Registration Form - Pembangunan Sumber Manusia Berhad

download report

Transcript Registration Form - Pembangunan Sumber Manusia Berhad

HRDF Awareness Workshop
Bengkel – 1 hari
Jan - Apr
2011
( Sila Fakskan di Nombor : 03-2096 4907)
SME Division
SILA TANDAKAN ( X ) PADA TARIKH & TEMPAT YANG BERKENAAN
( x)
T A R IKH
T EM PA T
T A R IKH T U T U P
8 Feb . 2011
Fmm , Alor Setar, Kedah
2 Feb. 2011
9 Feb. 2011
Fmm , Kuantan , Pahang
31 Jan. 2011
22 Feb. 2011
Wisma PSM B, Kuala Lumpur
15 Feb. 2011
3 M ac 2011
SHRDC, Shah Alam, Selangor
24 Feb. 2011
8 M ac 2011
PSM B, Johor
1 M ac 2011
10 M ac 2011
Wisma Perkeso, Seberang Jaya Penang
1 M ac 2011
28 M ac 2011
FM M , Ipoh, Perak
21 M ac 2011
5 Apr. 2011
M elaka Skill Dev. Centre (M ISDEC), M elaka
28 M ac 2011
7 Apr. 2011
Wisma PSM B, Kuala Lumpur
28 M ac 2011
19 Apr. 2011
SHRDC, Shah Alam, Selangor
11 Apr. 2011
26 Apr. 2011
PSM B, Johor
18 Apr. 2011
26 Apr. 2011
Wisma PSM B, Kuala Lumpur
18 Apr. 2011
*Nota :- Sekiranya terdapat perubahan tempat bengkel, ianya akan dimaklumkan melalui surat pengesahan
Nama Syarikat
: _____________________________________________ Kod Majikan : ________________________
No. Pendaftaran Syarikat ( ROC/ ROB/ ROS)
Alamat Syarikat
:________________________
: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Telefon
: ____________________Faks: ____________________ E-mail: _____________________________
Jarak dari syarikat ke tempat latihan : (
) Kurang 50 km
(
) Melebihi 50 km
( Tandakan ( / ) pada jarak yang berkenaan. Maklumat ini untuk tujuan tuntutan Elaun Harian Pelatih (EHP) )
Adalah dengan ini saya ______________________________________ No. Kad Pengenalan _______________________
bagi pihak syarikat yang dinyatakan di atas, bersetuju agar pihak PSMB mendebitkan yuran Bengkel Kumpulan Wang
Pembangunan Sumber Manusia daripada levi kami bagi peserta di bawah berjumlah RM100.00, bergantung kepada
baki levi kami. Dan sekiranya peserta di bawah gagal hadir setelah surat pengesahan telah dikeluarkan, pihak PSMB
adalah berhak untuk mendebitkan juga yuran yang berkenaan.
Nama Peserta
: _________________________________________________________________________
Kad Pengenalan
: _____________________________ Jawatan : _____________________________________
Kelayakan Akademik : ______________________________________________________________________________
Nama Peserta
: _________________________________________________________________________
Kad Pengenalan
: _____________________________ Jawatan : ___________________________________
Kelayakan Akademik : __________________________________________________________________
i) Pernahkah anda menghadiri bengkel KWPSM sebelum ini?
ii) Kekerapan menghadiri bengkel KWPSM. Sila nyatakan bilangan
jika hadir lebih dari sekali.
iii) Bagi kehadiran terdahulu, adakah anda bekerja di syarikat yang
sama atau di syarikat yang lain
iv) Bengkel KWPSM tersebut adalah anjuran :
Ya
Tidak
Sekali
Lebih dari sekali
Syarikat sama
Syarikat yang lain
PSMB
Penganjur luar
Yang Benar,
___________________________________
(
)
Pengurus Besar/ Pengarah Urusan/
Pengurus Sumber Manusia/Pegawai Kewangan
_______________________________
( COP RASMI SYARIKAT )
UNTUK KEGUNAAN URUSETIA PSMB. JUMLAH BAKI LEVI YANG BOLEH DIGUNAKAN : RM_______________