ONLINE SEMINARI OBRAZOVNO KREATIVNOG CENTRA - BOR PREDNOSTI ONLINE SEMINARA • POHAĐANJE SEMINARA “OD KUĆE” • STRUČNOST PREDAVAČA I IZUZETNA ORGANIZACIJA SEMINARA • PRILAGOĐAVANJE VREMENA RADA NA SEMINARU,

download report

Transcript ONLINE SEMINARI OBRAZOVNO KREATIVNOG CENTRA - BOR PREDNOSTI ONLINE SEMINARA • POHAĐANJE SEMINARA “OD KUĆE” • STRUČNOST PREDAVAČA I IZUZETNA ORGANIZACIJA SEMINARA • PRILAGOĐAVANJE VREMENA RADA NA SEMINARU,

Slide 1

ONLINE SEMINARI
OBRAZOVNO KREATIVNOG
CENTRA - BOR

PREDNOSTI ONLINE SEMINARA
• POHAĐANJE SEMINARA “OD KUĆE”
• STRUČNOST PREDAVAČA I IZUZETNA
ORGANIZACIJA SEMINARA
• PRILAGOĐAVANJE VREMENA RADA NA
SEMINARU, LIČNIM POTREBAMA
• “VEOMA” PRISTUPAČNA CENA
• 24 BODA(SATA)
• ISPORUKA SERTIFIKATA NA KUĆNU ADRESU

NEDOSTACI ONLINE SEMINARA
• POSEDOVANJE LIČNOG RAČUNARA???
• SVAKODNEVNO DOSTUPAN INTERNET???
• NEOPHODNOST SOLIDNOG POZNAVANJA
RADA NA RAČUNARU I PRETRAŽIVAČIMA
• 60% USPEŠNOSTI NA TESTOVIMA I ZADACIMA
ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA
• REALNO, VIŠE OD 24 SATA RADA U TOKU
JEDNOG MESECA (TRAJANJE SEMINARA)

VODIČ ZA ČAS ODELJENSKOG
STAREŠINE

I još malo pa...

GOTOVO !

HVALA,
BILI STE
ZLATNI !


Slide 2

ONLINE SEMINARI
OBRAZOVNO KREATIVNOG
CENTRA - BOR

PREDNOSTI ONLINE SEMINARA
• POHAĐANJE SEMINARA “OD KUĆE”
• STRUČNOST PREDAVAČA I IZUZETNA
ORGANIZACIJA SEMINARA
• PRILAGOĐAVANJE VREMENA RADA NA
SEMINARU, LIČNIM POTREBAMA
• “VEOMA” PRISTUPAČNA CENA
• 24 BODA(SATA)
• ISPORUKA SERTIFIKATA NA KUĆNU ADRESU

NEDOSTACI ONLINE SEMINARA
• POSEDOVANJE LIČNOG RAČUNARA???
• SVAKODNEVNO DOSTUPAN INTERNET???
• NEOPHODNOST SOLIDNOG POZNAVANJA
RADA NA RAČUNARU I PRETRAŽIVAČIMA
• 60% USPEŠNOSTI NA TESTOVIMA I ZADACIMA
ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA
• REALNO, VIŠE OD 24 SATA RADA U TOKU
JEDNOG MESECA (TRAJANJE SEMINARA)

VODIČ ZA ČAS ODELJENSKOG
STAREŠINE

I još malo pa...

GOTOVO !

HVALA,
BILI STE
ZLATNI !


Slide 3

ONLINE SEMINARI
OBRAZOVNO KREATIVNOG
CENTRA - BOR

PREDNOSTI ONLINE SEMINARA
• POHAĐANJE SEMINARA “OD KUĆE”
• STRUČNOST PREDAVAČA I IZUZETNA
ORGANIZACIJA SEMINARA
• PRILAGOĐAVANJE VREMENA RADA NA
SEMINARU, LIČNIM POTREBAMA
• “VEOMA” PRISTUPAČNA CENA
• 24 BODA(SATA)
• ISPORUKA SERTIFIKATA NA KUĆNU ADRESU

NEDOSTACI ONLINE SEMINARA
• POSEDOVANJE LIČNOG RAČUNARA???
• SVAKODNEVNO DOSTUPAN INTERNET???
• NEOPHODNOST SOLIDNOG POZNAVANJA
RADA NA RAČUNARU I PRETRAŽIVAČIMA
• 60% USPEŠNOSTI NA TESTOVIMA I ZADACIMA
ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA
• REALNO, VIŠE OD 24 SATA RADA U TOKU
JEDNOG MESECA (TRAJANJE SEMINARA)

VODIČ ZA ČAS ODELJENSKOG
STAREŠINE

I još malo pa...

GOTOVO !

HVALA,
BILI STE
ZLATNI !


Slide 4

ONLINE SEMINARI
OBRAZOVNO KREATIVNOG
CENTRA - BOR

PREDNOSTI ONLINE SEMINARA
• POHAĐANJE SEMINARA “OD KUĆE”
• STRUČNOST PREDAVAČA I IZUZETNA
ORGANIZACIJA SEMINARA
• PRILAGOĐAVANJE VREMENA RADA NA
SEMINARU, LIČNIM POTREBAMA
• “VEOMA” PRISTUPAČNA CENA
• 24 BODA(SATA)
• ISPORUKA SERTIFIKATA NA KUĆNU ADRESU

NEDOSTACI ONLINE SEMINARA
• POSEDOVANJE LIČNOG RAČUNARA???
• SVAKODNEVNO DOSTUPAN INTERNET???
• NEOPHODNOST SOLIDNOG POZNAVANJA
RADA NA RAČUNARU I PRETRAŽIVAČIMA
• 60% USPEŠNOSTI NA TESTOVIMA I ZADACIMA
ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA
• REALNO, VIŠE OD 24 SATA RADA U TOKU
JEDNOG MESECA (TRAJANJE SEMINARA)

VODIČ ZA ČAS ODELJENSKOG
STAREŠINE

I još malo pa...

GOTOVO !

HVALA,
BILI STE
ZLATNI !


Slide 5

ONLINE SEMINARI
OBRAZOVNO KREATIVNOG
CENTRA - BOR

PREDNOSTI ONLINE SEMINARA
• POHAĐANJE SEMINARA “OD KUĆE”
• STRUČNOST PREDAVAČA I IZUZETNA
ORGANIZACIJA SEMINARA
• PRILAGOĐAVANJE VREMENA RADA NA
SEMINARU, LIČNIM POTREBAMA
• “VEOMA” PRISTUPAČNA CENA
• 24 BODA(SATA)
• ISPORUKA SERTIFIKATA NA KUĆNU ADRESU

NEDOSTACI ONLINE SEMINARA
• POSEDOVANJE LIČNOG RAČUNARA???
• SVAKODNEVNO DOSTUPAN INTERNET???
• NEOPHODNOST SOLIDNOG POZNAVANJA
RADA NA RAČUNARU I PRETRAŽIVAČIMA
• 60% USPEŠNOSTI NA TESTOVIMA I ZADACIMA
ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA
• REALNO, VIŠE OD 24 SATA RADA U TOKU
JEDNOG MESECA (TRAJANJE SEMINARA)

VODIČ ZA ČAS ODELJENSKOG
STAREŠINE

I još malo pa...

GOTOVO !

HVALA,
BILI STE
ZLATNI !


Slide 6

ONLINE SEMINARI
OBRAZOVNO KREATIVNOG
CENTRA - BOR

PREDNOSTI ONLINE SEMINARA
• POHAĐANJE SEMINARA “OD KUĆE”
• STRUČNOST PREDAVAČA I IZUZETNA
ORGANIZACIJA SEMINARA
• PRILAGOĐAVANJE VREMENA RADA NA
SEMINARU, LIČNIM POTREBAMA
• “VEOMA” PRISTUPAČNA CENA
• 24 BODA(SATA)
• ISPORUKA SERTIFIKATA NA KUĆNU ADRESU

NEDOSTACI ONLINE SEMINARA
• POSEDOVANJE LIČNOG RAČUNARA???
• SVAKODNEVNO DOSTUPAN INTERNET???
• NEOPHODNOST SOLIDNOG POZNAVANJA
RADA NA RAČUNARU I PRETRAŽIVAČIMA
• 60% USPEŠNOSTI NA TESTOVIMA I ZADACIMA
ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA
• REALNO, VIŠE OD 24 SATA RADA U TOKU
JEDNOG MESECA (TRAJANJE SEMINARA)

VODIČ ZA ČAS ODELJENSKOG
STAREŠINE

I još malo pa...

GOTOVO !

HVALA,
BILI STE
ZLATNI !


Slide 7

ONLINE SEMINARI
OBRAZOVNO KREATIVNOG
CENTRA - BOR

PREDNOSTI ONLINE SEMINARA
• POHAĐANJE SEMINARA “OD KUĆE”
• STRUČNOST PREDAVAČA I IZUZETNA
ORGANIZACIJA SEMINARA
• PRILAGOĐAVANJE VREMENA RADA NA
SEMINARU, LIČNIM POTREBAMA
• “VEOMA” PRISTUPAČNA CENA
• 24 BODA(SATA)
• ISPORUKA SERTIFIKATA NA KUĆNU ADRESU

NEDOSTACI ONLINE SEMINARA
• POSEDOVANJE LIČNOG RAČUNARA???
• SVAKODNEVNO DOSTUPAN INTERNET???
• NEOPHODNOST SOLIDNOG POZNAVANJA
RADA NA RAČUNARU I PRETRAŽIVAČIMA
• 60% USPEŠNOSTI NA TESTOVIMA I ZADACIMA
ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA
• REALNO, VIŠE OD 24 SATA RADA U TOKU
JEDNOG MESECA (TRAJANJE SEMINARA)

VODIČ ZA ČAS ODELJENSKOG
STAREŠINE

I još malo pa...

GOTOVO !

HVALA,
BILI STE
ZLATNI !


Slide 8

ONLINE SEMINARI
OBRAZOVNO KREATIVNOG
CENTRA - BOR

PREDNOSTI ONLINE SEMINARA
• POHAĐANJE SEMINARA “OD KUĆE”
• STRUČNOST PREDAVAČA I IZUZETNA
ORGANIZACIJA SEMINARA
• PRILAGOĐAVANJE VREMENA RADA NA
SEMINARU, LIČNIM POTREBAMA
• “VEOMA” PRISTUPAČNA CENA
• 24 BODA(SATA)
• ISPORUKA SERTIFIKATA NA KUĆNU ADRESU

NEDOSTACI ONLINE SEMINARA
• POSEDOVANJE LIČNOG RAČUNARA???
• SVAKODNEVNO DOSTUPAN INTERNET???
• NEOPHODNOST SOLIDNOG POZNAVANJA
RADA NA RAČUNARU I PRETRAŽIVAČIMA
• 60% USPEŠNOSTI NA TESTOVIMA I ZADACIMA
ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA
• REALNO, VIŠE OD 24 SATA RADA U TOKU
JEDNOG MESECA (TRAJANJE SEMINARA)

VODIČ ZA ČAS ODELJENSKOG
STAREŠINE

I još malo pa...

GOTOVO !

HVALA,
BILI STE
ZLATNI !