Kako zdravimo astmo zdravniki družinske in splošne

Download Report

Transcript Kako zdravimo astmo zdravniki družinske in splošne

Slide 1

Kako zdravimo astmo zdravniki
družinske in splošne medicine ?
Rade Iljaž, ZD Brežice


Slide 2

Epidemiologija astme v ZDA
 20,3 milijone Američanov ima astmo od tega
je 4,8 milijone mlajših od 18 let.
 Obolevnost za astmo otrok pod 15 letom je
narasla za 160% v zadnjem desetletju
 Astma bo prizadela približno 40% otrok
staršev z astmo.
 60% astmatikov ima alergijsko obliko astme


Slide 3

Global Burden of Asthma Report, Asthma magazine , May 2004


Slide 4

Astma v Sloveniji
 Neposrednega vpogleda v incidenco in prevalenco
alergijskih bolezni ni
 Posredni podatki : prevalenca astme pri otrocih 4%,10% pri odraslih 2-5% (Šorli, Šuškovič 2002)
 Naraščanje incidence alergijskih bolezni, zanesljivih
številk ni
 Skoraj polovica bolnikov se občasno zateka
komplementarnim metodam in zdravilcem


Slide 5

Vloga družinskega zdravnika pri
nadzoru astme?
 Pomembna vloga pri odkrivanju, svetovanju in

spremljanju ogroženih posameznikov.

 Prvi zdravnik v diagnostični verigi
 Najpogostejši in najbližji bolnikov svetovalec
 Pozoren na možne vplive družine in bivalnega okolja na

potek bolezni
 Integrirana obravnava pridruženih kroničnih in akutnih

bolezni.


Slide 6

Diagnostični postopki…


Slide 7

Ugotovitve slovenskih študij 1
 Raziskava AIR 2002; v Sloveniji je bilo zajetih 172 odraslih in165 otrok z astmo
Nočna prebujanja je zaradi slabo urejene bolezni imelo 41%
sodelujočih v raziskavi, dnevni simptomi pri več kot 54%
sodelujočih
Slaba poučenost bolnikov o njihovi bolezni
Bistveno višji odstotek rabe preprečevalnih zdravil v primerjavi
z drugimi državami (85% vs 20-30%)
Zgolj 56% je imelo napisan plan samozdravljenja in 47%
merilec največjega pretoka (PEF)
Le 2% preiskovancev je menilo, da njihova astma sploh ni
nadzorovana


Slide 8

Ugotovitve slovenskih študij 2
 Raziskava o znanju slovenskih zdravnikov in medicinskih

sester o astmi- (Šuškovič 2002)
Anketirano 351 zdr.delavcev, od tega 123 med. sester in 101
zdr. družinske medicine
Zdravniki so najbolje obvladovali klinično sliko (83,5%) in
preventivo (79,5%) astme, najslabše so poznali opredelitev
teže perzistentne astme (38,2%).
Plan za samozdravljenje astme je uporabljalo le 23,2% DZ
Sestre po končani Astma šoli so imele statistično značilno
višja znanja o astmi (56,7%) od drugih sester (31,8%)


Slide 9

Ugotovitve slovenskih študij- komentar
 Pouk bolnika z astmo – pričakuje se od tima DZ

največji delež pri zdravljenju
 Sodobno zdravljenje slovenskih bolnikov –visoki
odstotki predpisane preprečevalne Th
 Slabo znanje zdravnikov v osnovnem zdravstvu tudi v tujini
 Pogrešamo več podatkov o zavzetosti za zdravljenje
specialistov SM/DM in tistih zdravnikov s končano
Astma šolo


Slide 10

Ustrezen nadzor nad astmo?


Slide 11

Kaj je popolni nadzor nad astmo?
 Doseženi vsi našteti kriteriji, ocenjeni v 8 tednih:Brez nočnih prebujanj (zaradi astme)
Brez nujnih hospitalizacij
Brez poslabšanj

Brez neželenih učinkov zdravil
brez dnevnih simtomov
Brez uporabe olajševalca

 Jutranji PEF > 80% (ali vsaj enak)


Slide 12

Od zdravnika SM/DM se pričakuje da:
 Spodbuja bolnika k pogovoru o bolezni
 Ugotavlja resnično simptomatsko stanje
 Sprašuje po težavah :
 Katere simptome ima bolnik ?
 Kdaj potrebuje olajševalec ?
 Ali se zaradi astme čemu odreka ?
 Ima težave pri športu in običajnih dnevnih dejavnostih ?
 Ustrezno ukrepa glede na stopnjo bolezni in svoja
znanja


Slide 13

Pouk o bolezni
 Global strategy for Asthma management and prevention -

GINA 2002 : pouk bolnika v smislu partnerske obravnave
bolezni je na 1. mestu v šest-stopenjskem planu
zdravljenja in nadzora astme.
 Od uspešnosti pouka so močno odvisni še:

3. korak - izogibanje dejavnikom tveganja,
4.korak - uvajanje individualnega načrta zdravljenja za
daljše časovno obdobje in
5. korak - uveljavljanje individualnega
načrta ukrepov
pri poslabšanju bolezni


Slide 14

Nadzorovanje bolezni
ZDRAVILA

Druga zdravila ?
Zaviralci B rec.
Zaviralci konvertaze?
NSAR, Aspirin

Telesni
napor

okužbe

Dejavniki
okolja

alergeni

zdravila

pouk
Zavzetost za
zdravljenje


Slide 15

Hvala za sodelovanje!