Selamat Datang KURSUS PENGURUSAN BENGKEL Bagi Guru MPV, KHB, KHSR dan Pembantu Bengkel Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan Tarikh : 24 - 25 Februari 2005

download report

Transcript Selamat Datang KURSUS PENGURUSAN BENGKEL Bagi Guru MPV, KHB, KHSR dan Pembantu Bengkel Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan Tarikh : 24 - 25 Februari 2005

Selamat Datang
KURSUS
PENGURUSAN BENGKEL
Bagi
Guru MPV, KHB, KHSR dan Pembantu Bengkel
Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan
Tarikh : 24 - 25 Februari 2005
DOKUMEN BENGKEL KEMAHIRAN

BUKU REKOD MENGAJAR

Tarikh, masa, kelas, tajuk (bidang dan unt pembelajaran),
hasil pembelajaran, aktiviti & bahan bantu mengajar

BUKU REKOD PENGGUNAAN BENGKEL

Tarikh, masa, kelas & amali/teori

BUKU STOK & KAD INVENTORI

Nota penghantaran, invois, bil/ resit tunai

BUKU REKOD KECEDERAAN & KEMALANGAN

Tarikh, masa, kecederaan, murid, guru & tindakan

BUKU REKOD PINJAMAN ALATAN & MESIN

Nama, tarikh pinjam/pulang, alatan & tindakan

BUKU REKOD PENYENGGARAAN

Tarikh, alatan, pembekal & kos
( Alatan tajam, mesin mudahalih, ubat & pemadam api )

MEMERLUKAN PENGURUSAN YANG SISTEMATIK
BENGKEL KEMAHIRAN – Teknologi & Vokasional
1. KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH




Ruang Kemahiran Teknikal
Ruang Jahitan &Masakan
Ruang Perniagaaan
Ruang Pertanian/ikan hiasan
2. KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU









Bengkel Reka Bentuk
Bengkel Reka Cipta
Bengkel Elektrik & Elektronik
Bengkel Kerja Paip & Kerja Enjin
Bilik Lukisan Teknik
Bilik Pengurusan Diri
Bilik Jahitan
Bilik Masakan
Bilik Pertanian & Rumah Hijau
PENGETUA
PENOLONG KANAN
KETUA BIDANG TEKNOLOGI & VOKASIONAL
GURU PANITIA KHB
GURU BESAR
PENOLONG KANAN
GURU KANAN KURIKULUM
PENYELARAS KBSR
GURU PANITIA KHSR
ORGANISASI PENTADBIRAN KHSR
-HAL-HAL DASAR KEMENTERIAN DAN SEKOLAH
Menentukan beban tugas guru guru KHSR
 Menyelaras peperiksaan, kursus dan latihan
guru
 Menyelaras [email protected] sekolah
 Menyelia [email protected] guru KHSR
 Meluluskankan anggaran belanjawan KHSR
 Memastikan bengkel KHSR dalam keadaan
kondusif/sesuai/selamat untuk digunakan

PENASIHAT: PENTADBIR
GURU KANAN KURIKULUM
PAR - N 11
KETUA PANITIA KHSR
KETUA UNIT
KEM. TEKNIKAL
SETIAUSAHA
KETUA UNIT
ERT
KETUA UNIT
PERTANIAN
KETUA UNIT
PERNIAGAAN
GURU GURU KHSR
ORGANISASI PANITIA KHSR
KHUSUS MELAKSANAKAN KURIKULUM SEKOLAH
BERMESYUARAT 3 KALI SETAHUN
 MEMASTIKAN SUKATAN PELAJARAN & HURAIAN
SUKATAN PELAJARAN DIPENUHI
 MENYEDIAKAN RANCANGAN PELAJARAN
 MENYEDIAKAN BAHAN BANTU MENGAJAR
 MENENTUKAN/MENYEDIAKAN ALATAN &
BAHAN BAGI P&P ( AMALI )
 MENYELARAS SOALAN PEPERIKSAAN
 MENENTUKAN JENIS BUKU KHSR DI SEKOLAH
 BEKERJASAMA DENGAN J/K SPBT

MENGANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
 MENGUMPUL SOALAN UNTUK RUJUKAN
 MENGADAKAN TINDAK BALAS KEPADA SETIAP
PERUBAHAN BARU
 MEMBUAT ANGGARAN BELANJAWAN TAHUNAN
 MENGEKAL/MENINGGIKAN PRESTASI AKEDEMIK
 MELAKSANAKAN PERATURAN PANITIA
 KEMASKINI SEMUA FAIL
 KEMASKINI STOK DAN INVENTORI
 MENJALANKAN SEMUA ARAHAN DARI MASA KE
SEMASA
 MENYEDIAKAN BAHAN/ALATAN PAMERAN
 MENGKAJI JENIS BUKU LATIHAN/KERJA

PENASIHAT: PENTADBIR
KETUA PANITIA KHSR
Mengikut guru
dengan komponen
– KT, ERT, PN &
PK
Mengikut guru
dengan kelas
GURU GURU KHSR
FORMAN/ KETUA KUMPULAN
PENOLONG FORMAN
KUMPULAN I
KUMPULAN III
KUMPULAN II
KUMPULAN IV
ORGANISASI BENGKEL KHSR
-MENGURUS DAN MENGENDALI
AKTIVITI-AKTIVITI DI BENGKEL KHSR
MEMASTIKAN ALATAN/MESIN
DALAM KEADAAN KONDUSIF
 MEMATUHI PERATURAN BENGKEL
 MEMBERSIH & MENYENGGARA
 MEMASTIKAN AMALAN LANGKAH
KESELAMATAN DIPATUHI
 MENGATUR JADUAL BERTUGAS

JENIS JENIS BENGKEL
JENIS SEMPURNA
 Sekolah Baru
 JENIS UBAH SUAI
 Perlaksanaan 1995
 Bilik khas, rumah guru,
kantin, bilik darjah
 JENIS BERGERAK
 Tiada ruang
 Kelas terapong

PENGISIAN BENGKEL
PERABOT
PERALATAN TANGAN
MESIN / PERALATAN ELEKTRIK
CARTA / BAHAN BANTU MENGAJAR
BAHAN MENTAH
KELENGKAPAN
CIRI-CIRI BENGKEL/BILIK KHAS YANG SELAMAT
1.
RUANG KERJA YANG SELESA PERLU UNTUK
MEMUDAHKAN PERGERAKAN MURID SEMASA
MENJALANKAN AKTIVITI. CONTOHNYA KERUSI MEJA
PERLU DISUSUN DENGAN TERATUR.
2.
KEADAAN TEMPAT KERJA SENTIASA BERSIH DAN
SELAMAT. CONTOHNYA LANTAI TIDAK BASAH DAN
BERMINYAK.
3.
BENGKEL ATAU BILIK KHAS PERLU MENDAPAT
CAHAYA YANG CUKUP DAN PENGEDARAN UDARA
YANG SEMPURNA. SEMUA PINTU DAN TINGKAP
HENDAKLAH DIBUKA SEMASA KERJA DIJALANKAN.
4.
RUANG YANG CUKUP UNTUK MENEMPATKAN
TERNAKAN.
CIRI-CIRI BENGKEL/BILIK KHAS YANG SELAMAT
(CONT. )
5.
TEMPAT MENGENDALIKAN ENJIN HARUSLAH
MENDAPAT RUANG UDARA YANG BAIK.
6.
SUDUT HASIL KERJA ATAU PAMERAN PERLU ADA.
WALAUBAGAIMANAPUN SUDUT INI TIDAK
SEHARUSNYA MENGGANGGU RUANG KERJA.
7.
STOR (BILIK KHAS, ALMARI) UNTUK MENYIMPAN
ALATAN DAN BAHAN SENTIASA BERSIH DAN KEMAS.
8.
KAWASAN “ LARANGAN’ UNTUK MESIN YANG
MERBAHAYA SEPERTI MESIN GERUDI DAN MESIN
CANAI HARUS ADA/ DIWARNAKAN.
1. PEMBAHAGIAN TUGAS
1.1 ANTARA TUGAS PENGETUA/GURU BESAR
IALAH:
•
BERTANGGUNGJAWAB MENENTUKAN
PERATURAN KESELAMATAN SENTIASA
KEMASKINI DAN DIPATUHI.
•
BERTANGGUNGJAWAB MEMASTIKAN
KEMALANGAN YANG BERLAKU DIAMBIL
TINDAKAN SEGERA.
•
BERTANGGUNGJAWAB MENGENALPASTI
TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL
SEWAKTU KECEMASAN
1. PEMBAHAGIAN TUGAS
1.2 PENOLONG KANAN PULA BERTANGGUNGJAWAB
MEMBANTU PENGETUA/GURU BESAR DAN PELAJAR
MENGENAI ASPEK KESELAMATAN.
1.3 TUGAS KETUA PANITIA/GURU KANAN MATA
PELAJARAN & PEMBANTU AM RENDAH:

MENENTUKAN ALAT DAN PERKAKAS YANG
DIGUNAKAN DALAM KEADAAN SELAMAT.

CARTA-CARTA KESELAMATAN MAKMAL/BILIK
KHAS DIPAPARKAN.

MEMASTIKAN ALATAN DAN BAHAN BERADAA
DALAM KEADAAN TERSUSUN

MENENTUKAN KEMUDAHKAN ASAS KESELAMATAN
DALAM KEADAAN KEMASKINI.

MEREKOD STOK DAN INVENTORI
1. PEMBAHAGIAN TUGAS
1.4 TUGAS GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP IALAH:

PEKA KEPADA KEMUNGKINAN BERLAKUNYA
KEMALANGAN.

MEMASTIKAN PERATURAN MAKMAL SENTIASA DIPATUHI.

MENENTUKAN ALATAN/PERKAKAS YANG AKAN DIGUNAKAN
SELAMAT.

SENTIASA MENGAWASI PENGGUNAAN ALAT DENGAN
BETUL.

MEMASTIKAN PELAJAR MELAKUKAN KERJA AMALI SECARA
SISTEMATIK.

PASTIKAN ALAT KAWALAN DAN PERLINDUNGAN ELEKTRIK
DALAM KEADAAN SELAMAT.
1. PEMBAHAGIAN TUGAS
1.5 TUGAS FORMEN /* KETUA KUMPULAN
•
MEMBANTU GURU MENGENDALIKAN
AKTIVITI KELAS.
•
MEMASTIKAN PELAJAR MEMATUHI
PERATURAN DISPLIN DI MAKMAL.
•
MEMASTIKAN SEMUA ALAT CUKUP
BILANGANNYA DAN DIKEMBALIKAN KE
TAMPAT ASAL.
•
MEMASTIKAN MAKMAL/BILIK KHAS
BERKEADAAN BERSIH DAN SELAMAT.
•
MELAPORKAN SEGERA KEPADA GURU JIKA
BERLAKU KEMALANGAN.
1. PEMBAHAGIAN TUGAS
1.6
TUGAS PENOLONG FORMEN
•
MEMBANTU FORMEN MENJALANKAN
TUGASNYA.
•
MENGAMBIL ALIH FORMEN APABILA TIDAK
ADA FORMEN.
•
MEMASTIKAN TUGAS-TUGAS KUMPULAN
DIPATUHI DAN DILAKSANAKAN IDENGAN
SEMPURNA.
PERATURAN KESELAMATAN
TUJUAN :
• Membantu proses Pengajaran & Pembelajaran
• mengelakkan kemalangan
•Memudahkan aktiviti/amali/projek dijalankan
•Mengemaskini bekalan alatan dan bahan
•Menentukan peralatan memenuhi spesifikasi
Boleh dikategori kepada 4 :
KESELAMATAN UMUM
KESELAMATAN DIRI
KESELAMATAN FIZIKAL
LANGKAH KESELAMATAN
KESELAMATAN UMUM
Murid tidak dibenarkan masuk ke manamana bengkel tanpa guru
 Bengkel KHSR adalah untuk tujuan P&P
 Dilarang membawa masuk beg ke dalam
bengkel
 Penggunaan alatan elektrik atau mesin
MESTILAH mendapat kebenaran guru

KESELAMATAN DIRI
Pakaian mestilah sesuai dengan amali
 Bekerja dengan teratur dan sistematik
 Sentiasa memakai alas kaki/ kasut semasa
berada dalam bengkel
 Jangan bermain, bergurau dan berlari
semasa berada dalam bengkel

KESELAMATAN FIZIKAL




Pastikan semua peralatan dan mesin dalam
keadaan baik sebelum digunakan
Gunakan alatan yang betul dan sesuai untuk
membuat sesuatu kerja
Pastikan semua suis dalam keadaan “OFF” selepas
digunakan dan tanggalkan dari punca kuasa
sebelum meninggalkan bengkel
Semua bengkel perlu dilengkapkan dengan alat
pemadam api dan kotak pertolongan cemas
LANGKAH KESELAMATAN
 Sebelum


Patuhi arahan guru
Fahami panduan kerja yang ditetapkan
 Semasa

Jangan halakan mata alatan yang tajam ke arah diri / rakan
 Selepas



Simpan semua peralatan & bersihkan mesin
Pastikan semua punca kuasa – OFF
Laporkan semua kehilangan/kerosakan alatan
AMALAN 4M
Pelajar dingatkan supaya
 MEMBERSIH
– Membersih diri dari aspek
sentiasa mengamalkan
amalan
4M mental
dalam setiap
fizikal dan
aktiviti
 MENYUSUN ATUR – Melaksanakan sistem
penyimpanan alatan tangan dan bahan
 MENILAI – Menilai diri sendiri dan tempat
kerja
 MENDISPLIN – Sentiasa mempraktikkan
peraturan keselamatan dan tugas tugas lain yang
dimaklumkan guru
ANGGARAN PERBELANJAAN
ENROLMEN PELAJAR KHB
KETUA UNIT KT
KETUA UNIT ERT
KETUA UNIT PN
KETUA UNIT PK
ORGANISASI PANITIA KHB
(MESYUARAT
ANGGARAN PERBELANJAAN)
ORGANISASI PENTADBIRAN KHB / GURU BESAR
(MESYUARAT / KELULUSAN PERBELANJAAN)
GURU BESAR
BERBINCANG/ KELULUSAN PERBELANJAAN
PESANAN KERAJAAN/ PEMBELIAN
PENERIMAAN
(
NOTA SERAHAN & INVOIS )
MEMERIKSA BAHAN / ALATAN
MEREKOD STOK
KAD INVENTORI / BUKU STOK
PENGAGIHAN / PENGGUNAAN
ETIKA DAN BUDAYA KERJA

ETIKA KERJA – Bermaksud disiplin dan sikap
terhadap kerja seperti menepati waktu,
amanah, bertanggungjawab, patuh kepada
peraturan dan undang undang semasa
menjalankan kerja
 BUDAYA
KERJA – Bermaksud cara
peradaban yang menjadi amalan semua
pekerja dalam sesebuah organasasi
SEKIAN & TERIMA KASIH




KERANA MENDENGAR CELOTEH SAYA
Apa pun yang kita buat adalah untuk kepentingan &
perkembangan pelajaran murid
HUBUNGI SAYA
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 4 – 8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA.
Telefon 03 – 8884 2347 atau faks : 03 – 8888 9917
HPhone : 016 – 281 4516 atau [email protected]