Fuad Strik prezentacija

Download Report

Transcript Fuad Strik prezentacija

PROJEKAT STUDENTSKO
PODUZETNIŠTVO
TRAINING MODUL I: SARAJEVO, 12.-14.03.2012.
Osnove poduzetništva – kako do
dobre poslovne ideje?
TRAINING MODUL I:
VODITELJ – gospodin Fuad Strik
• Energoinvest – manager prodaje
• ITEC Trading Engineering – direktor
• OSTED Beč – business development
manager
• COCA-COLA London CCB B&H Sarajevo –
generalni manager
• COCA-COLA HELENIC BOTTLING
Company Atina CCHBC B&H Sarajevo generalni manager
• Strik Consulting – osnivač i direktor
Modul 1 - Sadržaj
•
•
•
•
•
•
•
•
Uvodno predavanje – Case study
Šta je poduzetništvo?
Ja sam poduzetnik!
Mitovi o poduzetnicima
SWOT Analiza – poduzetnički alat
Imati ideju i prepoznati priliku!
Gdje je ideja i kako je prepoznati?
Poduzetništvo u BiH
Studentsko poduzetništvo
PRILIKA ZA USPJEH!
• Priprema za poduzetništvo kroz trening:
- ovladati poduzetništvom
- istražiti tržište
- osvojiti 4.000,00 USD i stvoriti novac
- osnovati preduzeće i realizovati ideju
Studentsko poduzetništvo
PRILIKA ZA USPJEH!
• Šta je poduzetništvo?
– Istorija
• Nobelovci poduzetnici
• Milijarderi poduzetnici
– Definicija
•
•
•
•
•
Preuzimanje inicijative
Organizovanje resursa
Prihvatanje rizika
Prihvatanje finansijske dobiti
Osjećaj samozadovoljstva i nezavisnosti
Studentsko poduzetništvo
PRILIKA ZA USPJEH!
Studentsko poduzetništvo
PRILIKA ZA USPJEH!
• Ko su poduzetnici?
Ja sam poduzetnik!
Entuzijastičan
Ne bojim se donošenja
sam!
odluka!
Odlučan sam! Znam šta
Znam gdje naći
najbolje informacije!
želim!
Vidim prilike tamo gdje drugi ne
Znam kako doći do neophodnih
vide!
resursa!
Mogu procjeniti šta
Predan sam radu!
drugi ljudi (klijenti)
Mogu postaviti ciljeve!
žele!
Mogu i želim raditi u timu!
Imam samopouzdanje!
Spreman sam za
dobro analiziran rizik!
Sposoban sam za
inovacije!
Mogu rješavati probleme!
Imam viziju razvoja
proizvoda/usluge i
samog biznisa!
Znam gdje želim
biti!
Želim učiti iz vlastitih i
tuđih grešaka!
Ja sam poduzetnik!
• Menadžer nije poduzetnik?
Fokus poduzetnika
Osnovni koncepti
Menadžerski fokus
Motivisan prilikom
STRATEGIJSKA
ORIJENTACIJA
Revolucionarna sa
kratkim trajanjem
Povremeno korištenje
ili rentanje
neophodnih resursa
Ravna sa više
neformalnih mreža
PRIVRŽENOST
POSLOVNOJ PRILICI
PRIVRŽENOST
RESURSIMA
Motivisan
kontrolisanim
resursima
Evolucijska sa dugim
trajanjem
Vlasništvo ili
upošljavanje
neophodnih resursa
Hijerarhija
ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA
Ja sam poduzetnik!
• Menadžer nije poduzetnik?
Fokus poduzetnika
Osnovni koncepti
Menadžerski fokus
Bazirana na stvaranju
vrijednosti
FILOZOFIJA
NAGRAĐIVANJA
Brzi rast je prioritet;
rizik se prihvata sa
ciljem postizanja rasta
Promovisanje općeg
traganja za prilikama,
neuspjeh se osjeća
ORIJENTACIJA PREMA
RASTU ORGANIZACIJE
Bazirana na
odgovornosti i
senioritetu
Siguran, spor i stabilan
rast
Poduzetnička kultura
Potraga za prilikama
ograničena
kontrolisanim
resursima; neuspjeh se
kažnjava
Ja sam poduzetnik!
Kreativnost i inovativnost
Izraženo
Neizražen
o
Inovator
Poduzetnik
Promoter
Menadžer
Izraženo
Menadžerske sposobnosti, znanje o biznisu i
veze
Mitovi o poduzetnicima
Mit 1: Poduzetnici se rađaju, a ne stvaraju
Mit 3: Poduzetnici su
kockari
Mit 2: Svako može započeti
biznis
Mitovi o poduzetnicima
Mit 4: Poduzetnici žele sve za sebe
Mit 6: Poduzetnici rade
duže i teže od menadžera u
velikim kompanijama
Mit 5: Poduzetnici su sami sebi
šefovi i u potpunosti su nezavisni
Mitovi o poduzetnicima
Mit 7: Poduzetnici su izloženi visokom stresu i plaćaju jako visoku cijenu
Mit 9 – Novac je najvažniji
sastojak pokretanja biznisa
Mit 8: Ako vam biznis propadne
nikada više nećete moći skupiti
sredstva za novi
Mitovi o poduzetnicima
Mit 10 – Poduzetnici bi trebali biti mladi i energični
• Ray Kroc – rodjen 1902. godine
• Karijera:
–
–
–
–
Prodavač papirnih čaša
Pijanista
Rad na lokalnom radiju
Prodavač raznih aparata za restorane
Ray Kroc je u 52. godini
zivota kupio
McDonald’s
Mitovi o poduzetnicima
Mit 11: Poduzetnici su motivisani isključivo profitom
Mit 13: Ukoliko je poduzetnik
talentovan, ostvariti će uspjeh u
roku od godine ili dvije
Mit 12: Poduzetnici žele moć i
kontrolu nad drugima
Mitovi o poduzetnicima
Mit 14 : Bilo koji poduzetnik sa dobrom idejom može doći do kapitala
Mit 16: Poduzetnici su usamljeni
vukovi i ne mogu raditi sa
drugima
Mit 15: Ako poduzetnik ima
dovoljno početnog kapitala, ne
može pogriješiti
Mitovi o poduzetnicima
Mit 17 – Odlični akademski rezultati su
neophodni za dobrog poduzetnika
SWOT Analiza
Poduzetnički alat
• SAMOANALIZA!
– Poduzetnik mora znati za šta je sposoban!
– John H. Smith:
Moj čitav život je bio borba – i to najčešće borba
protiv samog sebe
• SWOT analiza je poduzetnički alat
SWOT Analiza
Poduzetnički alat
Snage
Slabosti
Prilike
Neodlučnost
Klijenti
Opasnosti
Kreativnosti
Konkurencija
Inteligencija
Rezervisanost
Dobavljači
Ambicija
Ostalo
Loša
komunikativnost
Interni faktori
Prepreke za
ulazak
Resursi
Eksterni
faktori
SWOT Analiza
Poduzetnički alat
Primjer: Banja Luka – proizvodnja njemačkih
peciva
•Motiviranost
•Znanje
•Visoko mišljenje o
prilici
•Novi proizvod
•Visoko kvalitetni
proizvod
•Raspoloživa
inicijalna sredstva
•Sumnje u vlastite
sposobnosti
•Komunikacija
•Upravljanje
snage
slabosti
prilike
opasnosti
•Konkurencija se može
brzo prilagoditi
•Ukus kupaca
Imati ideju i prepoznati priliku
• Ideja je nacrt – prilika je temelj!
• Ako ideja ne odgovara potrebama tržišta onda
ta ideja ne vrijedi!
• Uvidjeti potrebe tržišta bez ideje kako ih
zadovoljiti – ne vrijedi!
Imati ideju i prepoznati priliku!
Poduzetnički proces je vođen
prilikama
Kolika je ukupna finansijska
vrijednost tržišta?
Vlasničke i druge barijere
ulaska na tržište?
Jeftini snadbjevači (40%
bruto profitna margina)
Struktura i
veličina
tržišta
Tržišna
potražnja
Da li je povrat na investiciju
klijentu manji od jedne
godine?
Da li je udio u tržištu i
potencijal za rast tržišta 20%
i da li je dugoročan?
Da li je moguće doći do
kupca?
Novo tržište i/ili izdjeljeno?
Marginalna
analiza
Niski kapitalni zahtjevi u
odnosu na konkurenciju?
Break-even u roku od 1-2
godine?
PRILIKA
Dodana vrijednost povećava
ukupni odnos profita i
kapitala (P/E ratio)?
Imati ideju i prepoznati priliku!
Primjer: Banja Luka – proizvodnja njemačkih peciva
Tržišna
potražnja
Struktura i
veličina tržišta
Marginalna
analiza
• Udio na tržištu i potencijal
• Pristupačnost kupcima
• Nema vlasničkih barijera
• Povoljni snadbjevači
• Niski kapitalni zahtjevi
• Povećava se odnos P/E
Gdje je ideja i kako je prepoznati?
• Ideje su na svakom koraku:
– Posjeta drugom gradu/državi
• Hello Kitty shop postoji u Banja Luci ali ne i u Sarajevu
– Razgovoru sa ljudima
• Biznis termičke obrade voća i pakovanje
– Hobiji
– Praćenjem trendova
• Trendwatch.com
• Mediji
Gdje je ideja i kako je prepoznati?
• Proces prepoznavanja ideje i analiza prilike
Prethodno
radno iskustvo
Veze i
poznanstva
Vlastito
iskustvo
Prethodno
poznavanje
tržišta i
klijenata
Iskustvo i
obrazovanje
Poduzetnička
budnost
Prepoznavanje ideje ili prilike
– Jednak proces za prepoznavanje ideje i za analizu prilike
– Proces se oslanja na lične snage i iskustva
Gdje je ideja i kako je prepoznati?
• Savjeti za pronalazak poduzetničke ideje
– Lista stvari široke potrošnje
– Analizirajti vlastite sposobnosti i iskustvo
•
•
•
Lista stvari koje možete raditi dobro
Lista stvari koje bi željeli naučiti
Lista zadataka koje ne volite izvršavati
Gdje je ideja i kako je prepoznati?
• Savjeti za pronalazak poduzetničke ideje
– Kombinovati proizvode/usluge sa prve liste sa
vlastitim sposobnostima
– Istražiti poslovne trendove
– Čitajti magazine i blogove radi pronalaska
inspiracije za novu ideju
– Istražiti šta ljudi žele imati a ne mogu jer nije
dostupno na tržištu
Poduzetništvo u Bosni i Hercegovini
• Analiza stanja:
– Veoma teška makroekonomska situacija
•
•
•
•
Ograničeno tržište
Komplikovana zakonska regulativa i politička situacija
Ograničen pristup finansijskim sredstvima
Izvozno-orijentirane kompanije osjetljive na kretanja na
međunarodnom tržištu
Poduzetništvo u Bosni i Hercegovini
• Analiza stanja:
– Kompanije se nalaze na prekratnici
• 16 godina postojanja
• One-man show
– Upravljanje
– Nabavka i dobavljači
– Prodaja, marketing i klijenti
• Poduzetnici traže nasljednike
Poduzetništvo u Bosni i Hercegovini
• Bosna i Hercegovina – zemlja skrivenih
šampiona!
– Skriveni šampioni:
• Mala i srednja preduzeća
• Niska svijest o njihovom postojanju
• Izuzetno dobro poslovanje
Poduzetništvo u Bosni i Hercegovini
• Skriveni šampioni
– KOVAN M.I. d.o.o
• Proizvodnja grejnih kotlova na biomasu
• Izvozna orijentacija
– RFK “Valjčići” DD
• Proizvodnja valjčića za kuglične ležajeve za
autoindustriju
• Izvozna orijentacija
Poduzetništvo u Bosni i Hercegovini
• Skriveni šampioni
– Lumen d.o.o. – Drinovci, Grude
• Proizvodnja i trgovina cvijećem, dekorativnim
elementima i repromaterijalima
• Orijentacija na bh. tržište
– Tropic ribarstvo doo – Banja Luka
• Uzgoj riječne ribe i trgovina morskom ribom
• Orijentacija na bh. tržište i djelomično na izvoz
Poduzetništvo u Bosni i Hercegovini
• Skriveni šampioni
– Development Studio doo
• Posao.ba
– InterSoft doo
• Sarajevo-x
• Ekupon.ba
• Market.ba
– Authority partners
Hvala na pažnji
Pravi test karaktera nije koliko znamo napraviti,
već kako se ponašamo u situaciji kad nešto ne
znamo napraviti.
Džon Holt
Puno sreće na vašem poduzetničkom
putu!
Pravi test karaktera nije koliko znamo
napraviti, već kako se ponašamo u situaciji
kad nešto ne znamo napraviti.
Džon Holt
HVALA NA PAŽNJI!
Puno sreće na vašem poduzetničkom
putu!