ROZLICZANIE Z URZĘDEM SKARBOWYM PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT 23%, 8%, 5%, zwolniony) PRZYKŁAD Przedsiębiorca, będący podatnikiem VAT, rozlicza się z tytułu.

download report

Transcript ROZLICZANIE Z URZĘDEM SKARBOWYM PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT 23%, 8%, 5%, zwolniony) PRZYKŁAD Przedsiębiorca, będący podatnikiem VAT, rozlicza się z tytułu.

ROZLICZANIE Z URZĘDEM SKARBOWYM PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
(VAT 23%, 8%, 5%, zwolniony)
PRZYKŁAD
Przedsiębiorca, będący podatnikiem VAT, rozlicza się z tytułu podatku od towarów i usług za czerwiec.
Dokonuje on sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku od towarów i usług.
Rejestr zakupów VAT
Lp.
Data wpisu
dokumentu
Faktury VAT (zakup), czerwiec 2012
Kontrahent
Nazwa,
adres,
NIP
Razem
Zakupy
opodatkowane
związane wyłącznie
ze sprzedażą
opodatkowaną
Netto VAT
Netto
VAT
Brutto
Zakupy opodatkowane
związane ze sprzedażą
opodatkowaną
i zwolnioną
Netto VAT
Zakupy
bez
odliczania
zwolnione
Brutto
Brutto
1
2012-06-02
58/12
Zakład Kserograficzny
Polanka 12/6, 60-123 Poznań
894-56-53-563
270,00
62,10
332,10
0,00
0,00
0,00
270,00
62,10
332,10
0,00
2
2012-06-02
105/2012
Stacja Paliw
Romanowskiego 23, 44-753
Bierkowice 873-52-12-243
252,00
57,96
309,96
0,00
0,00
0,00
252,00
57,96
309,96
0,00
3
2012-06-05
12/2012
Firma Tłumaczeń
Romanowskiego 134, 54-948
Oleśnica 853-74-64-241
6 800,00
1 564,00
8 364,00
0,00
0,00
0,00
6 800,00
1 564,00
8 364,0
0,00
4
2012-06-10
95/MKL/12
Sklep przemysłowy ALF
Kasprowicza 13/3, 61-115
Poznań 863-56-34-572
3 951,00
616,08*
4 567,08
0,00
0,00
0,00
3 951,00
616,08
4 567,08
0,00
5
2012-06-15
783/12
Sklep papierniczy GRAFIT
Krawiecka 65/9, 65-466 Kraków
887-68-42-154
2 250,00
292,50**
2 542,50
0,00
0,00
0,00
2 250,00
292,50
2 542,50
0,00
6
2012-06-17
96/12
Targi Edukacyjne
Wielka 42, 05-465 Warszawa
848-54-54-547
3 017,00
393,91***
3 410,91
0,00
0,00
0,00
3 017,00
393,91
3 410,91
0,00
16 540,00
2 592,64
19 132,64
0,00
0,00
0,00
16 540,00
19 132,64
19 132,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 540,00
2 592,64
19 132,64
0,00
0,00
0,00
16 540,00
19 132,64
19 132,64
0,00
Suma na stronie:
Przeniesienie:
Razem:
* 1 951,00 zł (netto); 156,08 (VAT 8%)
2 000,00 zł (netto); 460,00 (VAT 23%)
** 1 500,00 zł (netto); 120,00 (VAT 8%)
750,00 zł (netto); 172,50 (VAT 23%)
*** 2 000,00 zł (netto); 160,00 (VAT 8%)
1 017,00 zł (netto); 233,91 (VAT 23%)
Rejestr VAT sprzedaży
Lp.
Data
sprzedaży
wystawienia
Faktury VAT (sprzedaż), czerwiec 2012
Nabywca
Nazwa,
adres,
NIP
Nr dokumentu
1
2012-06-02
2012-06-02
FS 101/MAG/2012
2
2012-06-02
2012-06-02
FS 102/MAG/2012
3
2012-06-03
2012-06-03
FS 103/MAG/2012
4
2012-06-15
2012-06-15
FS 110/MAG/2012
5
2012-06-18
2012-06-18
FS 105/MAG/2012
6
2012-06-25
2012-06-25
FS 106/MAG/2012
Suma na stronie:
Przeniesienie:
Razem:
Obrót
brutto
razem
Netto
Netto
Netto
Netto
VAT 23%
VAT 8%
VAT 5%
VAT 0%
Zwolnione
VAT razem
Księgarnia Edukacyjna
Rynek 12,
60-101 Poznań
842-85-37-742
4 840,83
787,83
3 251,00
747,73
0,00
0,00
802,50
40,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Sklep AREX
Jan Rutkowski
Bończyka 63/16,
94-473 Kalisz
842-63-63-615
2 769,45
440,45
1 800,00
414,00
0,00
0,00
529,00
26,45
0,00
0,00
0,00
Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli, Wrzosowa
45, 37-704 Przemyśl
954-87-71-264
2 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 550,00
12 495,00
2 095,00
8 420,00
1 936,60
1 980,00
158,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arkadiusz Michalak
Lipowa 22,
57-400 Nowa Ruda
897-75-48-563
6 279,12
1 090,12
4 500,00
1 035,00
689,00
55,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakład Doskonalenia
Zawodowego
Lotnicza 35/65,
03-938 Warszawa
863-74-64-842
5 945,67
466,67
2 029,00
466,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
34 880,07
4 880,07
20 000,00
4 600,00
2 669,00
213,52
1 331,00
66,55
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 880,07
4 880,07
20 000,00
4 600,00
2 669,00
213,52
1 331,00
66,55
0,00
0,00
6 000,00
Hurtownia ERIE
Danuta Kołodziejczyk
Jagiellońska 60/22,
14-622 Bydgoszcz
833-12-48-563
ROZLICZANIE Z URZĘDEM SKARBOWYM PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
(VAT 23%, 8%, 5%, zwolniony)
PRZYKŁAD
Przedsiębiorca, będący podatnikiem VAT, rozlicza się z tytułu podatku od towarów i usług za czerwiec.
Dokonuje on sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku od towarów i usług.
Pozycja
w formularzu
VAT-7
Dane z ewidencji dotyczące tylko czerwca:
– zakupy pozostałe opodatkowane, związane ze sprzedażą zwolnioną
od podatku oraz opodatkowaną (wartość netto)
16 540,00 zł
[51]
– podatek naliczony od zakupów
2 593,00 zł
– sprzedaż zwolniona od podatku
6 000,00 zł
– sprzedaż opodatkowana stawką 5% (wartość netto)
1 331,00 zł
[25]
– sprzedaż opodatkowana stawką 8% (wartość netto)
2 669,00 zł
[27]
– sprzedaż opodatkowana stawką 23% (wartość netto)
20 000,00 zł
[29]
ROZLICZANIE Z URZĘDEM SKARBOWYM PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
(VAT 23%, 8%, 5%, zwolniony)
PRZYKŁAD
Przedsiębiorca, będący podatnikiem VAT, rozlicza się z tytułu podatku od towarów i usług za czerwiec.
Dokonuje on sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku od towarów i usług.
Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego:
30 000 zł
24 000 zł
– razem sprzedaż,
w tym opodatkowana
– udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem =
– podatek naliczony do odliczenia =
2593 ∗ 80
100
24 000 ∗ 100%
30 000
= 80%
– podatek należny:
1331 ∗ 5
a) od sprzedaży opodatkowanej stawką 5% =
100
b) od sprzedaży opodatkowanej stawką 8% =
Pozycja
w formularzu
VAT-7
2669 ∗ 8
100
20 000 ∗ 23
c) od sprzedaży opodatkowanej stawką 23% =
100
d) razem podatek należny
2 074 zł
[52]
67 zł
[26]
214 zł
[28]
4 600 zł
[30]
4 881 zł
[46]
– nadwyżka podatku należnego nad naliczonym do odliczenia = 4 881 – 2 074
2 807 zł
– kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego
2 807 zł
8 9 4 1 5 1 5 4 5 6
0 6
2 0 1 2
x
ERT S.C.
POLSKA
ŚRÓDMIEŚCIE
WROCŁAW
DOLNOŚLĄSKIE
WROCŁAW
BŁAWATKOWA
25
54-455
WROCŁAW
3
1 331
67
2 669
214
20 000
4 600
30 000
4 881
16 540
2 074
2 807
2 807
x
JAN
KOWALSKI
2 5 - 0 7- 2 0 1 2
Kowalski