PRIPRAVE NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2014 Brdo pri Kranju, 5.6.2014 Dr. Roman Lavtar Služba za lokalno samoupravo VSEBINA PREDSTAVITVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. imenovanje medresorske delovne skupine za koordinacijo in podporo.

Download Report

Transcript PRIPRAVE NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2014 Brdo pri Kranju, 5.6.2014 Dr. Roman Lavtar Služba za lokalno samoupravo VSEBINA PREDSTAVITVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. imenovanje medresorske delovne skupine za koordinacijo in podporo.

Slide 1

PRIPRAVE NA REDNE
LOKALNE VOLITVE 2014
Brdo pri Kranju, 5.6.2014

Dr. Roman Lavtar
Služba za lokalno samoupravo

VSEBINA PREDSTAVITVE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

imenovanje medresorske delovne skupine za koordinacijo in
podporo rednih lokalnih volitev 2014
spletna stran
seznam državnih organov, njihove pristojnosti po posamičnih
zakonih in kontaktne osebe
pisna obvestila občinam ter obveščanje občin in občinskih volilnih
organov
pojasnila občinam in občanom
informacijska podpora
vloga občinske volilne komisije

SPLETNA STRAN www.mnz.si

KOORDINACIJA DRŽAVNIH
ORGANOV
DRŽAVNI
ORGAN

VSEBINA

GURS

PRAVNA
PODLAGA

KONTAKT

sistem volitev, volilni organi,
informacijska podpora

Melita Nikše
Polonca Zabukovšek
mag. Vesna Juvan Gotovac
Marko Hrovat
dr. Roman Lavtar

Zakon o lokalnih volitvah

[email protected]
Služba za lokalno samoupravo
478 8541

evidenca volilne pravice

Alenka Colja
Silvo Režek

Zakon o evidenci volilne
pravice

[email protected]
Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in
naturalizacijo
428 44 65

volilna kampanja

Anja Anzeljc
Marina Rebec

Zakon o volilni in
referendumski in
kampanji

[email protected]
Služba za transparentnost, integriteto
in politični sistem
478 78 11

sistem volitev, volilna opravila,
terminski načrt opravil,
pravno varstvo volilne
pravice

Dušan Vučko
Nina Mujagić

Zakon o volitvah v državni
zbor

[email protected]
432 20 02

evidenca prostorskih enot

Bojan Pirc

Zakon o evidentiranju
nepremičnin

[email protected]
Urad za nepremičnine
478 48 00

MNZ

DVK

KONTAKTNE
OSEBE

PISNA OBVESTILA OBČINAM
pisna obvestila občinam
– obvestilo št. 1, štev. 041-1/2014/2 z dne 29.1.2014
kompendij
I. DEL Pravne podlage za izvedbo volitev in imenovanje
volilnih komisij, 5.3.2014, verzija I
5.6.2014, verzija II
II. DEL Opravila občinskih volilnih komisij po razpisu volitev,
pojasnila glede kandidiranja in volilni kampanji
III. DEL Konstituiranje občinskih organov, nezdružljivost,
pravno varstvo volilne pravice

spletna stran z enotnim znakom (bannerjem) 21.5.2014
evidenca prostorskih enot 22.5.2014

POJASNILA OBČINAM
• 70 pisnih odgovorov in vsaj še enkrat toliko telefonskih pojasnil
[email protected], [email protected], [email protected]
• pisno elektronsko dopisovanje:
– elektronski naslov glavne pisarne državnega organa
– v ZADEVO vpišete organizacijsko enoto ali geslo LOKALNE VOLITVE
2014 ali ime javnega uslužbenca

INFORMACIJSKA PODPORA
• februarja imenovana delovna skupina MNZ za
informacijsko podporo lokalnih volitev 2014 (vodja Marko
Hrovat, [email protected]):
– definiranje nadgradnje aplikacij iz leta 2010 za informacijsko podporo
lokalnih volitev 2014;
– izdelava predmeta javnega naročila;
– vodenje in nadzor izvedbe nadgradnje informacijske podpore;
– zagotovitev operativne podpore občinskim volilnim komisijam;
– sodelovanje pri izvedbi usposabljanja

• javno naročilo za izbiro izvajalca v teku
• izvedba usposabljanj v začetku julija (?)

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1.

Vodi iz izvaja občinske volitve (33. in 41. člen ZLV)


2.

skrbi za zakonitost volitev
potrjuje kandidature
določa volišča
imenuje volilne odbore
ugotavlja rezultate glasovanja

Usmerja in nadzoruje volilne odbore


nasveti za preprečevanje napak pri:


prevzemu gradiv (štetje glasovnic)
organizaciji volišča (posebej ko sta na eni lokaciji dve volišči)
postopek glasovanja (evidenca v volilnem imeniku, osebni dokument,
family voting, ..)
štetje volilnega izida
vloga zaupnikov list pri delu volilnih odborov
zapisnik in oddaja glasovnic

sistematičen obisk volišč
nenehen stik z volilnimi odbori

[email protected]
01 478 8541


Slide 2

PRIPRAVE NA REDNE
LOKALNE VOLITVE 2014
Brdo pri Kranju, 5.6.2014

Dr. Roman Lavtar
Služba za lokalno samoupravo

VSEBINA PREDSTAVITVE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

imenovanje medresorske delovne skupine za koordinacijo in
podporo rednih lokalnih volitev 2014
spletna stran
seznam državnih organov, njihove pristojnosti po posamičnih
zakonih in kontaktne osebe
pisna obvestila občinam ter obveščanje občin in občinskih volilnih
organov
pojasnila občinam in občanom
informacijska podpora
vloga občinske volilne komisije

SPLETNA STRAN www.mnz.si

KOORDINACIJA DRŽAVNIH
ORGANOV
DRŽAVNI
ORGAN

VSEBINA

GURS

PRAVNA
PODLAGA

KONTAKT

sistem volitev, volilni organi,
informacijska podpora

Melita Nikše
Polonca Zabukovšek
mag. Vesna Juvan Gotovac
Marko Hrovat
dr. Roman Lavtar

Zakon o lokalnih volitvah

[email protected]
Služba za lokalno samoupravo
478 8541

evidenca volilne pravice

Alenka Colja
Silvo Režek

Zakon o evidenci volilne
pravice

[email protected]
Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in
naturalizacijo
428 44 65

volilna kampanja

Anja Anzeljc
Marina Rebec

Zakon o volilni in
referendumski in
kampanji

[email protected]
Služba za transparentnost, integriteto
in politični sistem
478 78 11

sistem volitev, volilna opravila,
terminski načrt opravil,
pravno varstvo volilne
pravice

Dušan Vučko
Nina Mujagić

Zakon o volitvah v državni
zbor

[email protected]
432 20 02

evidenca prostorskih enot

Bojan Pirc

Zakon o evidentiranju
nepremičnin

[email protected]
Urad za nepremičnine
478 48 00

MNZ

DVK

KONTAKTNE
OSEBE

PISNA OBVESTILA OBČINAM
pisna obvestila občinam
– obvestilo št. 1, štev. 041-1/2014/2 z dne 29.1.2014
kompendij
I. DEL Pravne podlage za izvedbo volitev in imenovanje
volilnih komisij, 5.3.2014, verzija I
5.6.2014, verzija II
II. DEL Opravila občinskih volilnih komisij po razpisu volitev,
pojasnila glede kandidiranja in volilni kampanji
III. DEL Konstituiranje občinskih organov, nezdružljivost,
pravno varstvo volilne pravice

spletna stran z enotnim znakom (bannerjem) 21.5.2014
evidenca prostorskih enot 22.5.2014

POJASNILA OBČINAM
• 70 pisnih odgovorov in vsaj še enkrat toliko telefonskih pojasnil
[email protected], [email protected], [email protected]
• pisno elektronsko dopisovanje:
– elektronski naslov glavne pisarne državnega organa
– v ZADEVO vpišete organizacijsko enoto ali geslo LOKALNE VOLITVE
2014 ali ime javnega uslužbenca

INFORMACIJSKA PODPORA
• februarja imenovana delovna skupina MNZ za
informacijsko podporo lokalnih volitev 2014 (vodja Marko
Hrovat, [email protected]):
– definiranje nadgradnje aplikacij iz leta 2010 za informacijsko podporo
lokalnih volitev 2014;
– izdelava predmeta javnega naročila;
– vodenje in nadzor izvedbe nadgradnje informacijske podpore;
– zagotovitev operativne podpore občinskim volilnim komisijam;
– sodelovanje pri izvedbi usposabljanja

• javno naročilo za izbiro izvajalca v teku
• izvedba usposabljanj v začetku julija (?)

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1.

Vodi iz izvaja občinske volitve (33. in 41. člen ZLV)


2.

skrbi za zakonitost volitev
potrjuje kandidature
določa volišča
imenuje volilne odbore
ugotavlja rezultate glasovanja

Usmerja in nadzoruje volilne odbore


nasveti za preprečevanje napak pri:


prevzemu gradiv (štetje glasovnic)
organizaciji volišča (posebej ko sta na eni lokaciji dve volišči)
postopek glasovanja (evidenca v volilnem imeniku, osebni dokument,
family voting, ..)
štetje volilnega izida
vloga zaupnikov list pri delu volilnih odborov
zapisnik in oddaja glasovnic

sistematičen obisk volišč
nenehen stik z volilnimi odbori

[email protected]
01 478 8541


Slide 3

PRIPRAVE NA REDNE
LOKALNE VOLITVE 2014
Brdo pri Kranju, 5.6.2014

Dr. Roman Lavtar
Služba za lokalno samoupravo

VSEBINA PREDSTAVITVE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

imenovanje medresorske delovne skupine za koordinacijo in
podporo rednih lokalnih volitev 2014
spletna stran
seznam državnih organov, njihove pristojnosti po posamičnih
zakonih in kontaktne osebe
pisna obvestila občinam ter obveščanje občin in občinskih volilnih
organov
pojasnila občinam in občanom
informacijska podpora
vloga občinske volilne komisije

SPLETNA STRAN www.mnz.si

KOORDINACIJA DRŽAVNIH
ORGANOV
DRŽAVNI
ORGAN

VSEBINA

GURS

PRAVNA
PODLAGA

KONTAKT

sistem volitev, volilni organi,
informacijska podpora

Melita Nikše
Polonca Zabukovšek
mag. Vesna Juvan Gotovac
Marko Hrovat
dr. Roman Lavtar

Zakon o lokalnih volitvah

[email protected]
Služba za lokalno samoupravo
478 8541

evidenca volilne pravice

Alenka Colja
Silvo Režek

Zakon o evidenci volilne
pravice

[email protected]
Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in
naturalizacijo
428 44 65

volilna kampanja

Anja Anzeljc
Marina Rebec

Zakon o volilni in
referendumski in
kampanji

[email protected]
Služba za transparentnost, integriteto
in politični sistem
478 78 11

sistem volitev, volilna opravila,
terminski načrt opravil,
pravno varstvo volilne
pravice

Dušan Vučko
Nina Mujagić

Zakon o volitvah v državni
zbor

[email protected]
432 20 02

evidenca prostorskih enot

Bojan Pirc

Zakon o evidentiranju
nepremičnin

[email protected]
Urad za nepremičnine
478 48 00

MNZ

DVK

KONTAKTNE
OSEBE

PISNA OBVESTILA OBČINAM
pisna obvestila občinam
– obvestilo št. 1, štev. 041-1/2014/2 z dne 29.1.2014
kompendij
I. DEL Pravne podlage za izvedbo volitev in imenovanje
volilnih komisij, 5.3.2014, verzija I
5.6.2014, verzija II
II. DEL Opravila občinskih volilnih komisij po razpisu volitev,
pojasnila glede kandidiranja in volilni kampanji
III. DEL Konstituiranje občinskih organov, nezdružljivost,
pravno varstvo volilne pravice

spletna stran z enotnim znakom (bannerjem) 21.5.2014
evidenca prostorskih enot 22.5.2014

POJASNILA OBČINAM
• 70 pisnih odgovorov in vsaj še enkrat toliko telefonskih pojasnil
[email protected], [email protected], [email protected]
• pisno elektronsko dopisovanje:
– elektronski naslov glavne pisarne državnega organa
– v ZADEVO vpišete organizacijsko enoto ali geslo LOKALNE VOLITVE
2014 ali ime javnega uslužbenca

INFORMACIJSKA PODPORA
• februarja imenovana delovna skupina MNZ za
informacijsko podporo lokalnih volitev 2014 (vodja Marko
Hrovat, [email protected]):
– definiranje nadgradnje aplikacij iz leta 2010 za informacijsko podporo
lokalnih volitev 2014;
– izdelava predmeta javnega naročila;
– vodenje in nadzor izvedbe nadgradnje informacijske podpore;
– zagotovitev operativne podpore občinskim volilnim komisijam;
– sodelovanje pri izvedbi usposabljanja

• javno naročilo za izbiro izvajalca v teku
• izvedba usposabljanj v začetku julija (?)

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1.

Vodi iz izvaja občinske volitve (33. in 41. člen ZLV)


2.

skrbi za zakonitost volitev
potrjuje kandidature
določa volišča
imenuje volilne odbore
ugotavlja rezultate glasovanja

Usmerja in nadzoruje volilne odbore


nasveti za preprečevanje napak pri:


prevzemu gradiv (štetje glasovnic)
organizaciji volišča (posebej ko sta na eni lokaciji dve volišči)
postopek glasovanja (evidenca v volilnem imeniku, osebni dokument,
family voting, ..)
štetje volilnega izida
vloga zaupnikov list pri delu volilnih odborov
zapisnik in oddaja glasovnic

sistematičen obisk volišč
nenehen stik z volilnimi odbori

[email protected]
01 478 8541


Slide 4

PRIPRAVE NA REDNE
LOKALNE VOLITVE 2014
Brdo pri Kranju, 5.6.2014

Dr. Roman Lavtar
Služba za lokalno samoupravo

VSEBINA PREDSTAVITVE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

imenovanje medresorske delovne skupine za koordinacijo in
podporo rednih lokalnih volitev 2014
spletna stran
seznam državnih organov, njihove pristojnosti po posamičnih
zakonih in kontaktne osebe
pisna obvestila občinam ter obveščanje občin in občinskih volilnih
organov
pojasnila občinam in občanom
informacijska podpora
vloga občinske volilne komisije

SPLETNA STRAN www.mnz.si

KOORDINACIJA DRŽAVNIH
ORGANOV
DRŽAVNI
ORGAN

VSEBINA

GURS

PRAVNA
PODLAGA

KONTAKT

sistem volitev, volilni organi,
informacijska podpora

Melita Nikše
Polonca Zabukovšek
mag. Vesna Juvan Gotovac
Marko Hrovat
dr. Roman Lavtar

Zakon o lokalnih volitvah

[email protected]
Služba za lokalno samoupravo
478 8541

evidenca volilne pravice

Alenka Colja
Silvo Režek

Zakon o evidenci volilne
pravice

[email protected]
Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in
naturalizacijo
428 44 65

volilna kampanja

Anja Anzeljc
Marina Rebec

Zakon o volilni in
referendumski in
kampanji

[email protected]
Služba za transparentnost, integriteto
in politični sistem
478 78 11

sistem volitev, volilna opravila,
terminski načrt opravil,
pravno varstvo volilne
pravice

Dušan Vučko
Nina Mujagić

Zakon o volitvah v državni
zbor

[email protected]
432 20 02

evidenca prostorskih enot

Bojan Pirc

Zakon o evidentiranju
nepremičnin

[email protected]
Urad za nepremičnine
478 48 00

MNZ

DVK

KONTAKTNE
OSEBE

PISNA OBVESTILA OBČINAM
pisna obvestila občinam
– obvestilo št. 1, štev. 041-1/2014/2 z dne 29.1.2014
kompendij
I. DEL Pravne podlage za izvedbo volitev in imenovanje
volilnih komisij, 5.3.2014, verzija I
5.6.2014, verzija II
II. DEL Opravila občinskih volilnih komisij po razpisu volitev,
pojasnila glede kandidiranja in volilni kampanji
III. DEL Konstituiranje občinskih organov, nezdružljivost,
pravno varstvo volilne pravice

spletna stran z enotnim znakom (bannerjem) 21.5.2014
evidenca prostorskih enot 22.5.2014

POJASNILA OBČINAM
• 70 pisnih odgovorov in vsaj še enkrat toliko telefonskih pojasnil
[email protected], [email protected], [email protected]
• pisno elektronsko dopisovanje:
– elektronski naslov glavne pisarne državnega organa
– v ZADEVO vpišete organizacijsko enoto ali geslo LOKALNE VOLITVE
2014 ali ime javnega uslužbenca

INFORMACIJSKA PODPORA
• februarja imenovana delovna skupina MNZ za
informacijsko podporo lokalnih volitev 2014 (vodja Marko
Hrovat, [email protected]):
– definiranje nadgradnje aplikacij iz leta 2010 za informacijsko podporo
lokalnih volitev 2014;
– izdelava predmeta javnega naročila;
– vodenje in nadzor izvedbe nadgradnje informacijske podpore;
– zagotovitev operativne podpore občinskim volilnim komisijam;
– sodelovanje pri izvedbi usposabljanja

• javno naročilo za izbiro izvajalca v teku
• izvedba usposabljanj v začetku julija (?)

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1.

Vodi iz izvaja občinske volitve (33. in 41. člen ZLV)


2.

skrbi za zakonitost volitev
potrjuje kandidature
določa volišča
imenuje volilne odbore
ugotavlja rezultate glasovanja

Usmerja in nadzoruje volilne odbore


nasveti za preprečevanje napak pri:


prevzemu gradiv (štetje glasovnic)
organizaciji volišča (posebej ko sta na eni lokaciji dve volišči)
postopek glasovanja (evidenca v volilnem imeniku, osebni dokument,
family voting, ..)
štetje volilnega izida
vloga zaupnikov list pri delu volilnih odborov
zapisnik in oddaja glasovnic

sistematičen obisk volišč
nenehen stik z volilnimi odbori

[email protected]
01 478 8541


Slide 5

PRIPRAVE NA REDNE
LOKALNE VOLITVE 2014
Brdo pri Kranju, 5.6.2014

Dr. Roman Lavtar
Služba za lokalno samoupravo

VSEBINA PREDSTAVITVE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

imenovanje medresorske delovne skupine za koordinacijo in
podporo rednih lokalnih volitev 2014
spletna stran
seznam državnih organov, njihove pristojnosti po posamičnih
zakonih in kontaktne osebe
pisna obvestila občinam ter obveščanje občin in občinskih volilnih
organov
pojasnila občinam in občanom
informacijska podpora
vloga občinske volilne komisije

SPLETNA STRAN www.mnz.si

KOORDINACIJA DRŽAVNIH
ORGANOV
DRŽAVNI
ORGAN

VSEBINA

GURS

PRAVNA
PODLAGA

KONTAKT

sistem volitev, volilni organi,
informacijska podpora

Melita Nikše
Polonca Zabukovšek
mag. Vesna Juvan Gotovac
Marko Hrovat
dr. Roman Lavtar

Zakon o lokalnih volitvah

[email protected]
Služba za lokalno samoupravo
478 8541

evidenca volilne pravice

Alenka Colja
Silvo Režek

Zakon o evidenci volilne
pravice

[email protected]
Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in
naturalizacijo
428 44 65

volilna kampanja

Anja Anzeljc
Marina Rebec

Zakon o volilni in
referendumski in
kampanji

[email protected]
Služba za transparentnost, integriteto
in politični sistem
478 78 11

sistem volitev, volilna opravila,
terminski načrt opravil,
pravno varstvo volilne
pravice

Dušan Vučko
Nina Mujagić

Zakon o volitvah v državni
zbor

[email protected]
432 20 02

evidenca prostorskih enot

Bojan Pirc

Zakon o evidentiranju
nepremičnin

[email protected]
Urad za nepremičnine
478 48 00

MNZ

DVK

KONTAKTNE
OSEBE

PISNA OBVESTILA OBČINAM
pisna obvestila občinam
– obvestilo št. 1, štev. 041-1/2014/2 z dne 29.1.2014
kompendij
I. DEL Pravne podlage za izvedbo volitev in imenovanje
volilnih komisij, 5.3.2014, verzija I
5.6.2014, verzija II
II. DEL Opravila občinskih volilnih komisij po razpisu volitev,
pojasnila glede kandidiranja in volilni kampanji
III. DEL Konstituiranje občinskih organov, nezdružljivost,
pravno varstvo volilne pravice

spletna stran z enotnim znakom (bannerjem) 21.5.2014
evidenca prostorskih enot 22.5.2014

POJASNILA OBČINAM
• 70 pisnih odgovorov in vsaj še enkrat toliko telefonskih pojasnil
[email protected], [email protected], [email protected]
• pisno elektronsko dopisovanje:
– elektronski naslov glavne pisarne državnega organa
– v ZADEVO vpišete organizacijsko enoto ali geslo LOKALNE VOLITVE
2014 ali ime javnega uslužbenca

INFORMACIJSKA PODPORA
• februarja imenovana delovna skupina MNZ za
informacijsko podporo lokalnih volitev 2014 (vodja Marko
Hrovat, [email protected]):
– definiranje nadgradnje aplikacij iz leta 2010 za informacijsko podporo
lokalnih volitev 2014;
– izdelava predmeta javnega naročila;
– vodenje in nadzor izvedbe nadgradnje informacijske podpore;
– zagotovitev operativne podpore občinskim volilnim komisijam;
– sodelovanje pri izvedbi usposabljanja

• javno naročilo za izbiro izvajalca v teku
• izvedba usposabljanj v začetku julija (?)

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1.

Vodi iz izvaja občinske volitve (33. in 41. člen ZLV)


2.

skrbi za zakonitost volitev
potrjuje kandidature
določa volišča
imenuje volilne odbore
ugotavlja rezultate glasovanja

Usmerja in nadzoruje volilne odbore


nasveti za preprečevanje napak pri:


prevzemu gradiv (štetje glasovnic)
organizaciji volišča (posebej ko sta na eni lokaciji dve volišči)
postopek glasovanja (evidenca v volilnem imeniku, osebni dokument,
family voting, ..)
štetje volilnega izida
vloga zaupnikov list pri delu volilnih odborov
zapisnik in oddaja glasovnic

sistematičen obisk volišč
nenehen stik z volilnimi odbori

[email protected]
01 478 8541


Slide 6

PRIPRAVE NA REDNE
LOKALNE VOLITVE 2014
Brdo pri Kranju, 5.6.2014

Dr. Roman Lavtar
Služba za lokalno samoupravo

VSEBINA PREDSTAVITVE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

imenovanje medresorske delovne skupine za koordinacijo in
podporo rednih lokalnih volitev 2014
spletna stran
seznam državnih organov, njihove pristojnosti po posamičnih
zakonih in kontaktne osebe
pisna obvestila občinam ter obveščanje občin in občinskih volilnih
organov
pojasnila občinam in občanom
informacijska podpora
vloga občinske volilne komisije

SPLETNA STRAN www.mnz.si

KOORDINACIJA DRŽAVNIH
ORGANOV
DRŽAVNI
ORGAN

VSEBINA

GURS

PRAVNA
PODLAGA

KONTAKT

sistem volitev, volilni organi,
informacijska podpora

Melita Nikše
Polonca Zabukovšek
mag. Vesna Juvan Gotovac
Marko Hrovat
dr. Roman Lavtar

Zakon o lokalnih volitvah

[email protected]
Služba za lokalno samoupravo
478 8541

evidenca volilne pravice

Alenka Colja
Silvo Režek

Zakon o evidenci volilne
pravice

[email protected]
Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in
naturalizacijo
428 44 65

volilna kampanja

Anja Anzeljc
Marina Rebec

Zakon o volilni in
referendumski in
kampanji

[email protected]
Služba za transparentnost, integriteto
in politični sistem
478 78 11

sistem volitev, volilna opravila,
terminski načrt opravil,
pravno varstvo volilne
pravice

Dušan Vučko
Nina Mujagić

Zakon o volitvah v državni
zbor

[email protected]
432 20 02

evidenca prostorskih enot

Bojan Pirc

Zakon o evidentiranju
nepremičnin

[email protected]
Urad za nepremičnine
478 48 00

MNZ

DVK

KONTAKTNE
OSEBE

PISNA OBVESTILA OBČINAM
pisna obvestila občinam
– obvestilo št. 1, štev. 041-1/2014/2 z dne 29.1.2014
kompendij
I. DEL Pravne podlage za izvedbo volitev in imenovanje
volilnih komisij, 5.3.2014, verzija I
5.6.2014, verzija II
II. DEL Opravila občinskih volilnih komisij po razpisu volitev,
pojasnila glede kandidiranja in volilni kampanji
III. DEL Konstituiranje občinskih organov, nezdružljivost,
pravno varstvo volilne pravice

spletna stran z enotnim znakom (bannerjem) 21.5.2014
evidenca prostorskih enot 22.5.2014

POJASNILA OBČINAM
• 70 pisnih odgovorov in vsaj še enkrat toliko telefonskih pojasnil
[email protected], [email protected], [email protected]
• pisno elektronsko dopisovanje:
– elektronski naslov glavne pisarne državnega organa
– v ZADEVO vpišete organizacijsko enoto ali geslo LOKALNE VOLITVE
2014 ali ime javnega uslužbenca

INFORMACIJSKA PODPORA
• februarja imenovana delovna skupina MNZ za
informacijsko podporo lokalnih volitev 2014 (vodja Marko
Hrovat, [email protected]):
– definiranje nadgradnje aplikacij iz leta 2010 za informacijsko podporo
lokalnih volitev 2014;
– izdelava predmeta javnega naročila;
– vodenje in nadzor izvedbe nadgradnje informacijske podpore;
– zagotovitev operativne podpore občinskim volilnim komisijam;
– sodelovanje pri izvedbi usposabljanja

• javno naročilo za izbiro izvajalca v teku
• izvedba usposabljanj v začetku julija (?)

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1.

Vodi iz izvaja občinske volitve (33. in 41. člen ZLV)


2.

skrbi za zakonitost volitev
potrjuje kandidature
določa volišča
imenuje volilne odbore
ugotavlja rezultate glasovanja

Usmerja in nadzoruje volilne odbore


nasveti za preprečevanje napak pri:


prevzemu gradiv (štetje glasovnic)
organizaciji volišča (posebej ko sta na eni lokaciji dve volišči)
postopek glasovanja (evidenca v volilnem imeniku, osebni dokument,
family voting, ..)
štetje volilnega izida
vloga zaupnikov list pri delu volilnih odborov
zapisnik in oddaja glasovnic

sistematičen obisk volišč
nenehen stik z volilnimi odbori

[email protected]
01 478 8541


Slide 7

PRIPRAVE NA REDNE
LOKALNE VOLITVE 2014
Brdo pri Kranju, 5.6.2014

Dr. Roman Lavtar
Služba za lokalno samoupravo

VSEBINA PREDSTAVITVE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

imenovanje medresorske delovne skupine za koordinacijo in
podporo rednih lokalnih volitev 2014
spletna stran
seznam državnih organov, njihove pristojnosti po posamičnih
zakonih in kontaktne osebe
pisna obvestila občinam ter obveščanje občin in občinskih volilnih
organov
pojasnila občinam in občanom
informacijska podpora
vloga občinske volilne komisije

SPLETNA STRAN www.mnz.si

KOORDINACIJA DRŽAVNIH
ORGANOV
DRŽAVNI
ORGAN

VSEBINA

GURS

PRAVNA
PODLAGA

KONTAKT

sistem volitev, volilni organi,
informacijska podpora

Melita Nikše
Polonca Zabukovšek
mag. Vesna Juvan Gotovac
Marko Hrovat
dr. Roman Lavtar

Zakon o lokalnih volitvah

[email protected]
Služba za lokalno samoupravo
478 8541

evidenca volilne pravice

Alenka Colja
Silvo Režek

Zakon o evidenci volilne
pravice

[email protected]
Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in
naturalizacijo
428 44 65

volilna kampanja

Anja Anzeljc
Marina Rebec

Zakon o volilni in
referendumski in
kampanji

[email protected]
Služba za transparentnost, integriteto
in politični sistem
478 78 11

sistem volitev, volilna opravila,
terminski načrt opravil,
pravno varstvo volilne
pravice

Dušan Vučko
Nina Mujagić

Zakon o volitvah v državni
zbor

[email protected]
432 20 02

evidenca prostorskih enot

Bojan Pirc

Zakon o evidentiranju
nepremičnin

[email protected]
Urad za nepremičnine
478 48 00

MNZ

DVK

KONTAKTNE
OSEBE

PISNA OBVESTILA OBČINAM
pisna obvestila občinam
– obvestilo št. 1, štev. 041-1/2014/2 z dne 29.1.2014
kompendij
I. DEL Pravne podlage za izvedbo volitev in imenovanje
volilnih komisij, 5.3.2014, verzija I
5.6.2014, verzija II
II. DEL Opravila občinskih volilnih komisij po razpisu volitev,
pojasnila glede kandidiranja in volilni kampanji
III. DEL Konstituiranje občinskih organov, nezdružljivost,
pravno varstvo volilne pravice

spletna stran z enotnim znakom (bannerjem) 21.5.2014
evidenca prostorskih enot 22.5.2014

POJASNILA OBČINAM
• 70 pisnih odgovorov in vsaj še enkrat toliko telefonskih pojasnil
[email protected], [email protected], [email protected]
• pisno elektronsko dopisovanje:
– elektronski naslov glavne pisarne državnega organa
– v ZADEVO vpišete organizacijsko enoto ali geslo LOKALNE VOLITVE
2014 ali ime javnega uslužbenca

INFORMACIJSKA PODPORA
• februarja imenovana delovna skupina MNZ za
informacijsko podporo lokalnih volitev 2014 (vodja Marko
Hrovat, [email protected]):
– definiranje nadgradnje aplikacij iz leta 2010 za informacijsko podporo
lokalnih volitev 2014;
– izdelava predmeta javnega naročila;
– vodenje in nadzor izvedbe nadgradnje informacijske podpore;
– zagotovitev operativne podpore občinskim volilnim komisijam;
– sodelovanje pri izvedbi usposabljanja

• javno naročilo za izbiro izvajalca v teku
• izvedba usposabljanj v začetku julija (?)

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1.

Vodi iz izvaja občinske volitve (33. in 41. člen ZLV)


2.

skrbi za zakonitost volitev
potrjuje kandidature
določa volišča
imenuje volilne odbore
ugotavlja rezultate glasovanja

Usmerja in nadzoruje volilne odbore


nasveti za preprečevanje napak pri:


prevzemu gradiv (štetje glasovnic)
organizaciji volišča (posebej ko sta na eni lokaciji dve volišči)
postopek glasovanja (evidenca v volilnem imeniku, osebni dokument,
family voting, ..)
štetje volilnega izida
vloga zaupnikov list pri delu volilnih odborov
zapisnik in oddaja glasovnic

sistematičen obisk volišč
nenehen stik z volilnimi odbori

[email protected]
01 478 8541


Slide 8

PRIPRAVE NA REDNE
LOKALNE VOLITVE 2014
Brdo pri Kranju, 5.6.2014

Dr. Roman Lavtar
Služba za lokalno samoupravo

VSEBINA PREDSTAVITVE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

imenovanje medresorske delovne skupine za koordinacijo in
podporo rednih lokalnih volitev 2014
spletna stran
seznam državnih organov, njihove pristojnosti po posamičnih
zakonih in kontaktne osebe
pisna obvestila občinam ter obveščanje občin in občinskih volilnih
organov
pojasnila občinam in občanom
informacijska podpora
vloga občinske volilne komisije

SPLETNA STRAN www.mnz.si

KOORDINACIJA DRŽAVNIH
ORGANOV
DRŽAVNI
ORGAN

VSEBINA

GURS

PRAVNA
PODLAGA

KONTAKT

sistem volitev, volilni organi,
informacijska podpora

Melita Nikše
Polonca Zabukovšek
mag. Vesna Juvan Gotovac
Marko Hrovat
dr. Roman Lavtar

Zakon o lokalnih volitvah

[email protected]
Služba za lokalno samoupravo
478 8541

evidenca volilne pravice

Alenka Colja
Silvo Režek

Zakon o evidenci volilne
pravice

[email protected]
Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in
naturalizacijo
428 44 65

volilna kampanja

Anja Anzeljc
Marina Rebec

Zakon o volilni in
referendumski in
kampanji

[email protected]
Služba za transparentnost, integriteto
in politični sistem
478 78 11

sistem volitev, volilna opravila,
terminski načrt opravil,
pravno varstvo volilne
pravice

Dušan Vučko
Nina Mujagić

Zakon o volitvah v državni
zbor

[email protected]
432 20 02

evidenca prostorskih enot

Bojan Pirc

Zakon o evidentiranju
nepremičnin

[email protected]
Urad za nepremičnine
478 48 00

MNZ

DVK

KONTAKTNE
OSEBE

PISNA OBVESTILA OBČINAM
pisna obvestila občinam
– obvestilo št. 1, štev. 041-1/2014/2 z dne 29.1.2014
kompendij
I. DEL Pravne podlage za izvedbo volitev in imenovanje
volilnih komisij, 5.3.2014, verzija I
5.6.2014, verzija II
II. DEL Opravila občinskih volilnih komisij po razpisu volitev,
pojasnila glede kandidiranja in volilni kampanji
III. DEL Konstituiranje občinskih organov, nezdružljivost,
pravno varstvo volilne pravice

spletna stran z enotnim znakom (bannerjem) 21.5.2014
evidenca prostorskih enot 22.5.2014

POJASNILA OBČINAM
• 70 pisnih odgovorov in vsaj še enkrat toliko telefonskih pojasnil
[email protected], [email protected], [email protected]
• pisno elektronsko dopisovanje:
– elektronski naslov glavne pisarne državnega organa
– v ZADEVO vpišete organizacijsko enoto ali geslo LOKALNE VOLITVE
2014 ali ime javnega uslužbenca

INFORMACIJSKA PODPORA
• februarja imenovana delovna skupina MNZ za
informacijsko podporo lokalnih volitev 2014 (vodja Marko
Hrovat, [email protected]):
– definiranje nadgradnje aplikacij iz leta 2010 za informacijsko podporo
lokalnih volitev 2014;
– izdelava predmeta javnega naročila;
– vodenje in nadzor izvedbe nadgradnje informacijske podpore;
– zagotovitev operativne podpore občinskim volilnim komisijam;
– sodelovanje pri izvedbi usposabljanja

• javno naročilo za izbiro izvajalca v teku
• izvedba usposabljanj v začetku julija (?)

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1.

Vodi iz izvaja občinske volitve (33. in 41. člen ZLV)


2.

skrbi za zakonitost volitev
potrjuje kandidature
določa volišča
imenuje volilne odbore
ugotavlja rezultate glasovanja

Usmerja in nadzoruje volilne odbore


nasveti za preprečevanje napak pri:


prevzemu gradiv (štetje glasovnic)
organizaciji volišča (posebej ko sta na eni lokaciji dve volišči)
postopek glasovanja (evidenca v volilnem imeniku, osebni dokument,
family voting, ..)
štetje volilnega izida
vloga zaupnikov list pri delu volilnih odborov
zapisnik in oddaja glasovnic

sistematičen obisk volišč
nenehen stik z volilnimi odbori

[email protected]
01 478 8541


Slide 9

PRIPRAVE NA REDNE
LOKALNE VOLITVE 2014
Brdo pri Kranju, 5.6.2014

Dr. Roman Lavtar
Služba za lokalno samoupravo

VSEBINA PREDSTAVITVE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

imenovanje medresorske delovne skupine za koordinacijo in
podporo rednih lokalnih volitev 2014
spletna stran
seznam državnih organov, njihove pristojnosti po posamičnih
zakonih in kontaktne osebe
pisna obvestila občinam ter obveščanje občin in občinskih volilnih
organov
pojasnila občinam in občanom
informacijska podpora
vloga občinske volilne komisije

SPLETNA STRAN www.mnz.si

KOORDINACIJA DRŽAVNIH
ORGANOV
DRŽAVNI
ORGAN

VSEBINA

GURS

PRAVNA
PODLAGA

KONTAKT

sistem volitev, volilni organi,
informacijska podpora

Melita Nikše
Polonca Zabukovšek
mag. Vesna Juvan Gotovac
Marko Hrovat
dr. Roman Lavtar

Zakon o lokalnih volitvah

[email protected]
Služba za lokalno samoupravo
478 8541

evidenca volilne pravice

Alenka Colja
Silvo Režek

Zakon o evidenci volilne
pravice

[email protected]
Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in
naturalizacijo
428 44 65

volilna kampanja

Anja Anzeljc
Marina Rebec

Zakon o volilni in
referendumski in
kampanji

[email protected]
Služba za transparentnost, integriteto
in politični sistem
478 78 11

sistem volitev, volilna opravila,
terminski načrt opravil,
pravno varstvo volilne
pravice

Dušan Vučko
Nina Mujagić

Zakon o volitvah v državni
zbor

[email protected]
432 20 02

evidenca prostorskih enot

Bojan Pirc

Zakon o evidentiranju
nepremičnin

[email protected]
Urad za nepremičnine
478 48 00

MNZ

DVK

KONTAKTNE
OSEBE

PISNA OBVESTILA OBČINAM
pisna obvestila občinam
– obvestilo št. 1, štev. 041-1/2014/2 z dne 29.1.2014
kompendij
I. DEL Pravne podlage za izvedbo volitev in imenovanje
volilnih komisij, 5.3.2014, verzija I
5.6.2014, verzija II
II. DEL Opravila občinskih volilnih komisij po razpisu volitev,
pojasnila glede kandidiranja in volilni kampanji
III. DEL Konstituiranje občinskih organov, nezdružljivost,
pravno varstvo volilne pravice

spletna stran z enotnim znakom (bannerjem) 21.5.2014
evidenca prostorskih enot 22.5.2014

POJASNILA OBČINAM
• 70 pisnih odgovorov in vsaj še enkrat toliko telefonskih pojasnil
[email protected], [email protected], [email protected]
• pisno elektronsko dopisovanje:
– elektronski naslov glavne pisarne državnega organa
– v ZADEVO vpišete organizacijsko enoto ali geslo LOKALNE VOLITVE
2014 ali ime javnega uslužbenca

INFORMACIJSKA PODPORA
• februarja imenovana delovna skupina MNZ za
informacijsko podporo lokalnih volitev 2014 (vodja Marko
Hrovat, [email protected]):
– definiranje nadgradnje aplikacij iz leta 2010 za informacijsko podporo
lokalnih volitev 2014;
– izdelava predmeta javnega naročila;
– vodenje in nadzor izvedbe nadgradnje informacijske podpore;
– zagotovitev operativne podpore občinskim volilnim komisijam;
– sodelovanje pri izvedbi usposabljanja

• javno naročilo za izbiro izvajalca v teku
• izvedba usposabljanj v začetku julija (?)

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1.

Vodi iz izvaja občinske volitve (33. in 41. člen ZLV)


2.

skrbi za zakonitost volitev
potrjuje kandidature
določa volišča
imenuje volilne odbore
ugotavlja rezultate glasovanja

Usmerja in nadzoruje volilne odbore


nasveti za preprečevanje napak pri:


prevzemu gradiv (štetje glasovnic)
organizaciji volišča (posebej ko sta na eni lokaciji dve volišči)
postopek glasovanja (evidenca v volilnem imeniku, osebni dokument,
family voting, ..)
štetje volilnega izida
vloga zaupnikov list pri delu volilnih odborov
zapisnik in oddaja glasovnic

sistematičen obisk volišč
nenehen stik z volilnimi odbori

[email protected]
01 478 8541


Slide 10

PRIPRAVE NA REDNE
LOKALNE VOLITVE 2014
Brdo pri Kranju, 5.6.2014

Dr. Roman Lavtar
Služba za lokalno samoupravo

VSEBINA PREDSTAVITVE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

imenovanje medresorske delovne skupine za koordinacijo in
podporo rednih lokalnih volitev 2014
spletna stran
seznam državnih organov, njihove pristojnosti po posamičnih
zakonih in kontaktne osebe
pisna obvestila občinam ter obveščanje občin in občinskih volilnih
organov
pojasnila občinam in občanom
informacijska podpora
vloga občinske volilne komisije

SPLETNA STRAN www.mnz.si

KOORDINACIJA DRŽAVNIH
ORGANOV
DRŽAVNI
ORGAN

VSEBINA

GURS

PRAVNA
PODLAGA

KONTAKT

sistem volitev, volilni organi,
informacijska podpora

Melita Nikše
Polonca Zabukovšek
mag. Vesna Juvan Gotovac
Marko Hrovat
dr. Roman Lavtar

Zakon o lokalnih volitvah

[email protected]
Služba za lokalno samoupravo
478 8541

evidenca volilne pravice

Alenka Colja
Silvo Režek

Zakon o evidenci volilne
pravice

[email protected]
Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in
naturalizacijo
428 44 65

volilna kampanja

Anja Anzeljc
Marina Rebec

Zakon o volilni in
referendumski in
kampanji

[email protected]
Služba za transparentnost, integriteto
in politični sistem
478 78 11

sistem volitev, volilna opravila,
terminski načrt opravil,
pravno varstvo volilne
pravice

Dušan Vučko
Nina Mujagić

Zakon o volitvah v državni
zbor

[email protected]
432 20 02

evidenca prostorskih enot

Bojan Pirc

Zakon o evidentiranju
nepremičnin

[email protected]
Urad za nepremičnine
478 48 00

MNZ

DVK

KONTAKTNE
OSEBE

PISNA OBVESTILA OBČINAM
pisna obvestila občinam
– obvestilo št. 1, štev. 041-1/2014/2 z dne 29.1.2014
kompendij
I. DEL Pravne podlage za izvedbo volitev in imenovanje
volilnih komisij, 5.3.2014, verzija I
5.6.2014, verzija II
II. DEL Opravila občinskih volilnih komisij po razpisu volitev,
pojasnila glede kandidiranja in volilni kampanji
III. DEL Konstituiranje občinskih organov, nezdružljivost,
pravno varstvo volilne pravice

spletna stran z enotnim znakom (bannerjem) 21.5.2014
evidenca prostorskih enot 22.5.2014

POJASNILA OBČINAM
• 70 pisnih odgovorov in vsaj še enkrat toliko telefonskih pojasnil
[email protected], [email protected], [email protected]
• pisno elektronsko dopisovanje:
– elektronski naslov glavne pisarne državnega organa
– v ZADEVO vpišete organizacijsko enoto ali geslo LOKALNE VOLITVE
2014 ali ime javnega uslužbenca

INFORMACIJSKA PODPORA
• februarja imenovana delovna skupina MNZ za
informacijsko podporo lokalnih volitev 2014 (vodja Marko
Hrovat, [email protected]):
– definiranje nadgradnje aplikacij iz leta 2010 za informacijsko podporo
lokalnih volitev 2014;
– izdelava predmeta javnega naročila;
– vodenje in nadzor izvedbe nadgradnje informacijske podpore;
– zagotovitev operativne podpore občinskim volilnim komisijam;
– sodelovanje pri izvedbi usposabljanja

• javno naročilo za izbiro izvajalca v teku
• izvedba usposabljanj v začetku julija (?)

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1.

Vodi iz izvaja občinske volitve (33. in 41. člen ZLV)


2.

skrbi za zakonitost volitev
potrjuje kandidature
določa volišča
imenuje volilne odbore
ugotavlja rezultate glasovanja

Usmerja in nadzoruje volilne odbore


nasveti za preprečevanje napak pri:


prevzemu gradiv (štetje glasovnic)
organizaciji volišča (posebej ko sta na eni lokaciji dve volišči)
postopek glasovanja (evidenca v volilnem imeniku, osebni dokument,
family voting, ..)
štetje volilnega izida
vloga zaupnikov list pri delu volilnih odborov
zapisnik in oddaja glasovnic

sistematičen obisk volišč
nenehen stik z volilnimi odbori

[email protected]
01 478 8541