Gyökerek és szárnyak Középiskolások biblioterápiája Olvasószolgálatos műhelynap Monor, 2015. 04. 29. Sóron Ildikó biblioterapeuta, könyvtáros.

download report

Transcript Gyökerek és szárnyak Középiskolások biblioterápiája Olvasószolgálatos műhelynap Monor, 2015. 04. 29. Sóron Ildikó biblioterapeuta, könyvtáros.

Gyökerek és szárnyak Középiskolások biblioterápiája Olvasószolgálatos műhelynap Monor, 2015. 04. 29.

Sóron Ildikó biblioterapeuta, könyvtáros

A csoportok

Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

FSZEK Központi Könyvtára

   MOL Gyermekgyógyító Program támogatásával 2012-2015 3 alkalommal, négy csoportban, 10-12 alkalom    Zárt, vegyes csoport 2014-2015 9 alkalom

Célok, elképzelések 1.

Általános személyiségfejlesztés - önismeret-fejlesztés - önbizalom-növelés - kortárscsoport-tapasztalat - nyitottság növelése empátia növelése

Célok, elképzelések 1I.

Felzárkóztatás az új körülményekhez való alkalmazkodás segítése (családi háttér hiánya, kollégiumi lét sajátosságai) növekvő feladatokhoz „edzés” (hátrányok felismerése, elfogadása, felvállalása) beszéd- és kommunikációs kultúra fejlesztése

Célok, elképzelések III.

Tehetség-kutatás, feltárás, tudatosítás, gondozás minél több csatorna megnyitása kortárs csoporton belüli tolerancia növelése támogató figyelem egyéniség érzékelése, másság elfogadása

A csoport működése

terápiás szerződés a könyvtár ingyenes szolgáltatása az olvasásfejlesztési koncepció részeként kiegészítő szabadidős foglalkozás a felzárkózatás jegyében, az esélyegyenlőség lehetőségének a megteremtéséért általános személyiségfejlesztés „feedback”: állapotfelmérés, hangulatjelentés

A foglalkozás

• • • • Állandó kiegészítő, kísérő elemek (bemutatkozás, szabályok, elmúlt hónap történései, ráhangolódás, morfondírozás lehetősége, visszajelzés, következő alkalom megbeszélése, aktív és receptív technikák) Ismerkedés az irodalmi művel Terápiás beszélgetés Levezetés

Kiegészítő elemek

Ráhangolódást segítő játékok, feladatok: - kártyák segítségével történetalkotás - asszociációs feladatok - kreatív képalkotás - szimbólumok szokatlan használata - varázsbolt-játék - szeretem-nemszeretem kérdések - vers-szösszenetek - térbeli játékok, mozgásos feladatok

Helyzetkép

 Hangulatjelentés 2015. 04. 09. 18. 40’

Ilyen vagyok 1.

Ilyen vagyok 2.

Karácsony

Pillanatkép

Köszönöm szépen a figyelmet!

Kérdések: [email protected]