DRAGI GOSTI IZ ZENICE DOBRO DOŠLI U RAZVOJNU AGENCIJU ZAGREB mr. Marijan Ožanić, Razvojna agencija Zagreb-TPZ d.o.o ŠTO JE ISKUSTVA TEHNOLOŠKI PARK, I REZULTATI ZAŠTO GA TREBAMO, TEHNOLOŠKOG PARKA ZAGREB KAKAV TREBAMO 5.

Download Report

Transcript DRAGI GOSTI IZ ZENICE DOBRO DOŠLI U RAZVOJNU AGENCIJU ZAGREB mr. Marijan Ožanić, Razvojna agencija Zagreb-TPZ d.o.o ŠTO JE ISKUSTVA TEHNOLOŠKI PARK, I REZULTATI ZAŠTO GA TREBAMO, TEHNOLOŠKOG PARKA ZAGREB KAKAV TREBAMO 5.

DRAGI GOSTI
IZ ZENICE
DOBRO DOŠLI
U RAZVOJNU AGENCIJU
ZAGREB
mr. Marijan Ožanić, Razvojna agencija Zagreb-TPZ d.o.o
ŠTO JE
ISKUSTVA
TEHNOLOŠKI PARK,
I
REZULTATI
ZAŠTO GA TREBAMO,
TEHNOLOŠKOG PARKA
ZAGREB
KAKAV TREBAMO
5. travnja 2012. godine
Razvojna agencija Zagreb
Tehnoloških parkova ima različitih.
Razlikuju se prema:
1. Veličini i arhitektonskim rješenjima
Mi smo drugačiji od ostalih, jer:
2. Ciljevima i zadacima koje trebaju ostvariti
1. Radimo na drugi način
3.
Strukturi
vlasništva
2. Imamo
drugačiju
filozofiju djelovanja
ZATO
3. Imamo drugačije
IMAMOciljeve
I DRUGAČIJE
4.
Organizacijskim
i pravnim oblicima
4. Drugačije
zadatke
REZULTATE
5. I drugačije kriterije ocjenjivanja naših rezultata
5. Novcima kojima raspolažu
O tehnološkim parkovima se u zadnje vrijeme mnogo priča
Zato si trebamo mnogo toga razjasniti. I krenuti od početka
Zašto želimo tehnološki park ?
1. to imaju
i drugi
gradovi
mi neširim
želimo
zaostati
U zadnje
vrijeme
na iovim
prostorima
2. čuli smo
je to EU
u Europi
jako je
važno,
uz da
pomoć
osnovano
desetak
a mi ćemo
biti Europa, inkubatora
pa …
poduzetničkih
i
tehnoloških
parkova
3. imamo jednu praznu
zgradu
pa bismo ju mogli
iskoristiti za to
4. EU i Ministarstvo ih financira, pa treba iskoristiti
prilikuNakon prestanka EU financiranja
5. dolaze većina
izbori, aodpriča
uvijek
njih ojepoduzetništvu
prestala s radom
pali
ima još razloga, ali bolje da ih ne spominjemo
Mnogi putuju po svijetu,
vide tamo tehnološke parkove,
zgrade u kojima su poduzetnici
i kada se vrate kažu :
- hoćemo i mi takve
- treba samo preslikati što drugi imaju
- i to je to
NE ĆEMO VALJDA
OTKRIVATI TOPLU VODU
Misli se da i nije tako teško realizirati
tehnološki park
TREBA SAMO :
1. UREDITI ZGRADU ( cca 1000 m2 )
- obojati zidove, vrata i prozore, postaviti telefone i
internetsku vezu, kupiti namještaj, instalirati računala
ALI TO JEPA
NA RAZINI
2. IZABRATI IME I OSNOVATI PODUZEĆE ( d.o.o. )
“HAUSMAJSTORA”
TO BAŠ I NE IZGLEDA
3. POSTAVITI DIREKTORA ( + tajnicu )
KAO
- kod tehnoloških
parkova
poželjno je da bude doktor, možda
- SAMO
IZNAJMLJIVANJE
ne zna ništa o poduzetništvu,
ali to dobro zvuči i dobro je za projekte
TEŽAK ZADATAK
PROSTORA
I USLUGA
A ako je studirao vani, to je još bolje …
4. ODREDITI CIJENU NAJMA, ORGANIZIRATI NEKE
USLUGE – računovodstvo, neke seminare, poslovne planove …
I
TO JE TO
6. USELITI PODUZETNIKE – ako su stranci još bolje
Zašto
govorimo
poduzetništvu
i što je to
Tehnološki
parkoviopovezani
su s poduzetništvom
je to poduzetništvo?
TIJEKOM SADAŠNJE KRIZE
najveća hrvatska
poduzeća
Otpustila su 13.000 radnika
80% novih radnih mjesta otvoreno je u poduzetništvu
Ipak, i nakon 20 godina “novog gospodarstva”
poduzetništvo se slabo razumije
A još manje se razumiju
turbulentni uvjeti u kojima se poduzetništvo razvija
i koji djeluju na poduzetnike i njihov razvoj
DA SE PODSJETIMO
• OSNOVNI POJMOVI
BROD
PODUZEĆE
i brodarska kompanija
PODUZETNICI
NISU
VLASNIK BRODA
- osnovao je brodarsku kompaniju
PODUZETNIK
• oni koji sa privatizirali državna
poduzeća
i zaposlio
kapetana
na “legalan” ili legalan način
TO SU “UZETNICI”
KAPETAN BRODA
MENADŽER
- vozi kamo vlasnik odredi
• nisu niti direktori državnih velikih poduzeća
(bez obzira što se ponašaju kao da su ta
PODUZETNIK
MOŽE
BITI
MENADŽER,
U POČETKU
JE PODUZETNIK
poduzeća
njihovo
privatno
vlasništvo)
ALI I NE MORA,
ISTOVREMENO
I MENADŽER
jer može zaposliti menadžera
PODUZETNICI NISU MASOVNA
POJAVA – ONI SU RIJETKOST
ZATO IH TREBA TRAŽITI,
POTICATI IH, POMAGATI IMA DA
POKRENU POSAO,
RASTU I RAZVIJAJU SE
NEMA IH VIŠE OD
1–3%
U ČOVJEČANSTVU
ŠTO JE PODUZETNIČKI INKUBATOR
To je poduzeće
u vlasništvu grada, županije, države
osnovano sa zadaćom
da potiče razvoj poduzetništva
Posjeduje poslovne prostore (zgradu – inkubator)
u kojima poduzetnici
započinju svoj poslovni
život, rastu i razvijaju se
uz pomoć
stručnjaka iz poduzetničkog inkubatora
ŠTO JE TEHNOLOŠKI PARK
Tehnološki park
je sve to ( kao i inkubator)
ali na području
visokih tehnologija i razvoja,
povezan sa sveučilištem
Inkubacija
 dinamičan proces rasta i razvoja poduzetnika organiziran
i stručno vođen unutar specijalne institucije – inkubatora.
 razdoblje inkubacije traje od prvih kontakata sa
stručnjacima inkubatora prije ulaska u inkubator pa do
izlaska iz inkubatora.
 tijekom tog procesa poduzetnik (ili obrtnik) prolazi fazu
pripreme za poduzetništvo, selekcije, mentorskog
praćenja uz stalne stručne savjete i pomoć, obrazovanje,
te uz subvencioniranje troškova poslovanja i boravka u
inkubatoru.
 cilj inkubacije je dovođenja poduzetnika do faze stabilnog
poslovanja i daljnjeg rasta i razvoja izvan inkubatora.
Tehnološki parkovi i
poduzetnički inkubatori
nisu
sebi svrha,
ONIsami
MORAJU
BITI
a najmanje
im je svrha
VAŽAN SEGMENT
I
iznajmljivanje
OPERATIVNIprostora
ALAT
ZA REALIZACIJU
CILJEVA
STRATERGIJE
RAZVOJA
oni IZ
trebaju
rješavati
GOSPODARSTVA
određene
probleme
POJEDINE SREDINE
u gospodarstvu
U
u sredini u PA
kojoj
ODREĐENOJ SREDINI
I djeluju
A TI PROBLEMI SU SPECIFIČNI
ZADACI TREBAJU ODGOVARATII
ZA SVAKU SREDINU
I
ODREĐENOM
VREMENU
PROBLEMIMA
KOJE
ZA POJEDINU FAZA
TEHNOPARKOVI
I INKUBATORI
RAZVOJA GOSPODARSTVA
TREBAJU RJEŠAVATI
NIJE ISTA ULOGA
TEHNOLOŠKIH PARKOVA I INKUBATORA
•U AUSTRIJI
- U 1980. I 2007.
- U OKOLICI GRAZA I UPA
BURGENLANDU
IM
NIJE ISTI STUPANJ RAZVOJA,
NITI
CILJEVI,
NIJE
ISTA
OKOLINA,
•U ZAGREBU
I OGULINU
NITI
NAČIN
RADA,
NISU ISTI
RESURSI
NA RASPOLAGANJU,
NISU
ISTI PROBLEMI
NITI
KRITERIJI
IZBORA
TREBA
RJEŠAVATI,
PODUZETNIKA
•U HRVATSKOJKOJE
U 1990.
I 2012.
NE TREBAJU BITI ISTI
•U FRANCUSKOJ I HRVATSKOJ U 2012.
PROBLEMI KOJE TREBAMO RJEŠAVATI
1. VELIKI TRGOVINSKI DEFICIT
2. MALI BROJ IZVOZNIKA
3. NEDOVOLJAN BROJ INOVATIVNIH PROIZVODA
4. NEDOVOLJNA KONKURENTNOST PROIZVODA
5. SLABA VEZA ZNANOSTI I PODUZETNIŠTVA
ZADACI KOJI IZ TOGA PROIZLAZE
ZA TEHNOLOŠKE PAKOVE
TEŽIŠTE STAVITI NA PODUZETKE KOJI :
1. SE BAVE RAZVOJEM PROIZVODA
2. STVARAJU INOVATIVNE PROIZVODE
3. DJELUJU NA PODRUČJU VISOKIH TEHNOLOGIJA
4. IMAJU POTENCIJAL ZA STRANO TRŽIŠTE
5. MOGU STVARATI CLUSTERE ZA SLOŽENE
PROIZVODE I UGOVORE
TEHNOLOŠKI PARKOVI I
PODUZETNIČKI INKUBATORI TREBAJU :
1. POTICATI RAZVOJ PODUZETNIŠTVA
– kroz promidžbu, predavanja i sl.
2. POMAGATI U OSNIVANJU PODUZEĆA
U PRVOM REDU
- savjetima, edukacijom
TREBAJU SE
3. POMAGATI U RASTU I RAZVOJU
POSVETITI
- mentorstvom, poslovnim savjetima, smanjenjem troškova,
marketingom, poslovnom edukacijom PODUZETNICIMA
UNUTAR TP I PI,
4. POMAGATI U POVEĆANJU KONKURENTNOSTI
- uspostava sustava kvalitete, unapređenje poslovanja,
ALI ISTO
TAKOi DJELOVATI
dobivanja atesta i certifikata, unapređenje
organizacije
upravlj…
U ŠIROJ
ZAJEDNICI
5. OSPOSOBLJAVATI ZA NASTUP NA EU
TRŽIŠTU
- nastupi na sajmovima, učenje stranih jezika, pravila
poslovanja na stranim tržištima itd.
NA OSNOVU TOGA DEFINIRATI ĆE SE
CILJEVI ZA SVAKI TEHNOLOŠKI PARK
U POJEDINOJ SREDINI, TE :
1. KRITERIJI ZA PRIJEM PODUZETNIKA (kriterij selekcije)
- kriteriji ovise o tome kakve poduzetnike pojedina
sredina treba i
- drugačiji su za svaku sredinu
4. SUSTAV OBRAZOVANJA
2. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
- za USPJEŠNOSTI
ljude koji vode RADA
- broj poduzetnika
tehnološke parkove i
- rast poduzetnika ( broj zaposlenika
)
poduzetničke
inkubatore
- uspješnost poduzetnika
- izvozni rezultati poduzetnika
3. SUSTAV POTPORE
- za pomoć poduzetnicima u njihovom rastu i razvoju
RESURSI GRADA POTREBNI ZA
TEHNOLOŠKI PARK
1. OBRAZOVANI LJUDI
2. BLIZINA SVEUČILIŠTA I TEHNIČKE
SREDNJE ŠKOLE
3. INDUSTRIJA I INDUSTRIJSKA TRADICIJA
4. DEFINIRANA STRATEGIJA RAZVOJA
5. POLITIKA KOJA TO RAZUMIJE I DAJE PODRŠKU
PREDUVJETI NUŽNI DA BI TEHNOLOŠKI PARK
MOGAO DJELOVATI
1. PODUZETNICI
koji se bave
Možemo u početku uključiti i
• visokim tehnologijama- informatika i sl.
druge djelatnosti
• razvojem proizvoda, inovacijama
2. OPREMLJENA
ZGRADA
• cca 1.000 – 5.000 m2
• priključak na Internet, energija, itd.
3. MENADŽMENT
• razumije tehniku, proizvode, tržište
• razumije poduzetništvo
4. FINANCIRANJE
• definirano u Programu poticanja
poduzetništva Grada
5. PODRŠKA
• podrška Gradskog poglavarstva
• definirana u Strategiji razvoja
KANDIDATI ZA TEHNOLOŠKI PARK
1. PODUZETNICI U RASTU I RAZVOJU
Tehnološki park im omogućuje:
• daljnji rast i razvoj, stimulativnu okolinu
• povećanje konkurentnosti proizvoda
2. MLADI PODUZETNICI
Tehnološki park im omogućuje:
• dobivanje potrebnog znanja
• pomoć i potporu u razvoju
• učenje od starijih članova TP-a
3. POTENCIJALNI (BUDUĆI) PODUZETNICI
Tehnološki park ih
• pronalazi, motivira, obrazuje,
•prati i priprema za ulazak u TP
DA PONOVIMO
ZAŠTO trebamo tehnološke parkove?
ZATO
ZAŠTO
ZATO
da stvaraju poduzeća visoke tehnologije
temeljena na znanju.
nam trebaju poduzeća temeljena na
znanju?
da stvaraju inovativne proizvode na
području visokih tehnologija.
ZAŠTO nam trebaju inovativni proizvodi?
ZATO
jer je inovativnost temelj konkurentnosti
na svjetskom tržištu.
ZAŠTO
ZATO
naši proizvodi trebaju biti konkurentni
na svjetskom tržištu?
da ih možemo izvoziti.
ZAŠTO trebamo izvoziti svoje proizvode?
ZATO
jer previše uvozimo, a malo izvozimo.
ZAŠTO to trebamo promijeniti?
ZATO
jer ako samo uvozimo,a malo izvozimo
imat ćemo nizak standard, djeca će
nećemo izaći iz krize.
nam se iseljavati i bit ćemo kolonija.
RAZVOJ TEHNOLOŠKIH PARKOVA
TREBA SE TEMELJITI NA
SLJEDEĆIM UVJERENJIMA
3. AKO NEĆEMO IMATI
1. ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
RAZVOJ,
4. SVOJ
ZATO
U TAKVA
IZVANREDNO
SU VAŽNE
SVOJE
PROIZVODE
MALE
HIGH-TECH
,INOVATIVNE
2.
TAKVE
TVRTKE
STVARAJU
PODUZEĆA
SVOJA
HIGH-TECH
INOVATIVNA,
PODUZETNIČKE
TVRTKE
KONKURENTNU
PREDNOST
TREBA
ULAGATI
I
PROIZVODNA
PODUZEĆA
S PROIZVODIMA
NA GLOBALNOM TRŽIŠTU
KOJI SU REZULTAT
POMAGATI
IM
VLASTITOG
RAZVOJA NA
BIT
ĆEMO KOLONIJA
U
RASTU
I
RAZVOJU
GLOBALNOM TRŽIŠTU
TEHNOLOŠKI PARKOVI
NE SMIJU BITI
SAMO “IZNAJMJIVAČI”
POSLOVNIH PROSTORA ZA PODUZETNIKE
( PA MAKAR TO BILI I INFORMATIČARI)
VEĆ TREBAJU
• POTICATI RAST I RAZVOJ IZVOZNO ORIJENTIRANIH
PODUZETNIKA,
• AKTIVNO SUDJELOVATI U PROCESU POSTIZANJA
KONKURENTNOSTI PROIZVODA
• POTICATI RAZVOJ NOVIH, INOVATIVNIH PROIZVODA
ZNAČI, TEHNOLOŠKI PARKOVI TREBAJU
POMAGATI RAST I RAZVOJ PODUZEĆA KOJA ĆE
• PROIZVODITI PROIZVODE
KONKURENTNE NA SVJETSKOM TRŽIŠTU
I
SUDJELOVATI U PROJEKTU
• POVEĆAVATI ZAPOSLENOST
STVARANJA
NOVOG GOSPODARSTVA
• STVARATI «DODANU VRIJEDNOST,
UTEMELJENJU NA ZNANJU, INOVACIJAMA
I RAZVOJU»
TEMELJ NOVOG GOSPODARSTVA MORA BITI INDUSTRIJA ZNANJA
KOLIKO LJUDI UOPĆE ZNA ŠTO JE TO INDUSTRIJA
ŠTO JE INDUSTRIJA U XXI. STOLJEĆU ?
NE !!!
INDUSTRIJA TEMELJENA NA
ZNANJU
DA !!!
XIX.
stoljeće
XXI.
stoljeće
KAKO
DJELUJE
TEHNOLOŠKI PARK
ZAGREB ?
U MNOGI
TEHNOLOŠKOM
PRIČAJU
PARKUO ZAGREB
INOVACIJAMA,
MI
SVAKI
DAN
RAZVOJU,
TO
REALIZIRAMO
KONKURENTNOSTI,
PODUZETNIŠTVU
U PRAKSI
1.6.2008.
TEHNOLOŠKI JAMSTVENA
PARK
AGENCIJA
1.3.1994.
CENTAR ZA
RAZVOJNE
PROJEKTE
PODUZETNIČKI
CENTAR
TEHNOLOŠKI PARK ZAGREB
OSNOVAN JE U GRADU ZAGREBU
SA ZADATKOM DA POTIČE
PODUZETNIŠTVO I PRIVATNU
INICIJATIVU NA PODRUČJU RAZVOJA I
VISOKIH TEHNOLOGIJA
I KAO INKUBATOR POMAŽE
MALIM PODUZETNICIMA
U POČETNOJ FAZI RAZVOJA
TEHNOLOŠKI PARK ZAGREB
DJELUJE U OKVIRU
PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA
OBRTA, MALOG I SREDNJEG
PODUZETNIŠTVA U GRADU
ZAGREBU
TEHNOLOŠKI PARK ZAGREB
1. PRVI TEHNOLOŠKI PARK, PODUZETNIČKI
INKUBATOR ZA VISOKE TEHNOLOGIJE
U HRVATSKOJ- OSNOVAN 1994. GODINE
PO OSTVARENIM REZULTATIMA
2. PODUZETNIČKI INKUBATOR S NAJDUŽIM STAŽOM
U RAZVOJU PROIZVODA I INOVACIJAMA
JEDAN OD NAJBOLJIH
3. NAJVEĆA KONCENTRACIJA PODUZETNIKA NA
TEHNOLOŠKIH PARKOVA
PODRUČJU RAZVOJA I VISOKIH TEHNOLOGIJA
SREDNJE EUROPE
4. NAJVEĆA KONCENTRACIJA PODUZETNIKA INOVATORA
5. NAJVEĆI BROJ RAZVIJENIH
NOVIH PROIZVODA
KAKO NAS DOŽIVLJAVAJU
MISIJA TPZ-a
1. STVARANJE NOVIH PODUZETNIKA NA
PODRUČJU RAZVOJA I VISOKIH TEHNOLOGIJA
U GRADU ZAGREBU
2. OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA I
POTICANJA RAZVOJA NOVIH PROIZVODA
3. POMAGANJE INOVATORIMA I MLADIM
PODUZETNICIMA U KOMERCIJALIZACIJI
NJIHOVIH INOVACIJA
4. STVARANJE POZITIVNE KLIME U DRUŠTVU ZA
RAZVOJ PODUZETNIŠTVA
5. RAZVIJANJE STRUČNOG, TEHNIČKOG,
POSLOVNOG SAMOPOUZDANJA U UVJETIMA
GLOBALIZACIJE
Sada, u TEHNOLOŠKOM PARKU ZAGREB, u 18 malih
privatnih, tehnološki i razvojno orijentiranih poduzeća,
stvaraju se i plasiraju na tržište inovativni, high-tech
proizvodi i usluge na području
• ELEKTRONIKE,
• RAČUNALNE TELEFONIJE,
• ROBOTIKE,
• RADARSKE TEHNIKE,
• TERMOVIZIJE,
• SOFTWAREA,
• DIJAGNOSTIKE U ENERGETSKIM
POSTROJENJIMA,
• KONZALTINGA I UNAPREĐENJA
POSLOVANJA
ŠTO PODUZETNICI DOBIVAJU
U TEHNOLOŠKOM PARKU ZAGREB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KONZALTING I MENTORSTVO
POMOĆ U MARKETINGU
UVOĐENJE SUSTAVA KVALITETE- ISO 9000
POTPORE ZA INOVACIJE
ZAJEDNIČKI PROJEKTI I «CLUSTERI»
POSLOVNO OBRAZOVANJE
SINERGIJA SUSTAVA - suradnja i pomoć
DONACIJE
SMANJENI TROŠKOVI SMJEŠTAJA – SUBVENCIJA
GRADA
10. KORIŠTENJE INFRASTRUKTURE
OSNOVNE DJELATNOSTI TEHNOLOŠKOG PARKA
1. POSLOVNO
FUNKCIONIRANJE
• TP djeluje kao trgovačko društvo
• poslovanje treba voditi i društvom upravljati
• pratiti prihode, troškove, dobit, PDV, itd.
2. INKUBIRANJE
• vođenje procesa inkubiranja poduzetnika
• proces od selekcije kandidata,ulaska do izlaska,
• praćenje poduzetnika tijekom rasta i razvoja
3. INOVATORSTVO
I RAZVOJ PROIZVODA
• poticanje inovacija
• komercijalizacija inovacija
• potpore za inovacije i razvoj
4. POSLOVNO
OBRAZOVANJE I
POSLOVNI SAVJETI
• poslovni seminari za početnike i poduzetnike
u rastu i razvoju
• predavanja o poduzetništvu
• poslovni savjeti
5. DOMAĆI I EU
PROJEKTI RAZVOJA
• priprema i provedba projekata razvoja
• pomaganje poduzetnicima u projektima
PODUZETNIKE PRATIMO
TIJEKOM CIJELOG
• ŽIVOTNOG CIKLUSA
RASTA I RAZVOJA PODUZEĆA
I
TIJEKOM CIJELOG
• PROCESA RAZVOJA
NOVOG PROIZVODA
NAKON ULASKA U TEHNOPARK
PODUZETNIKA TREBA PRATITI
KROZ SVE FAZE RAZVOJA
DJELOVANJE
TEHNOPARKA
ZRELOST
IZVAN
TEHNOPARKA
•Informiranje
•Motiviranje
•Pripremanje
•Selektiranje
ODRASTANJE
DJETINJSTVO
Neke naše poduzetnike pratimo još iz vremena dok su bili u
srednjoj školi
U TPZ DOLAZE PODUZETNICI
KOJI SE BAVE RAZVOJEM I
TAKVE
VISOKIM TEHNOLOGIJAMA
TRAŽIMO,
SELEKTIRAMO
KOJI
IMAJU POTENCIJAL
RASTA I RAZVOJA
I
PODUPIREMO
KOJI IMAJU
“STRAST ZA USPJEHOM
DO SADA JE
KROZ TEHNOLOŠKI PARK
PROŠLO
51
MALO PODUZEĆE
PROSJEČNO TRAJANJE BORAVKA U TPZ-U
5.7 GODINA
NAJMLAĐI PODUZETNIK IMA
22 GODINE
REZULTATI TEHNOLOŠKOG PARKA
12 PATENATA
25 – 40 NOVIH PROIZVODA
GODIŠNJE
PO OSTVARENIM REZULTATIMA
U RAZVOJU
IZVOZ
U 48 ZEMALJA
SVIJETA
PROIZVODA
I INOVACIJAMA
JEDAN OD NAJBOLJIH
PRVI
TEHNOLOŠKIH PARKOVA
INOVATIVNO-RAZVOJNI
SREDNJE
EUROPE
CLUSTER
PODUZETNICI SU DOBILI BROJNE
NAGRADE I PRIZNANJA
ZA SVOJE INOVACIJE
ZLATNA KUNA
NAGRADA HRVOJE POŽAR
INPEX PITTSBURGH
EUREKA BRUXELESS
151
LOS ANGELES
NAGRADA
KUALA
LUMPUR
LONDON
MOSKVA
INOVA ZAGREB
Od 1994. - 2010.
13 CERTIFIKATA
ISO 9001
ZA PODUZEĆA U TPZ-U
93 PODUZEĆA
IZ ZAGREBA
USPOSTAVLJALA SU ISO-SUSTAV U TPZ-U
6078 POLAZNIKA
NA 325 SEMINARA I PREDAVANJA
6 OKRUGLIH STOLOVA
O RAZVOJU, KONKURERNTNOSTI I KRIZI
U TPZ-U SE ODVIJA PROCES
RAZVOJA NOVOG, INOVATIVNOG PROIZVODA
STVARAMO
UČINKOVIT SUSTAV
POTPORE
PROCESU RAZVOJA
PROIZVODA KONKURENTNOG
NA SVJETSKOM TRŽIŠTU
DA SE PODSJETIMO
INOVACIJA
Što je to ?
I
ZATO
A promjena
ZADATAK
“Inovacija
je
uvedena
u postojeće
stanje
TO JE
“SVE ŠTO
SE
SADA
RADI
PODUZETNIK
FAKULTETA
JE
s korisnim rezultatom”,
ZADATAK
MOŽE
SE UČINITI
I NA TREBA
BOLJI
NAČIN.
BITI
DA RAZVIJA
KREATIVNOST
STUDENATA
Inovacija
je rezultat
kreativnog INVENTIVAN
procesa,
INOVACIJA
I PRIPREMA
IH
ZA kroz
proces istraživanja
i razvoja,
proces proizvodnje
i
AKO TOKREIRANJE
NE UČINITE
VI,
poslovni proces
– od ideje do
proizvoda
INOVATIVNIH
PROIZVODA
VAŠATEHNOLOŠKOG
KONKURENCIJA
ZADATAK
PARKA
I TEHNOLOŠKIH
PROCESA
SIGURNO
JE DA
PODUPIRE HOĆE”
TAJ
PROCES
Inovacija ne mora biti izum,
KOMERCIJALIZACIJE INOVACIJA
ali izum mora biti inovacija.
IZRADA PROTOTIPA
inovacija
INOVACIJA
JE SAMO
MALI DIO
PROCESA
ispitivanje
prototipa
ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠTA
MOGUĆI
NEUSPJESI
NUĐENJE
MNOGO
POTROŠENOG
NOVCA
UGOVARANJE
OSTALI DIO
JE
PODUZETNIŠTVO
MNOGO
RIZIKA
IZRADA NULTE SERIJE
ANALIZA POVRATNIH
INFORMACIJA
ORGANIZIRANJE
PROIZVODNJE
ISKUSTVO S PROJEKTOM “TEST”
MINISTARSTVA ZNANOSTI
– financiranje znanstv. projekata s ciljem komercijalizacija
•sudionici su zadovoljili sve propozicije natječaja
(predložili su razvoj nove tehnologije do faze
prototipa/pred-komercijalne faze)
• projekti su imali komercijalni potencijal;
SVE JE PROVEDENO
ALI
SUPER KOREKTNO I PO PROPISIMA
do komercijalizacije (uglavnom) nije došlo
-rezultati TEST-a su pretežito znanstveni rezultati,
a ne komercijalni
SU SVI PROJEKTI
samo oko POSLIJE
15% projekata
je “komercijalizirano”
POSLOVNO PROPALI !!!!!!!
INOVACIJSKI SUSTAV
KAKO BI
TREBALO
BITI
VLADA
ZNANOST
STRANKE
IZLAZAK
KONKURENTAN
IZ
PROIZVOD
KRIZE
INSTITUCIJE
centri
INSTITUTI
TEHNOLOŠKI
PARKOVI
PODUZEĆA
KOMORE
U STVARNOSTI
FAKULTETI
KOMORE
SAVEZI
INOVATORA
INSTITUCIJE
KONKURENTAN
PROIZVOD
INSTITUTI
VELIKA
PODUZEĆA
TEHNOLOŠKI
PARKOVI
BICRO
PODUZETNICIMA POMAŽEMO
DA POVEĆAJU SVOJU
KONKURENTNOST NA TRŽIŠTU
KONKURENTSKA SPOSOBNOST
POSTIŽE SE:
1. KVALITETOM PROIZVODA
2. ROKOM ISPORUKE
3. TEHNIČKOM I INOVACIJSKOM
RAZINOM PROIZVODA
4. UGLEDOM NA TRŽIŠTU
TEHNOLOŠKI PARK POMAŽE PODUZETNICIMA
5. CIJENOM
U SVAKOM SEGMENTU
KONKURENTNOSTI
TEHNOLOŠKI PARK ZAGREB POMAŽE
PODUZETNICIMA U SVAKOM SEGMENTU
KONKURENTNOSTI
ZA KVALITETU PROIZVODA
• USPOSTAVA SUSTAVA KVALITETE ISO 9000,
• OBRAZOVANJE, MENTORSTVO I SAVJETOVANJE
• TESTIRANJE I CERTIFICIRANJE PROIZVODA
ZA TEHNIČKU I INOVACIJSKU RAZINU
• SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA RAZVOJA I INOVACIJA,
• NASTUPI NA IZLOŽBAMA
ZA UGLED NA TRŽIŠTU
• UZ PODRŠKU I AUTORITET TEHNOLOŠKOG PARKA
• MEDIJSKA PROMOCIJA - TV, ČASOPISI, RADIO…
DVIJE VRSTE TEHNOPARKOVA
Cijena najma,
potpore i subvencije
Vrijeme boravka
u tehnoparku
Glavne zadaće
uprave i osoblja
u tehnoparku
STIL
UOBIČAJENI
TPZ
OVISE O
VREMENU BORAVKA
U TEHNOPARKU
OVISE O
NE OVISE
O
RAZVOJNIM
REZULTATIMA,
INOVACIJAMA,
RASTU,
VREMENU
BORAVKA
IZVOZU, ISO 9000
OGRANIČENO
NA 5 – 7 GODINA
ODLAZE
KADA SU ZRELI
NIJE OGRANIČENO
-MLADI UČE OD STARIJIH
-PRIJENOS ZNANJA
- SAMO MLADA PODUZEĆA
MENTORSKI RAD S
POSLOVNIH PROSTORA PODUZETNICIMA, SAVJETI,
KREATIVNO OZRAČJE
I USLUGA
I SINERGIJA
IZNAJMLJIVANJE
BIROKRATSKI
MENTORSKI,
PRIJATELJSKI
POTPORE PREMA RAZLIČITIM SKUPINAMA
PODUZETNIKA
potpora
I
PODUZETNICI POČETNICI
50 %
II
PODUZETNICI POČETNICI - INOVATORI
90 %
III
PODUZETNICI S VRIJEDNIM REZULTATIMA
50 %
IV
PODUZETNICI – STRUČNA IZVRSNOST
30 %
V
PODUZETNICI – MENTORI
0%
VI
PODUZETNICI – LOGISTIKA
0%
NAPOMENA
Nakon 7 godina gube pravo na potpore i mogućnost širenja
Vrijeme boravka nije ograničeno, ako zadovoljavaju kriterije
POSLOVNO IZDAVAŠTVO U TPZ-U
I
NA
KRAJU
BEZ OBZIRA KOLIKO
PODUZETNIK-INOVATOR
DOBIVA (ILI NE DOBIVA)
RAZUMIJEVANJA
POTPORE
NOVACA
PODRŠKE
U KONAČNICI
ON JE
UVIJEK
I JEDAN “SAN” NA KRAJU

TEHNOPOLIS ZAGREB
I DA ZAKLJUČIMO
SNAGA TEHNOLOŠKOG PARKA
ZAGREB
NAŠA
VRATA
NIJE U ZGRADI, OPREMI,
NAMJEŠTAJU
SU
UVIJEK
I WEB STRANICI
OTVORENA
SNAGA JE U
LJUDIMA,
U PODUZETNICIMA,
U NJIHOVOM RASTU I RAZVOJU,
U NJIHOVIM REZULTATIMA
TEHNOLOŠKI PARKOVI
MORAJU IMATI
HARDVER
SOFTVER
+
HARDVER MOŽETE KUPITI
ZNANJE MOŽETE STEĆI
A SRCE MORATE IMATI
I
TO JE
TO
HVALA
NA
POZORNOSTI
www.raza-tpz.hr