kolofota 2014

Download Report

Transcript kolofota 2014

Robert Barsa
KOLOFOTA 2014
O čom bude reč?
Fotografovanie „dlhými“ ohniskami
 Ustavenie montáže
 Plánovanie mozajky
 Zaostrenie a kompozícia
 Software
 Expozičné časy, pointácia, obmedzenia
 Spracovanie

KOLOFOTA 2014
Čo sa dá fotografovať?
Lunárna a solárna fotografia
 V ohnisku ďalekohľadu
 Mesiac
 Slnko (Astrosolar, H-alfa, CaK)

Projekcia
 detaily Mesiaca
 povrchu Slnka

Afokálne (pri DSLR zriedkavo)
KOLOFOTA 2014
Čo sa dá fotografovať?
Pointovaná fotografia
 200-2000 mm
 teleobjektívy, refraktory (ED, APO),
Newton, SCT, ...
 paralaktická montáž s hodinovým
strojom
 kratšie expozície aj bez pointácie
(Astrotrac)
 hmloviny, galaxie, hviezdokopy, ...
KOLOFOTA 2014
Trocha matematiky

Veľkosť (priemer) objektu v pixeloch
F O
P
206 .265  U

P – priemer objektu [px]
F – ohnisková vzdialenosť [mm]
O – uhlový priemer objektu [arcsec]
U – veľkosť pixelu na čipe [μm]
Výsledné ohnisko pri projekcii
Fproj 
( D  f )  Fobj
f
Fproj – výsledná ohnisková vzdialenosť [mm]
Fobj – ohnisková vzdialenosť ďalekohľadu
[mm]
f – ohnisková vzdialenosť okulár [mm]
D – vzdialenosť roviny čipu od okulára
(resp. stred opt. sústavy šošoviek) [mm]
KOLOFOTA 2014
Ustavenie montáže


Vybrať vhodné stanovište (podložie, terén)
Rôzne metódy:
 polárny hľadáčik
 driftová metóda
 rotácia montáže v RA počas expozície
KOLOFOTA 2014
Ustavenie montáže
Polárny hľadáčik
 musí byť vycentrovaný!
 najlepšie bez závaží a ťažkej techniky
 možnosti:
 využiť dátumové a časové stupnice + montáž nastaviť rovno
(vodováha) – RÝCHLE a POMERNE PRESNÉ
 obrazce súhvezdí v polárnom hľadáčiku
 viem hodinový uhol Polárky (softvér, spočítam si)
KOLOFOTA 2014
Ustavenie montáže
KOLOFOTA 2014
Ustavenie montáže
Driftová metóda
 nemáme polárny hľadáčik
 nie je výhľad na Polárku
 spresnenie predchádzajúcej metódy
 okulár so zámerným krížom / kamera
resp. fotoaparát
 zistiť smery svetových strán
 sledujeme pohyb hviezdy na meridiáne a
na V alebo Z
KOLOFOTA 2014
Niečo k technike
Newton
 potrebné použiť komakorektor
Refraktor
 vhodný rovnač poľa (väčšinou zároveň reduktor)
KOLOFOTA 2014
Plánovanie mozajky
Dôležité, ak má obsahovať viac ako 2 polia
 Dostatočné prekrytie (10-20%)
 Pri 4 a viac poliach – takmer nevyhnutné
použiť SW (Starry Night, Cartes du Ciel)

KOLOFOTA 2014
Cartes du CIel




http://www.ap-i.net/skychart/en/download
Nastavenie zorného poľa pre kameru / DLSR
Š/V v oblúkových min.
Rotácia – stupne
KOLOFOTA 2014
Cartes du Ciel
Možnosť natiahnuť obrázok z DSS a pod.
 Vybrať definované pole
 Naklonovať pole viackrát
 Uložiť polia

KOLOFOTA 2014
Širšie zorné polia




Fotografovanie rozsiahlejších oblastí
Obloha je sférická
Neprekrývajúce sa oblasti
Snaha, aby sa prekrývali najprv oblasti bližšie k
rovníku
KOLOFOTA 2014
Prepojenie montáže s PC EQMOD

http://eq-mod.sourceforge.net/
KOLOFOTA 2014
Prepojenie montáže s PC EQMOD
KOLOFOTA 2014
ASCOM koncept
KOLOFOTA 2014
EQMOD - použitie
Inštalácia
Nastavenie portov
Spustenie / Pripojenie sa z planetária
cez driver
 Hlavné rozhranie:









Mount Position
Slew Controls
Track Rate
Park Status
Display
Setup
KOLOFOTA 2014
EQMOSAIC
Zjednodušuje tvorbu mozajky
 Pripojenie na ASCOM driver
 Grid RA a DEC – systematický presun
po „dlaždiciach“
 Definícia veľkosti zorného poľa (RA,
DEC)
 Definícia prekrytia (RA, DEC)
 Uloženie nastavení a práce

KOLOFOTA 2014
EQMOSAIC
KOLOFOTA 2014
Natočenie kamery


Rovnobežne s RA a DEC
Ľubovoľný uhol – pre EQMOSAIC problém
KOLOFOTA 2014
Kompozícia poľa
Alignment montáže (Go-To,
EQMOD)
 Zamerať stred 1. zorného poľa
 Správna rotácia prístroja v optickej
sústave

KOLOFOTA 2014
Zaostrenie
DSLR objektívy s automatickým ostrením
 zaostriť na jasnom objekte a prepnúť na manuál
Ďalekohľad
 LiveView
 pokusné expozície
 softvér ma meranie intenzity, FWHM, ...
 Bahtinovova maska
KOLOFOTA 2014
Zaostrenie
Bahtinovova maska
 Generátor masky: http://astrojargon.net/MaskGen.aspx?
 Stačí dať vytlačiť na tvrdší papier, vyrezať otvory skalpelom
 Vhodná kombinácia so zaostrovacím SW
 Menšia zberná plocha -> dlhšia expozícia pri ostrení (okolo 1
sekundy pri jasnejších hviezdach, LiveView nemusí stačiť)
 seeing nemá výrazný vplyv na vyhodnotenie ostrosti
KOLOFOTA 2014
Zaostrenie
Bahtinovova maska - animácia
KOLOFOTA 2014
Pointácia
Manuálna
 Pointačný okulár (osvetlený zámerný kríž) + zväčšenie (s
ohľadom na ohniskovú vzdialenosť 100-150x)
 Jemné pohyby montáže / tlačidlový ovládač (el.motorčeky)
Automatická
 Motory v oboch osiach
 Pointačná kamera / webkamera
 Autoguider / PC
 Niektoré montáže priamo neumožňujú byť automaticky
ovládané (EQ5)
KOLOFOTA 2014
Pointácia



Dôležité dostatočne presné ustavenie montáže
Zle nastavená montáž => stáčanie zorného poľa,
ani presná pointácia nepomôže
Smer pointačného ďalekohľadu voči
fotografickému
KOLOFOTA 2014
Pointácia
Poddimenzovaná montáž, kmitanie, dlhé
tubusy, nevhodné rozloženie hmoty
 Vplyv vetra
 Vzájomný pohyb ďalekohľadov (pointačný,
fotografický)
 Newton -> pohyb prim. zrkadla (rieši off-axis
guider)
 vôle v osiach montáže

KOLOFOTA 2014
Presné zameriavanie
Synchronizácia ďalekohľadu podľa bodu
blízko fotografovaného objektu (stačí 1
bod)
 Po presune na nové pole re-sync (možno
vymazanie starých údajov)
 Astrometrické zameriavanie (MaximDL –
PinPoint Astrometry)
 Problémy:

 zle ustavená montáž
 „cone error“ a prechod cez meridián
KOLOFOTA 2014
Maxim DL
PinPoint Astrometry
 Auto Center
 Mosaic mode

KOLOFOTA 2014
Spracovanie

Každé pole mozajky
 skalibrovať všetky sub-framy
 spriemerovať do výsledného framu



Pre-stretching ak je to nutné
Zbaviť sa gradientov
Registrácia jednotlivých polí





Autopano
Registar
Photomerge (PS)
PixInsight (StarAlignment, +StarGenerator)
Finálne poskladanie mozajky
KOLOFOTA 2014
Ako sa dodatočne vysporiadať s
gradientami?
PS plug-in – GradientXTerminator
 IRIS
 PixInsight (DBE)

KOLOFOTA 2014
Poskladanie mozajky
Vzájomné vyrovnanie pozadia
 Vyhladenie spojov medzi poliami
 Finálne úpravy - postprocessing

KOLOFOTA 2014
Ďakujem za pozornosť
Teraz sa už môžete zobudiť 
KOLOFOTA 2014