PPT_KC Petar Lovric Kako pokrenuti vlastiti biznis 30 1 2015

Download Report

Transcript PPT_KC Petar Lovric Kako pokrenuti vlastiti biznis 30 1 2015

Kako pokrenuti vlastiti posao Petar Lovrić

HUP - Udruga malih i srednjih poduzetnika, predsjednik

Poslovni uzlet, Koprivnica 30. siječnja 2015.

KONRAD ADENAUER 1955.g.

• • Nitko nema pravo čovjeku uskratiti slobodu vlastite odgovornosti.

Sveobuhvatna socijalna država odvikava ljude od vlastite odgovornosti i time ih trajno degradira na objekte državnog djelovanja.

kardinal Joseph Hoffner

USTAV RH

• •

Članak 48.

Jamči se pravo vlasništva.

Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici

dužni su pridonositi općem dobru.

USTAV RH

članak 49.

Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske.

Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu.

Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom.

Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva.

Prava stečena zakonom ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti niti drugim pravnim aktom .

Inozemnom ulagaču jamci se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala.

POVIJESNA DEFINICIJA

• •

Benedikt Kotruljević (1416.-1469.)

1458.g. u Dubrovniku je napisao djelo koje je tiskano 1568 g. "O trgovini i savršenom trgovcu“.

• u svom djelu ne upotrebljava naziv "poduzetnik” ali njegov

"savršeni trgovac"

u potpunosti odgovara pojmu modernog poduzetnika.

POVIJESNA DEFINICIJA

• • • • • Richard Cantillon (1680.-1734.) napisao djelo ”Opća rasprava o prirodi trgovine” tiskano poslije smrti autora u Parizu 1755. g. uvodi naziv poduzetnika u ekonomsku teoriju na francuskom jeziku

"entrepreneur“,

definira poduzetnika kao nosioca poslovnog rizika samostalne poslovne aktivnosti

povezuje poduzetništvo s kapitalom, neizvjesnošću i rizikom

POVIJESNA DEFINICIJA

• •

Adam Smith (1723.-1790.)

u svojem djelu “Istraživanje prirode i bogatstva naroda” , objavljenom 1776 g. ne spominje poduzetnika po definiciji ali ga prepoznajemo po opisu u često citiranoj

„nevidljivoj ruci“.

Svaki pojedinac nastoji uložiti svoj kapital tako da

postigne najveću sigurnost i dobitak za sebe. U svemu tome je vođen nevidljivom rukom da poboljša nešto što i nije bila njegova namjera. Vođen svojim vlastitim interesom on često unapređuje društvo efikasnije nego u slučaju da je to stvarno htio učiniti“.

POVIJESNA DEFINICIJA

• • • •

Josef Schumpeter (1883.-1950.)

začetnik je modernog poduzetništva, pridaje poduzetništvu središnje mjesto u kapitalističkom gospodarstvu prepoznaje razliku poduzetnika od menadžera koji

izbjegavaju vlastiti imovinski rizik

uvodi pojam

invencije i inovacije

u poduzetništvo.

POVIJESNA DEFINICIJA

Josef Schumpeter (1883.-1950.)

Poduzetništvo je stvaranje novih kombinacija, uključivši: –

stvaranje novih proizvoda,

uvođenje novih metoda proizvodnje,

razvoj i otvaranje novih tržišta,

otkriće novih izvora dobave,

oblikovanje nove organizacije.

HRVATSKA DEFINICIJA PODUZETNIKA

• Poduzetnik je svaka pravna i fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja registriranu djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.

SVJETSKA DEFINICIJA PODUZETNIKA

Poduzetnik

je osoba koja preuzimajući rizik poduzima poslovni pothvat registriranom djelatnosti kroz poduzeće, ulažući vlastiti: –

kapital,

imovinu,

profesiju,

vještine

rad.

PODUZEĆE

Poduzeće

je poduzetnikova ekonomska, ljudska, organizacijska i pravna cjelina koja kombiniranjem čimbenika proizvodnje proizvodi proizvode

(roba, usluge, rad )

koji se prodaju na tržištu radi ostvarivanja profita.

PRAVNA DEFINICIJA

PRAVNI SUBJEKT subjekt koji je nositelj prava i obaveza Subjekt za ulazak u imovinsko pravne odnose mora imati

FIZIČKA OSOBA PRAVNA OSOBA PRAVNU SPOSOBNOST:

svojstvo da subjekt može biti nositelj prava i obaveza

POSLOVNU SPOSOBNOST:

očitovanje volje za prava i obaveze

PODUZEĆA U HRVATSKOJ

Opću pravnu sposobnost stječe rođenjem, a gubi smrću, u poduzetništvu stječe upisom u registar, a gubi brisanjem.

Stupnjevana poslovna sposobnost: •

potpuna,

djelomična,

ograničena,

poslovno nesposobna

Obrt , trgovac pojedinac

Slobodne profesije

Poljopri. gospodarstva, OPG

Iznajmljivač stanova, soba, postelja i organiziranje kampova

Kućna radinost

Društvena tvorevina stječe pravnu osobnost:

udruživanjem, normativnim aktom i koncesijom,

TD i ZADRUGE

stječu upisom u sudski registar,

a gube pravnu osobnost brisanjem iz registra.

Opća poslovna sposobnost uz tri preduvjeta: •

priznata pravna sposobnost,

zasebna imovina pravne osobe odvojena od članova

organizacija

Društva kapitala

( d.d. d.o.o. ) 

Društva osoba

( j.t.d. komanditno društvo, GIU

)

Zadruge

PRAVNA DEFINICIJA

PR PRAVNA OSOBA TRGOVAČKO DRUŠTVO

ZADRUGA

DRUŠTVO KAPITALA AVNA OSOBA d.d

.

d.o.o.

j.d.o.o.

KOMANDITNO DRUŠTVO DRUŠTVO OSOBA JAVNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE

PRAVNA DEFINICIJA d.d.

PRAVNA DEFINICIJA

OBRT FIZIČKA OSOBA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA OPG IZNAJMLJIVAČ STANOVA, SOBA, POSTELJA, ORG.KAMPOVA

SLOBODNEA ZANIMANJA TRGOVAC POJEDINAC t.p.

Može >2.000.000 kn Mora >15.000.000 kn

PRAVNA DEFINICIJA

Slobodna zanimanja

– – – – – – – – – – – –

Veterinari Zdravstveni djelatnici Odvjetnici Revizori Stečajni upravitelji Porezni savjetnici Arhitekti Novinari Književnici Prevoditelji Turistički djelatnici Umjetnici …

DEFINICIJA PO VELIČINI

VELIČINA

VELIKA

Zakon o računovodstvo čl.3 ( zadovoljena dva od tri kriterija ) BROJ ZAPOSLENIH

Više od 250

PRIHOD

Više od 260.000

.

000

UKUPNA AKTIVA

Više od 130.000

.

000

SREDNJA

Do 250 Do 260.000

.

000 Do 130 .

000 .

00 0

MALA MIKRO

Do 50 Do 10 Do 65 .000

.

000 Do 14.000

.

000 Do 32 .500

.

000 Do 7.000

.

000

DEFINICIJA PO VELIČINI

NAZIV

VELIKA

ZAKON O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA čl. 3.

Broj zaposleni + Prihod ili Aktiva BROJ ZAPOSLENIH

Više od 250

PRIHOD ili AKTIVA Eura

Više od 50.000

.

000 Više od 43.000

.

000

SREDNJA

Do 250 Do 50.000

.

000 Do 43 .

000 .

00 0

MALA MIKRO

Do 50 Do 10 Do 10 .000

.

000 Do 2.000

.

000 Do 10 .000

.

000 Do 2.000

.

000

BROJ PODUZETNIKA PO VELIČINI

ZAPOSLENI PO VELIČINI PODUZEĆA

BROJ RADNIKA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

INTERESNA DEFINICIJA

JAVNI INTERES

• • • • • Komunalni Socijalni Zdravstveni Znanstveni Ekološki

PROFITNI INTERES

• • • Kapitala Imovine Profesije

SOCIJALNA DEFINICIJA

IZ NUŽDE

• •

samozapošljavanje izdvajanje

VLASTITI IZBOR

• •

poslovni pothvat inovacija

STRATEGIJA I ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU

• Sve veće produbljivanje društveno-gospodarskih nejednakosti na regionalnoj i lokalnoj razini • Integracija hrvatskog gospodarstva u EU zahtjeva da sve regije budu sposobne natjecati se u takvom okruženju

REGIONALNI POTENCIJAL

POLJOPRIVREDA

Model ruralnog razvitka ima cilj :

• zadržati stanovništvo u ruralnim područjima, • izjednačiti kvalitetu života u ruralnim i urbanim područjima, • omogućiti povratak stanovništva iz urbanih u ruralna područja, • povećati konkurentnost proizvodnje i time stvoriti veći dohodak poljoprivrednih proizvođača.

POLJOPRIVREDA

ukupno

obiteljska gospodarstva pravni subjekti poljoprivredna gospodarstva hektara

232.328 1.313.000

230.173

1.103.000

2.155

210.000

prosjek hektara

5,65

4,79 97,45

POLJOPRIVREDA LAG -

Lokalne Akcijske Grupe

• • Stvaranje lokalnih partnerstva Zadatak im je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe uključujući korištenje sredstava potpore.

POLJOPRIVREDA

• •

LAG -

Lokalne Akcijske Grupe

treba udružiti partnere iz

javnog i privatnog sektora

, uravnotežena zastupljenost predstavnika postojećih lokalnih interesnih skupina. Na razini odlučivanja, bar

50% članova

mora dolaziti iz poslovnog sektora i sektora civilnog društva.

POLJOPRIVREDA

• Područje LAG-a - ruralno područje koje ima više od 5.000, a manje od 150.000 stanovnika uključujući manje gradove te gradove s manje od 25.000 stanovnika.

POTPORNE INSTITUCIJE

Hvala na pažnji!