UNTUK MEMOHON e-LETRIK PELAJAR DALAM WEB UiTM KEDAH Langkah-langkah untuk melayari Laman Web UiTM Kedah untuk permohonan daftar e-LETRIK (peralatan elektrik) yang.

download report

Transcript UNTUK MEMOHON e-LETRIK PELAJAR DALAM WEB UiTM KEDAH Langkah-langkah untuk melayari Laman Web UiTM Kedah untuk permohonan daftar e-LETRIK (peralatan elektrik) yang.

Slide 1

UNTUK MEMOHON e-LETRIK PELAJAR DALAM WEB UiTM KEDAH
Langkah-langkah untuk melayari Laman Web UiTM Kedah untuk permohonan daftar e-LETRIK (peralatan elektrik)
yang dibawa ke kolej kediaman .
LANGKAH 1
Masuk dalam lamab web welcome to UiTM Kedah dan pergi ke info for ‘KLIK’ current student.

‘KLIK’ info for current
student

e-System Intranet

1

LANGKAH 2
Pergi ke CURRENT STUDENT dan pilih
LINKS

‘KLIK’ LINKS

LANGKAH 3
Di bawah ruang e-System
Intranet, pilih e-Letrik

‘KLIK’ e-LETRIK

2

LANGKAH 4

Masukkan No. Matrik (No. Pelajar)
dan Katalaluan (Kad Pengenalan).
‘Enter’ LOGIN
2012xxxxxx
925689????

LANGKAH 5
Semak Maklumat tertera di BORANG
PENDAFTARAN PERALATAN ELEKTRIK
adalah betul.
Semak Nama Pelajar,
No. Matrik, Kod Program,
No. Bilik & Kolej.

3

LANGKAH 6
Maklumat Alatan Elektrik.
Masukkan Jenis Alatan, No. Siri &
Jenama. ‘KLIK’ DAFTAR ALATAN.
Masukkan Jenis Alatan, No. Siri &
Jenama adalah betul & tepat.
‘KLIK’ DAFTAR ALATAN.

LANGKAH 7
SENARAI STATUS PENDAFTARAN ALATAN
SESI TERKINI TERTERA DI SENARAI ALATAN
YANG TELAH DIDAFTAR.
LANGKAH 8
SIMPAN RESIT DAN CETAK REKOD ‘TELAH
BAYAR ‘ YANG BOLEH DIPEROLEHI DARIPADA
LEJER BIL PELAJAR DAN DISIMPAN UNTUK
TUJUAN PEMERIKSAAN

SENARAI PERALATAN ELEKTRIK
4
YANG TELAH DIDAFTAR.

MAKLUMAT PENTING;
1.

SALINAN RESIT BAYARAN HENDAKLAH DISIMPAN UNTUK TUJUAN PEMERIKSAAN.

2.

BORANG PENGESAHAN HENDAKLAH DIPAMERKAN DI TEMPAT YANG JELAS DILIHAT.

3.

PEMERIKSAAN AKAN DILAKUKAN SEBAIK SAHAJA TEMPOH BAYARAN SELESAI.

4.

KEGAGALAN PELAJAR MENDAFTAR
DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB.

5.

PEMBAYARAN BOLEH DIBUAT DI MANA-MANA CAWANGAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) ATAU
MESIN ATM BIMB, (SILA SEMAK BIL PELAJAR DALAM STUDENT PORTAL UNTUK MENGETAHUI NO BIL)TEMPOH PEMBAYARAN AKAN DIMAKLUMKAN.

6.

PEMBAYARAN BOLEH DILAKUKAN SEBAIK SAHAJA BIL DIJANAKAN KE DALAM BIL PELAJAR
SAUDARA/I. TEMPOH PEMBAYARAN AKAN DIMAKLUMKAN

7.

TARIKH PENDAFTARAN DIBUKA DARIPADA 12 DISEMBER 2013 SEHINGGA 2 JANUARI 2014

PERALATAN

ELEKTRIK

BOLEH

MENYEBABKAN

PELAJAR

Tindakan tatatertib boleh dikenakan sekiranya didapati
maklumat yang diberikan palsu.
5


Slide 2

UNTUK MEMOHON e-LETRIK PELAJAR DALAM WEB UiTM KEDAH
Langkah-langkah untuk melayari Laman Web UiTM Kedah untuk permohonan daftar e-LETRIK (peralatan elektrik)
yang dibawa ke kolej kediaman .
LANGKAH 1
Masuk dalam lamab web welcome to UiTM Kedah dan pergi ke info for ‘KLIK’ current student.

‘KLIK’ info for current
student

e-System Intranet

1

LANGKAH 2
Pergi ke CURRENT STUDENT dan pilih
LINKS

‘KLIK’ LINKS

LANGKAH 3
Di bawah ruang e-System
Intranet, pilih e-Letrik

‘KLIK’ e-LETRIK

2

LANGKAH 4

Masukkan No. Matrik (No. Pelajar)
dan Katalaluan (Kad Pengenalan).
‘Enter’ LOGIN
2012xxxxxx
925689????

LANGKAH 5
Semak Maklumat tertera di BORANG
PENDAFTARAN PERALATAN ELEKTRIK
adalah betul.
Semak Nama Pelajar,
No. Matrik, Kod Program,
No. Bilik & Kolej.

3

LANGKAH 6
Maklumat Alatan Elektrik.
Masukkan Jenis Alatan, No. Siri &
Jenama. ‘KLIK’ DAFTAR ALATAN.
Masukkan Jenis Alatan, No. Siri &
Jenama adalah betul & tepat.
‘KLIK’ DAFTAR ALATAN.

LANGKAH 7
SENARAI STATUS PENDAFTARAN ALATAN
SESI TERKINI TERTERA DI SENARAI ALATAN
YANG TELAH DIDAFTAR.
LANGKAH 8
SIMPAN RESIT DAN CETAK REKOD ‘TELAH
BAYAR ‘ YANG BOLEH DIPEROLEHI DARIPADA
LEJER BIL PELAJAR DAN DISIMPAN UNTUK
TUJUAN PEMERIKSAAN

SENARAI PERALATAN ELEKTRIK
4
YANG TELAH DIDAFTAR.

MAKLUMAT PENTING;
1.

SALINAN RESIT BAYARAN HENDAKLAH DISIMPAN UNTUK TUJUAN PEMERIKSAAN.

2.

BORANG PENGESAHAN HENDAKLAH DIPAMERKAN DI TEMPAT YANG JELAS DILIHAT.

3.

PEMERIKSAAN AKAN DILAKUKAN SEBAIK SAHAJA TEMPOH BAYARAN SELESAI.

4.

KEGAGALAN PELAJAR MENDAFTAR
DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB.

5.

PEMBAYARAN BOLEH DIBUAT DI MANA-MANA CAWANGAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) ATAU
MESIN ATM BIMB, (SILA SEMAK BIL PELAJAR DALAM STUDENT PORTAL UNTUK MENGETAHUI NO BIL)TEMPOH PEMBAYARAN AKAN DIMAKLUMKAN.

6.

PEMBAYARAN BOLEH DILAKUKAN SEBAIK SAHAJA BIL DIJANAKAN KE DALAM BIL PELAJAR
SAUDARA/I. TEMPOH PEMBAYARAN AKAN DIMAKLUMKAN

7.

TARIKH PENDAFTARAN DIBUKA DARIPADA 12 DISEMBER 2013 SEHINGGA 2 JANUARI 2014

PERALATAN

ELEKTRIK

BOLEH

MENYEBABKAN

PELAJAR

Tindakan tatatertib boleh dikenakan sekiranya didapati
maklumat yang diberikan palsu.
5


Slide 3

UNTUK MEMOHON e-LETRIK PELAJAR DALAM WEB UiTM KEDAH
Langkah-langkah untuk melayari Laman Web UiTM Kedah untuk permohonan daftar e-LETRIK (peralatan elektrik)
yang dibawa ke kolej kediaman .
LANGKAH 1
Masuk dalam lamab web welcome to UiTM Kedah dan pergi ke info for ‘KLIK’ current student.

‘KLIK’ info for current
student

e-System Intranet

1

LANGKAH 2
Pergi ke CURRENT STUDENT dan pilih
LINKS

‘KLIK’ LINKS

LANGKAH 3
Di bawah ruang e-System
Intranet, pilih e-Letrik

‘KLIK’ e-LETRIK

2

LANGKAH 4

Masukkan No. Matrik (No. Pelajar)
dan Katalaluan (Kad Pengenalan).
‘Enter’ LOGIN
2012xxxxxx
925689????

LANGKAH 5
Semak Maklumat tertera di BORANG
PENDAFTARAN PERALATAN ELEKTRIK
adalah betul.
Semak Nama Pelajar,
No. Matrik, Kod Program,
No. Bilik & Kolej.

3

LANGKAH 6
Maklumat Alatan Elektrik.
Masukkan Jenis Alatan, No. Siri &
Jenama. ‘KLIK’ DAFTAR ALATAN.
Masukkan Jenis Alatan, No. Siri &
Jenama adalah betul & tepat.
‘KLIK’ DAFTAR ALATAN.

LANGKAH 7
SENARAI STATUS PENDAFTARAN ALATAN
SESI TERKINI TERTERA DI SENARAI ALATAN
YANG TELAH DIDAFTAR.
LANGKAH 8
SIMPAN RESIT DAN CETAK REKOD ‘TELAH
BAYAR ‘ YANG BOLEH DIPEROLEHI DARIPADA
LEJER BIL PELAJAR DAN DISIMPAN UNTUK
TUJUAN PEMERIKSAAN

SENARAI PERALATAN ELEKTRIK
4
YANG TELAH DIDAFTAR.

MAKLUMAT PENTING;
1.

SALINAN RESIT BAYARAN HENDAKLAH DISIMPAN UNTUK TUJUAN PEMERIKSAAN.

2.

BORANG PENGESAHAN HENDAKLAH DIPAMERKAN DI TEMPAT YANG JELAS DILIHAT.

3.

PEMERIKSAAN AKAN DILAKUKAN SEBAIK SAHAJA TEMPOH BAYARAN SELESAI.

4.

KEGAGALAN PELAJAR MENDAFTAR
DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB.

5.

PEMBAYARAN BOLEH DIBUAT DI MANA-MANA CAWANGAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) ATAU
MESIN ATM BIMB, (SILA SEMAK BIL PELAJAR DALAM STUDENT PORTAL UNTUK MENGETAHUI NO BIL)TEMPOH PEMBAYARAN AKAN DIMAKLUMKAN.

6.

PEMBAYARAN BOLEH DILAKUKAN SEBAIK SAHAJA BIL DIJANAKAN KE DALAM BIL PELAJAR
SAUDARA/I. TEMPOH PEMBAYARAN AKAN DIMAKLUMKAN

7.

TARIKH PENDAFTARAN DIBUKA DARIPADA 12 DISEMBER 2013 SEHINGGA 2 JANUARI 2014

PERALATAN

ELEKTRIK

BOLEH

MENYEBABKAN

PELAJAR

Tindakan tatatertib boleh dikenakan sekiranya didapati
maklumat yang diberikan palsu.
5


Slide 4

UNTUK MEMOHON e-LETRIK PELAJAR DALAM WEB UiTM KEDAH
Langkah-langkah untuk melayari Laman Web UiTM Kedah untuk permohonan daftar e-LETRIK (peralatan elektrik)
yang dibawa ke kolej kediaman .
LANGKAH 1
Masuk dalam lamab web welcome to UiTM Kedah dan pergi ke info for ‘KLIK’ current student.

‘KLIK’ info for current
student

e-System Intranet

1

LANGKAH 2
Pergi ke CURRENT STUDENT dan pilih
LINKS

‘KLIK’ LINKS

LANGKAH 3
Di bawah ruang e-System
Intranet, pilih e-Letrik

‘KLIK’ e-LETRIK

2

LANGKAH 4

Masukkan No. Matrik (No. Pelajar)
dan Katalaluan (Kad Pengenalan).
‘Enter’ LOGIN
2012xxxxxx
925689????

LANGKAH 5
Semak Maklumat tertera di BORANG
PENDAFTARAN PERALATAN ELEKTRIK
adalah betul.
Semak Nama Pelajar,
No. Matrik, Kod Program,
No. Bilik & Kolej.

3

LANGKAH 6
Maklumat Alatan Elektrik.
Masukkan Jenis Alatan, No. Siri &
Jenama. ‘KLIK’ DAFTAR ALATAN.
Masukkan Jenis Alatan, No. Siri &
Jenama adalah betul & tepat.
‘KLIK’ DAFTAR ALATAN.

LANGKAH 7
SENARAI STATUS PENDAFTARAN ALATAN
SESI TERKINI TERTERA DI SENARAI ALATAN
YANG TELAH DIDAFTAR.
LANGKAH 8
SIMPAN RESIT DAN CETAK REKOD ‘TELAH
BAYAR ‘ YANG BOLEH DIPEROLEHI DARIPADA
LEJER BIL PELAJAR DAN DISIMPAN UNTUK
TUJUAN PEMERIKSAAN

SENARAI PERALATAN ELEKTRIK
4
YANG TELAH DIDAFTAR.

MAKLUMAT PENTING;
1.

SALINAN RESIT BAYARAN HENDAKLAH DISIMPAN UNTUK TUJUAN PEMERIKSAAN.

2.

BORANG PENGESAHAN HENDAKLAH DIPAMERKAN DI TEMPAT YANG JELAS DILIHAT.

3.

PEMERIKSAAN AKAN DILAKUKAN SEBAIK SAHAJA TEMPOH BAYARAN SELESAI.

4.

KEGAGALAN PELAJAR MENDAFTAR
DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB.

5.

PEMBAYARAN BOLEH DIBUAT DI MANA-MANA CAWANGAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) ATAU
MESIN ATM BIMB, (SILA SEMAK BIL PELAJAR DALAM STUDENT PORTAL UNTUK MENGETAHUI NO BIL)TEMPOH PEMBAYARAN AKAN DIMAKLUMKAN.

6.

PEMBAYARAN BOLEH DILAKUKAN SEBAIK SAHAJA BIL DIJANAKAN KE DALAM BIL PELAJAR
SAUDARA/I. TEMPOH PEMBAYARAN AKAN DIMAKLUMKAN

7.

TARIKH PENDAFTARAN DIBUKA DARIPADA 12 DISEMBER 2013 SEHINGGA 2 JANUARI 2014

PERALATAN

ELEKTRIK

BOLEH

MENYEBABKAN

PELAJAR

Tindakan tatatertib boleh dikenakan sekiranya didapati
maklumat yang diberikan palsu.
5


Slide 5

UNTUK MEMOHON e-LETRIK PELAJAR DALAM WEB UiTM KEDAH
Langkah-langkah untuk melayari Laman Web UiTM Kedah untuk permohonan daftar e-LETRIK (peralatan elektrik)
yang dibawa ke kolej kediaman .
LANGKAH 1
Masuk dalam lamab web welcome to UiTM Kedah dan pergi ke info for ‘KLIK’ current student.

‘KLIK’ info for current
student

e-System Intranet

1

LANGKAH 2
Pergi ke CURRENT STUDENT dan pilih
LINKS

‘KLIK’ LINKS

LANGKAH 3
Di bawah ruang e-System
Intranet, pilih e-Letrik

‘KLIK’ e-LETRIK

2

LANGKAH 4

Masukkan No. Matrik (No. Pelajar)
dan Katalaluan (Kad Pengenalan).
‘Enter’ LOGIN
2012xxxxxx
925689????

LANGKAH 5
Semak Maklumat tertera di BORANG
PENDAFTARAN PERALATAN ELEKTRIK
adalah betul.
Semak Nama Pelajar,
No. Matrik, Kod Program,
No. Bilik & Kolej.

3

LANGKAH 6
Maklumat Alatan Elektrik.
Masukkan Jenis Alatan, No. Siri &
Jenama. ‘KLIK’ DAFTAR ALATAN.
Masukkan Jenis Alatan, No. Siri &
Jenama adalah betul & tepat.
‘KLIK’ DAFTAR ALATAN.

LANGKAH 7
SENARAI STATUS PENDAFTARAN ALATAN
SESI TERKINI TERTERA DI SENARAI ALATAN
YANG TELAH DIDAFTAR.
LANGKAH 8
SIMPAN RESIT DAN CETAK REKOD ‘TELAH
BAYAR ‘ YANG BOLEH DIPEROLEHI DARIPADA
LEJER BIL PELAJAR DAN DISIMPAN UNTUK
TUJUAN PEMERIKSAAN

SENARAI PERALATAN ELEKTRIK
4
YANG TELAH DIDAFTAR.

MAKLUMAT PENTING;
1.

SALINAN RESIT BAYARAN HENDAKLAH DISIMPAN UNTUK TUJUAN PEMERIKSAAN.

2.

BORANG PENGESAHAN HENDAKLAH DIPAMERKAN DI TEMPAT YANG JELAS DILIHAT.

3.

PEMERIKSAAN AKAN DILAKUKAN SEBAIK SAHAJA TEMPOH BAYARAN SELESAI.

4.

KEGAGALAN PELAJAR MENDAFTAR
DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB.

5.

PEMBAYARAN BOLEH DIBUAT DI MANA-MANA CAWANGAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) ATAU
MESIN ATM BIMB, (SILA SEMAK BIL PELAJAR DALAM STUDENT PORTAL UNTUK MENGETAHUI NO BIL)TEMPOH PEMBAYARAN AKAN DIMAKLUMKAN.

6.

PEMBAYARAN BOLEH DILAKUKAN SEBAIK SAHAJA BIL DIJANAKAN KE DALAM BIL PELAJAR
SAUDARA/I. TEMPOH PEMBAYARAN AKAN DIMAKLUMKAN

7.

TARIKH PENDAFTARAN DIBUKA DARIPADA 12 DISEMBER 2013 SEHINGGA 2 JANUARI 2014

PERALATAN

ELEKTRIK

BOLEH

MENYEBABKAN

PELAJAR

Tindakan tatatertib boleh dikenakan sekiranya didapati
maklumat yang diberikan palsu.
5