BAB 1 - Keselamatan dan Organisasi Bengkel

download report

Transcript BAB 1 - Keselamatan dan Organisasi Bengkel

BAB 1
Organisasi Bengkel
Dan Keselamatan
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Pengenalan
 Bengkel
 Tempat
khas untuk murid-murid
menjalankan kerja-kerja pertukangan
dan pemasangan
- Kayu
- Logam
- Elektrik
- Paip
- Jahitan
- Masakan
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Perhatian
 Setiap
murid perlu mengamalkan
peraturan keselamatan dan etika kerja
supaya
Keadaan bengkel kemas dan teratur.
 Murid berasa selesa.
 Murid selamat melakukan kerja amali.

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
1.1 Pengurusan organisasi bengkel
dan keselamatan
ORGANISASI BENGKEL DAN
KESELAMATAN
adalah
“Satu sistem pengurusan yang
berasaskan kerjasama guru dan
murid.”
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 Kegunaan
Sistem Organisasi Bengkel
Dan Keselamatan
Menjamin keadaan bengkel teratur.
 Menjamin keadaan bengkel selamat.

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Struktur Organisasi Bengkel
GURU KHB
Formen = Ketua Murid di
bengkel
FORMEN
PENOLONG
FORMEN
KUMPULAN A
KUMPULAN B
Penolong Formen = Penolong
Ketua Murid di bengkel
KUMPULAN C
KUMPULAN D
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Tugas-tugas Formen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Memastikan setiap murid hadir ke bengkel dalam
barisan.
Mengatur murid di luar bengkel sebelum mendapat
kebenaran masuk.
Memastikan setiap kumpulan menjalankan tugasan
mengikut jadual.
Memeriksa setiap alatan yang digunakan telah
disimpan dengan teratur.
Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan
kepada guru.
Menerima dan menyampaikan arahan-arahan yang
disampaikan oleh guru kepada semua murid.
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Jadual kerja
1.
2.
3.
Setiap kelas mesti mempunyai jadual
kerja semasa di bengkel.
Setiap murid dibahagikan mengikut
kumpulan untuk menjalankan tugas.
Tugas dilakukan secara bergilir-gilir
berdasarkan jadual.
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Contoh Jadual Kerja
JADUAL TUGASAN KELAS 1 FALSAFAH
Minggu
TUGAS
1
2
3
4
Membersihkan lantai dan meja
A B C D
Memeriksa dan menyimpan alatan / projek
B C D A
Membuka, menutup dan membersih tingkap
C D A B
Menyusun kerusi dan meja
D A B C
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
1.
MEMBERSIH
Amalan
4.
MENDISIPLIN
4M
2.
MENYUSUN
ATUR
3.
MENILAI
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
1. Membersih
1.
2.
Pembersihan dilakukan dalam bengkel
dengan menggunakan alatan seperti
penyapu, penyedut hampagas, kain buruk
dan lain-lain.
Ini adalah untuk memastikan bengkel
bersih, kemas dan selamat digunakan.
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
3K
1.
Kebersihan fizikal

2.
Kebersihan mental

3.
Memakai pakaian yang sesuai.
Memberi tumpuan ketika manjalankan tugas di
dalam bengkel.
Kebersihan bengkel

Pastikan keadaan kemas dan teratur sebelum
meninggalkan bengkel.
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
2. Menyusun Atur
1.
2.
3.
Alatan dan bahan disusun dan disimpan
di tempat yang ditetapkan dan mengikut
jenisnya.
Kerusi dan meja disusun semula sebelum
keluar dari bengkel.
Alatan membersih (penyapu, kain, tong
sampah) disimpan di tempatnya.
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
3. Menilai
1.
Murid perlu menilai terhadap diri sendiri
dan tempat kerja dari segi
1.
2.
3.
Ketepatan langkah kerja.
Hasil kerja.
Keadaan tempat kerja.
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
4. Mendisiplin
1.
Setiap murid perlu
1.
2.
3.
4.
Mempraktikkan peraturan keselamatan dan
langkah-langkah kerja yang ditetapkan.
Menggunakan alatan dengan betul dan
selamat.
Mematuhi setiap arahan yang diberikan oleh
guru atau formen.
Rujuk kepada guru segera jika terdapat alatan
yang rosak dan jika berlaku kecemasan.
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Langkah-langkah Keselamatan
1.
2.
3.
Peraturan Keselamatan Bengkel
Peraturan Keselamatan Alatan
Peraturan Keselamatan Diri
(rujuk buku teks m/s 3 - 4)
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Pakaian sesuai di Bengkel
Rambut kemas
dan pendek
Memakai tudung
/ Ikat rambut
Memakai gogal
Memakai apron
Memakai sarung
tangan
Kasut bertutup
dan tapak getah
Lengan baju
dilipat
Kasut bertutup
dan tapak getah
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Langkah Merawat
Kecederaan Ringan
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Alat Pemadam Api
Jenis Bahan
Pemadam Api
Air
Buih
Debu
Kering
A
B
ABC
Karbon
Dioksida
BC
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
3 Langkah Guna
Tarik pin picu
Halakan pada api
Tekan tuas
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
AWAS..!
Elektrik
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Etika Dan Budaya Kerja
ETIKA KERJA ialah
disiplin dan sikap terhadap kerja.





Menepati Waktu
Amanah
Bertanggungjawab
Patuh Pada Peraturan
Patuh Pada Arahan
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Refleksi
1.
2.
3.
4.
5.
Apa itu FORMEN?
Nyatakan 3 tugas FORMEN?
Nyatakan Amalan 4M?
Seorang murid mengalami luka pada jari
semasa amali. Apa yang mesti dilakukan?
Nyatakan 4 jenis bahan pemadam api
dan labelnya?
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Sekian
Selamat Mengulangkaji
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved