dıgıtalscroll ve vrf farkı

download report

Transcript dıgıtalscroll ve vrf farkı

.
DIGITAL SCROLL
VE
DC INVERTER
KOMPRESÖRLER ARASINDAKİ FARKLAR
DIGITAL SCROLL ÇALIŞMA PRENSİBİ
.
• Dijital Scroll kompresör,
standart scroll
kompresörden farklı
ekipmanları :
• Dönen scroll’a bağlı piston,
• Modülasyon odası,
• Selenoid Valf.
.
DIGITAL SCROLL ÇALIŞMA PRENSİBİ
.
• Dijital Scroll kompresörde, selenoid valf normalde
kapalıdır. Bu durumda kompresör tam yükte çalışır.
• Selenoid valfe enerji gelip, valf açıldığında, kompresör
yüksüz kalır. Piston, üst scroll’u 1.00 mm yukarı kaldırır.
• Bu sayede üst scroll sıkıştırma yapmaz. Yüksüz olarak
dönmeye devam eder.
• Dijital scroll basitçe bu şekilde çalışır. Kapasite
kontrolünü, yüklü ve yüksüz çalışma süreleri ile belirler.
DIGITAL SCROLL ÇALIŞMA PRENSİBİ
.
(10 saniye x 100% + 10 saniye x 0%)/
20 = 50%
olacaktır.
• Örnek :
▫ Toplam 20 sn lik bir çalışma
için, 10 sn yükte çalışma, 10
sn yüksüz çalışma
durumunda, cihazın
kapasitesi :
DIGITAL SCROLL ÇALIŞMA PRENSİBİ
.
.
• Yüklü çalışma durumu.
• Selenoid valf (PWM) kapalı
durumda.
• Yüksüz çalışma durumu.
• Selenoid valf (PWM) açık
durumda. Üst scroll 1.00 mm
yukarıya hareket etmiş, boşa
dönüyor. Sıkıştırma yok.
DIGITAL SCROLL – DC INVERTER
.
.
• Kapasiteyi, selenoid valfi açıp
kapatarak yüklü ve yüksüz
çalışma sürelerinin ortalaması ile
kontrol eder.
• Dijital kelimesi selenoid valfin onoff kontrolünden gelmektedir.
• Kapasite kontrol aralığı %10-100
arasındadır.
• Yüksüz durumdayken motor
çalışmaya devam eder. Sürekli
enerji tüketimi vardır.
• Yükte çalıştığında hep aynı
devirde çalıştığı için yağ geri
toplama sorunu yoktur.
• Sürekli valfin on-off
çalışmasından dolayı ses
seviyeleri yüksektir.
• Kapasiteyi, inverter sürücüsü
ile motor devrini değiştirerek
sağlar.
• Inverter sürücüsünden dolayı
Inverter kompresör adını alır.
• Kapasite kontrol aralığı
kapasiteye göre değişkenlik
göstermekle beraber tek
kompresörde %20 ye kadar
düşürebilir. Çoklu inverterlı dış
ünitelerde, bu oran %10 a
kadar düşmektedir.
• Kısmi yüklerde daha düşük
motor devriyle çalışır.
DIGITAL SCROLL – DC INVERTER
.
.
• Kısmi yüklerdeki enerji harcaması
lineerdir. Yani %100 yükte çekilen
elektrik gücü 10 birim ise, %50
kapasitede çektiği elektrik gücü 5
birimdir. Bu da kısmi yüklerde
avantaj sağlamamaktadır.
• Özellikle kompresörün yüksüz
durumda da motorunun
çalışmaya devam etmesinden
dolayı, gerçekte çektiği elektrik
gücü daha fazla olacaktır.
• Kataloglardaki çekilen elektrik
gücü değerleri, yüksüz durumda
motorun çektiği elektrik gücü
ihmal edilerek yazılmıştır. Bu
değerin toplam elektrik gücünün
%10u civarında olduğu
belirtilmektedir.
• Kısmi yüklerdeki enerji
harcaması eğriseldir. %100
yükte çekilen elektrik gücü 10
birim ise, %50 yükteki elektrik
tüketimi 2,9 birim, %25
yükteki elektrik tüketimi ise
1,1 birimdir. (FDC680
değerleri baz alınmıştır)
• Sistemlerin ağırlıklı olarak ara
yüklerde çalışmasından dolayı
bu konu oldukça önemlidir.
DIGITAL SCROLL – DC INVERTER
.
.
• Daha az ve mekanik ekipmanlar
içerdiği için daha basit bir sistemdir.
Ancak aşınma daha fazladır.
• Sistemin basit olması, çalışma
özelliklerinin de daha zayıf olması
ile örtüşmektedir.
• Dijital Scroll kompresör kullanan
sistemlerde daha büyük
kapasitelerde sabit hızlı
kompresörle birlikte
kullanılmaktadır. Bu da ara kapasite
yüklerini daha da olumsuz yönde
etkileyecektir.
• Kapasite kontrolünü
inverter sürücüsü sayesinde
yapmaktadır. Elektronik ve
mikropressör kontrolü ile
kapasite kontrolü sağlanır.
Hassasiyet çok daha fazladır.
Konfor kesintisiz şekilde
sağlanır.
REFERANSLAR
.
• www.digitalscroll.com
.
• www.refrigeration-engineer.com