katalog biblioteczny OPAC WWW

download report

Transcript katalog biblioteczny OPAC WWW

Biblioteka
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni

możliwość zamawiania, rezerwowania oraz przedłużania
terminu zwrotu książek,

dostęp ze strony www.wsb.pl/gdynia/studenci/biblioteka 

dostęp poprzez Extranet  Katalog biblioteczny (na górnej
belce) 
Wybór Biblioteki:
Gdynia czy Gdańsk
Numer
albumu, np.
ga12345
3 pierwsze litery nazwiska (małymi literami)
lub PESEL

Wybór Biblioteki: Biblioteka Wydziału Ekonomii i
Zarządzania w Gdyni

Numer karty: numer albumu z przedrostkiem ga
(np. ga12345)

Hasło: 3 pierwsze litery nazwiska, pisane małą literą
bez polskich znaków lub (dla osób rozpoczynających
studia po 15.03.2014) PESEL.
Możliwe jest wyszukiwanie m.in. według:
 autora,
 tytułu,
czyli słowo kluczowe, np.
 hasła przedmiotowego,
czyli prawo
słowaautorskie
kluczowego,
finanse,
–

przenosi
od razuhasła
do wykazu
(Indeks haseł przedmiotowych służy
do wyszukiwania
przedmiotowego,
wybranego typu dokumentów
nie jest wskazany przy wyszukiwaniu dokumentów),
zawierających dane hasło
Służy
do wyszukiwania
haseł
typu dokumentu (np.przedmiotowych
książka,
czasopismo,
artykuł).
Wystarczy wpisać początek poszukiwanego słowa
dokumentu
i zakończyć „*”Typ
np.wyszukiwanego
fin* dla haseł
finanse,
finansowanie, finansowy.
c
Wyniki wyszukiwania można sobie zachować na później, dodając je do schowka.
Podgląd zawartości schowka znajduje się w prawym górnym rogu, pod Logowaniem.
Zamów
Wybierając „Wszystkie” w rozwijanym polu w kolumnie lokalizacji można sprawdzić dostępność
książki w Bibliotece w Gdańsku (WSBGD).
Gdańsk
Gdynia
Studenci WSB w Gdyni mają możliwość
wypożyczania książek w Gdańsku – wystarczy założyć
tam dodatkowe konto biblioteczne, by móc
wypożyczać 5 książek (niezależnie od ilości pozycji
wypożyczonych w Gdyni).
 Wypożyczeń i zwrotów należy dokonywać
w bibliotece właściwej dla danej książki.
 Logowanie na konto w Gdańsku/Gdyni – dane do
logowania mogą być identyczne, należy pamiętać o
przestawieniu Biblioteki.

Kliknij i zobacz spis treści
Informacja o elektronicznej wersji dokumentu
Powrót do listy wyników wyszukiwania
Zamów
Wybór
dostarczenia – Wypożyczalnia Gdynia
Wyślij miejsca
zamówienie

Jeżeli wszystkie egzemplarze danej książki są wypożyczone, możliwe jest ich zarezerwowanie.
Należy kliknąć na znajdujący się tuż pod tabelką napis
ZAREZERWUJ PIERWSZY EGZEMLARZ ZWRÓCONY DO BIBLIOTEKI.

Klikając na ikonkę
możemy dowiedzieć się, jaki jest termin zwrotu wypożyczonego egzemplarza.


Rezerwacja konkretnego egzemplarza (przez kliknięcie na ikonkę
NIEKORZYSTNA – wydłuża okres oczekiwania na książkę.
Radzimy zawsze rezerwować przez klikanie na napis pod tabelą!!
) jest zwykle
Zarezerwowany tytuł nie może być przedłużony przez innego czytelnika.
Po powrocie do biblioteki książka będzie czekać na odbiór przez 7 dni,
czytelnik zostanie o tym powiadomiony e-mailem.
po sygnaturze lub numerze inwentarzowym – przydatne, gdy chcemy sprawdzić
dostępność do wypożyczenia i zarezerwować książkę, którą znaleźliśmy
w czytelni lub skopiowaliśmy ze swojej historii.

Katalog pozwala na wyszukiwanie artykułów z czasopism lub prac zbiorowych.
Na opis artykułu składa się wykaz haseł przedmiotowych oraz krótki abstrakt
przybliżający jego treść.
 Aby odnaleźć periodyk, należy spisać tytuł czasopisma, rok, numer i strony, na
których znajduje się artykuł.


Aby sprawdzić, czy czasopismo jest dostępne w Gdańsku, czy w Gdyni, należy
kliknąć na Rekordy powiązane i sprawdzić Zasób czasopisma
Kopiuj>Wklej>[email protected]

W przypadku braku stanu zasobu czasopisma, istnieje możliwość zamówienia
skanu artykułu z czasopisma znajdującego się w Gdańsku (wysyłając pełen opis
artykułu na [email protected]). Skan udostępniany jest w czytelni na
komputerze podłączonym do drukarki.


Zawiera dane czytelnika, wykaz wypożyczonych książek oraz daty ich
zwrotu, książki zamówione oraz zarezerwowane, historię wypożyczeń,
informacje o naliczonych karach.
Możliwość przedłużenia terminów zwrotu, zmiany hasła oraz
zaktualizowania adresu e-mail.
Prolonguj wszystkie
Na podany w OPACu adres e-mail wysyłane są wszystkie
powiadomienia z systemu, więc warto pilnować, by był aktualny.