Česká republika - Základní škola Koperníkova

download report

Transcript Česká republika - Základní škola Koperníkova

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1825
Šablona klíčové aktivity
III/2
Sada
Zeměpis 8
Název
Česká republika – úvod, povrch
Klíčová slova
Poloha, povrch, Česká Vysočina,
Karpaty, Geologický vývoj ČR
Pomůcky
PC, dataprojektor, atlas ČR
Druh interaktivity
Výklad, samostatná práce
Stupeň a typ vzdělání
II. stupeň základní školy
Potřebný čas
1 - 2 vyučovací hodiny
Velikost
2, 01 MB
Zdroje
Viz Zdroje
Česká republika – úvod, povrch
Mgr. Milena Hradová
ZŠ s RVVV Koperníkova, Teplice
2011/2012
Úvod
• Vnitrozemský stát
• Jeden ze států střední Evropy
– Vyjmenuj ostatní státy z tohoto regionu?
• Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko,
Slovinsko
•
•
•
•
Člen EU od roku 2004
Rozloha: 78 864 km2
Počet obyvatel: 10, 5 mil.
Administrativní členění: 14 krajů
Práce s atlasem:
• V atlase najdi 4 nejkrajnější body České
republiky a jejich souřadnice:
– S – Lobendava (51°03′ s. š., 14°18′ v. d.)
– J – Vyšší Brod (48°33′ s. š., 14°19′ v. d.)
– V – Jablunkov (49°33′01″ s. š., 18°51´ v. d.)
– Z - Krásná (50°15′ s. š., 12°05′ v. d.)
• …a také nejvyšší a nejnižší bod!
– Nejvyšší – Sněžka (1602 m n. m.)
– Nejnižší – Hřensko (-112 m n. m.)
Přírodní poměry
• POVRCH:
– Poměrně vysoká nadmořská výška – „střecha
Evropy“
– Krajina tvořena především pahorkatinami a
vysočinami
– 2 části:
• Česká vysočina – prvohorní stáří, zaujímá převážnou
část Česka a část Moravy
• Karpaty – třetihorní (mladší) stáří, zaujímá především
jihovýchod Moravy
Česká vysočina
• Hraniční pohoří: Krkonoše, Jeseníky, Šumava,
Krušné hory, Český les, Jizerské hory, Orlické
hory
• Vnitrozemí: České středohoří, Českomoravská
vrchovina
Karpaty
• Pohoří: Bílé Karpaty, Javorníky, Beskydy
• Nížiny: Moravské úvaly
Geologický vývoj ČR
• Prvohory – vznik České Vysočiny
• Druhohory – území Česka zalito mořem –
pozůstatky – Česká tabule, pískovcová města –
Tisá, Prachovské skály, …
• Třetihory – sopečná činnost – vznik sopečných
oblastí (České středohoří, Doupovské hory); vznik
Karpat
• Čtvrtohory – ledovcová činnost – v oblasti
Krkonoš a Šumavy – pevninský ledovec (vznik
ledovcových jezer, údolí)
Metodické poznámky
• Prezentaci je vhodné použít na úvod tematického
celku „Česká republika“
• Je možné ji použít k prezentaci formou frontální
výuky, nebo kombinovanou formou – úkoly lze
nechat žáky zpracovávat samostatně s atlasem ČR
• Obrázek na snímku č. 9 lze použít k procvičení
lokalizace jednotlivých geomorfologických celků
• Řešení úkolů jsou vždy označena červeně
• Fotografie jsou popsány v poznámkách snímků
Zdroje:
•
Voženílek, V., Szczyrba, Z. (2002): Zeměpis 4, Prodos, s. 109
•
•
Snímek 7:
Vlevo: http://www.hotelhorizont.cz/cz/fotogalerie-turistika-sport-gastronomieromantika.aspx?sc=100&pg=3, citováno 2. 2. 2012
Vpravo: http://www.hrad-strekov.cz/ceske-stredohori.php, citováno 2. 2. 2012
Snímek 8:
Vlevo: http://www.wine-food-travel.com/travel/jizni-morava-laka-na-vinopamatky, citováno 2. 2. 2012
Vpravo: http://www.valassko-hornovsacko.cz/cs/o-nas/obce-a-mestahornovsacka/?produkt=41, citováno 2. 2. 2012
Snímek 9:
http://angelofdeathorlife.blog.cz/0812/ceska-republika-cr, citováno 2. 2. 2012
Snímek 10:
http://itras.cz/cerne-a-certovo-jezero/, citováno 2. 2. 2012
•
•
•
•
•
•
•
•