Forop 1 - hoofdstuk 2[pdf, 325kb]

download report

Transcript Forop 1 - hoofdstuk 2[pdf, 325kb]

18-9-2014
Hoofdstuk 2
Pedagogische Doelstellingen
Algemeen doel:
inzicht krijgen in het belang van doelstellingen
en het nut van het hanteren van doelstellingen
om tot efficiënt lesgeven te komen.
De instructeur kan…
•
•
•
•
•
argumenteren waarom doelstellingen noodzakelijk zijn.
het verschil tussen een algemene en een concrete doelstelling
uitleggen.
het verschil tussen kennis-, houdings- en vaardigheidsdoelen
uitleggen en illustreren aan de hand van voorbeelden.
het verschil tussen motorische, sociale en affectieve
vaardigheidsdoelen uitleggen en illustreren aan de hand van
voorbeelden.
aan de hand van aangereikte doelstellingen zijn les voorbereiden.
1
18-9-2014
• Waarom “stellen van doelen” ?
Planning en opvolging.
Algemene doelen en concrete doelen:
1. Formuleer een algemeen doel ?
2. Formuleer een concreet doel ?
Concrete doelen vormen de basis voor een evaluatie.
KENNEN
weten
begrijpen
en
KUNNEN
toepassen
integreren
2
18-9-2014
Soorten doelen
•
•
•
•
•
•
•
Kennisdoelen
Houdingsdoelen
Vaardigheidsdoelen
Cognitieve doelen
Affectieve doelen
Motorische doelen
Sociale doelen
Open en gesloten doelen
• Geef een voorbeeld van een open doel ?
• Geef een voorbeeld van een gesloten
doel ?
SMART
DOELEN
3
18-9-2014
Smart is de voorwaade om
een doel te laten slagen.
Specifiek:
Wat willen we bereiken ?
Wie is erbij betrokken ?
Waar gaan we het doen ?
Wanneer gebeurt het ?
Welke delen van de doelstelling zijn essentieel ?
Waarom willen we dit doel bereiken ?
•
•
•
•
Meetbaar: evaluaties in al zijn facetten
Acceptabel
Realistisch
Tijdsgebonden
Tips bij het formuleren van
doelen:
• Formuleren vanuit het perspectief van de
deelnemer.
• Doelen met een observeerbaar gedrag.
• Doelen met een concreet karakter.
• Evalueerbare doelen.
• Enkelvoudige doelstellingen.
4
18-9-2014
Werken met SMARTDOELEN
geeft volgende voordelen:
A. Duidelijke, concrete doelstellingen maken de les
inzichtelijker en beter uitvoerbaar.
B. Concrete doelen zijn een verantwoording.
C. Doelen geven inzicht in de haalbaarheid van je
programma.
D. Een criterium bij de evaluatie.
Oefenen met doelenstellingen.
5