Transcript úkoly

AMERIKA

Otázky ?

• Kdo byli původní obyvatele Ameriky? Jak přišli ke svému jménu?

• Kdo objevil Ameriku?

• Po kom se tento kontinent jmenuje Amerika?

• 2. největší kontinent • složený: Severní, Střední a Jižní Amerika

Úkoly

• Které souostroví patří do Střední Ameriky?

• Na které polokouli leží celý kontinent?

• Kterým světadílům je Amerika nejblíže?

• Které oceány oddělují Ameriku od ostatních světadílů?

• Která okrajová moře Atlantského oceánu omývají břehy Ameriky?

• Vyhledejte největší zálivy, poloostrovy a ostrovy Ameriky • Najděte největší ostrov Ameriky, je to současně největší ostrov světa.

• Najděte Velikonoční ostrovy a Galapágy. Ve kterém oceánu leží? Co je na nich zajímavého?

POVRCH

• pobřeží Severní Ameriky je velmi členité • největší ostrov je: • největší poloostrovy jsou: • povrch Ameriky tvoří pásma Kordiller západním pobřeží a nížiny a roviny a And na směrem na východ • na západním pobřeží je aktivní sopečná činnost a dochází zde k častým zemětřesením

Úkoly

• Najdi nejvyšší bod Severní a Jižní Ameriky • Vyhledejte na mapě názvy amerických nížin

PŘÍRODNÍ POMĚRY

Podnebí

• Amerika zasahuje do všech podnebných pásů • podnebí závisí na zeměpisné poloze a reliéfu • vliv mořských proudů

Přírodní krajiny

• na kontinentu jsou zastoupeny všechny typy vegetace • nejvíce druhů rostlin a živočichů najdeme v Amazonii

Úkoly

• Které oblasti Ameriky spadají do polárního pásu? Které zvířata zde najdeme?

• Co je to tundra?

• Jaké vegetační oblasti najdeme v mírném pásu Ameriky?

• Co jsou to sekvoje?

• Do kterého podnebného pásu spadají tropické lesy a savany? • Co je to Amazonie?

• Jaký je rozdíl mezi pampou a prérií?

• Jak se nazývá nejjižnější část kontinentu?

• Co hrozí při bezohledném kácení amazonského pralesa?

Vodstvo

• nejmohutnější tok světa: • další veletoky: • Velká jezera – největší zásobárna sladké vody na světě • největší jihoamerické jezero:

Úkoly

• Která řeka tvoří hranici mezi Mexikem a Spojenými státy?

• Najdi 5 kanadsko-amerických velkých jezer • Mezi kterými jezery se nacházejí Niagárské vodopády?

• Jak se jmenuje řeka, která teče z jezera Ontario do moře?

• Co je to Grand Canyon?

• Najdi, kde ústí: Amazonka, Rio Grande, Paraná, Orinoko, Colorado, Yukon, Mississippi, Mackenzie

Obyvatelstvo

l potomci původních indiánů, Evropanů černochů z Afriky a l míšenci l přistěhovalci l jazyky: angličtina, francouzština, španělština, portugalština

ÚKOLY

l Zkuste vysvětlit pojem rasismus l Zjistěte, kdo jsou mestic, mulat, zambo l Kde dnes najdeme potomky původních indiánů?

l Kolik má Amerika celkově počet obyvatel?

l Jaké je rozložení jazyků v Americe?

l Jaké naboženství vyznávají lidé v Americe? V kterých částech Ameriky mají největší zastoupení?

l Kdo to byli Vikingové?

AMERICKÉ REGIONY

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

• USA vznikly dne 4. července 1776 • čtvrtá největší země světa • obrovské zásoby surovin X zároveň největší dovozce surovin • největší výrobce elektrické energie • nejvýkonnější hospodářství na světě • obrovská vojenská a politická moc ve světě • kvalitní dopravní síť

ÚKOLY

• Znáš nějaké symboly USA?

• Co znamená zkratka USA?

• Jaké suroviny mají na svém území USA k dispozici?

• Jaký typ elektráren převažují na území USA?

• Jaká je měna v USA?

• Kolik časových pásem zahrnuje území USA?

• Proč je na území USA důležitá rozvinutá dálniční a železniční síť?

Domácí úkol

• Jaké národy obývají USA?

• Vyhledej nějaké typicky americké produkty (jídlo, filmy…) - 5 • Vyhledej alespoň 3 americké svátky • Kdo jsou to Hispánci?

• Co znamená zkratka FBI a CIA?

VÝCHOD A JIH – STŘED - ZÁPAD

• nejhustěji osídlený region : • velké zastoupení průmyslu (hutnictví, strojírenství), těžba ropy, chemický průmysl • střed: zemědělství

ÚKOLY

• Vymez, jaké území zahrnují tyto 3 regiony • Vyhledej v regionu východ a jih velkoměsta (6) • Jak se jmenuje hlavní město USA? Po kom nese název? Kde sídlí prezident USA? Jak se jmenuje současný prezident USA?

• Jak se jmenuje největší město USA?

• Ve kterém městě se nachází nejstarší univerzita v Americe?

• Ve které oblasti se nejvíce rozvíjí hutnictví železa a oceli?

• Které město je centrem zpracování ropy?

• Co je typické pro prérijní státy středu?

• Co se těží v oblasti velkých jezer?

• Co převážně vyvážejí státy středu?

• Je západ USA hustě osídlen? Vysvětli, proč ano nebo ne • Vyhledej alespoň 3 národní parky na západě USA • Najdi nějaká významná města západního regionu USA • Proč je Kalifornie sužována častým zemětřesením?

• Jak se nazývá největší stát USA? Proč je tolik významný?

• Vyhledej stát ležící v subtropickém podnebném pásu, který má velký turistický význam. Tento stát se vžil do paměti také díky útoku na Pearl Harbor. Kdy se tak stalo?

KANADA

• 2. největší země světa • obrovské zásoby nerostných surovin • největší osídlení je při jižní hranici s USA • rozděleno na 10 provincií a 3 teritoria

ÚKOLY

• • • • • • • • • Jaké státní zřízení má Kanada?

jak se jmenuje hlavní město Kanady?

Vyhledej největší kanadská města – 5 Jakými jazyky se mluví v Kanadě?

Kdo jsou to Inuité?

jaké nerostné suroviny najdeme na území Kanady?

Co nejvíce Kanada vyváží?

Kde se v Kanadě nejvíce pěstuje pšenice a kukuřice?

Má Kanada rozvinou dopravu?

STŘEDOAMERICKÉ REGIONY

• • • • největší stát: hospodářsky závisí na USA těžba ropy a zemního plynu ostatní pevninské státy jsou chudé země (mimo • Kostariky a Panamy)= vývoz banánů a kávy karibská oblast – ostrovní státy zaměřené na cestovní ruch

ÚKOLY

• • • • Čemu říkáme Latinská Amerika?

Jak se jmenuje hlavní město Mexika?

Co je to tortilla?

Jaké znáš staré indiánské kultury v oblasti Mexika? Jak tyto • • kultury zanikly?

Jakými jazyky se mluví v Mexiku?

Které státy Střední Ameriky patří k chudým rozvojovým • • • zemím?

Proč je Kostarika jeden z nejbohatších států Střední Ameriky?

Jak se nazývá největší ostrov Velkých Antil?

Vyhledej v atlase, které ostrovy a souostroví patří do Střední Ameriky.

JIHOAMERICKÉ REGIONY

• • 3 regiony: andské státy, Brazílie, země Jižního rohu andské státy – chudé rozvojové země (jaké tam patří • státy?) největší stát JA: • Brazílie a Venezuela patří k nejbohatším státům Latinské Ameriky • obrovské přírodní bohatství • • problémy: kácení deštných lesů a zadluženost státy Jižního rohu mají velké přírodní i nerostné bohatství X velmi chudé

ÚKOLY

• Co se těží v Kolumbii?

• Co nelegálního pěstují a vyváží Kolumbijci?

• • Ve které zemi se dříve těžilo velké množství stříbra, dnes cín a ropa?

Která země má 2 hlavní města a jak se jmenují?

• Co k nám dováží firma Chiquita?

• Která mohutná řeka protéká Brazílií?

• Co se nejvíce pěstuje v Brazílii?

• • Jak se jmenuje hlavní město Brazílie?

Díky čemu je Venezuela bohatá země?

• • Jak se jmenuje největší venezuelská řeka?

Které státy spadají pod státy Jižního rohu?

• • Na území kterého státu se rozprostírá poušť Atacama?

• • Co je to guano a který stát je jeho největším vývozcem?

Jak se nazývá hlavní město Argentiny a co to znamená v překladu?

Kdo je to Eva Peronová? Ve kterém muzikálu se můžeš s její postavou setkat?