***** 1 - VGBook.com.ua

Download Report

Transcript ***** 1 - VGBook.com.ua

3.Вказівні займенники
Починаємо розвагу займенникам приділимо увагу.
Трішечки висунем язика – дія потрібна нам тут така.
That [ðæt ] - той хлопчина,
that – та дівчина,
that - те сонце світить нам в віконце.
This [ ðis] - цей хлопчина,
this - ця дівчина.
this – це яйце кинемо у відерце.
Those [ ðəʊz ] - ті погані діти,
these [ ði:z ] - ці - найкращі в світі
that,
this,
those,
these
Намалюй і підпиши себе і персонажів віршів, якщо ти стоїш тут
(підписуй тільки вказівними займенниками двома мовами).
4.Особові займенники
I [ai] - я - велика всюди літера моя,
we [wi] - ми - першу літеру переверни,
you [ju:] - це ти - учень мій, вчись та мрій,
you - це ви,вчитель мій - перекладати вмій !
Англієць рід не завжди розрізняє,
ніде, крім людини, його не міняє:
ось вона картина - it ,
на картині кіт сидить - it ,
в небі сонце - it.
Що до людини: he[hi:] - він, she [∫i:] – вона,
порівнюєм літери не жартома 23, 34 – нерівності тут недарма !
I, we,
you,
he, she, they,
it
Якщо хтось є із тобою - його став перед собою,
спочатку його називай, а потім вже I :
My sister and I are silly.
My friend and I are in Kiev.
my [mai] мій,моя,моє,мої
silly [`sili] дурненький
sister [`sister] сестра
friend [frend] товариш
and [ænd] і,та.але
in [in] у,в
Тут ти можеш намалювати усіх, хто є у цих віршах та підписати
двома мовами.
я -
ти –
ми -
6. Форми to be
Бути, як сказати - це нам треба знати.
Запам`ятай : I am, we are, you are, they are зводь до пари слова !
He is, she is, it is - тільки так - дивись !
- My name is Ann. My map is bad.
- I am a boy. My friends are sad.
- I am a girl. My name is Sally. My friends are merry.
am, are, is
‘m, ‘re, ‘s
Якщо швидко вимовляємо, ніби кудись поспішаємо літера зникає - птахом вилітає !
- My name’s Ben. My fish’s good.
I`m your friend. They`re my food.
name [neim] ім'я
sad [sæd] сумні
merry [`meri] веселі
map [mæp] мапа
boy [ bͻi] хлопчик
friends [frendz] друзі
girl [gɜ:l ] дівчинка
Намалюй тут малюнки до прикладів з тексту, будь ласка та підпиши
їх. До you are два малюнки – незабудь!
8. Прикметники, числівники, присвійні займенники.
Вони щось нам кажуть,
яке ? чиє ? скільки ? підкажуть.
Попереду слова стають my, nine,
підказку нам дають:
my life, nine pens,
tasty, big
tasty apple, fine vans.
Their ten small boys
have big ten toys.
That pretty girl
has one lovely doll.
Тут рід та кількість не мають значення ось такі додатки та означення.
_______________________________________________________________________
nine [nain] 9
tasty [`teisti] смачне
fine [fain] гарні,файні
my [mai] моє
life [laif] життя
their [ðεə] їх
small [smͻ:l] малий
have [hæv] маю(ть)
big [big] великі(ий)
ten [ten] 10
pretty [`priti] гарненька
girl [gз:l] дівчина
has [hæz] має
one [vʌn]1
lovely [`lʌvli] симпатична
doll [dͻ:l] лялька
Намалюй тут декілька малюнків з прикладами як однини так і
множини та підпиши їх.
11. Спонукальні речення. Доповнення
me, us
Щось від вас ми хочемо - діяти заохочемо !
Meet me [ `mi:t `mi:]. Meet us [ `mi:t `ᴧs].
guest
Зустрічай мене. Зустрічай нас.
test
Немає значення скільки нас. Оце так клас!
1
Me та us - доповнення ми маємо, про них розповідаємо.
Доповнення нам відповість кого? кому? і що? приніс
2
про кого / що? розмову ведемо у чому ? пливемо.
Якщо доповнень декілька , відмінки нам підкажуть,
де який поставити вони нам скажуть: Give me your test. Send me my guest [gest].
Спочатку кому (Д.в.) - me скажемо,
а потім кого \ що (Зн.в.) test \ guest- підкажемо.
Якщо хтось чогось не дозволяє,
do not або must not вперед виставляє :
Do not talk. (Не розмовляй.) Don`t walk. (Не ходи пішки.)
He must not go. (Він не повинен ходити \ їхати.)
She must not take part in show. (Вона не повинна братии участь у шоу).
__________________________________________________________________
give [giv] дай
me [mi:] мені
my [mai] мій
test [test] тест
send [send] надішли
your [jͻ:] твій \ ваш
guest [gest] гість
talk [tɒk]
walk [wɒk]
must [mᴧst]
take part [teik`pa:t]
Намалюй, будь ласка, тут на першому місці когось із прикладів
тексту, а на другому когось або щось згідно з порядку доповнень
у реченні.
1
2
1
2
9. Висловлювання відмінків
Відмінків немає - прийменники є, of [əv]- родовий висловлює:
робота (кого?) цього інженера - the work of this engineer,
ціна (чого?) того стільця - the price of that chair.
Орудний - with [wið] \ by [bai]. Неживе з живим тут відрізняй !
Those texts writes [raits] with pen. Ті тексти написані ручкою.
These words pronounce [prɒ`naʊns] by men.
Ці слова вимовлені чоловіками.
Звідкіля (Давальний) щось буде - in \ from не забуду:
тексти (звідки?) з того підручника - the texts in that text-book,
слова (звідки?) з цього зошиту - the words from this note-book.
Ім.в.
Род.в.
Of, in, by,
with,
from
Ваші малюнки:
10. Об’єктні відмінки займенників
Мене з собою ти візьми - take me [`teik `mi:]
або дай щось мені - give me [`giv `mi:],
прийди до нас - come to us [`kᴧm tʊ `ᴧs],
побігли з нами, атас! - run with us [`rᴧn wið `ᴧs]!
Їх я бачив, чуєш, Сем – them [ðem],
мене так він розізлив, що йому я "дам", його я "з`їм" – him [him],
її не зупинить ніщо – her [hɜ:],
вам, вами – you [ju:],
також як it на місці стоїть - нічого не міняється, так звучить.
Місце для малюнків та підписів до теми 10.
Me, us,
them,
him, her,
you, it
м