ma* ve s*yah hal*tz*ya u*aklıg*l - iop-teo-20-mozkan

Download Report

Transcript ma* ve s*yah hal*tz*ya u*aklıg*l - iop-teo-20-mozkan

Kitabın konusu:
 Hayalleri olan bir gencin lise son sınıfta babasını
kaybetmesiyle hayallerinin yıkılışı ve beraberindeki
hayat mücadelesi.
Olay Örgüsü:
 Ahmet Cemil’in babasının ölümü neticesinde lise yıllarında






ailesinin geçimini sağlamak zorunda kalışı
Değişik işlerde, türlü zorluklarla çalışıp en sonunda gazetede işe
başlaması
En yakın arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’ya aşık
olması
Bir kitap yazmaya başlaması, ünlü olacağını, Lamia’yla
evleneceğini hayal etmesi
Kız kardeşi İkbal’in evlenmesi, mutlu olamaması ve ölümü
En yakın arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin yurt dışında önemli bir
göreve gelişi, kız kardeşi Lamia’nın da başka biriyle evleneceğini
öğrenmesi
Kitabını yok etmesi ve İstanbul’dan kaçışı
Romanın Kahramanları:
 AHMET CEMİL: Başarılı bir lise hayatı sürerken,son sınıfta babasını
kaybeder ve hayat mücadelesine çok erken başlar.Amacı şiire başka bir
yön vermek iken babasının ölümü her şeyi alt üst eder.Hayalleri olan
bir gençtir.Babasının ardından kız kardeşi İkbal’in ölümü,son olarak da
yakın dostu olan Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’nın
evlenmesiyle tüm hayalleri yıkılır.
 HÜSEYİN NAZMİ:Ahmet Cemil’in en yakın dostudur.O da Ahmet
Cemil gibi şiire düşkündür.İkbal’in ağabeyidir.
 İKBAL:Ahmet Cemil’in kız kardeşidir.Özellikle babasının ölümünden
sonra annesine ve ağabeyine bağlılığı artmıştır.
 LAMİA:Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşidir.Güzel ve alımlı bir genç
kızdır.Ahmet cemil’in kendisine olan aşkından habersizdir.
Ahmet Cemil’in karakter özellikleri ile romanın
başlığı arasında nasıl bir bağ kurulabilir?
Ahmet Cemil hayalleri olan bir gençtir, ancak
başta mavi olan; yani ona umut ve heyecan veren bu
hayaller roman sonunda siyaha; yani umutsuzluğa
dönüşür
Yazar Hakkında Bilgi:
 İstanbul’da doğdu. İstanbul’da başladığı öğrenimini
İzmir’de tamamladı. Öğretmenlik yaptı, çeşitli
memurluklarda bulundu. Edebiyat hayatına 1884’te
atıldı..Geniş bir kültüre ve bilgiye sahipti.Servet-i
Fünun edebiyatının nesir alanında en güçlü kalemi
oldu.Türk edebiyatının en büyük romancısı olarak
kabul edildi.Romanlarındaki konularda çoğunlukla
aydınlar arasından seçtiği halde, hikayelerinde daha
çok halkın yaşayışını konu olarak seçmiştir. Romanları,
öyküleri, oyunları vardır.
Realizm
 1. Realist Sanatçılar, anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanır.
Yazarlar bilgiyi anket yöntemiyle toplamışlar, sonradan yapıtlarında
kullanacakları malzemeyi günlük gözlemler olarak not etmişlerdir.
2 .Realist sanatçılar, yapıtlarda kendi kişiliklerini gizlemişler, toplumu
ve insanı bilim adamı nesnelliğiyle, iyi-kötü, güzel-çirkin demeden
yansıtmışlardır.
3. Realizm Konuları gerçek yaşamdan alındığından, olağanüstü oiay ve
kişilere yer verilmez. Olay ve kişiler, günlük yaşamda yaşanma ya da
görülme olasılığı olan nitelikler taşır. Bunlar yapıtlarda ayna ya da
fotoğrafçı gerçekçiliği ile yansıtılır.
4. İnsanlar, yaşadıkları çevreyle birlikte ele alınmıştır. İnsan kişiliğinin
oluşumunda çevrenin etkisi ve önemi belirtilmiştir. Doğa ve insan
betimlemeleri ölçülüdür. Süs olsun diye yapılmamıştır.
5. Realist sanatçılar,”sanat için sanat” anlayışına sahiptir. Sanatı ve
edebiyatı toplumu değiştirme, eğitim ve mücadele aracı olarak
görmediler.
Realizmin Önemli Sanatçıları:












H. de Balzac…………………. roman, öykü, tiyatro
Stendhal……………………….. roman
Gustave Flauberte………… roman
Dostoyevski………………….. roman
Tolstoy………………………….. roman
A. Çehov……………………….. öykü, tiyatro
M. Gorki…………………………. roman
Danielde Foe………………… roman
Charles Dickens…………… roman
Emest Hemingway……….. roman, öykü
Jack London…………………. roman
Mark Twain……………………. roman