6. Rostlinstvo a živočišstvo

download report

Transcript 6. Rostlinstvo a živočišstvo

AMERIKA
Vegetace a živočišstvo
III2-Z7-I-06
ANOTACE
Materiál obsahuje prezentaci ve formátu Microsoft
PowerPoint (.ppt) pro učivo zeměpisu v 7. ročníku,
oblast Člověk a příroda. Doplněno o úkoly.
Zaměřeno na práci s atlasem a využití informací z
učebnice. Materiál lze využít pro společnou práci ve
třídě na interaktivní tabuli.
Pozorně si prohlédni následující obrázky a zkus pojmenovat zvířata na nich vyobrazená
(využij poznatků z návštěvy zoologické zahrady a z hodin přírodopisu):
Pozorně si přečti následující text a vyhledej v něm názvy rostlin Ameriky:
Na severu a v horách převažují jehličnaté, případně smíšené lesy. V
původních listnatých lesích dominují javory, jilmy, břízy a ořešáky. Podél
Mexického zálivu rostou smíšené lesy se subtropickými druhy, jako jsou
platany, magnólie, různé druhy palem a přímo na pobřeží pak močálovité
cypřišové lesy. Na jižní Floridě v bažinách Everglades je to zase hustý
subtropický les a mangrovové porosty.
Na jihozápadě jsou poopouště a v nich se moc rostlin nevyskytuje. Rostou
zde je porosty kaktusů, agáve a juky. V údolí Rocky Mountains rostou
jehličnaté stromy, které ve vysokohorských polohách přecházejí v Alpínské
louky. Suché náhorní plošiny a pánve pokrývají suchomilné sukulenty. Lesy u
tichomořské pobřeží jsou plné tsug, borovic (vejmutovek) a jedlí douglasek.
Ale jižní Kalifornii a na svazích Sierry Nevady rostou až 100 m vysoké sekvoje,
které jsou staré několik tisíc let.
Pozorně si přečti následující text a vyhledej v něm názvy rostlin Ameriky:
ŘEŠENÍ
Na severu a v horách převažují jehličnaté, případně smíšené lesy. V
původních listnatých lesích dominují javory, jilmy, břízy a ořešáky. Podél
Mexického zálivu rostou smíšené lesy se subtropickými druhy, jako jsou
platany, magnólie, různé druhy palem a přímo na pobřeží pak močálovité
cypřišové lesy. Na jižní Floridě v bažinách Everglades je to zase hustý
subtropický les a mangrovové porosty.
Na jihozápadě jsou poopouště a v nich se moc rostlin nevyskytuje. Rostou
zde je porosty kaktusů, agáve a juky. V údolí Rocky Mountains rostou
jehličnaté stromy, které ve vysokohorských polohách přecházejí v Alpínské
louky. Suché náhorní plošiny a pánve pokrývají suchomilné sukulenty. Lesy u
tichomořské pobřeží jsou plné tsug, borovic (vejmutovek) a jedlí douglasek.
Ale jižní Kalifornii a na svazích Sierry Nevady rostou až 100 m vysoké sekvoje,
které jsou staré několik tisíc let.
A zde jsou některé rostliny na obrázcích :
TSUGA
CYPŘIŠ
JAVOR
MANGROVY
JILM
BŘÍZA
OŘEŠÁK
SEKVOJ
JUKA
AGÁVE
Najdi ve větách skrytá zvířata Ameriky:
1.Vedle kola maluje čtverec.
2.Od bláta pírko neočistíš.
3.Med vědci označují jako přírodní cukr.
4.Velkým nepřítelem žáků je lenost.
5.Laso bývá nástrojem jihoamerických rančerů.
6.Touha dobýt Ameriku stála mnoho mořeplavců život.
7.Mapu mají žáci v hodinách zeměpisu vždy k dispozici.
Najdi ve větách skrytá zvířata Ameriky:
ŘEŠENÍ
1.Vedle kola maluje čtverec.
LAMA
2.Od bláta pírko neočistíš.
TAPÍR
3.Med vědci označují jako přírodní cukr.
MEDVĚD
4.Velkým nepřítelem žáků je lenost.
JELEN
5.Laso bývá nástrojem jihoamerických rančerů.
SOB
6.Touha dobýt Ameriku stála mnoho mořeplavců život.
7.Mapu mají žáci v hodinách zeměpisu vždy k dispozici.
HAD
PUMA
Zdroje :
-Zvířata – odkazy dostupné na www :
http://im9.cz/iR/importprodukt-orig/891/8915a1477d19f0448d2bf43ecea97797--mmf250x250.jpg
http://im9.cz/iR/importprodukt-orig/284/284aac4a560c04df05d239a48350c195.jpg
- Rostliny – odkazy dostupné na www :
- http://www.garten.cz/images_data/2712-tsuga-canadensis-jedlovec-kanadsky-1.jpg
- http://texastreeplanting.tamu.edu/treepictures/elm_lacebark.jpg
- http://krnov.svazskautu.cz/oddil/tz/test/54/img/10.jpg
- http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk2Px_x2-vV5w5QQk_QIHdBBxUi9JENNcwS8USKmzyJ- 7sCVnNsw
- http://www.dreviny-okrasne.cz/foto/listnace/jugl_re.jpg
- http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbbt5fbYJDzBCFod67VQmJGP6KtQn-PAGnPQmGkQZLJYPlOlUvskqR6LbJpQ
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/16/Red_mangrove-everglades_natl_park.jpg
- http://www.gymkh.cz/storage/201010302254_25-sekvoj.jpg
- http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqARvTyg6FDNlXZMBWLS8_qEbH1hiQkc7m_4zxcJibn8iJfl8qxQiBC3WV
- http://im.atlasrostlin.cz/agave-americka/591/5919-plant_main-niwxv.png