Krugman a jeho prínos
Juraj Tichý, POCR10
Obchodná fakulta EU v Bratislave
predmet Medzinárodný obchod
• Paul Krugman, *28. február 1953, Albany, NY
• uznávaný americký ekonóm
• štúdium ekonómie na Yale University,
doktorát na Massachusetts Institute of Technology
• profesor ekonómie a medzinárodných vzťahov
Princeton University
• pôsobil na univerzitách v Berkeley, v Stanforde
a na London School of Economics
• nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2008
• 1991 získal od Americkej asociácie ekonómov
medailu Johna Batesa Clarka pre ekonóma
mladšieho ako 40 rokov
• pravidelne zverejňuje svoje články a stĺpčeky v
denníku The New York Times
• kritik exprezidenta USA G. Busha
• pomohol
„poslať na odpočinok“
staré modely
hospodárskeho rozvoja
• ocenenie získal za novú
teóriu medzinárodného
obchodu a oživenie
ekonomickej geografie
Teórie a konkurencieschopnosť
• kritika marketshare(Competitivness – a dangerous
obsession)
• vo všeobecnosti je marketshare analógia medzi
konkurencieschopnosťou na mikro a makroúrovni =
rast trhového podielu a profit 1 firmy/krajiny znamená
zníženie podielu trhu a stratu pre inú firmu/krajinu
• Krugman hovorí že pri firmách to platí, napr. Cocacola vs Pepsi, zo vzájomnej konkurencie nemôžu
profitovať obe firmy
• pri krajinách to neplatí – z profitu jednej krajiny môžu
profitovať aj iné krajiny, môžu sa im otvoriť nové
príležitosti
• Krugman nepovažuje MO ako hru s nulovým
výsledkom, v MO neexistujú len víťazi a porazení
• konkurencieschopnosť podľa neho predstavuje inak
vyjadrenú produktivitu: rast životnej úrovne je
podnietený rastom produktivity
• v súčasnosti sa za základ konkurencieschopnosti
dávajú do popredia teórie a modely založené na
technológiách, know-how, produktová diferenciácia,
výnosy z rozsahu
• dôležitá je správna hospodárska politika štátu =
napriek nej môžu horšie vybavené krajiny z hľadiska
prírodných podmienok a geografickej polohy
konkurovať tým lepšie vybaveným
Základ konkurencieschopnosti
v súčasnosti:
•
•
•
•
•
•
technológie
inovácie
know-how
produktová diferenciácia
výnosy z rozsahu
dôležitá je správna hospodárska politika štátu
Staré teórie
• Merkantilizmus – drahé kovy, výroba a export
• Smith – kritika merkantilizmu, t. absolútnych výhod
• Ricardo – t.komparatívnych výhod
• Ohlin-Heckser – vybavenosť krajiny VF
Zdroje
• http://of.euba.sk/merkur_2012_cd/prispevky/Sopkov%
C3%A1_Gabriela.pdf
• http://sk.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman
• http://ekonomika.etrend.sk/svet/paul-krugmanekonom-2-0.html
• http://vlastimilgajdusek.blog.cz/1002/prinos-paulakrugmana-regionalnimu-rozvoji
Ďakujem za pozornosť.